Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 10.1.2019

PÖYTÄKIRJA SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTO R.Y:N VUOSIKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Kouvolan Asemaravintolan eriössä helmikuun 2 päivänä 1969 alkaen kello 15.00. Kokouksen puheenjohtajana toimi Uuno Jattu pykälään 13 asti, jolloin hän joutui poistumaan työesteen takia. Kokouksen loppuosan toimi puheenjohtajana Yrjö Suuronen. Sihteerinä Jouko Isomäki. Kokouksessa oli 29 osaston jäsentä. Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Matti Ojala ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli osaston sääntöjen määräämällä tavalla ilmoitettu osaston ilmoitustauluille julkipannuilla kokouskutsuilla, joissa oli mainittu osaston nimen ja sääntöjen muuttamista koskevan asian tulevan kokouksessa päätettäväksi. Kokous todettiin yhdistyslain ja osaston sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti toimikunnan vuosikokoukselle laatima esityslista.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Uuno Jattu, sihteeriksi Jouko Isomäki, pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Niinivaara ja Pekka Karjalainen sekä ääntenlaskijoiksi Raimo Saarinen ja Pauli Raunio.

Sihteeri luki toimikunnan laatiman toimintakertomuksen osaston toiminnasta vuonna 1968. Kenelläkään ei ollut huomauttamista toimintakertomuksen johdosta, joten se hyväksyttiin yksimielisesti. Rahastonhoitaja Matti Laine esitteli osaston tilikertomuksen vuodelta 1968 ja toinen tilintarkastajista Pauli Raunio luki tilintarkastajien osaston tileistä ja niiden hoidosta antaman lausunnon. Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella myönnettiin yksimielisesti toimikunnalle tili- ja vastuuvapaus vuodelta 1968. Käsiteltiin toimikunnan tekemä ehdotus jäsenmaksun nostamisesta täyteen 1 %:iin nykyisen 0,7 %:n sijasta. Asian johdosta käytettiin runsaasti puheenvuoroja, mutta lopuksi päästiin päätökseen, jonka mukaan jäsenmaksu pidetään toistaiseksi ennallaan.

Piti valita osastolle uusi puheenjohtaja ja käydyssä keskustelussa asetettiin ehdokkaiksi Uuno Jattu ja Alpo Immonen. Umpilipuin suoritetussa äänestyksessä Uuno Jattu sai 14 ja Alpo Immonen 13 ääntä, ja lisäksi jätettiin 2 tyhjää lippua. Näin valittiin Uuno Jattu osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 1969.

Piti valita osastolle toimikunta vuodeksi 1969. Ehdokkaiksi asetettiin 19 osaston jäsentä. Umpilipuin suoritetussa äänestyksessä tulivat seuraavat jäsenet valituiksi: Uuno Jattu, Seppo Niinivaara, Auvo Valojää, Matias Orava, Pertti Karjalainen, Pekka Karjalainen, Alpo Immonen, Matti Laine, Jouko Isomäki, Raimo Rautjärvi, Matti Ojala. sekä 2 varajäsentä Yrjö Suuronen ja Kustaa Nuorivuori.


9 § Osaston luottamusmiehen vaali

Piti valita osastolle luottamusmies. Käydyssä keskustelussa asetettiin 2 ehdokasta nimittäin Alpo Immonen (kuvassa) ja Raimo Rautjärvi. Suoritetussa umpilippuvaalissa sai Alpo Immonen 19 ja Raimo Rautjärvi 9 ääntä. Osaston luottamusmieheksi valittiin näin Alpo Immonen uudelleen.

Työryhmien luottamusmiesten valinta muiden työryhmien paitsi LA-kuljettajien osalta päätettiin yksimielisesti jättää työryhmien toimitettaviksi, jotka sitten ilmoittavat valintansa osastonsa toimikunnalle. LA-kuljettajat olivat jo valinneet Aimo Tyllin työryhmänsä luottamusmieheksi ja tämän ilmoittivat kokoukselle läsnä olevat LA-kuljettajat Auvo Valojää ja Pekka Häkämies.

