Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 10.1.2019


 

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUKSESTA RAVINTOLA KYMEN KARTANON KABINETISSA TAMMIKUUN 29 P:NÄ 1967 KLO 15.00

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ylipostimies Uuno Jattu ja sihteerinä ylipostimies yp Matti Ojala. Saapuvilla oli 20 osaston jäsentä.

Kokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, joskin samalla todettiin, että jäsenelle Helmi Ruotsalaiselle kokouskutsu saatiin ilmoitettua vasta 21.1. -67 aamupäivällä. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 § Vuosikokousvirkailijoiksi valittiin: Puheenjohtajaksi Uuno Jattu, sihteeriksi Matti Ojala, pöytäkirjantarkastajiksi Leo Savolainen ja Taimo Mikkola, ääntenlaskijoiksi Reijo Oksanen ja Risto Marttila.

Luettin osaston sihteerin laatima edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokous päätti käydyn keskustelun tuloksena lähettää konttorin johdolle toimintakertomukseen lisätyn seuraavan lausunnon: Ikävänä ilmiönä on eräissä yhteyksissä tullut esiin konttorimme esimiesportaan kielteinen suhtautuminen posti- ja lennätinlaitoksen sisäiseen sisäistä urheilutoimintaa. Koska myöskin urheilutoiminta, muun vapaan harrastustoiminnan ohella on mielestämme erittäin tärkeä tekijä hyvän työmaahengen luojana, pidämme kyseistä asennetta sangen valitettavana. Näin lisättynä toimintakertomus hyväksyttiin.

Osaston luottamusmies Alpo Immonen


Kuvassa Nuorivuoren veljekset juhlatunnelmissa 1967


 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N VUOSIKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Kouvolassa Kymen Kartanon kabinetissa 19 päivänä maaliskuuta 1967 kello 14.00. Saapuvilla oli 16 edustajistoon kuuluvaa jäsentä. Puhetta johti Eino Henttu ja pöytäkirjan laati Erkki Karstinen.

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu avasi kokouksen lausumalla vuosikokouksen edustajat tervetulleiksi. Kokouksesta oli ilmoitettu edustajistolle näin kuuluvalla ilmoituksella: Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kouvolassa Kymen Kartanon kabinetissa sunnuntaina maaliskuun 19 päivänä 1967 kello 14.00. Esillä: sääntömääräiset asiat. Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuudossa todettiin olevan 16 eri järjestön edustajaa kokoukseen saapuneena. Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työ-järjestykseksi.

Kokousvirkailijat

  • puheenjohtaja: Eino Henttu

  • sihteeri: Erkki Karstinen

  • pöytäkirjantarkastajat: Hellsten ja Helander

  • ääntenlaskijat: Hellsten, Helander ja Valtonen

Sihteeri luki vuoden 1966 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta. Kuulimme tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon vuoden 1966 tileistä. Varoja todettiin olevan 790,50 mk. Hyväksyttiin tilikertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1966 tileistä.

Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Eino Henttu. Työvaliokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle vakinaisiksi: Erkki Karstinen, Onni Mäkelä, Oiva Byckling, Esko Varis ja Tarmo Karjalainen sekä varalle: Lauri Virolainen, Veikko Koponen, Onni Raskinen, Vilho Valtonen ja Risto Siponen.

Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Malvikko ja Leevi Koskiranta sekä varalle Antti Lyytikäinen ja Lauri Parkkonen.

Eino Henttu, Erkki Karstinen, Jorma Laaksonen ja Pauli Rantanen valittiin julkilausumatoimikuntaan, joka kokoontuu myöhemmin kokouksen päätyttyä.  Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi.

SAK:n kirjelmässä käsiteltiin vappujuhlien järjestelyistä vuonna 1967. Kirjelmässä ilmoitettiin, että jos joku puolue tai järjestö järjestää paikkakunnalla vappujuhlat niin paikallisjärjestö ei näin ollen saisi järjestää vappujuhlia, vaan kehottaa jäsenistöään osallistumaan erijärjestöjen vappujuhliin. Työvaliokunta käsitteli kokouksessaan em. Kirjelmän ja yksimielisellä päätöksellä päätti esittää edustajankokoukselle, että vappujuhlia ei järjestetä tänä vuonna. Edustajisto kuultuaan työvaliokunnan päätöksen katsoo SAK:n kirjelmään perustuen, että työvaliokunnan menettely on oikein ja päätti, että vappujuhlia vuonna 1967 ei järjestetä paikallisjärjestön toimesta vaan kehottaa jäsenistöä osallistumaan vakaumuksiensa eri järjestöjen juhliin.

