Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 28.10.2018


Kuvassa minä vuonna 1973. 

Yleneminen virassa ei ollut häävin nopeata ainakaan minulla. Yhtenä vaatimuksena oli hyväksytysti suoritettu postimiesten alkeiskurssi,​ minkä suoritin suurempia rehkimättä 1976 ja postimieskurssin 1978.

 

VUOSIKOKOUS 1973

28.01.1973 klo 16.00 Ravintola Kymen Kartanossa.

Paikalla oli 52 jäsentä, jotka nauttivat ennen kokousta osaston tarjoaman lounaan. Osaston pj. Matti Ojala lausui kokouksen osanottajat tervetulleeksi kiittäen jäsenistöä osaston eteen tehdystä työstä. Pj. Ojala suoritti vuosikokouksen avauksen toivoen, että kokouksessa tehtävät päätökset tulvat koitumaan osaston hyväksi alkaneen toimintakauden aikana. Vuosikokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Muona. Vuosikokouksensihteeriksi valittiin Yrjö Suuronen. Vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Matias

Orava ja Veli Leinonen, ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä, Reijo Oksanen ja Pekka Häkämies. Osaston toimintakertomuksen esitti sihteeri Jouko Isomäki. Toimintakertomuksesta oli jäänyt oleellisesti tärkein asia pois, nmittäin kuluneen toimintakauden aikana yhdistysrekisterissä hyväksytty osaston nimen muutos Postiliiton Kouvolan osastoksi. Tämän nimenmuutos lisäyksin toimintakertomus hyväksyttiin. Osaston rahastonhoitaja Matti Laine luki tilikertomuksen, Reijo Oksanen tilintarkastajien lausunnon. Lausunnosta ilmeni, että veikkausasiamiehen palkkioita osastolle kuuluvaa osuutta oli tilitetty vain veikkauskierroksilta 1-10. Päätettiin yksimieliseti, että tili- ja vastuuvapaus myönnetään toimikunnalle. Osaston toimihenkilöiden palkkiot päätettiin pitää entisen suuruisina. Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin 100 markkaa ja varapuheenjohtaja 50 markkaa. Uutena toimipalkkiona päätettiin osaston pääluottamusmiehelle maksaa hänelle osaston johdosta koituvat kulut tositteiden mukaisesti. Kokous katsoi, että osaston talousarviota ei laadita. Kokous päätti osaston jäsenmaksun entisen suuruisena, eli 1 % peruspalkan, kalliinpaikanlisän sekä ikälisien yhteismäärästä, josta 0,30 % jää osastolle ja 0,70 Postiliitolle.

 
Osaston puheenjohtajaksi toimintakaudelle 1973 valittiin Matti Ojala. Lippuäänestyksen jälkeen osaston varsinaisiksi jäseniksi toimikuntaan valittiin: Yrjö Suuronen, Alpo Immonen, Matti Laine, Jouko Isomäki, Riitta Tuominen, Reijo Oksanen, Pentti Johansson, Pekka Häkämies, Pekka Rämä ja Esa Rasimus. Varajäseniksi valittiin Ossi Lehtovirta Huhdasjärveltä, Sylvi Himanen, Niilo Puolatie ja Pertti Leinonen. Kokous päätti, että mitään alatoimikuntia ei valita. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Teuvo Muona ja Pauli Raunio. Varalle Leo Savolainen ja Oiva Alho. Vuosikokous päätti entisen toimikunnan ehdotuksesta, että osaston varoista 2000 markkaa talletetaan korkeakorkoiselle talletustilille toimikunnan parhaaksi katsomaan pankkiin. Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Alpo Immonen, Matti Ojala ja, Lasse Niveri. Postiliiton Kouvolan osaston pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Matti Ojala ja Lauri Niveri. Työryhmäluottamusmiesehdokkaiksi valittiin seuraavat Henkilöt: PA-kuljettajat Seppo Lönn ja Lauri Niveri, LA-kuljettajat Aimo Tylli ja M.Mallat. Autotalli Esa Rasimus, Inkeroinen-Anjala Pentti Johansson ja Seppo Niinivaara, Kausala Riitta Tuominen ja Sirkka Kulin, Jaala Ossi Lehtovirta.
 