Osaston varsinaisiksi tilintarkastajiksi alkanutta tilikautta varten valittiin yksimielisesti uudelleen Pauli Raunio ja Vilho Loikala. Varalle samoin uudelleen Lauri Niveri ja Raimo Rautjärvi.

Kokouksen puheenjohtajana toimineen Uuno Jatun ilmoitettua olevan estynyt jatkamaan puheenjohtajan tehtäviä työesteen takia, valittiin kokouksen uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti Yrjö Suuronen.

Otettiin käsittelyyn osaston nimen ja sääntöjen muuttaminen, mistä asiasta osaston sihteeri käytti alustavan puheenvuoron. Sen mukaan toimenpiteet osaston nimen ja sääntöjen muuttamiseksi olivat edelleen kesken, sillä Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimisto oli 12.8.1968 palauttanut sille lähetetyt muutosilmoitusasiakirjat lisäselvitystä varten. Syynä oli lähinnä ollut se, että osaston nimen ja sääntöjen muuttamisesta 26.1.1964 tehty päätös oli puutteellisesti merkitty mainitun kokouksen pöytäkirjaan. Osaston toimikunta oli näin ollen päättänyt tuoda osaston nimen ja sääntöjen muuttamista tarkoittavan esityksensä tässä vuosikokouksessa asianmukaisella tavalla käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Käytetyissä puheenvuoroissa todettiin asian harmittavalla tavalla pitkittyneen, mutta välttämättömäksi hoitaa säännönmukaisuutta noudattaen. Samalla edellytettiin asiaa koskeva päätös pöytäkirjaan siten merkittäväksi, että se varmasti täyttää yhdistysrekisteritoimiston asettamat vaatimukset.

Päätös: Yhdityksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y. päätettiin yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto r.y:ksi sekä samoin yksimielisesti hyväksyä yhdistykselle uudet säännöt Postiliitto r.y:n suosittelemien mallisääntöjen mukaisina.

Postiliiton XIII varsinaiseen Liittokokoukseen Helsingissä ajalla 5.-7.5.1969 valittiin osaston edustajiksi Alpo Immonen ja Jouko Isomäki. Heidän varamiehikseen valittiin Matti Ojala ja Pekka Häkämies. Päätettiin antaa uudelle toimikunnalle tehtäväksi valmistella mahdolliset alustukset vuoden 1969 liittokokoukseen, ja pidetään osaston kokous jossa tehdyt alustukset esitetään.

Uusi toimikunta sai vuosikokoukselta tehtäväkseen ottaa selvää miksi virkapukujen toimitukset viivästyvät, miksi asusteet ovat niin kalliit ja miksi asusteet ovat usein epäsopivia. Saumaukset heikkoja ja housut tiukkoja.

Pääluottamusmies Alpo Immonen oli valmistellut yötyötä tekevien eläkeikärajan alentamista koskevaa ehdotustaan ja toi sen julki kokoukselle. Päätettiin velvoittaa hänet kehittämään asia kirjelmän muotoon, joka liitettäisiin muihin liittokokousalustuksiin.

Päätettiin yksimielisesti, että osaston monistuskonetta ei vaihdeta kirjoituskoneeseen, vaan ostetaan kirjoituskone ja monistuskone säilytetään.

Pankkien alettua perimään maksujen hoitamisesta 50p/maksu päätettiin, että tältä vuodelta jo perittyjen ensimmäisten jäsenmaksujen yhteydessä pankkien perimät palkkiot maksetaan osaston tileistä, mutta vastaisuudessa kyseisen 50p maksaa kukin jäsen itse. Kokous katsottiin päättyneeksi kello 18.30.