Ay-väen 60-vuotisjuhliin osallistumisesta ja muista vastaavista juhliin liittyvistä toimista annettiin työvaliokunnan tehtäväksi. Työvaliokunta lähettää tiedustelut perusjärjestöille.

Edustajisto valtuutti työvaliokunnan hankkimaan paikallisjärjestölle oman lipun, johon hankitaan kuten kuuluukin kaupungin vaakuna.

Päätettiin, että edustajakokousten kutsuminen koolle tapahtuu entistä tapaa noudattaen.

Edustajakokous kehotti työvaliokuntaa vastedes järjestämään hiihtokilpailut helmikuun – maaliskuun aikana.

Ay-liikkeen 60-vuotisjuhlan merkeissä keskusteltiin teatteritilaisuuden järjestämisestä juhlavuoden merkeissä. Työvaliokunta valtuutettiin asiain kehittämiseen.

Kokous päättyi kello 17.30.

 

PÖYTÄKIRJA SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSESTA,

joka pidettiin maaliskuun 31 päivänä 1967 alkaen klo 19.00 Hotelli Kymen – Kartanon kabinetissa. Puhetta johti KAP:n puheenjohtaja Valtter Vana ja pöytäkirjan laati Valio Koskinen. Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Valtter Vana toivottaen edustajat ja SAJ:n edustajan tervetulleiksi ja ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli yhdistyksen sääntöjen ja kokous päätösten mukaisesti ilmoitettu jäsenosastoille ja edustajiston jäsenille, joten kokouskutsu oli annettu yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi. Tarkastettiin edustajavaltuudet ja todettiin 14 äänivaltaisen edustajan olevan paikalla 9 jäsenyhdistyksestä, sekä 6 hallituksen jäsentä. SAJ:tä edusti sihteeri Lauri Vilponiemi. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista.

Kokousvirkailijoiksi valittiin yksimielisesti: Sihteeriksi Valio Koskinen, pöytäkirjantarkastajiksi Martti Koponen ja Veikko Katajamäki ja varalle Aino Nikula ja Martti Kasanen, ääntenlaskijoiksi Martti Koponen, Veikko Katajamäki, Aino Nikula ja Martti Kasanen.

Sihteeri Valio Koskinen esitti vuoden 1966 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti kiitosmaininnoin. Rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti vuoden 1966 tilikertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti, sitten kuultiin tilintarkastajain lausunto vuoden 1966 tileistä ja taloudenhoidosta, edellä kuullun johdosta myönsi edustajisto yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Kuultiin SAJ:n edustajan Yleis- ja erikoisalojen liiton sihteeri Lauri Vilponiemen ajankohtainen katsaus.

Päätettiin yksimielisesti siirtää taistelurahasto 0l. Kymenmaan osuuskassasta Kymenlaakson Työväen Säästöpankin Kouvolan konttoriin.

Puheenjohtaja lausui kokouksen päätössanat. Kokous päättyi klo 21.00.

PÖYTÄKIRJA SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESTA,

joka pidettiin marraskuun 30 päivänä 1967 alkaen klo 19.00 Hotelli Kymen – Kartanon kabinetissa. Puhetta johti paikallisjärjestön puheenjohtaja Valtter Vana ja pöytäkirjan laati Valio Koskinen.

Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Valtter Vana toivottaen edustajat ja SAJ:n edustajan tervetulleiksi ja ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli ilmoitettu yhdistys ja paikallisjärjestön sääntöjen mukaisesti jäsenyhdistyksille ja edustajiston jäsenille, joten kokouskutsu oli annettu yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi. Tarkastettiin edustajavaltuudet ja todettiin 10 äänivaltaista edustajaa paikalla 7 jäsenyhdistyksestä, sekä 5 hallituksen jäsentä. SAJ:tä edusti sihteeri Leo Uotila. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista.

