Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 10.1.2019PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Kouvolassa, Kymen Kartanon kabinetissa 20 päivänä maaliskuuta 1966 kello 13.00. Saapuvilla oli 17 edustajistoon kuuluvaa jäsentä. Puhetta johti Eino Henttu ja pöytäkirjan laati Ahti Takoja. Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu avasi kokouksen lausumalla vuosikokousedustajat tervetulleiksi. Kokouksesta oli ilmoitettu edustajistolle näin kuuluvalla ilmoituksella: Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kymen Kartanon kabinetissa sunnuntaina maaliskuun 20 päivänä 1966 kello 13.00. Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksista.

Sihteeriksi valittiin Ahti Takoja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin U. Mikkonen ja O. Mäkelä. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat ja Uuno Puustelli.

Sihteeri luki vuoden 1965 toimintakertomuksen, joka tarkistuksella jäsenmäärään nähden ( pitää olla 1027) hyväksyttiin luetussa muodossa. Kuulimme tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon vuoden 1965 tileistä. Varojen todettiin olevan 377,62 mk. Hyväksyttiin tilikertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1965 tileistä.

Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksi-mielisesti Eino Henttu. Työvaliokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle vakinaisiksi: Uuno Mikkonen, Sulo Helander, Jorma Laaksonen ja Heikki Jortikka, sekä varalle: Vilppi Pullinen ja Esko Varis. Kaksi muuta varajäsenen paikkaa täytetään myöhemmin, rautatieläisosastoilta 6 ja 72 tulleiden nimitysten mukaisesti. Paikkakunnalta poismuuttaneen J. Haukan tilalle työvaliokunnan varajäseneksi valittiin Veikko Koponen. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Malvikko ja Pauli Rantanen, sekä varalle Leevi Koskiranta ja Lauri Parkkonen. Onni Mäkelä, Jorma Laaksonen, Uuno Mikkonen, Tauno Riikonen ja Kai Ritala valittiin julkilausumavaliokuntaan, joka kokoontuu kokouksen väliajalla tekemään julkilausumaa. Kai Ritala luki julkilausuman, jossa todettiin Kouvolan kohdalla työllisyysnäkymien pysyneen entisenlaisena eli vaikeimpana koko maatakin ajatellen. Lisäksi julkilausumassa vaaditaan; työkohteita enemmän, nuorten työllisyys turvattava, asuntotuotantoa kehitettävä, verotusjärjestelmää kehitettävä ja naisten työllisyyttä parannettava. Julkilausuma hyväksyttiin yksimielisesti.

Piiriasiamies Kai Ritala totesi aluksi sen, että kansamme ja erityisesti ammattiyhdistysväki on varsin kriitillisessä tilanteessa näin vaalien kynnyksellä siihen nähden, mihin suuntaan eduskunnan voimasuhteet kääntyvät. Ritala toi esille myös sen, että jos tulee porvarienemmistö, niin ammattiyhdistysväen valistustoiminta on vieläkin liian vähäistä. Ja että eduskunnan ja ammattiyhdistysliikkeen välit ja yhteistyö on niin läheistä, että senkin takia työväen enemmistä eduskunnassa on tärkeä. Edelleen Ritala kosketteli puheessaan mm. valuuttavarantoihin, indeksisidonnaisuuksiin, työtaisteluihin ja ammatti-yhdistysliikkeen yhtenäisyyteen. Laajaksi virinneessä keskustelussa Kai Ritalan alustuksen pohjalta kiinnitettiin päähuomio myöskin ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys-kysymyksiin.

Päätettiin, että edustajakokousten koolle kutsuminen suoritetaan entistä käytäntöä noudattaen.

Työvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti liittyä jäseneksi Kymenlaakson Rauhantyön Keskus ry:n.

Tekstiilityöväen osasto. Alkavan osaston toiminnan tukemiseksi olimme yksimielisiä pienen keräyksen suorittamiseksi jäsenien keskuudessa luovutettavaksi osaston taloudelliseksi tueksi.

Päätimme yksimielisesti järjestää ammattiyhdistysväen vappujuhlan täällä Kouvolassa. Työvaliokunta velvoitettiin käytännöllisten asioiden toteuttajaksi.

Naisjaoston perustaminen paikallisjärjestöön annettiin työvaliokunnan tehtäväksi.

Elintarviketyöväki Elintarviketyöväen ammattiosaston mahdollinen perustaminen annettiin Kai Ritalan tutkimusten kohteeksi ja jos tarpeellinen määrä jäseniä saadaan kokoon, niin pidetään alan työläisten kokous, jossa myös paikallisjärjestö antaa tarvittavan tuen.

Tekstiilijaosto Tekstiilityöväen osaston puheenjohtaja Irja Heiskanen kiitti osastonsa puolesta saamastaan tuesta ja kuvasi niitä vaikeuksia, joita alkava osasto on toimintansa alkupuolella kokea. Samalla päätimme yksimielisesti antaa kaikki mahdollinen tuki tälle osastolle sen kohdatessa nytkin vaikeuksia ja nimenomaan Leninkitehdas Artellan toimesta, jossa on uhattu osaa työntekijöistä joukkoirtisanomisilla.

Puheenjohtaja Eino Henttu kiitti edustajistoa hyvästä, yksimielisestä ja asiallisesta kokouksesta. Kokous päättyi kello 17.40.

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N JULKILAUSUMA 1966

Suomen Ammattijärjestön jäsenliitot lähtivät viime syksynä alkaneisiin työehtosopimusneuvotteluihin yhteisesti hyväksytyin vaatimuksin, jotka perustuivat Ammattijärjestön tutkimusosaston selvityksiin ja reaalisiksi harkittuihin toteutumismahdollisuuksiin. Sopimusten nyt tultua pääosiltaan solmituksi neuvottelukokous toteaa, että Ammattijärjestön jäsenliitot onnistuivat työehtosopimusneuvotteluissa olosuhteet huomioon ottaen suhteellisen hyvin. Ilahduttava piirre sopimusneuvotteluja tarkasteltaessa on se seikka, että 40-tunnin työviikon toteuttamisesta voitiin sopia ja irtisanomissuoja on astunut voimaan.

Palkoista ja sopimusajan pituudesta käytyjä neuvotteluja vaikeuttivat merkittävästi ns. sopujärjestöjen solmivat sopimukset, jotka pudottivat pohjaa pois jäsenliittojemme vaatimuksilta. Useat Ammattijärjestön jäsenliitot pystyivät kuitenkin murtamaan HR –linjan saaden aloillaan huomattavasti suurempia palkankorotuksia kuin mitä tämä linja merkitsi. Myös sopimusajan pituudessa tuli muutoksia sikäli, että monet jäsenliitoistamme solmivat sekä 1- että 2-vuotisia sopimuksia. Neuvottelukokous valittaa erityisesti sitä, ettei edes 3-vuotisiinkaan sopimuksiin saatu käytännöllistä merkitystä omaavaa indeksiehtoa, jonka vuoksi ei ole mitään takeita siitä, että sovitut nimellispalkkojen korotukset toteutuvat myöskin reaaliansioiden nousuna.

