Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 21.10.2018


 

Kuvassa minä vuonna 1973

VUOSIKOKOUS 1973

Aika: 28.01.1973 klo 16.00 Ravintola Kymen Kartanossa.

Paikalla oli 52 jäsentä, jotka nauttivat ennen kokousta osaston tarjoaman lounaan.

Osaston pj. Matti Ojala lausui kokouksen osanottajat tervetulleeksi kiittäen jäsenistöä osaston eteen tehdystä työstä. Pj. Ojala suoritti vuosikokouksen avauksen toivoen, että kokouksessa tehtävät päätökset tulvat koitumaan osaston hyväksi alkaneen toimintakauden aikana. Vuosikokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Muona. Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Yrjö Suuronen. Vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Matias Orava ja Veli Leinonen, ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä, Reijo Oksanen ja Pekka Häkämies.

Osaston toimintakertomuksen esitti sihteeri Jouko Isomäki. Toimintakertomuksesta oli jäänyt oleellisesti tärkein asia pois, nmittäin kuluneen toimintakauden aikana yhdistysrekisterissä hyväksytty osaston nimen muutos Postiliiton Kouvolan osastoksi. Tämän nimenmuutoslisäyksin toimintakertomus hyväksyttiin.

Osaston rahastonhoitaja Matti Laine luki tilikertomuksen

Reijo Oksanen tilintarkastajien lausunnon. Lausunnosta ilmeni, että veikkausasiamiehen palkkioita osastolle kuuluvaa osuutta oli tilitetty vain veikkauskierroksilta 1-10.

Päätettiin yksimieliseti, että tili- ja vastuuvapaus myönnetään toimikunnalle.

Osaston toimihenkilöiden palkkiot päätettiin pitää entisen suuruisina. Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin 100 markkaa ja varapuheenjohtaja 50 markkaa. Uutena toimipalkkiona päätettiin osaston pääluottamusmiehelle maksaa hänelle osaston johdosta koituvat kulut tositteiden mukaisesti. Kokous katsoi, että osaston talousarviota ei laadita. Kokous päätti osaston jäsenmaksun entisen suuruisena, eli 1 % peruspalkan, kalliinpaikanlisän sekä ikälisien yhteismäärästä, josta 0,30 % jää osastolle ja 0,70 Postiliitolle.

Osaston puheenjohtajaksi

toimintakaudelle 1973 valittiin Matti Ojala.

Lippuäänestyksen jälkeen osaston varsinaisiksi jäseniksi toimikuntaan valittiin Yrjö Suuronen, Alpo Immonen, Matti Laine, Jouko Isomäki, Riitta Tuominen, Reijo Oksanen, Pentti Johansson, Pekka Häkämies, Pekka Rämä ja Esa Rasimus. Varajäseniksi valittiin Ossi Lehtovirta Huhdasjärveltä, Sylvi Himanen, Niilo Puolatie ja Pertti Leinonen. Kokous päätti, että mitään alatoimikuntia ei valita.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Teuvo Muona ja Pauli Raunio. Varalle Leo Savolainen ja Oiva Alho.

Vuosikokous päätti entisen toimikunnan ehdotuksesta, että osaston varoista 2000 markkaa talletetaan korkeakorkoiselle talletustilille toimikunnan parhaaksi katsomaan pankkiin.

Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Alpo Immonen, Matti Ojala ja Lasse Niveri. Postiliiton Kouvolan osaston pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Matti Ojala ja Lauri Niveri. Työryhmäluottamusmiesehdokkaiksi valittiin seuraavat henkilöt:

PA-kuljettajat Seppo Lönn ja Lauri Niveri,

LA-kuljettajat Aimo Tylli ja M. Mallat,

Autotalli Esa Rasimus,

Inkeroinen-Anjala Pentti Johansson ja Seppo Niinivaara,

Kausala Riitta Tuominen ja Sirkka Kulin,

Jaala Ossi Lehtovirta 


 


 


 


 


 


 

Osaston edustajiksi Postiliiton liittokokoukseen valittiin Matti Ojala, Jouko Isomäki, Yrjö Suuronen, Alpo Immonen ja Pekka Häkämies. Toimikunta päättää kuinka monta edellämainituista valitaan osaston varsinaisiksi edustajiksi ja lähetetäänkö ketään ns. kuunteluoppilaiksi.