 


 

Osaston edustajiksi Postiliiton liittokokoukseen valittiin Matti Ojala, Jouko Isomäki, Yrjö Suuronen, Alpo Immonen ja Pekka Häkämies. Toimikunta päättää kuinka monta edellämainituista valitaan osaston varsinaisiksi edustajiksi ja lähetetäänkö ketään ns. kuuntelu oppilaiksi.
Osaston toimikunnalle annettiin valtuudet suunnitella ja toteuttaa retki, johon jäsenet perheineen voisivat osallistua. Retken kohde ja muut järjestelyt jätettiin toimikunnan tehtäväksi.
Vuosikokous päätti, että mikäli Kymenlaaksoon tai Kymen-Vuoksen alueelle syntyy Postimiesten Esimieskerho tai postimiesten esimiehet keskinäisissä kokouksissaan näillä alueilla tuovat käyttökelpoisiksi todettavia alustuksia. Postiliitolle esitettäväksi, ei osastolla ole mitään sitä vastaan. Osaston toimikunta kuitenkin päättää lähetetäänkö alustukset Postiliitolle.
Vuosikokous päätti yksimielisesti, että osastoomme liittyviltä uusilta jäseniltä ei liittymismaksua peritä, vaan osaston varoista suoritetaan tämä osuus. Päätöksellä tahdotaan edesauttaa uusien jäsenten hankintaa. Kuitenkin aikaisemmin eronneet tai erotetut jäsenet, jotka liittyvät uudelleen osaston jäseniksi joutuvat suorittamaan itse liittymismaksun.
Kokouksen puheenjohtaja Teuvo Muona kiitti kokouksen osanottajia asiallisista puheenvuoroista ja julisti vuosikokouksen päättyneeksi kellon ollessa 19.30.

Kustaa A. Nuorivuori

P ääesimiesKUSTAA A.NUORIVUORI syntyi Viipurissa 2.11.1915. Postin palvelukseen hän tuli syksyllä 1935 ja liittyi osaston jäseneksi 1.1.1939. Osastossa Kustin aika oli vuosina 1958–1960, jolloin hän tarmokkaana sihteeri-rahastonhoitajana pani osaston talouspuolen reilaan. Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimieheksi hänet nimitettiin vuonna 1947 ja ylipostimieheksi 1956. Esimiehen nimityksen hän vastaanotti 1.10.1962. Postimiesten pääesimies hän oli vuosina 1971–1978. Eläkkeelle hän siirtyi 1978. Nuoruusvuosinaan Kusti, kuten häntä yleisesti kutsuttiin, oli innokas urheilija. 100 metrin juoksu ja suunnistus olivat hänen lempilajejaan ja soittokuntatoiminta oli myös Kustin mieleen.

Virkapalkkaratkaisukin saatiin. Puuttumatta yksityiskohtaisesti saatuihin palkankorotuksiin, voidaan sanoa, että kukaan jäsenistöstämme ei jäänyt ilman korotusta, sillä olihan taas jaettavana yleiskorotusta oli tasoa ja kuoppaa. Kuten ennenkin toiset olivat tyytyväisiä toiset eivät, mutta toimintavuoden päättyessä tuskin löytynee muita kuin tyytymättömiä, sillä varmaan itse kukin on huomannut palkankorotusten huvenneen jatkuviin hinnannousuihin ja veroihin. Voidaankin sanoa, että kaikki ne palvelukset mitä palkallamme saamme on minimissä ja maksimissa on se hinta jolla yritämme niitä saada. Tässä onkin ammattiyhdistysliikkeellä edessä vaativa velvoite, millä saada seuraavat palkankorotukset jäämään palkanansaitsijoiden hyväksi.


 

Osaston toiminta


 

Alpo Immosen muistolle


 

Syyskuun 12. pnä kertoi surunviesti, että osastomme sekä piirin pääluottamusmies, osaston varapuheenjohtaja Alpo Immonen on poistunut joukostamme. Alpon äkillinen poismeno koetaan ei ainoastaan osastossamme vaan koko Postiliitossa raskaana tappiona. Vastausta saamatta kysytään, miksi tämän piti sattua Alpolle, joka monessa suhteessa edusti joukon parhaimmistoa, joka asemassaan nautti niitä työtovereittensa kuin esimiestensä luottamusta ja arvonantoa. Häneltä kuultiin harkittuja mielipiteitä ja hän odotti niitä myös toisilta. Hän ikään kuin halusi kaiken aikaa oppia lisää elämisen taitoa. Koettakaamme jatkaa Alpon viitoittamaa tietä ja muistaa hänet ihmisenä ja miehenä, joka tahtoi aina olla avuksi lähimmäisilleen itseään säästämättä.