Päättymässä olevien työehtosopimusneuvottelujen kuluessa saadut kokemukset osoittavat selvästi, että nyt on entistäkin tärkeämpää kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen voimien vahvistaminen ja kokoaminen keskusjärjestöömme Suomen Ammattijärjestöön. Vain siten voidaan nykyistä paremmin luoda takeet palkkatyöväen elintason nousuun ja lisääntyvään sosiaaliseen turvallisuuteen.

Kansanvaltainen ammattiyhdistysliike on useasti arvostellut viime vuosina maassamme vallanpitäjien toimesta harjoitettua talouspolitiikkaa, joka on johtanut pysyvään työttömyyteen, alituisiin hintojen korotuksiin ja valtiontalouden sekasortoiseen tilaan. On ilolla todettava, että vasta käytyjen eduskuntavaalien tulos antaa mahdollisuuden suunnanmuutokseen näissä suhteissa. Ammattiyhdistysliike voi antaa tukensa vain sellaiselle hallitus- ja talouspolitiikalle, jonka tavoitteena on täystyöllisyyden palauttaminen, hintatason vakaana pitäminen edellytyksenä reaaliansioiden nousulle ja palkansaajilta muiden väestöpiirien hyväksi pystytettyjen tulonsiirtojärjestelmien purkaminen.


 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN VALMISTAVASTA VUOSIKOKOUKSESTA,

mikä pidettiin Kouvolan Uimahallin kokoushuoneessa 27.11.-66 kello 15.00. Osastojen edustajia oli paikalla 24 ja Valkealan Säästöpankin edustaja. Puheenjohtaja E. Henttu ja sihteeri E. Varis.

Puheenjohtajan toivotettua edustajat tervetulleiksi kokoukseen ja totesi avajaissanoissaan, että Paikallisjärjestö tukee kaikin voimin Ammattiyhdistysliikkeen sovintoa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin suurin osa edustajia olevan paikalla. Työjärjestys hyväksyttiin kuultuna.

Kokousvirkailijoiksi valittiin:

  1. sihteeriksi E. Varis

  2. pöytäkirjantarkastajat Mäkelä ja Helander

  3. ääntenlaskijoiksi Siponen, Mäkelä ja Helander.

Väliajalla nautittiin Valkealan Säästöpankin tarjoamat kahvit. Valkealan Säästöpankin edustajan alustus yleisestä säästö- ja luottoasioista. Puheenjohtajan kiitettyä pankinedustajaa alustuksesta. Julistettiin yleinen keskustelu, josta muodostuikin vilkas, jossa käytettiin 10 puheenvuoroa. Kokouksen todettua, että Valkealan pankki ei ole ottanut sateenvarjoa meiltä pois.

Kokous päätti nostaa jäsenmaksun 80 penniin jäsentä kohti vuodessa. Asiasta käytettiin 27 puheenvuoroa. Hyväksyttiin työvaliokunnan laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 1967. Talvineuvottelupäiville varattiin jäsenmaksujen korotus ero.

SAK:n edustaja ei ollut sattuneesta syystä paikalla.

Päätettiin tehdä kokouksen pohjalta julkilausuma. Julkilausumatoimikuntaan valittiin Henttu, Mikkonen, Laaksonen, Mäkelä ja Helander.

Käsiteltiin Paikallisjärjestön liittymistä Työväen Sivistysliiton opintojärjestöön. Työvaliokunnalle myönnettiin valtuudet keskustella Työväen Sivistysliiton Kouvolan Sivistysjärjestön kanssa. Asiasta käytettiin 10 puheenvuoroa.

Paikkakunnan työllisyysnäkymät eivät ole sellaiset kuin niiden pitäisi olla. 24.10.-66 työttömiä oli Kouvolassa 273, joista naisia 112 ja miehiä 161. Nuorison ja naisten työnsaantiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Asiasta käytettiin 10 puheenvuoroa.

Julkilausumavaliokunta tekee esityksen, eri liittojen eheyttämisestä työllisyysnäkymistä. Muina esille tulevina asioina, edustajiston kokous velvoitti työvaliokunnan ottamaan käsittelyn alaiseksi naisjaoston ja nuorisojaoston perustamisen.

Puheenjohtaja kiitti Valkealan pankinedustajaa ja edustajistoa hyvässä toverihengessä käydyistä keskusteluista. Kokous päättyi kello 18.02.

KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 1966

 

Tarkastellessamme vuoden 1966 toimintaa voimme todeta, että hiljaiselo, joka on vallinnut ammattiyhdistystoiminnassa on saanut uutta pontta ja vireyttä kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 1966 eduskuntavaalien tulos osoittaa sen, että ammattiyhdistysväki haluaa itse määrätä toimeentulonsa ja hallita maata vapain demokraattisin toimenpitein.

Kulunut vuosi on myöskin merkittävä ammattiyhdistysväellä sikäli, että työehtosopimusten solmiminen eri liittojen ja työnantajajärjestöjen välillä on tapahtunut tosiasia. Ammattiyhdistysväen piirissä on todettava, että työehtosopimuksia solmittaessa jouduimme kiristyksen alle, joka johtui entisissä työehtosopimuksissa olevasta indeksiturvasta. Indeksiturvan menetys oli palkansaajalle raskas menetys, jonka olemme tulleet nyt itse kukin huomaamaan hintojen noustessa.

Ammattiyhdistysliikkeessä on tapahtunut jonkun verran lähentymistä ja konkreettisia saavutuksia on jo saavutettukin. Työllisyyden kannalta asioita tarkastellen voimme todeta, että paikallisjärjestön toiminta-alueella on esiintynyt työttömyyttä etenkin rakennusalalla ja työstä erottamisia on tapahtunut eri työpaikoilla. Yllä mainitut epäkohdat on paikallisjärjestö ottanut huomioon ja ryhtynyt niiden vaatimiin toimenpiteisiin.

Valistus- ja urheilutoiminta on jatkunut vanhaan tuttuun tapaan, mutta toivomme, että ensi vuonna tulisi tosi paljonpuhutusta nais- ja nuorisojaostojen perustamisesta paikallisjärjestön piiriin.