Osaston toimikunnalle annettiin valtuudet suunnitella ja toteuttaa retki, johon jäsenet perheineen voisivat osallistua. Retken kohde ja muut järjestelyt jätettiin toimikunnan tehtäväksi.

Vuoskokous päätti, että mikäli Kymenlaaksoon tai Kymen-Vuoksen alueelle syntyy Postimiesten Esimieskerho tai postimiesten esimiehet keskinäisissä kokouksissaan näillä alueilla tuovat käyttökelpoisiksi todettavia alustuksia Postiliitolle esitettäväksi, ei osastolla ole mitään sitä vastaan. Osaston toimikunta kuitenkin päättää lähetetäänkö alustukset Postiliitolle. Vuosikokous päätti yksimielisesti, että osastoomme liittyviltä uusilta jäseniltä ei liittymismaksua peritä, vaan osaston varoista suoritetaan tämä osuus. Päätöksellä tahdotaan edesauttaa uusien jäsenten hankintaa. Kuitenkin aikaisemmin eronneet tai erotetut jäsenet, jotka liittyvät uudelleen osaston jäseniksi joutuvat suorittamaan itse liittymismaksun.

Kokouksen puheenjohtaja Teuvo Muona kiitti kokouksen osanottajia asiallisista puheenvuoroista ja julisti vuosikokouksen päättyneeksi kellon ollessa 19.30.

 

Pääesimies KUSTAA A. NUORIVUORI syntyi Viipurissa 2.11.1915. Postin palvelukseen hän tuli syksyllä 1935 ja liittyi osaston jäseneksi 1.1.1939. Osastossa Kustin aika oli vuosina 1958–1960, jolloin hän tarmokkaana sihteeri-rahastonhoitajana pani osaston talouspuolen reilaan. Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimieheksi hänet nimitettiin vuonna 1947 ja ylipostimieheksi 1956. Esimiehen nimityksen hän vastaanotti 1.10.1962. Postimiesten pääesimies hän oli vuosina 1971–1978. Eläkkeelle hän siirtyi 1978. Nuoruusvuosinaan Kusti, kuten häntä yleisesti kutsuttiin, oli innokas urheilija. 100 metrin juoksu ja suunnistus olivat hänen lempilajejaan ja soittokuntatoiminta oli myös Kustin mieleen.

 

Yleneminen virassa ei ollut häävin nopeata ainakaan minulla. Yhtenä vaatimuksena oli hyväksytysti suoritettu postimiesten alkeiskurssi,minkä suoritin suurempia rehkimättä 1976 ja postimieskurssin 1978.


 

Toimintakertomus vuodelta 1973

Vuotta 1973 voidaan pitää liittomme osalta eräänlaisena juhlavuotena, sillä silloin kokoontui liiton korkein päättävä elin liittokokous. Osastomme kohdalla se oli myös merkkivuosi, sillä saihan se ensi kertaa 3 edustajaa liittokokoukseen. Neljän päivän aikana aamusta iltaan päätettiin siellä jäsenistömme parhaaksi asioista, jotka toivomme mukaan tulevat kaikki meidän parhaaksi. Liittokokouksessa esiintyivät Itä-Suomen osastot yhdessä ja yksimielisesti ja näin toimien saimme liiton päättäviin elimiin melkein kaikki haluamamme edustajat. Liittokokouksessa toimi vaalivaliokunnan jäsenenä Yrjö Suuronen ja talousvaliokunnan jäsenenä Matti Ojala.

Virkapalkkaratkaisukin saatiin. Puuttumatta yksityiskohtaisesti saatuihin palkankorotuksiin, voidaan sanoa, että kukaan jäsenistöstämme ei jäänyt ilman korotusta, sillä olihan taas jaettavana yleiskorotusta oli tasoa ja kuoppaa. Kuten ennenkin toiset olivat tyytyväisiä toiset eivät, mutta toimintavuoden päättyessä tuskin löytynee muita kuin tyytymättömiä, sillä varmaan itse kukin on huomannut palkankorotusten huvenneen jatkuviin hinnannousuihin ja veroihin. Voidaankin sanoa, että kaikki ne palvelukset mitä palkallamme saamme on minimissä ja maksimissa on se hinta jolla yritämme niitä saada. Tässä onkin ammattiyhdistysliikkeellä edessä vaativa velvoite, millä saada seuraavat palkankorotukset jäämään palkanansaitsijoiden hyväksi.