Kokousvirkailijoiksi valittiin yksimielisesti: Sihteeriksi Valio Koskinen, pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Salovirta ja Lauri Kaje, ääntenlaskijoiksi Heikki Salovirta, Lauri Kaje ja Pertti Koskelainen.

Päätettiin korottaa yksimielisesti jäsenmaksu -,60 mk jäseneltä vuodessa. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 1968.

Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 1968 yksimielisesti Valtter Vana.

Valittiin yksimielisesti vakinaisiksi jäseniksi vuosiksi 1968 – 69 Valio Koskinen, Pauli Toijonen ja Osmo Laitinen. Valittiin varajäseniksi vuosiksi 1968 – 69 Matti Eloranta, Arvid Kaartinen ja Martti Koponen. Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi vuodelle 1968 Toimi Tontti ja Raimo Huusari varalle Urho Askola ja Sirkka Volanen.

Kuultiin SAJ:n edustajan Leo Uotilan tilannekatsaus. Kokous päättyi klo 21.00


 

 

 

KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 1967

Tarkastellessamme vuoden 1967 toimintaa voimme todeta, että kulunut vuosi on ollut ammattiyhdistysliikkeelle ja koko kansallemme historiallinen vuosi. Keskitetty ammattiyhdistysliike on täyttänyt 60 vuotta ja valtiollinen itsenäisyytemme 50 vuotta. Näin juhlavuonnakin on todettava, että se hajanaisuus joka noin 15 vuotta sitten tapahtui ammattiyhdistysliikkeessä on jatkunut näihin päiviin saakka, eikä vielä nytkään ole näkyvissä yhteistoiminnan merkkejä. Työllisyyden kannalta asioita tarkastellen voimme todeta, että järjestömme toiminta-alueella on työttömyys etenkin rakennusalalla pysytellyt viimevuotisella tasolla, sekä työstä erottamisia on tapahtunut eri aloilla. Yllä mainitut epäkohdat on paikallisjärjestö ottanut huomioon ja ryhtynyt niiden vaatimiin toimenpiteisiin. Valistus- ja urheilutoiminta on kuluneena vuotena jäänyt lapsipuolen asemaan, johtuen siitä syystä, että järjestöllä on ollut muita toiminta-ohjelmia ja nais- ja nuorisojaostojen puutteesta. Olisikin toivottavaa, että ensivuonna ryhdyttäisiin sanoista tekoihin ja perustettaisiin nais- ja nuorisojaostot paikallisjärjestön piiriin. Kokonaisuutta ajatellen voimme suhtautua myönteisesti paikallisjärjestömme toimintaan, mainituimmat ovat talvineuvottelupäivät, jotka järjestimme helmikuussa ja paneelikeskustelutilaisuus, joka oli lokakuussa.

 

Paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät

 

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry. 141 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry. 150 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry. 24 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry. 264 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry. 72 jäsentä

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry. 36 jäsentä

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry. 52 jäsentä

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry. 40 jäsentä

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 30 jäsentä

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry. 50 jäsentä

Yhteensä 859 jäsentä.

Paikallisjärjestön edustajiston jäsenet vuonna 1967

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Vilho Valtonen Pentti Vauhkonen

Heikki Jortikka Risto Loikala

Vilhard Hellsten Seppo Kola

Onni Hyttinen Pertti Korpela

Jaakko Kahila Timo Immonen

Pekka Lehtinen Aarne Hännikäinen

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Sulo Pesu Erkki Sokura

Aarre Toivainen Erkki Vesalainen

Uuno Mikkonen Aate Pelkonen

Eino Kähmi Pentti Elomaa

Eino Olli Kauko Lautala

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Risto Siponen Eino Takki

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Eino Henttu Esa Etolin

Tauno Tuominen Reijo Pihkala

Tapio Pönni Jaakko Leppänen

Tapio Seeslammi Onni Mäkelä

Veikko Koponen Paavo Niilola

Einari Mannari

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Vakinaiset: Varalla:

Tauno Riikonen Reino Tikkanen

Johan Kiuru Erkki Tommiska

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Lauri Virolainen Unto Suuronen

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Anton Uski Aimo Salminen

S. Suhonen Paavo Ukkola

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Vakinaiset: Varalla:

Jorma Laaksonen Eero Virkki

Seppo Ahvenainen

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry.