Kokonaisuutta ajatellen voimme suhtautua myönteisesti paikallisjärjestömme toimintaan. Näistä mainittakoon ammattiyhdistysväen yhteinen vappujuhla sekä marraskuussa pidetty teatteritilaisuus ja tavaksi tulleet urheilutilaisuudet.

Paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry. 218 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry. 151 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry. 25 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry. 256 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry. 84 jäsentä

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 37 jäsentä

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry. 53 jäsentä

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry. 52 jäsentä

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 ry. 38 jäsentä

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry. ________________________

Yhteensä 913 jäsentä_____

 

Paikallisjärjestöjen edustajiston jäsenet vuonna 1966.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Vilho Valtonen Pentti Vauhkonen

Heikki Jortikka Risto Loikala

Vilhard Hellsten Seppo Kola

Onni Hyttinen Pertti Korpela

Jaakko Kahila Timo Immonen

Pekka Lehtinen Aarne Hännikäinen

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Sulo Pesu Erkki Sokura

Aarre Toivainen Erkki Vesalainen

Uuno Mikkonen Aate Pelkonen

Eino Kähmi Pentti Elomaa

Eino Olli Kauko Lautala

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Risto Siponen Eino Takki

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Eino Henttu Esa Etolin

Tauno Tuominen Reijo Pihkala

Tapio Pönni Jaakko Leppänen

Tapio Seeslammi Onni Mäkelä

Veikko Koponen Paavo Niilola

Einari Mannari

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalari ry.

Vakinaiset: Varalla:

Tauno Riikonen Reino Tikkanen

Johan Kiuru Erkki Tommiska

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Lauri Virolainen Unto Suuronen

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry

Vakinaiset: Varalla:

Esko Varis Anton Uski

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Vakinaiset: Varalla:

Jorma Laaksonen Eero Virkki

Seppo Ahvenainen

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Jorma Salminen Terho Ikonen

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Vakinaiset: Varalla:

Kaarina Pihkala Raili Uronen

Anna-Liisa Åström Eeva Tirri

Paikallisjärjestön toimihenkilöt toimintavuoden 1966:n aikana

Puheenjohtaja Eino Henttu

Varapuheenjohtaja Onni Mäkelä

Rahastonhoitaja Uuno Mikkonen

Sihteeri Ahti Takoja 1.1.1966 – 31.1.1966

Sihteeri Erkki Karstinen 1.4.1966 – 31.12.1966

Tilintarkastajat vakinaiset: Lauri Malvikko ja Pauli Rantanen

Tilintarkastajat varalla: Leevi Koskiranta ja Lauri Parkkonen

Työvaliokuntaan on vuoden 1966 aikana kuuluneet seuraavat jäsenet

Vakinaiset:

Uuno Mikkonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Heikki Jortikka Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Sulo Helander Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Jorma Laaksonen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Onni Mäkelä Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Uuno Puustelli Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Lauri Virolainen Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Tauno Riikonen Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Erkki Karstinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 K:la ry.

Irja Heiskanen Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Varalla:

Vilppi Pullinen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Esko Varis Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Vilho Valtonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Veikko Koponen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osaston 60 ry.

Johan Kiuru Suomen Rakennustyöläisten Liiton osaston 162 ry.

Unto Suuronen Suomen Muurarien Liiton osaston 24 ry.

Onni Raskinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 K:la ry.

Sirpa Ylätalo Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Työvaliokunnan kokoukset:

Toimintavuoden aikana on työvaliokunta pitänyt kaksitoista kokousta, joissa on merkitty pöytäkirjoihin sataseitsemän pykälää.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti:

Eino Henttu 12 kertaa Heikki Jortikka 11 kertaa

Uuno Mikkonen 8 kertaa Sulo Helander 7 kertaa

Jorma Laaksonen 11 kertaa Onni Mäkelä 8 kertaa

Uuno Puustelli 2 kertaa Lauri Virolainen 5 kertaa

Tauno Riikonen 5 kertaa Erkki Karstinen 10 kertaa

Irja Heiskanen 2 kertaa Ahti Takoja 3 kertaa

Varajäsenet:

Johan Kiuru 1 kertaa

Paikallisjärjestön Edustajisto on toimintavuonna pitänyt kaksi kokousta.

Vuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa, Kymen Kartanossa 20 päivä maaliskuuta 1966 kello 13.00. Sai seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Ahti Takoja, pöytäkirjantarkistajiksi Uuno Mikkonen ja Onni Mäkelä, ääntenlaskijoiksi pöytäkirjan tarkastajat sekä Uuno Puustelli

Valmistava vuosikokous, joka pidettiin Kouvolan Uimahallin kokoushuoneessa marraskuun 27 päivä 1966 kello 15.00 oli toimihenkilöiden kohdalta seuraava: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Esko Varis, pöytäkirjantarkastajat Mäkelä ja Helander, ääntenlaskijat Siponen, Mäkelä ja Helander

Valkealan Säästöpankin edustaja selosti säästö- ja luottoasioista. Kokousedustajia oli 24 edustajaa. Kokous päätti nostaa jäsen maksun 80 penniin jäsentä kohden vuodessa.

Työvaliokunnan vakinaisista ja varajäsenistä kokoonpantu vappujuhlatoimikunta kokoontui maaliskuun 31 päivän ja toukokuun 13 päivän välisenä aikana 5 kertaa, joista kertyi pöytäkirjan pykäliä yhteensä 51. Em. Toimikuntaan ottivat myöskin osaa ammattiyhdistysten ja kunnallisten järjestöjen edustajat.

Työllisyyskokous, alueemme työllisyysasioita käsittelevä kokous pidettiin Kymen Kartanon kabinetissa huhtikuun 20 päivä 1966 kello 18.30.

Paikallisjärjestön edustukset:

  • Karhulan Ammatillisen Paikallisjärjestön järjestämille neuvottelupäiville helmikuun 19-20 päivinä 1966 Otsalan työväentalossa sekä Kotkan Ammatillisen Paikallisjärjestön järjestämille neuvottelupäiville heinäkuun 16-17 päivinä 1966 Koivusalossa Kirkonmaan saaressa Paikallisjärjestön kesänviettopaikassa.
  • Kuusankosken Ammatillisen Paikallisjärjestön, 15-16 lokakuuta 1966 järjestämille tiedotus- ja suhdetoimintakursseille.

Paikallisjärjestöämme edusti näissä tilaisuuksissa puheenjohtaja Eino Henttu.