 

Alpo Immosen arkun ääressä vasemmalta Matti Laine,Matti Ojala ja Yrjö Suuronen.
AlpoImmonen oli poistunut joukosta jäätyään peruttavan kuorma-autonyliajamaksi. Alpo Immonen siunattiin haudan  29.9.1973 lepoon Kouvolan vanhan hautausmaan kappelissa. Osaston seppeleen laskivat Alpon arkulle Yrjö Suuronen, Matti Ojala ja Matti Laine. Kuusankosken osaston seppeleen laskivat Unto Kajander ja Pentti Aalto. Yrjö Suuronen puhui Alpon muistolle. Alpo monessa suhteessa edusti joukon parhaimmistoa, joka asemassaan nautti niitä työtovereittensa kuin esimiestensä luottamusta ja arvonantoa. Arkun ääressä näyttelijä Mirjami Manninen lauloi; Niin kuin muuttolintusen tie. ALPO IMMONEN oli syntynyt Kouvolassa 17.4.1922. Osaston jäseneksi hän tuli vuonna 1945. Vuodesta 1955 lähtien hän oli osaston kantavia voimia, kuuluen osaston toimikuntaan useinavuosina toimien vuosina 1969–1970 varapuheen-johtajana ja 1971 puheenjohtajana sekäkauden 1969-1977 Postiliiton liittoneuvoston jäsenenä.Työstään Postiliiton hyväksi hänelle luovutettiin liiton hopeinen ansiomerkki. Yhteiskunnallisia tehtäviä Alpolla oli Sosialidemokraattisen Puolueen Kouvolan kaupungin kunnallisjärjestön ay-jaoksen sihteeri, Kouvolan kaupun-gin kansakoulujen johtokunnan jäsen ja Kouvolan teatterin johtokunnan jäsen.
Kuusankosken osaston seppeleen laskivat Unto Kajander ja Pentti Aalto. Yrjö Suuronen puhui Alpon muistolle. Alpo monessa suhteessa edusti joukon parhaimmistoa, joka asemassaan nautti niitä työtovereittensa kuin esimiestensä luottamusta ja arvonantoa. Arkun ääressä näyttelijä Mirjami Manninen lauloi; Niin kuin muuttolintusen tie.

 


 

Yrjö Suurosen kynästä:

Mies joka osastomme toimintaa pani koko sydämensä oli joukostamme poistunut Alpo Immonen. Tämä entinen piiriluottamusmies, piti teatterista ja uskoi ihmisessä hyvään ei sanoja tarvittu, vain katse syvään. Hänen muistosanoikseen muotoilen hän istutti taimensa kädellä rakkauden ne istutti hyvä ihminen. Hän panteismista puhui yöt aamut ja illat ja hänen perintöään jatkuu osaston teatteri-illat. Näyttelijä Yrjö Parjanne lausui Yrjö Suurosen kirjoittamat muistosanat: Pidit elämän kauneimmista arvoista rakastit taidetta – rakastit perhettä kaihdoit kyynärpäitä – väkivaltaa ja erhettä Oli uskollinen ystävä uskoit ihmisessä hyvää Ei tarvittu sanoja – vain katse syvään Etsit luottamusmiehenä totuutta ja koko elämän retkellä. Olit valmis apuas antamaan – kuten viimeisellä hetkellä. Sait henkevyyden siemenet kasvamaan niiden hedelmät jälkeesi poimitaan. Uurastit aamuja, öitä ja iltoja. Rakensit ihmissuhteiden siltoja. Uhrasit aikaasi luontoon ja ihmisiin päin. Nyt kysymme – miksi, miksi näin? Kevään tullessa jaloversoista muistamme sen. Ne on istutettu kädellä rakkauden – ne istutti hyvä ihminen.