KOUVOLAN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

Osastomme toiminta viime vuonna oli verrattain vilkasta, verrattuna edelliseen vuoteen. Tähän oli ehkä osaltaan vaikuttamassa yleinen käymistila ja suuret tapahtumat maamme koko ammattiyhdistysliikkeessä. Myöskin oman konttorimme sisäiset asiat, kuten työ- ja työpaikkajärjestelyt, antoivat aihetta toimintaan. Jospa siis hetkeksi paneutuisimme menneen vuoden tapahtumiin.

Osastomme toimikuntaan vuonna 1969 kuuluivat seuraavat osastomme jäsenet:

Puheenjohtajana toimi Uuno Jattu, varapuh.joht. Alpo Immonen, sihteerinä Jouko Isomäki ja rahastonhoitajana Matti Laine. Muut jäsenet olivat Pekka ja Pertti Karjalainen, Raimo Rautjärvi, Matti Ojala, Seppo Niinivaara, Matias Orava ja Auvo Valojää. Yhteensä 11 jäsentä. Varajäseninä Yrjö Suuronen ja Kustaa Nuorivuori.

Pääluottamusmiehenä oli Alpo Immonen.

Edellisenä vuonna oli osastomme jäsenmäärä 82, mutta viime vuonna se kohosi ollen nyt 91.

 

Emil (Ema) Loikala Kouvolankylän mies tuli osaston jäseneksi 25.2.1919, samana vuonna hänet nimitettiin ylimääräiseksi posteljooniksi Kouvolaan. Vakinaisen viran hän sai 1924. Ema Loikalan mennessä Kouvolan postiin työhön, Kouvola oli muutaman sadan asukkaan taajama. Ema oli Kouvolan postikonttorin viides työntekijä. Jakelureittejä oli tuolloin neljä. Yövuorotyötäkin jo tehtiin, sillä postinvaihto tapahtui yöaikaan. Osaston puheenjohtajana hän toimi 1921, -29,-31, -32, 1934–1945, yhteensä 16 vuotta ja osaston varapuheenjohtajana 1919, 1924, ja 1928. Hänen meriittilistaan kuuluivat myös osaston sihteerin tehtävät 1924, liittokokousedustajana 1922 ja 1934 ja osaston veikkausasiamies hän oli 1955–1960. Eläkkeelle Ema siirtyi 67 vuotiaana 1960. Virkavuosia hänelle kertyi lähes 46 vuotta. Emil Loikala kuoli 18.2.1969.

Työpaikaltaan kuoli Kaarlo Nuorivuori 11 päivä huhtikuuta.
 

Osastosta eronneita oli 2. LA-kuljettaja Aaro Koskinen ja autotallin esimies Mauri Räisänen.

Edellinen vuosikokous oli antanut toimikunnalle tehtäväksi seuraavat asiat:

Osaston nimenmuutos, kirjoituskoneen hankinta, liittokokousalustukset, sekä virkapukuasia.

Osastomme nimen- ja sääntöjenmuutos paperit ovat vielä Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistossa ja ovat olleet matkalla jo melkein puoli vuotta. Kaiken todennäköisyyden mukaan ne lopultakin ovat olleet asiallisesti laaditut ja saapunevat piakkoin hyväksyttyinä takaisin.

Toisena mainittu tehtävä, eli kirjoituskoneen hankinta on suoritettu. Tehtävään valitut henkilöt ostivat osaston laskuun "ADLER" merkkisen koneen jo helmikuussa. Liittokokousalustuksia tehtiin 3, ja ne olivat seuraavista asioista:

Yötyötätekevien eläkeikärajan alentamisesta, virkapukuasiasta, japääluottamusmiehen asemasta. Kaikki tekemämme alustukset olivat kannatettujen alustuksien joukossa ja samoista asioista olivat muutamat muutkin osastot tehneet alustuksen ja tämä antaa jo enemmän toivoa, että kyseisiin asioihin tosiaan kiinnitetään huomiota. Virkapukuasiasta annettiin Liittokokouksessa erityinen selonteko ja sen perusteella on odotettavissa, että asia tulee korjaantumaan.