  • Kiljavalla olevan SAK:n Kuntokeskuksen vihkijäistilaisuudessa Paikallisjärjestöämme edusti puheenjohtaja Eino Henttu, sekä samassa paikassa syyskuun 17-18 päivinä pidetyillä neuvottelupäivillä oli edustajana Eino Henttu.
  • Kymenlaakson Rauhantyönkeskus ry:n vuosikokouksessa on edustajana Paikallisjärjestöstämme Eino Henttu.
  • Työväen Sivistysliiton Kouvolaan perustettavaan opintojärjestön alustavassa keskustelussa edusti Paikallisjärjestöämme Eino Henttu ja marraskuun 21 päivä pidetyllä opintojärjestön perustavassa kokouksessa oli edustajana Erkki Karstinen.

Lähetystöt:

Kymen- ja Vuoksenlaakson Paikallisjärjestöjen Helsingissä käyneessä lähetystössä oli Paikallisjärjestömme edustajana A. Rinne osasto 60:sta. Koska työvaliokunnan valitsemat edustajat eivät voineet osallistua tehtäväänsä.

Lisäksi Eino Henttu on osallistunut joulukuulla Helsingissä käyneessä lähetystössä järjestömme edustajana.

Perinteelliseksi muodostuneet hiihtokilpailut pidettiin Palokankaan maastossa maaliskuun 19 päivänä 1966. Hiihtokilpailuihin oli paikallisjärjestö hankkinut palkinnot.

Perinteelliset ammattiyhdistysväen uintikilpailut päätettiin siirtää vuoden 1967 puolelle, koska paikallisjärjestöllä oli muita juhlien järjestelyjä samanaikaisesti.

Valistustoiminta on ollut vuoden aikana edellisten vuosien kaltainen ja pysyykin samanlaisena, ellei nuorisoa saada paikallisjärjestön piiriin. Myönteisenä voimme kuitenkin pitää 10 päivänä helmikuuta 1966 Kuntotalossa pidettyä luentotilaisuutta, jossa SAK:n toimitsija Kalle Pirttijärvi luennoi aiheesta ”Luottamusmies työpaikalla”.

Piiriasiamies Kai Ritala on käynyt kokouksissamme 3 kertaa, antamassa tilanneselostuksia ajankohtaisista tapahtumista, sekä tiedottamassa eri paikallisjärjestöjen toimintaa.

Oma osuutemme on tietenkin paikallisjärjestömme toimesta lähetetyillä kirjelmillä ja tiedotuksilla.

Mainittakoon vielä, että työttömien kokous pidettiin helmikuun 1 päivänä 1966 Kouvolan työväentalolla.

Mainittakoon vielä, että paikallisjärjestö on antanut tukensa Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osastolle Kymen Vanu Oy:n ja työntekijöiden välisissä työ- ja palkkasopimus neuvotteluissa Paikallisjärjestön taholta oli läsnä puheenjohtaja Eino Henttu sekä lisäksi SAK:n ja Tekstiilityöväen Liiton edustajat.

Ammattiyhdistysviikkoa vietetään loka-marraskuun aikana, niinpä paikallisjärjestömmekin järjesti teatteritilaisuuden, juhliakseen ammattiyhdistysviikkoa. Kuten muistamme oli tässä tilaisuudessa juhlapuhujana kansanedustaja Olavi Saarinen, joka kosketteli puheessaan ammattiyhdistysväelle hyvin tärkeitä asioita, kuten nykyisenhallituksen ohjelmaa ja työttömyyttä ja ammattiliittojen yhdistymisestä ja ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisestä.Samassa tilaisuudessa oli arvottavana neljän sanomalehden vuosikertaa. Vuosikerrat olivat lahjoittaneet seuraavat lehdet: Eteenpäin, Päivän Sanomat, Kansan Uutiset ja Kuusankosken Sanomat.

Ammatillisen paikallisjärjestön toiminnan tukemiseksi on jokainen jäsenosasto suorittanut jäsenmaksua 5 penniä kuukaudessa jokaisesta ammattiosaston jäsenestä. Näin pieni maksu edellytti toiminnan rajoittamisen vain niihin toimintamuotoihin, jotka ovat taloudellisesti mahdollisuuksien rajoissa. Näin ollen on paikallisjärjestö joutunut kääntymään osastojen puoleen, jotta taloudelliset edellytykset olisi täytetty. Osastot ovat suhtautuneet keräyksiin myönteisesti, näistä mainittakoon Vappujuhlakeräys. Kun otamme huomioon useiden edustuksien matkakustannukset ja muun toiminnan vaatimat menot, mitkä on maksettu vuoden aikana saaduilla jäsenmaksuilla ja täydentävillä keräyksillä, niin voimme vain kiitollisuudella todeta taloudellisen aseman säilyneen ennallaan.

Kouvolan ja ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestöön kuuluvien ammattiosastojen jäsenistö koostuu suuremmalti osin liikenteen ja rakennusalan työalueilta. Etenkin työvaliokunnan päätöksistä on havaittavissa toiminnan jakaantuminen kahteen pääsuuntaan. Tämä ei kuitenkaan ole millään lailla häiritsevänä tekijänä paikallisjärjestön toiminnassa, ammatillisen paikallisjärjestömme alaan kuuluvat kaikki palkkatyöläiset ammatista ja alasta riippumatta.

Siirryttäessä paikallisjärjestössämme seitsemännelle toimintakaudelle, voimme vain todeta, että maamme ammattiyhdistysliike on edelleen hajaantuneena. Ammattiyhdistysliikkeen yhdistämisestä on puhuttu paljonkin, mutta se on jäänyt vain puheeksi, mutta kun nyt ammattiyhdistysliike viettää 60-vuotistaipaleensa merkkivuottaan. Olisi toivottavaa, että näin juhlavuonna ammattiyhdistysliike löytäisi yhteisen linjan ja yhteistoimin työskennellen saavutettaisiin se asema, joka ammattiyhdistysliikkeellä on ollut maamme asioiden hoidossa.

Paikallisjärjestön työvaliokunta

Kokoonpano 1966

VAKINAISET: (valittu 2:ksi vuodeksi)

Uuno Mikkonen (osasto 72) Vahterinmäki Kouvola

Heikki Jortikka (osasto 32) Vahtikatu 4 A Kouvola

Sulo Helander (osasto 6) Kalliokatu 11 Kouvola

Jorma Laaksonen Hallituskatu 40 A 6 Kouvola

Erovuorossa:

Onni Mäkelä (osasto 60) 

Esko Varis 

Lauri Virolainen (osasto 24) 

Tauno Riikonen (osasto 162) 

Erkki Karstinen (osasto 33) 

VARALLA: (2:ksi vuodeksi)

Vilppi Pullinen 

Erovuorossa:

Vilho Valtonen (32) 

Veikko Koponen (60) 

Johan Kiuru (162) 

Onni Raskinen (33) 

 

SAJ:N KAP:N NUORISOJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1965

 

KAP:n nuorisojaoston perustava kokous pidettiin 6 pv huhtikuun 1965 Kouvolan Työväentalolla. 13:ta paikalla olleen henkilön voimalla. Matti Eloranta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Ari Korppi sihteeriksi.