 

Osaston toiminta

Syyskuun 12. pnä kertoi surunviesti, että osastomme sekä piirin pääluottamusmies, osaston varapuheenjohtaja Alpo Immonen on poistunut joukostamme. Alpon äkillinen poismeno koetaan ei ainoastaan osastossamme vaan koko Postiliitossa raskaana tappiona. Vastausta saamatta kysytään, miksi tämän piti sattua Alpolle, joka monessa suhteessa edusti joukon parhaimmistoa, joka asemassaan nautti niitä työtovereittensa kuin esimiestensä luottamusta ja arvonantoa. Häneltä kuultiin harkittuja mielipiteitä ja hän odotti niitä myös toisilta. Hän ikään kuin halusi kaiken aikaa oppia lisää elämisen taitoa. Koettakaamme jatkaa Alpon viitoittamaa tietä ja muistaa hänet ihmisenä ja miehenä, joka tahtoi aina olla avuksi lähimmäisilleen itseään säästämättä.

Alpo Immosen arkun ääressä vas Matti Laine, Matti Ojala ja Yrjö

Suuronen.

Alpo Immonen oli poistunut joukosta jäätyään peruttavan kuorma-auton yliajamaksi. Alpo Immonen siunattiin haudan 29.9.1973 lepoon Kouvolan vanhan hautausmaan kappelissa.

Osaston seppeleen laskivat Alpon arkulle Yrjö Suuronen, Matti Ojala ja Matti LaineKuusankosken osaston seppeleen laskivat Unto Kajander ja Pentti Aalto. Yrjö Suuronen puhui Alpon muistolle. Alpo monessa suhteessa edusti joukon parhaimmistoa, joka asemassaan nautti niitä työtovereittensa kuin esimiestensä luottamusta ja arvonantoa. Arkun ääressä näyttelijä Mirjami Manninen lauloi; Niin kuin muuttolintusen tie. 


ALPO IMMONEN oli syntynyt Kouvolassa 17.4.1922. Osaston jäseneksi hän tuli vuonna 1945. Vuodesta 1955 lähtien hän oli osaston kantavia voimia, kuuluen osaston toimikuntaan useinavuosina toimien vuosina 1969–1970 varapuheenjohtajana ja 1971 puheenjohtajana sekäkauden  1969-1977 Postiliiton liitto-neuvoston jäsenenä.Työstään Postiliiton hyväksi hänelle luovutettiin liiton hopeinen ansiomerkki. Yhteiskunnallisia tehtäviä Alpolla oli Sosialidemokraattisen Puolueen Kouvolan kaupungin kunnallis-järjestön ay-jaoksen sihteeri, Kouvolan kaupungin kansakoulujen johtokunnan jäsen ja Kouvolan teatterin johtokunnan jäsen.

Kuusankosken osaston seppeleen laskivat Unto Kajander ja Pentti Aalto. Yrjö Suuronen puhui Alpon muistolle. Alpo monessa suhteessa edusti joukon parhaimmistoa, joka asemassaan nautti niitä työtovereittensa kuin esimiestensä luottamusta ja arvonantoa. Arkun ääressä näyttelijä Mirjami Manninen lauloi; Niin kuin muuttolintusen tie. 