Menneen vuoden palkkaratkaisuista ei ole paljon sanomista, sillä valtioneuvoston tekemä yksipuolinen palkkaratkaisuhan on selitetty ja puitu niin "Postimiehen", kuin "VY:nkin" palstoilla, joten asiaan ei liene enempää syytä paneutua.

Osaston kokouksia pidettiin 4 ja toimikunnan 8, joten kokouksien lukumäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Viimevuoden ehkä merkittävin tapahtuma oli Postiliiton 13. Liittokokous Helsingissä toukokuun 5-7 päivinä. Osastomme edustajina olivat Alpo Immonen ja Jouko Isomäki. Mainittakoon, että Alpo Immonen tuli valituksi liittoneuvostoon.

Kurssitoimintaan on jäsenistömme ottanut osaa seuraavasti. Esimieskurssilla on oppia saamassa Matti Ojala, ja Postimieskurssin läpäisivät Veijo Auvinen ja Hannu Suominen.

 

Järjestötoiminnallisille kursseille ottivat osaa 3 jäsentä, nimittäin Erkki Mykkänen "VY:n aktiivijäsenten kursseille" Pajulahdessa.

Kuvassa Erkki juhlatamineissa vuonna 1960.

Alpo Immonen "Lehtikirjeenvaihtajain kursseille" Kangasalalla ja Pertti Karjalainen "Luottamusmieskursseille".

Konttorissamme tapahtuneet työ- ja työpaikkajärjestelyt ovat antaneet aihetta puuttua osastomme nimissä m.m. seuraaviin asioihin. Ensinnäkin voidaan sanoa nykyisestä lähtevän tavallisen postin lajittelutiloista ja hyllystöstä, että onhan se ratkaisu sekin. Muistettaneen kait', että edellisenä vuonna oli melkoista erimielisyyttä, kun lähtevän kirjeosaston muuttoa kaavailtiin. Niinhän siinä nyt kuitenkin kävi, että seinä revittiin alas ja ko. osasto tuli sisään. Tähän täytyy kyllä sanoa, että tuskin me kahvihuoneen tiloissa ja rauhallisuudessa yhtään hävittiin, paremminkin päinvastoin. Vuoden alussa lähetettiin konttorimme johdolle kirjelmä, jossa oli selvitetty eräitä eri työpisteissä vallitsevia puutteellisuuksia ja haittoja. Näihin luettiin kuuluvaksi m.m. lastauslaiturin katon mataluus. Kesällä jo luultiin, että asia alkaa korjaantua, kun katon alalevyjä irroitettiin, mutta kuinkas kävi. Vielä tänäkin päivänä katto on yhtä matalalla, ja "Rekan" täytyy jäädä yhtä kauas laiturista. Levyt ovat tosin poissa ja katto on alkanut vuotamaan laiturilla työskentelevien niskaan.