Nuorisojaoston puheenjohtajaksi valittiin Matti Eloranta, sihteeriksi Heikki Salovirta, johtokunnan jäseniksi seuraavat Esko Hytönen, Eino Heiskanen, Pauli Huomo, Ari Korppi, Aarne Peltola ja Osmo Saarenpää.

Kutsuttuna vieraana oli SAJ:tä nuorisosihteeri Ari Kekkinen ja hän antoi alustavat suuntaviivat nuorisojaoston toiminnalle. Näitä olemme nyt kuluneen vuoden aikana pyrkineet toteuttamaan, joskin alkuvaikeudet ovat olleet huomattavat. Rahattomana on kaikki pääomaa vaativa toiminta jäänyt vähäiseksi, mutta jotain sentään on vuoden aikana tapahtunutkin.

Toiminnastamme on retkeily ollut parhaiten jäsenistön kannalta edustettuna. Näistä huomattavin oli SAJ:n ammattijärjestö nuorten retkeilypäivät 14-15 pv elokuuta Hämeenlinnassa, jossa nuoret saivat tutustua Hämeenlinnan nähtävyyksiin ja koetella voimiaan lentopallopelissä toisia nuorisojaostoja vastaan.

Kesäkuun alussa sai nuorisojaoksemme tilaisuuden alkupääoman hankkimiseen, kun saimme järjestää tanssitilaisuuden Tornionmäen lavalla. Se toikin toivotun tuloksen, sillä alkukesästä huolimatta ne onnistuivat mainiosti.

Kursseista mainittakoon, että Ari Korppi kävi viikon pituisen nuoriso-ohjaaja kurssin ja osallistui myöskin Saksan ammattijärjestön DGB:n vaihtovierailukursseille.

Nuorisojaoston jäsenillä on ollut mahdollisuus myöskin opintokerho opiskeluun KAP:n opintokerhossa, jota on myös käytetty hyväksi.

Viimeisin tempaus oli hiihtoretkemme Kirjokiven kartanoon 26-27 pv:nä helmikuuta. Jossa pidettiin lauantai-iltana illanvietto ja sunnuntaina hiihdettiin Valkealan tuntureille, jossa huimien mäkien muodossa saimme nauttia talven iloista. Tässä on alku, josta voimme pyrkiä parempaa.

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N OPINTOKERHON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1965

Toinen toimintavuosi alkoi erittäin vilkkaana ja sen tarpeellisuus tuli esille jo vuoden kokemuksen perusteella, ja samalla opintokerho toi lisää virikettä paikallisjärjestön toimintaan.

Kevätkaudella kerhoon liittyi 17 opiskelijaa 2 naista 15 miestä. Opintoaiheena oli ”Tutustumme ammatti-yhdistysliikkeeseen”. Kerho piti 12 kokousta ja kevätkauden lopettajaiset perheiltana.

Seuraavat opiskelijat saivat todistuksen arvosanoin erittäin kiitettävästi 10

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Valio Koskinen ja Mauno Hyypiä

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry:stä

Ritva Pekkanen

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Valtter Vana, Lauri Kaje, Eino Heiskanen ja Martta Tolvanen

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry:stä

Kauko Permanto, Pertti Koskelainen, Frans Salo, Pauli Huomo, Arvi Kaartinen ja Pentti Frantsi

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Vesa Jyrkinen ja Esko Hytönen

Kouvolan seudun Muurarit ry:stä

Osmo Saarenpää ja Matti Eloranta

Syyskaudella kerhoon liittyi 15 opiskelijaa 1 nainen 14 miestä.

Opintoaiheena oli ”Työlainsäädäntö”. Kerho piti 12 kokousta.

Seuraavat opiskelijat saivat todistuksen arvosanoin kiitettävä 9.1.

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Valio Koskinen, Mauno Hyypiä ja Kalevi Järvinen

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Valtter Vana, Lauri Kaje, Martta Tolvanen, Veijo Perätalo, Kauko Kattelus, Erkki Laaksonen ja Eino Heiskanen

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry:stä

Kauko Permanto, Pauli Huomo ja Pertti Koskelainen

Kouvolan seudun Muurarit ry:stä

Osmo Saarenpää ja Matti Eloranta

Kerhon opinto-ohjaajana on toiminut paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen, puheenjohtajana Valtter Vana ja Rahastonhoitajana Lauri Kaje.

Kerho on toiminut paikallisrahaston valistusrahaston turvin. Kerho käytti varoja kertomusvuonna 151 markkaa ja kerho sai valtion apua 82 markkaa. Kerhon tilintarkastajina ovat toimineet paikallisjärjestön tilintarkastajat.

Kerhossa on ollut erittäin innostunut opiskelijajoukko ja monet ovat saaneet tietoja ammattiyhdistysliikkeen asioista ja toivomme, että tuleva vuosi kulkisi samoissa merkeissä.

Opinto-ohjaaja Valio Koskinen

Julkilausuma

Suomen Ammattijärjestön jäsenliitot lähtivät viime syksynä alkaneisiin työehtosopimusneuvotteluihin yhteisesti hyväksytyin vaatimuksin, jotka perustuivat Ammattijärjestön tutkimusosaston selvityksiin ja reaalisiksi harkittuihin toteutumismahdollisuuksiin. Sopimusten nyt tultua pääosiltaan solmituksi neuvottelukokous toteaa, että Ammattijärjestön jäsenliitot onnistuivat työehtosopimus-neuvotteluissa olosuhteet huomioon ottaen suhteellisen hyvin. Ilahduttava piirre sopimusneuvotteluja tarkasteltaessa on se seikka, että 40-tunnin työviikon toteuttamisesta voitiin sopia ja irtisanomissuoja on astunut voimaan.

Palkoista ja sopimusajan pituudesta käytyjä neuvotteluja vaikeuttivat merkittävästi ns. sopujärjestöjen solmivat sopimukset, jotka pudottivat pohjaa pois jäsenliittojemme vaatimuksilta. Useat Ammattijärjestön jäsenliitot pystyivät kuitenkin murtamaan HR –linjan saaden aloillaan huomattavasti suurempia palkankorotuksia kuin mitä tämä linja merkitsi. Myös sopimusajan pituudessa tuli muutoksia sikäli, että monet jäsenliitoistamme solmivat sekä 1- että 2-vuotisia sopimuksia. Neuvottelukokous valittaa erityisesti sitä, ettei edes 3-vuotisiinkaan sopimuksiin saatu käytännöllistä merkitystä omaavaa indeksiehtoa, jonka vuoksi ei ole mitään takeita siitä, että sovitut nimellispalkkojen korotukset toteutuvat myöskin reaaliansioiden nousuna.