Yrjö Suurosen kynästä:

Mies joka osastomme toimintaa pani koko sydämensä oli joukostam­me poistunut Alpo Immonen. Tämä entinen piiriluottamusmies, piti teatterista ja uskoi ihmisessä hyvään ei sanoja tarvittu, vain katse syvään. Hänen muistosanoikseen muotoilen hän istutti taimensa kädellä rakkauden ne istutti hyvä ihminen. Hän panteismista puhui yöt aamut ja illat ja hänen perintöään jatkuu osaston teatteri-illat. Näyttelijä Yrjö Parjanne lausui Yrjö Suurosen kirjoittamat muisto-sanat: Pidit elämän kauneimmista arvoista rakastit taidetta – rakastit perhettä kaihdoit kyynärpäitä – väkivaltaa ja erhettä Oli uskollinen ystävä uskoit ihmisessä hyvää Ei tarvittu sanoja – vain katse syvään Etsit luottamusmiehenä totuutta ja koko elämän retkellä. Olit valmis apuas antamaan – kuten viimeisellä hetkellä. Sait henkevyyden siemenet kasvamaan niiden hedelmät jälkeesi poimitaan. Uurastit aamuja, öitä ja iltoja. Rakensit ihmissuhteiden siltoja. Uhrasit aikaasi luontoon ja ihmisiin päin. Nyt kysymme – miksi, miksi näin? Kevään tullessa jaloversoista muistamme sen. Ne on istutettu kädellä rakkauden – ne istutti hyvä ihminen.


Osastoomme liittyi toimintavuoden aikana 13 uutta jäsentä ja erosi 5 jäsentä, joten jäsenvahvuutemme on tällä hetkellä 126. Yleisiä kokouksia pidettiin yksi. Toimikunta kokoontui 6 kertaa ja sen lisäksi ovat osaston toimihenkilöt osallistuneet moniin erilaisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. Osaston toimikuntaan kuuluivat toimintavuotena Matti Ojala puheenjohtajana, Alpo Immonen varapuheenjohtajana 12.9 -73 saakka ja siitä eteenpäin Yrjö Suuronen, sihteerinä Pekka Rämä, rahastonhoitajana Matti Laine ja muina toimikunnan jäseninä Pekka Häkämies, Reijo Oksanen, Jouko Isomäki, Esa Rasimus, Pentti Johansson ja Riitta Tuominen. Varajäseninä ovat olleet Niilo Puolatie, Sylvi Himanen, Pertti Leinonen ja Ossi Lehtovirta.

Puheenjohtaja pyytää esittää toimikunnalle kiitoksensa 100 %:sta osanotosta kokouksiin.

Osaston luottamusmiehenä on ollut Matti Ojala. Postipiirin postimiesten- ja autonkuljettajien pääluottamusmiehenä on ollut Alpo Immonen 12.9-73 saakka ja siitä eteenpäin hänen varamiehensä Matti Ojala.

 • Postipiirin työturvallisuustoimikuntaan ovat kuuluneet osastomme jäsenet Armas Laakso ja Reijo Oksanen.
 • Vuoden 1973 vuosikokous pidettiin 28.1.-73.
 • Osaston kokous pidettiin 6.5-73, jossa mm. päätettiin liittyä jäseneksi Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön.
 • Samassa kokouksessa päätettiin myös ryhtyä osakkeenomistajiksi ja päätöksen nojalla on osastollemme hankittu 4 osaketta Asunto O/Y Oikokatu 4:ssä. Asuntoyhtiön hallitus on ilmoittanut, että yhtiön hallussa olevaa kokoushuonetta saamme varata käyttöömme vuokratta.
 • Itä-Suomen osastojen aluekokoukseen toukokuussa edustivat osastoamme Alpo Immonen, Matti Ojala ja Yrjö Suuronen. Kokous pidettiin Mikkelissä.

  Samat edustajat edustivat osastoamme kesäkuussa pidetyssä Postiliiton liittokokouksessa.


 • Alpo Immonen ja Matti Ojala osallistuivat 3-päiväisille VTY:n järjestämille piiriluottamusmiespäiville Liikeliiton kurssikeskuksessa.

 • Matti Ojala osallistui postipiirien pääluottamusmiehille järjestettyyn neuvottelutilaisuuteen Helsingissä.
 • Yrjö Suuronen on kuluneena toimintavuotena edelleen toiminut postimiesten tulokas - ja alkeiskoulutuksen yhtenäistämistä varten perustetussa työryhmässä.

 • 28.8. vierailivat osastomme vieraina valtakunnalliset luottamusmiehet Matti Lindegren ja Tauno Karvonen.
 • 29.9. siunattiin haudan lepoon Alpo Immonen Kouvolan vanhan hautausmaan kappelissa. Osaston seppeleen laskivat Alpon arkulle Yrjö Suuronen, Matti Ojala ja Matti Laine. Yrjö Suuronen puhui Alpon muistolle.