Vakinaiset: Varalla:

Jorma Salminen Terho Ikonen

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Vakinaiset: Varalla:

Anna-Liisa Åström Sylvi Leppänen

Raimo Lehtosuo Marja-Liisa Tainio

Paikallisjärjestön toimihenkilöt toimintavuoden 1967:n aikana.

Puheenjohtaja Eino Henttu, varapuheenjohtaja Onni Mäkelä, rahastonhoitaja Uuno Mikkonen, sihteeri Erkki Karstinen. Tilintarkastajat vakinaiset: Lauri Malvikko ja Leevi Koskiranta. Tilintarkastajat varalla: Antti Lyytikäinen ja Lauri Parkkonen

Työvaliokuntaan on vuoden 1967:n aikana kuuluneet seuraavat jäsenet:

Vakinaiset:

Erkki Karstinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liitto osasto 33 Kouvola ry.

Onni Mäkelä Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Oiva Byckling Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Esko Varis Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto

Tarmo Karjalainen Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Uuno Mikkonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Heikki Jortikka Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Sulo Helander Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Jorma Laaksonen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Timo Tohmo Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Varalla:

Lauri Virolainen Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Veikko Koponen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto 60 ry.

Onni Raskinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry.

Vilho Valtonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Risto Siponen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Vilppi Pullinen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Leo Paajanen Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Matti Halme Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Aarre Toivanen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Alpo Heinonen Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Toimintavuoden aikana on työvaliokunta pitänyt kymmenen kokousta, joissa on merkitty pöytäkirjoihin seitsemänkymmentäseitsemän pykälää.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti:

Eino Henttu 10 kertaa Erkki Karstinen 10 kertaa

Onni Mäkelä 6 kertaa Oiva Byckling 3 kertaa

Esko Varis 5 kertaa Tarmo Karjalainen 5 kertaa

Uuno Mikkonen 5 kertaa Heikki Jortikka 9 kertaa

Sulo Helander 8 kertaa Jorma Laaksonen 7 kertaa

Timo Tohmo - kertaa Tauno Riikonen 1 kertaa

Lauri Virolainen 1 kertaa

Varajäsenet:

Johan Kiuru 1 kertaa

Paikallisjärjestömme Edustajisto on toimintavuonna pitänyt kaksi kokousta.

Vuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa, Kymen Kartanossa 19 päivänä maaliskuuta 1967 kello 14.00. Sai seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Erkki Karstinen, pöytäkirjantarkastajiksi Sulo Helander ja Vilhard Hellsten, ääntenlaskijat Sulo Helander, Vilhard Hellsten ja Vilho Valtonen

Valmistava vuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa, Valion Baarissa marraskuun 26 päivä 1967 kello 15.00 oli toimihenkilöiden kohdalta seuraava: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Eino Kähmi, pöytäkirjantarkastajat Eino Olli ja Veikko Koponen. Ääntenlaskijat Eino Olli ja Veikko Koponen. SAK:n edustajana oli piirisihteeri Kai Ritala, joka selosti ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisestä. Kokousedustajia oli 18 edustajaa. Kokous päätti jäsenmaksun pysyttää entisen suuruisena, joka on 80 penniä vuodessa jäsentä kohden.

Tavanmukaiset talvineuvottelupäivät, jotka pidettiin järjestömme toimesta Kouvolan Kylän VPK:n talolla helmikuun 18-19 päivinä 1967. Oli työvaliokunnan ja eri perusjärjestöjen edustajia saapunut runsaslukuisesti tähän tilaisuuteen.

Imatralla pidetyillä paikallisjärjestöjen syysneuvottelupäivillä edusti järjestöämme Eino Henttu ja Tarmo Karjalainen Osuusliike Kymenmaan ja KK:n järjestämille kahvi- ja tiedotustilaisuuteen ottivat osaa järjestömme jäsenet, sekä lisäksi Työväen Säästöpankki Kouvolan konttori oli kutsunut työvaliokunnan tutustumiskäynnille Kouvolan konttoriin, työvaliokunnan jäsenet kävivät tutustumiskäynnillä sovittuna aikana.

Sulo Helander ja Uuno Mikkonen ovat käyneet kunniatervehdyksellä entisen järjestömme puheenjohtaja Sulo Pesun luona hänen täyttäessään 50-vuotta sekä ojentaneet hänelle järjestön lahjana SAK:n viirin.