Työvuorojen järjestelyissä viime kesänä, kun siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon kärjistyivät mielipiteet konttorin johdon ja osastomme välillä niin, että jouduimme turvautumaan liittomme apuun. Kyseessä oli vaihtomiehistön uudet työvuorot. Neuvotteluista ei voinut puhuakaan, vaan johto esitti kylmästi omat suunnitelmansa, jotka olivat hyvin epämukavat ja saivat monelle työnteon tuntumaan suorastaan rangaistuksenomaiselta. Työajanlyhentämissopimuksen toteutuminen lähti Kouvolassa kangerrellen käyntiin, mikä tuli julki huhtikuussa 1969 osaston lähettämässä kirjeessä Postiliitolle: Automiesten osalta ei tapahtunut mitään ratkaisua kahden päivän viikkovapaan tai 54 tunnin yhtämittaisen vapaa-ajan järjestämiseksi. Konttorin johto on nähdäksemme syyllistynyt neuvottelumenettelyssään työaikalain soveltamismääräysten kirjaimen ja hengen vastaiseen toimintaan. Meillä ei myöskään ollut mahdollisuuksia toimia liiton 18.3.1969 antamien ohjeiden mukaisesti. Tämä on loukkaus koko ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Uusissa työvuorojärjestelyissä on yötyön osuutta tarpeettomasti lisätty. Tämä on tapahtunut erikoisesti sairaiden miesten kustannuksella. Heidät on osastomme toimenpitein yritetty pitää yötöiden ulkopuolella. Tämä suuntaus on nähdäksemme vastoin PTH:n ja liittomme välistä periaatesopimusta. Nyt voimaan astuneet työvuorot ovat eräin osin muutamien vuorotyötä tekevien postimiesten kohdalta hankalia ja vain keinotekoisesti ehkä työaikalain mukaisia. Emme voi hyväksyä ajatusta, että mies kokee jossakin määrätyssä työvuorossa olemisensa rangaistuksen luonteiseksi. Osastomme vastaehdotuksessa on vilpittömästi pyritty humaanisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Edellä olevaan vedoten pyydämme liittomme johtoa viipymättä ryhtymään parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin Kouvolan Posti- ja Lennätinkonttorissa syntyneiden vaikeuksien ratkaisemiseksi.”

Pääluottamusmies sai asiain tiimellyksessä osakseen hyvin loukkaavaa kohtelua ja hänen vasta-ehdotustaan ei haluttu ottaa huomioon. Automiehillekin ilmoitettiin aluksi, että heille on mahdoton järjestää kyseistä 5-päiväistä työviikkoa. Sekavien neuvottelujen jälkeen heille kuitenkin esitettiin nykyisin käytössä olevat työvuorot, joissa on eräitä ikäviä epäkohtia, kuten useat aikaiset työn alkamisajankohdat ja 9:n päivän perättäinen työ. Postinkantajien osaltakin alkoi 5-päiväinen työviikko nyt pyöriä, ja tulevaisuus näyttää kuinka heidän kohdaltaan asiassa on onnistuttu.

Yhteenvetona koko 5-päiväisestä työviikosta voi sanoa, että sekaannusta ja mielipiteiden kärjistymistä se ainakin on tuonut mukanaan, joskin se aikanaan, kun asiat järjestyvät kohdilleen tuntuu varmasti mukavallekin. Sitten vielä se yötyön aikahyvitys. Liittotoimikunta sai liittokokoukselta tehtäväkseen hankkia aikahyvitys takaisin vaikka lakon uhalla. Myöhemmin alkoivat mielipiteet jäsenistössä kuitenkin jakaantua, ja kun Valtiovarainministeriö oli tehnyt oman tarjouksensa suoritettiin äänestys, jonka perusteella ministeriön tarjous voitti, tosin niukasti. Nyt siis vain pyörien päällä oleva laitoksen henkilökunta on oikeutettu aikahyvitykseen ja muut yötyötä tekevät saavat korvauksen rahassa.

 

Valistusta työasioiden suhteen kävi meille antamassa liittomme

puheenjohtaja Paavo Markkola 27.11.


Merkkipäiviään viettivät viime vuonna seuraavat osastomme jäsenet:

  • 50v. täyttivät Uuno Jattu, Vilho Loikala, Tauno Käyhty ja Mauri Räisänen, joka viimeksi mainittu sittemmin on eronnut osastostamme.

  • 60v. täytti Leo Parkkinen.

  • Eläkkeelle jäivät Liisa Suvisalo ja Leo Parkkinen.


Huhtikuussa vaihtui osastomme nimissä olevan veikkausasiamiestoimen hoitaja. Tällöin Veli Leinonen otti Kalervo Mettälän jälkeen toimen hoitoonsa.

Todettakoon taas lopuksi toimikunnan yrittäneen hoitaa osaston asioita taitonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan, ja saavutukset ovat olleet kuultavissa edellä luetun toimintakertomuksen muodossa.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com