 
Osastoomme liittyi toimintavuoden aikana 13 uutta jäsentä ja erosi 5 jäsentä, joten jäsenvahvuutemme on tällä hetkellä 126.
Yleisiä kokouksia pidettiin yksi. Toimikunta kokoontui 6 kertaa ja sen lisäksi ovat osaston toimihenkilöt osallistuneet moniin erilaisiin kokouksiin ja neuvotteluihin.
Osaston toimikuntaan kuuluivat toimintavuotena Matti Ojala puheenjohtajana, Alpo Immonen varapuheenjohtajana 12.9 -73 saakka ja siitä eteenpäin Yrjö Suuronen, sihteerinä Pekka Rämä, rahastonhoitajana Matti Laine ja muina toimikunnan jäseninä Pekka Häkämies, Reijo Oksanen, Jouko Isomäki, Esa Rasimus, Pentti Johansson ja Riitta Tuominen. Varajäseninä ovat olleet Niilo Puolatie, Sylvi Himanen, Pertti Leinonen ja Ossi Lehtovirta.Osaston luottamusmiehenä on ollut Matti Ojala. Postipiirin postimiesten- ja autonkuljettajien pääluottamusmiehenä on ollut Alpo Immonon 9-73 saakka ja siitä eteenpäin hänen varamiehensä Matti Ojala. Postipiirin työturvallisuustoimikuntaan ovat kuuluneet osastomme jäsenet Armas Laakso ja Reijo Oksanen.
Vuoden 1973 vuosikokous pidettiin 28.1.-73.
Osaston kokous pidettiin 6.5-73, jossa mm. päätettiin liittyä jäseneksi Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön. Samassa kokouksessa päätettiin myös ryhtyä osakkeenomistajiksi ja päätöksen nojalla on osastollemme hankittu 4 osaketta Asunto O/Y Oikokatu 4:ssä. Asuntoyhtiön hallitus on ilmoittanut, että yhtiön hallussa olevaa kokoushuonetta saamme varata käyttöömme vuokratta.

Itä-Suomen osastojen aluekokoukseen toukokuussa edustivat osastoamme Alpo Immonen, Matti Ojala ja Yrjö Suuronen. Kokous pidettiin Mikkelissä. Samat edustajat edustivat osastoamme kesäkuussa pidetyssä Postiliiton liittokokouksessa.
Alpo Immonen ja Matti Ojala osallistuivat 3-päiväisille VTY:n järjestämille piiriluottamusmiespäiville Liikeliiton kurssikeskuksessa.
Matti Ojala osallistui postipiirien pääluottamusmiehille järjestettyyn neuvottelutilaisuuteen Helsingissä.
Yrjö Suuronen on kuluneena toimintavuotena edelleen toiminut postimiesten tulokas - ja alkeiskoulutuksen yhtenäistämistä varten perustetussa työryhmässä.
28.8. vierailivat osastomme vieraina valtakunnalliset luottamusmiehet Matti Lindegren ja Tauno Karvonen.

29.9. siunattiin haudan lepoon Alpo Immonen Kouvolan vanhan hautausmaan kappelissa. Osaston seppeleen laskivat Alpon arkulle Yrjö Suuronen, Matti Ojala ja Matti Laine. Yrjö Suuronen puhui Alpon muistolle.

29.9. Automiesten neuvottelutilaisuus Suolajärvellä. Autonkul. Pääluottamusmies Tauno Karvonen oli mukana tilaisuudessa.
1.11. vieraili Kouvolassa Postiliiton toimitsija Pertti Jyrkinen pitäen katsauksen ammattiyhdistysliikkeen nykynäkymistä


 
O sastomme jäsen Erkki Tikka täytti 60 vuotta ja osastomme jäsenet Vieno Laitinen, Sylvi Himanen ja Hilkka Ala-Krekola täyttivät 50 vuotta. Osastomme oli onnittelijoiden joukossa kukkatervehdyksen kera.


 
Liittokokoukselle tehtiin 3 alustusta.
  1. Ammattitaitolisän maksamisesta kaikille virkanimikkeestä huolimatta.

  2. Postinjakajien saamiseksi jouluylityökorvausten piiriin.

  3. Työryhmän perustamiseksi tutkimaan kuljetuskalustoja ja rakennusteknillisiä ratkaisuja Pll:ssa ja saamaan siihen myös postimiesedustus.

Liittotoimikunnalle lähetetty 4 aloitetta:
  1. muutosesitys tilapäisen ja satunnaisten virka-ehtosopimuksen palkkiotaulukkoon.

  2. muutosesitys yötyönveroisina pidettävistä tunneista.

  3. muutosesitys lomaltapaluurahan maksamisesta.

  4. muutosesitys 6 §:n alaisten virkamiesten ylityökorvausten suorittamisesta

Vaikkakaan osaston jäseniä ei ole liikaa kiusattu kokouksilla ja toimikunnan kokoukset rajoittuneet kuuteen, ei ole perusteltua väittää, että osaston toiminnassa olisi jouduttu nukkuneeseen tilaan. Osasto on koko ajan ollut toiminta- ja iskuvalmiina silloin kun asiat ovat sitä vaatineet.
Kiitämme kaikkia toimikunnan kanssa yhdessä työskennelleitä ja toivomme kaikkea hyvää osastomme jäsenistölle uuden toimikauden alkaessa.

© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com