Päättymässä olevien työehtosopimusneuvottelujen kuluessa saadut kokemukset osoittavat selvästi, että nyt on entistäkin tärkeämpää kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen voimien vahvistaminen ja kokoaminen keskusjärjestöömme Suomen Ammattijärjestöön. Vain siten voidaan nykyistä paremmin luoda takeet palkkatyöväen elintason nousuun ja lisääntyvään sosiaaliseen turvallisuuteen.

Kansanvaltainen ammattiyhdistysliike on useasti arvostellut viime vuosina maassamme vallanpitäjien toimesta harjoitettua talouspolitiikkaa, joka on johtanut pysyvään työttömyyteen, alituisiin hintojen korotuksiin ja valtiontalouden sekasortoiseen tilaan. On ilolla todettava, että vasta käytyjen eduskuntavaalien tulos antaa mahdollisuuden suunnanmuutokseen näissä suhteissa. Ammattiyhdistysliike voi antaa tukensa vain sellaiselle hallitus- ja talouspolitiikalle, jonka tavoitteena on täystyöllisyyden palauttaminen, hintatason vakaana pitäminen edellytyksenä reaaliansioiden nousulle ja palkansaajilta muiden väestöpiirien hyväksi pystytettyjen tulonsiirtojärjestelmien purkaminen.

 

SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1966

Laatinut KAP:n sihteeri Valio Koskinen.

Tarkasteltaessa päättyneen vuoden tapahtumia on todettava, että maaliskuussa suoritetut eduskuntavaalit muodostuivat palkansaajaväestön kannalta merkittäväksi voitoksi, jonka perusteella maahan on saatu työväenliikettä voimakkaasti edustava hallitus.

Maamme kokonaistuotannon kasvuvauhti on pudonnut äskeisten vuosien viiden prosentin keskimääräisestä kasvuvauhdista kolmeen prosenttiin. Ensi vuosi uhkaa muodostua yhtä heikoksi, jollei valtiovallan taholta ryhdytä tehokkaisiin toimenpiteisiin asian parantamiseksi.

Tarvittava talous- ja tulonjakopoliittinen suunnanmuutos on vaarassa lamautua niiden kielteisten tekijöiden varjoon, jotka nykyinen hallitus peri edeltäjiltään valtiontalouden ja maksutaseen hoidossa. Maan hallitus on sitä tukevasta suuresta parlamentaarisesta enemmistöstä huolimatta osoittanut epävarmuutta käydä tehokkaasti ja määrätietoisesti käsiksi sellaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla nykyistä voimakkaampi taloudellinen kasvu ja aikaisempina vuosina tehtyjen työväestölle kielteisten tulonjakopoliittisten ratkaisujen oikaiseminen voitaisiin saada aikaan.

Ammattiyhdistysliikkeen järjestöllisessä kehityksessä ei ole saatu menneenä olevan vuoden aikana toivottua ratkaisua. Kuitenkin ns. Wariksen komitea sai valmiiksi esityksensä niistä periaatteista, joille yksi yhtenäinen ammatillinen keskusliitto maassamme olisi rakennettava. SAK:n kesä-heinäkuun vaihteessa pidetty edustajakokous pyrki omalta osaltaan soveltamaan em. periaatetta eräissä ratkaisuissaan, ja myös sosiaalidemokraattisen puolueen marraskuussa koolla ollut puoluekokous tähdensi poliittisen työväenliikkeen osuutta pyrittäessä ammatilliseen yhtenäisyyteen. Vuoden loppupuolella ovatkin leimaa-antavina olleet suhteellisen tiiviit neuvottelut tämän tärkeän kysymyksen piirissä. Marraskuussa SAJ vastasi SAK:n eheyttämistä koskeviin neuvotteluihin kantanaan seuraavasti; ammattijärjestön hallitus yksimielisesti valmis tukemaan sellaista tarkoitusta, joka on kansanvaltaiselle periaatteille ja menettelytavoille perustavan ammattiyhdistystoiminnan rakentaminen mahdollisimman monia palkansaajajärjestöjä käsittävälle keskinäisille yhteistyölle. Mutta samalla ammattijärjestön hallitus totesi, ettei yhteistyötä voida rakentaa SAK:n pohjalta siellä vallitsevien epäkansanvaltaisten toimintamuotojen ja menettelytapojen vuoksi.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajisto vuonna 1966

Iitin Rakentajat ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Viljo Hurmalainen Jorma Mäkinen

Kouvolan Kaupungin viranhaltijat ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Alpo Johansson Taisto Lihvonen

Bruno Sintonen Eino Piira

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Olavi Laakkonen Pertti Vuori

Pauli Toijonen Pentti Niittyranta

Veikko Katajamäki Toimi Väätäinen

Kouvolan Kutomo- ja Neuletyöväen ammattiosasto ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Mirjami Puonti Aili Kolehmainen

Kouvolan Liiketyöntekijät ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Jaakko Koskinen Kerttu Parjanne

Sisko Laitinen Seppo Huttunen

Mikko Ojala

Asko Kärkkäinen

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Martti Kasanen Pentti Villikka

Erkki Laaksonen Eino Hujanen

Veijo Perätalo

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto ry:stä

Vakinaiset:

Pauli Greijula

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry:stä

Vakinaiset:

Kauko Permanto

Leo Rosvall

Pauli Huomo

Pertti Koskelainen

Arvid Kaartinen

Kouvolan seudun Muurarit ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Veikko Tuomala Unto Salmenvirta

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Aino Nikula Pentti Kylliäinen

Heikki Salovirta Veikko Nykänen

Kouvolan seudun Tiemiehet ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Pauli Suominen Pentti Raunio

Kausalan Sähkötyöntekijät ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Lauri Savolainen Onni Orenius

Kouvolan Sähkötyöntekijäin ammattiosasto ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Reino Valtonen Vesa Aalto

Viktor Parvikari Paavo Pelli

Sippolan Rakennus- ja sekatyöväen ammattiosasto ry:stä

Vakinaiset: Vara:

Matti Järvinen Veikko Mänttäri

Suomen Vaatetustyöläisten osasto n:o 85

Vakinaiset: Vara:

Jouko Niemelä Matti Lampinen

VR:n Vaunumiesyhdistys ry:n Kouvolan piiristä

Vakinaiset: Vara:

Esko Aalto Heikki Lahti

Kevätkokous pidettiin 30.3. saapuvilla oli 14 edustajaa 9 jäsenyhdistyksestä, sääntömääräisten asioiden lisäksi kuultiin SAJ:n edustajan sihteeri Lauri Vilponiemen ajankohtainen katsaus.