   

 • 29.9. Automiesten neuvottelutilaisuus Suolajärvellä. Autonkul. pääluottamusmies Tauno Karvonen oli mukana tilaisuudessa.

​​1.11. vieraili Kouvolassa Postiliiton toimitsija Pertti Jyrkinen pitäen katsauksen ammattiyhdistysliikkeen nykynäkymistä


 

 • Osastomme jäsen Erkki Tikka täytti 60 vuotta ja osastomme jäsenet Vieno Laitinen, Sylvi Himanen ja Hilkka Ala-Krekola täyttivät 50 vuotta.  Osastomme oli onnittelijoiden joukossa kukkatervehdyksen kera.

Liittokokoukselle tehtiin 3 alustusta.

 1. Ammattitaitolisän maksamisesta kaikille virkanimikkeestä huolimatta.

 2. Postinjakajien saamiseksi jouluylityökorvausten piiriin.

 3. Työryhmän perustamiseksi tutkimaan kuljetuskalustoja ja rakennusteknillisiä ratkaisuja Pll:ssa ja saamaan siihen myös postimiesedustus.

Liittotoimikunnalle lähetetty 4 aloitetta:

 1. muutosesitys tilapäisen ja satunnaisten virkaehtosopimuksen palkkiotaulukkoon.

 2. muutosesitys yötyönveroisina pidettävistä tunneista.

 3. muutosesitys lomaltapaluurahan maksamisesta.

 4. muutosesitys 6 §:n alaisten virkamiesten ylityökorvausten suorittamisesta

Vaikkakaan osaston jäseniä ei ole liikaa kiusattu kokouksilla ja toimikunnan kokoukset rajoittuneet kuuteen, ei ole perusteltua väittää, että osaston toiminnassa olisi jouduttu nukkuneeseen tilaan. Osasto on koko ajan ollut toiminta- ja iskuvalmiina silloin kun asiat ovat sitä vaatineet.

Kiitämme kaikkia toimikunnan kanssa yhdessä työskennelleitä ja toivomme kaikkea hyvää osastomme jäsenistölle uuden toimikauden alkaessa.

 

 

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1973


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N jäsenosastot ja jäsenmäärät 1973

Hotelli ja Ravintolahenkilökunnan Liiton Kouvolan osasto 578 jäsentä

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry. 225

Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 105

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry. 213

Kouvolan Lihatyöntekijät ry. 178

Kouvolan Liiketyöntekijät ry. 273

Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöntekijäin ammattiosasto ry 472

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry 138

Kouvolan Tekstiili ja Muovityöntekijät ry. 176

Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry. 151

Kouvolan Tietyöntekijät ry (VATU 85) 90

Kouvolan Vahtimestariosasto ry 35

Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry 99

Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry 47

Rakennustyöläisten Liiton Osasto 60 ry 595

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry 216

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 45 ry 36

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 341

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry 54

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 157 ry 134

Rakennustyöläisten Liiton Osasto 624 ry 51

Rakennustyöläisten Liiton Osasto 579 ry 149

Mielenterveys- ja Kehitysvamma-alan Valkealan osasto 54

Postiliiton Kouvolan osasto ry 125

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Kouvolan osasto ry. 130

Suomen Veturimiesliiton Kouvolan osasto ry 500

Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 162 ry 110

Yhteensä: 5500

 

Tarkastellessamme kertomusvuotta yleisemmin koko maata ajatellen voimme todeta seuraavaa, työehtosopimusratkaisuissa ajauduttiin liittokohtaisiin ratkaisuihin, jonka seurauksena tehokasta hinnansäännöstelyä ei saatu aikaan. Kun sopimuskausi on nyt lopussaan voidaan todeta, että työntekijäin reaaliansioiden kehitys on sopimuskaudella jäänyt olemattomaksi ja joillakin aloilla mennyt jopa miinuksen puolelle. Tällaiseen kehitykseen on tietysti monia syitä mm. maailmanmarkkinahintojen voimakas kohoaminen, erityisesti öljytuotteiden osalta.