Kymen- ja Vuoksenlaakson paikallisjärjestöjen talvineuvottelupäivillä tehdyn päätöksen mukaan kävi lähetystö Helsingissä toukokuun 25 päivä, paikallis-järjestöstämme ei ollut lähetystössä edustajaa.

Perinteelliseksi muodostuneet hiihto- ja uintikilpailut päätimme siirtää vuoden 1968 puolella, koska järjestöllämme on ollut kuluneen vuotena toiminta suunnattuna enempi taloudellisen ja työllisyyden parantamiseen paikkakunnalla.

Valistustoiminta on ollut vuoden aikana edellisten vuosien kaltainen ja pysyykin samanlaisena, ellei nuorisoa saada paikallisjärjestön piiriin.

Piirisihteeri Kai Ritala on käynyt kokouksissamme 4 kertaa, antamassa tilanneselostuksia ajankohtaisista tapahtumista, sekä tiedottamassa eri paikallisjärjestöjen toimintaa.

Oma osuutemme on tietenkin paikallisjärjestömme toimesta lähetetyillä kirjelmillä ja tiedotuksilla.

Mainittakoon lisäksi, että paikallisjärjestömme toimesta järjestettiin Kouvolassa lokakuun 22 päivä 1967 paneelikeskustelutilanne, jossa altavastaajana olivat vasemmistopuolueiden hallitusvastuus olevien eduskuntaryhmien edustajat, SDP:n Heikki Hykkäälä, SKDL:n Taisto Sinisalo ja TPSL:n Viljo Pousi, kyselijöinä toimivat eri paikallisjärjestöjen ja perusjärjestöjen edustajat ympäri Kymen- ja Vuoksenlaaksoa.

Ammatillisen paikallisjärjestön toiminnan tukemiseksi on jokainen jäsenosasto suorittanut jäsenmaksua 80 penniä vuodessa jokaista ammattiosaston jäsenestä. Tämän suuruinen jäsenmaksu edellyttää toiminnan rajoittamisen vain niihin toimintamuotoihin, jotka ovat taloudellisesti mahdollisuuksien rajoissa.

Kun otamme huomioon useiden edustuksien matkakustannukset ja muun toiminnan vaatimat menot mitkä on maksettu vuoden aikana saaduilla jäsenmaksuilla, niin voimme vain kiitollisuudella todeta taloudellisen aseman säilyneen ennallaan.

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestöön kuuluvien ammattiosastojen jäsenistö koostuu suuremmalti osin liikenteen ja rakennusalan työalueilta. Etenkin työvaliokunnan päätöksissä on havaittavissa toiminnan jakaantuminen kahteen pääsuuntaan. Tämä ei kuitenkaan ole millään lailla häiritsevänä tekijänä paikallisjärjestömme toiminnassa, ammatillisen paikallisjärjestömme alaan kuuluvat kaikki palkkatyöläiset ammatista riippumatta.

Siirryttäessä paikallisjärjestössämme kahdeksannelle toimintavuodelle, voimme vain todeta, että maamme ammattiyhdistysliike on edelleen hajaantuneena. Ammattiyhdistysliikkeen yhdistämisestä on puhuttu paljonkin, mutta se on jäänyt vain puheeksi.

Nyt tarvitaan tekoja eikä sanoja, koska keskusjärjestötaholla ei haluta ammattiyhdistysliikettä yhdistää vaan siellä jotkut herrat pitävät leipäpuustansa kiinne työläisten kustannuksella niin olisi jo aika perusjärjestötaholla herätä vaatimaan ammattiyhdistysliikkeen yhtenäistämistä. SAK:n puheenjohtaja Hämäläinen aikoinansa sanoi, että alistetaan ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisasia jäsenäänestykseen, mutta tämä ehdotus on jostain syystä hautautunut vihreän veran alle, joten jäsenistön olisi aika määrätä kantansa asiassa.

Jäsenäänestyksessä tulisi esille se ammattiyhdistysliikkeen jäsenistön kanta mille pohjalle ammattiyhdistysliike on eheytettävä, näin ollen ei jotkut puolue- ja keskusjärjestöjen johtajat pystyisi spekuloimaan ammattiyhdistysliikettä kuten ne tähän asti ovat tehneet.

Työvaliokunta


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com