Syyskokous pidettiin 29.11. saapuvilla oli 12 edustajaa 7 jäsenyhdistyksestä, sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin uudestaan paikallisjärjestön sääntöjä.

Paikallisjärjestön muodostavat siihen liittyneet SAJ:n jäsenliittojen ja ulkopuolella keskusjärjestöistä olevat perusjärjestöt, joiden jäsenmäärät olivat kertomusvuoden lopussa seuraavat:

Iitin Rakentajat ry. 36 jäsentä

Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry. 74 jäsentä

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry. 160 jäsentä

Kouvolan kutomo- ja neuletyöväen ammattiosasto ry. 30 jäsentä

Kouvolan Liiketyöntekijät ry. 188 jäsentä

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry. 110 jäsentä

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto ry. 8 jäsentä

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry 306 jäsentä

Kouvolan seudun Muurarit ry. 32 jäsentä

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry 55 jäsentä

Kouvolan seudun Tiemiehet ry 12 jäsentä

Kouvolan Sähkötyöntekijäin ammattiosasto ry 51 jäsentä

Kausalan Sähkötyöntekijät ry 34 jäsentä

Sippolan Rakennus- ja sekatyöväen ammattiosasto ry 32 jäsentä

Suomen Vaatetustyöläisten liiton osasto n:o 85 44 jäsentä

VR:n Vaunumiesyhdistys ry:n Kouvolan piiri 50 jäsentä

16 jäsenyhdistystä yhteensä 1220 jäsentä

Jäsenmäärän lisäys 140 jäsentä.

Kertomusvuoden aikana liittyi 2 yhdistystä.

Suomen Vaatetustyöläisten liiton osasto n:o 85

Kausalan Sähkötyöntekijät ry.

Osastojen kokouksiin on osallistunut paikallisjärjestön sihteeri Kouvolan työvoimatoimikunnasta puheenjohtaja Valtter Vana Paikallisjärjestöjen parlamentissa Helsingissä 27.3 edusti Valio Koskinen ja Vuokko Kurrenheimo.

Helmikuulla järjestettiin tiedotustilaisuus jäsenyhdistysten jäsenille Kymen – Kartanon kabinetissa. Ammattiyhdistysliikkeen ajankohtaisista asioista esitti katsauksen SAJ:n järjestösihteeri Olavi Järvelä.

Lokakuulla järjestettiin myös tiedotustilaisuus SAJ:tä edusti Aarre Manninen, mutta tilaisuuteen ei saapunut jäsenistöä.

Pilkkikilpailut jäsenyhdistysten jäsenille pidettiin 20.3 Urajärvellä Radansuun lomakodin rannassa. Osanottajia oli 28 miestä ja 3 naista. Henkilökohtaisen kilpailun miehistä voitti Olli Kokkonen tulos 0,865 kg 29 kpl. Naisten sarjan voitti Hilma Heltola tulos 0,110 kg 4 kpl. Kiertopalkinnon voitti vuodeksi haltuunsa Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry. Viestijuoksukilpailut ruotsalaisviestissä pidettiin Keskusurheilukentällä syyskuun 12 päivänä. Kiertopalkinnon voitti vuodeksi haltuunsa Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry.

Paikallisjärjestön alaisuudessa toimii myös nuorisojaosto. Puheenjohtajana on toiminut Matti Eloranta ja sihteerinä Heikki Salovirta ja muina jäseninä Aarre Peltola, Esko Hytönen, Pentti Kylliäinen, Ari Korppi, Osmo Saarenpää ja Eino Heiskanen. Nuorisojaosto järjesti tammikuussa tiedotustilaisuuden Uimahallin kerhohuoneessa. SAJ:tä edusti nuorisosihteeri Ari Kekkinen, joka esitti myös filmejä. Tilaisuudessa oli 20 nuorta. Ammattijärjestönuorten retkeilypäiville Tampereella osallistui 20 nuorta, ja paikallisjärjestön joukkue osallistui lentopallo-otteluun ja saavutti 3 sijan.

Opintokerhossa opiskeltiin kertomusvuoden aikana vain yksi kirjekurssi. Opiskeluaiheena oli Ammattiyhdistystiedon perusteet. Kerho piti 12 kokousta, seuraavat opiskelijat saivat todistuksensa arvosanoin kiitettävästi: Kirsti Hakkarainen, Paavo Nurmi, Matti Eloranta, Pauli Huomo, Kauko Kattelus, Lauri Kaje, Pertti Koskelainen, Ari Korppi, Arvi Kaartinen, Kauko Permanto, Mauno Hyypiä, Erkki Laaksonen, Ritva Pekkanen, Esko Hytönen, Osmo Saarenpää, Martta Tolvanen, Veijo Perätalo, Eino Heiskanen ja Valio Koskinen.

Kerhon toimitsijoina on toiminut seuraavat puheenjohtajana Valtter Vana, sihteeri ja opinto-ohjaajana Valio Koskinen, rahastonhoitajana Lauri Kaje.

TALOUDELLINEN ASEMA on ollut edellistä vuotta hiukan parempi lähemmin tilikertomuksessa. Paikallisjärjestön tilintarkastajina ovat toimineet kertomusvuonna Toimi Tontti ja Olavi Lanki, varalla: Urho Askola ja Sirkka Volanen. Jäsenmaksu on kertomusvuoden aikana ollut -,10 nelj. Eli 40 penniä vuodessa jäseneltä. Jäsenmaksuista kertyi vuodelta 1966 335,10 mk.

Paikallisjärjestön kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri. Kertomusvuoden aikana lähetettiin jäsenosastoille 6 numeroitua kiertokirjettä yht. 88 kirjettä, sekä muuta postia 24 kirjettä, edustajiston jäsenille 60 yht. kirjettä ja kokouskutsukortteja hallituksen jäsenille yht. 66. Paikallisjärjestölle saapui 42 kirjettä.

Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden jäljennökset ovat arkistoitu sihteerin toimesta.

Paikallisjärjestön puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut Valtter Vana, varapuheenjohtajana Matti Eloranta, sihteerinä Valio Koskinen ja rahastonhoitajana Lauri Kaje. Hallitukseen on puheenjohtajan lisäksi vakinaisina jäseninä kuuluneet seuraavat: Valio Koskinen, Raimo Huusari, Veikko Palmu, Osmo Laitinen, Samuli Riikonen ja Erkki Vainikka, varajäseninä: Matti Eloranta, Lauri Kaje, Kauko Permanto, Rauni Nordsten, Arvi Kaartinen ja Martti Koponen.