Tarkastellessamme järjestömme omaa toimialuetta voimme todeta työllisyystilanteen pysyneen lähes ennallaan.

Järjestömme alajaostot nais- ja nuorisojaosto ovat kertomusvuonna toimineet aktiivisesti joihin voidaan olla täysin tyytyväisiä. Erityisen maininnan vaatii opintotyö, mikä järjestössämme on viimeinkin lähtenyt tehokkaasti käyntiin. Tästä osoituksena on useat koulutustilaisuudet joita on järjestetty kertomusvuoden aikana. Opintotyön aktivoitumisesta voidaan antaa tunnustus järjestömme opintosihteerille.

Järjestömme työtä kertomusvuoden aikana on lisännyt Kouvolassa järjestettävät Kymenläänin Paikallisjärjestöjen Talvineuvottelupäivät.

Maininnan arvoinen on myös tiedotustoiminta, joka on kohdistunut perusosastoihin ja yksityisiin jäseniin.

Kokonaisuutena voitaneen järjestömme toimintaan olla tyytyväisiä. Paikallisjärjestön hallitus kiittää kaikkia perusosastoja ja niiden jäseniä miellyttävästä yhteistyöstä kertomusvuoden aikana.

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuonna kokoontunut kaikkiaan yhdeksän kertaa, ja pöytäkirjaan merkittiin 103 §.

Paikallisjärjestön toimihenkilöt, hallituksen vakinaisten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

 

Puheenjohtaja Kauko Larnimaa 9 kokousta

Sihteeri Jaakko Pesu 7 kokousta

Tiedotussihteeri Valio Koskinen 8 kokousta

Taloudenhoitaja Elsa Mauno 8 kokousta

Lehdistösihteeri Raimo Huusari 6 kokousta

Opintosihteeri Anja Joronen 6 kokousta

Naisjaoston puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkonen 5 kokousta

Nuorisojaoston puheenjohtaja Eero Nykänen 4 kokousta

 

 

 

 

 

Muut hallituksen jäsenet:

Svante Salo 7 kokousta Heino Palokangas 7 kokousta

Pekka Lehtinen 5 kokousta Matti Kauppinen 1 kokousta

Harras Makkonen 7 kokousta Irja Hallikas 1 kokousta

Eila Väätänen 8 kokousta

 

Varajäsenet:

Eino Olli 4 kokousta Pertti Koskelainen 4 kokousta

Raili Kurki = Kauko Mattila 2 kokousta

Esko Varis 6 kokousta Eino Henttu 6 kokousta

Vilho Kunnasluoto 6 kokousta Erkki Tuominen ========

Pentti Sorsa 6 kokousta Unto Salmenvirta 6 kokousta

Lahja Lääperi 4 kokousta Mirjam Puonti 1 kokousta

Paikallisjärjestön Edustajiston kokouksia on pidetty kertomusvuonna kaksi.

VUOSIKOKOUS pidettiin 15.4.1973 Centrumin henkilö-kunnan ruokalassa Kouvolassa. Kokouksen puheenjohtajina toimi Kauko Larnimaa ja Erkki Karstinen. Sihteereinä Raimo Huusari ja Esko Varis. SAK:ta edusti Piirimiesasiamies Kai Ritala.

SYYSKOKOUS pidettiin 11.12.1973 Centrumin henkilökunnan ruokalasta Kouvolasta. Kokouksen puheenjohtajana toimivat Eino Henttu ja Kauko Larnimaa. Sihteereinä Pentti Kenttä ja Jaakko Pesu. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 45:n virallisen edustajan saapuneen kokoukseen. Uusina osastoina paikallisjärjestöön hyväksyttiin seuraavat:

Postiliiton Kouvolan osasto ry, Veturimiesten Liiton Kouvolan osasto ry., Rautatieläisten Liiton osasto 157 ry., Rakennustyöläisten Liiton osasto 579 ry. ja MKL:n Valkealan osasto ry.

SAK:ta kokouksessa edusti Piiriasiamies Kai Ritala.

Kokous vahvisti jäsenmaksuksi vuodelle 1974 entisen eli 1,50 per jäsen.

16.3.1973 järjestettiin tiedotustilaisuus perusosastojen luottamusmiehille, missä käsiteltiin järjestäytymis-kysymyksiä.