Kokouksiin ovat hallituksen jäsenet osallistuneet seuraavasti:

Valtter Vana 6 kokousta Matti Eloranta 5 kokousta

Valio Koskinen 6 kokousta Lauri Kaje 5 kokousta

Raimo Huusari 1 kokousta Kauko Permanto 5 kokousta

Veikko Palmu - kokousta Rauni Nordsten - kokousta

Osmo Laitinen 2 kokousta Arvi Kaartinen 3 kokousta

Samuli Riikonen 2 kokousta Martti Koponen 1 kokousta

Erkki Vainikka 1 kokousta

Hallitus on pitänyt 6 kokousta, joista on pöytäkirjaan merkitty 42 pykälää.

Toivokaamme, että entistä enemmän tekisimme työtä paikallisjärjestömme hyväksi ja saisimme kaikki kansanvaltaiset osastot paikallisjärjestömme piiriin näin olisimme myös osana koko ammattiyhdistysliikkeen kokoamisessa.


 

POSTILIITON KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUS KOUVOLAN KAUPPAKERHOLLA

23.1.-66 KLO 15.00

Läsnä 20 jäsentä. Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja R. Havasara. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi E. Loikala, vuosikokouksen sihteeriksi J. Isomäki,  pöytäkirjan tarkastajiksi K. Mettälä ja Y. Suuronen. Ääntenlaskijoiksi valittiin L. Niveri, A. Laurila ja R. Marttila.

Luettiin menneen vuoden toimintakertomus (R. Havasara), joka hyväksyttiin. Käsiteltiin vuoden -65 tilikertomus ja kuultiin tilintarkastajien lausunto kokouksen puheenjohtaja Loikalan lukemana. Hyväksyttiin tilikertomus. Myönnettiin tili- ja vastuu-vapaus johtokunnalle. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 30 penniä/kk.

Kokous keskeytettiin kahvinjuonnin ajaksi. Klo 16.15. Kahvin lomassa kuultiin Tampella Oy. Insinöörin esitelmä jätepaperin käytöstä ja merkityksestä raaka-aineena.

Sihteeriksi loppukokoukseen Matti Laine, Isomäki estynyt (työvuoro)

Puheenjohtajaksi vuodeksi 1966 valittiin äänestyksen perusteella Ojala 9 Havasara 8 Suuronen 2.

 

Toimikuntaan vuodeksi 1966 valittiin: Suuronen, Laine, Havasara, Immonen, Jattu, Ripattila, Isomäki, Häkämies. Varalle: Laurila, Pertti Karjalainen.

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Alpo Immonen 1966.

12 § Ryhmien luottamusmiehet: PA Mettälä, LA Tylli. Asentajat, Ripattila. Kantajat: Pekka Karjalainen. 

Kuvassa vasemmalta Pekka, la-kuljettaja AimoTylli ja autonasentaja Ensio Ripattila.

Tilintarkastajiksi valittiin Rautjärvi ja Raunio. Varalle: Oiva Alho ja L. Niveri.

Vippikassan hoitajalle maksetaan 10 % palkkio. Vippikassanhoitajaksi M. Ojala v. 1966 lähes yksimielisesti.

 Liittokokoukseen valittiin osaston edustajiksi  Havasara ja  Ojala. Kuunteluoppilaaksi: Immonen ja Niinivaara molempien matkat maksetaan.

Kuopioon lähetetään edustaja, mikäli halukas lähtijä löytyy, toimikunta valmistelee.

Vippikassa yritetään saada pyörimään koko toimikunnan voimalla.

Pilkkikilpailut päätettiin järjestää Suolajärvellä 13/3-66

Osasto ei liity Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön.

Osaston pokaaleista päätettiin, että toinen pokaali annetaan urheilusaavutuksesta, toinen kulttuuri saavutuksesta. Toimikunta järjestää säännöt.

Osaston 50-v juhlamateriaalista laaditaan juhla-albumi. (Valokuvat, lehtileikkeet ym.) Toimikunta hoitaa asiaa.

Osasto ja Kesäkotiyhdistys tekee retken Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin. Myös Suolajärvelle viikonloppuretki. Toimikunta hoitaa.

Mikäli Kouvolan Teatteri ryhtyy jakamaan ns. sarjalippuja, osasto hankkii niitä käyttöönsä jaettavaksi jäsenistölle. Toimikunta hoitaa.

Osasto tekee liittokokoukselle alustuksen Puhelinasentaja-autonkuljettajien työehtosopimuksen saamiseksi, niinkuin Metallityöväen Liitto on tehnyt a.o. ryhmän kanssa. Toimikunta hoitaa asian.

Ojala esitti että Laurilan tilalle toimikunnan varajäseneksi valitaan Seppo Niinivaara, aikaisempi päätös Laurilan osalta kumotaan. Hyväksyttiin Ojalan esitys.

Inkeroisten osasto valitsee keskuudestaan luottamusmiehen (paikallisen).

Toimikunta lähtee ajamaan työvuorojen parantamista, myös kantopiirit sisällytetään tähän. Toimikunta laatii kirjelmän konttorimme johdolle, kirjelmässä mainitaan osaston vuosikokouksen päätös asiasta. Kokous antaa toimikunnalle täydet valtuudet hoitaa asia niin että kaikki seikat huomioidaan, kiihkeys, kantopiirien epätasaisuus ym. perustelut täytyy löytää asioille - joita halutaan muuttaa. Asia hoidetaan siten että se ei vuoda etukäteen. Samassa yhteydessä koetetaan saada vahtimestarin virka Postimiespuolelle.

Osasto koettaa kaikella voimallaan ajaa Inkeroisten postimiesten asiat kuntoon.

Kokoukselle esitettiin Postitarkastajalle annettavasta kiitoksesta joululahjan johdosta.

Havasara kiitti osastonjäseniä niistä 5 vuodesta, jotka oli puheenjohtajana. Toivotti onnea ja menestystä puheenjohtaja Ojalalle oli tyytyväinen että toimikuntaan saatiin uutta verta. Kiitti luottamuksesta tultuaan valituksi uuteenkin toimikuntaan ja Liittokokousedustajaksi. Ojala kiitti Havasaraa niistä 5 vuodesta, jotka hän oli osaston puheenjohtajana. Kiitän myös kokousta luottamuksesta. Kiitämme liittokokouksessa toimia osaston kannan mukaan. Suuronen kiitti myös Havasaraa. Sekä Loikalaa hyvin johdetusta kokouksesta.

Loikala kiitti kokousta joustavasta asioiden käsittelystä, ja päätti kokouksen virallisen osan klo 19.35. Loppu ilta vapaan seurustelun merkeissä.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com