 • Työnjuhlassa Karhulassa 26.5.1973 edusti järjestöämme seuraavat: Eino Henttu, Erkki Karstinen, Anja Joronen, Anna-Liisa Pekkonen ja Raimo Huusari.

 • Kesäneuvottelupäiville Parikkalassa osallistuivat: Elsa Mauno, Kauko Larnimaa, Heino Palokangas, Eino Henttu, Anja Joronen ja Eero Nykänen.

 • Ravintolahenkilökunnan Liiton Kesäpäivät Kouvolassa. Järjestöämme edusti: Kauko Larnimaa, Jaakko Pesu ja Unto Salmenvirta.

 • Paikallisjärjestöjen neuvottelupäivät Kiljavalla: Valio Koskinen sekä nais- ja nuorisojaostojen edustajat.

 • Kouvolan Työvoimatoimikunnassa on järjestöämme edustanut Eino Henttu.

 • Osuusliike Kymenmaan AE -toimikuntaan ovat kuuluneet Anja Joronen ja Valio Koskinen puheenjohtajana.

Tarkastellessa kertomusvuoden toimintaa voimme tyydytyksellä todeta, että järjestömme jäsenmäärä on jatkuvasti nousussa. Mikä luonnollisesti lisää järjestömme toimihenkilöille ja hallitukselle yhä enempi tehtäviä ja vastuuta. Järjestömme siirtyessä nyt uudelle toimikaudelle voimme uskoa, että järjestömme myönteinen kehitys jatkuu, ja toiminta entisestäänkin laajenee.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY.

1974

 

 1. Hotelli ja ravintolahenkilökunnan liiton Kouvolan osasto ry. n:o 20 776

02. Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry. 250

03. Kouvolan kirjatyöntekijäin yhdistys ry 121

04. Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry. 232

05. Kouvolan Lihatyöntekijät ry. 172

06. Kouvolan Liiketyöntekijät ry 340

07. Kouvolan Seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry. 470

08. Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry 140

09. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry 185

10. Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry 344

11. Kouvolan Tietyöntekijät VATU 85 ry 99

12. Kouvolan Vahtimestariosasto ry 48

13. Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry 106

14. M.K.L:n Valkealan osasto ry. Kouvola - Autio 54

15. Postiliiton Kouvolan osasto ry. 125

16. Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry. 56

17. Rakennustyöläisten Liiton osasto 60 ry 616

18. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 162 ry. 119

19. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 579 ry. 156

20. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 624 ry. 50

21. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry 210

22. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 45:n Kouvolan osastopiiri ry 44

23. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 350

24. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry 56

25. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 157 ry. 145

26. Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 130

27. Suomen Veturimiesliiton Kouvolan osasto ry. 500

Yhteensä: 5894

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS 1974

 

Puheenjohtaja: Eino Henttu 

 

Varapuheenjohtaja: Jaakko Pesu 

 

Sihteeri: Vesa Kunnasluoto 

 

Taloudenhoitaja: Elsa Mauno 

 

Tiedotussihteeri: Raimo Huusari

Lehdistösihteeri: Esko Varis 

 

Opintosihteeri: Anja Joronen 

Valio Koskinen 

Eila Väätänen 

Paavo Ritvanen 

Svante Salo

Heino Palokangas 

Harras Makkonen

Irja Hallikas Hölsäntie

Kauko Larnimaa 

Pertti Koskelainen 

Pentti Sorsa 

Matti Ojala

Alvar Laakso 

Raimo Kähärä

Eino Olli 

Raili Kurki 

Kauko Mattila 

Vilho Kunnasluoto 

Lahja Lääperi 

 

PAIKALLISJÄRJESTÖN ALAISENA TOIMIVAT JAOSTOT 1974

NAISJAOSTO

Puheenjohtaja: Anna-Liisa Pekkonen 

Sihteeri: Eila Väätänen 

Rahastonhoitaja: Kaija Saaristo 

 

NUORISOJAOSTO

 

Puheenjohtaja: Yrjö Äärälä 

Sihteeri: Ritva Suurtalo

Rahastonhoitaja: Marita Niemi 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com