Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 11.5.2019


 

Minä vuonna 1974

VUOSIKOKOUS 1974
OSASTON VUOSIKOKOUKSESSA, MIKÄ PIDETTIIN SUNNUNTAINA 27.01.1974 KLO 16.00 HOTELLI-RAVINTOLA KYMEN KARTANON KABINETISSA
 
Paikalla oli 51 osaston jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Teuvo Muona ja sihteereinä Yrjö Suuronen ja Pekka Häkämies. Ennen vuosi-kokouksen alkua osanottajat nauttivat osaston tarjoaman lounaan.Vuosikokouksen avauksen suoritti Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Hän kiitti jäsenistöä ja toimikuntaa vuoden aikana osaston eteen tehdystä työstä ja toivoi, että nyt alkavassa vuosikokouksessa tehtävät päätökset tulisivat koitumaan osaston eduksi ja menestykseksi. Ojala lausui kauniita muistosanoja Alpo Immosen valitettavan kuoleman johdosta, jonka jälkeen vuosikokouksen osanottajat kunnioittivat hetken hiljaisuudella Immosen muistoa. Edelleen Ojala selosti kokouksen osanottajille jaettujen monisteiden merkitystä kokouksen kululle. Toimikunta oli päättänyt, että vuosikokouksessa pyydetään puheenvuorot kirjallisesti jokaiselle jaettuja lappuja käyttäen.

 

Ojala toivotti tervetulleeksi myös osaston vieraana kokouksessa paikalla olevan Unto Kajanderin Kuusankoskelta ja antoi puheenvuoron Kajanderille, joka selvitti valaisevasti aihetta: "Miten Postiliitto toimii" Kajanderin esityksen jälkeen puheenjohtaja Ojala kiitti alustajaa ja esitti, että mahdolliset lisäkysymykset aiheesta esitettäisiin varsinaisen vuosikokouksen jälkeen.

 

Puheenjohtaja Ojala totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Muona, sihteereiksi Yrjö Suuronen ja Pekka Häkämies, pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Oksanen, K. Mäkinen, ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Rasimus ja M. Orava. Osaston vuosikertomuksen vuodelta 1973 luki osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen yksimielisesti. Kuultiin osaston tilikertomus vuodelta 1973, jonka esitti rahastonhoitaja Matti Laine. Tilintarkastajain lausunnon esitti kokouksen puheenjohtaja ja toisena tilintarkastajana toiminut Teuvo Muona todeten tilit oikein tehdyksi ja hyväksyttäviksi.Toimikunnalle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus. Päätettiin toimihenkilöiden vuosipalkkiot. Puheenjohtaja 200:- sihteeri 200:-, rahastonhoitaja 200:- ja varapuheen-johtaja 100:-. Palkkiot oli esittänyt toimikunta ja kokous hyväksyi ne esityksen mukaisesti.Vuosikokous hyväksyi toimikunnan esityksen, jonka mukaisesti talousarviota ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia. Päätettiin, että jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan.
Toimikunnan ja osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Matti Ojala. Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin M. Laine, Y. Suuronen, E. Rasimus, U. Jattu, P. Häkämies, J. Isomäki, J. Huohvanainen ja R. Koskivaara Kouvolasta, R. Tuominen Kausalasta ja P. Johansson Inkeroisista.Toimikunnan varajäseniksi valittiin S. Himanen, R. Oksanen M. Mallat Kouvolasta ja Lilja Ristola Kausalasta. Vakinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin T. Muona ja P. Raunio. Tilintarkastajain varamiehiksi valittiin O. Alho ja M. Orava.

Puistokartano

Puheenjohtaja Matti Ojala esitti edellisen toimikunnan puolesta, että Kouvolan "uuden työväentalon" Puistokartanon avajaisiin kerättävään amnmattiosastojen yhteislahjaan osallistuttaisiin Postiliiton Kouvolan osaston puolesta 100:- markan summalla, jonka kokous hyväksyi yksimielisesti. Puistokartanon avajaisjuhliin valittiin osaston edustajiksi Matti Ojala, Matti Laine ja Yrjö Suuronen. Matti Ojala totesi kokoukselle, että kun osastomme on Puistokartanon osakas saamme myös ilmaista kokoushuonetilaa kyseisestä talosta. Puistokartanon yhtiökokousedustajaksi valittiin osaston puolesta Matti Ojala.

Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Matti Ojala (postimiehet) ja Reijo Oksanen (automiehet). Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimiesten pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Leo Savolainen, Pauli Raunio ja Seppo Lönn.
Inkeroinen ja Kausala valitsee keskuudestaan ja ilmoittaa vaalin tuloksen osastolle. Työpaikkaluottamusmiehiksi valittiin:
- postimiehet, kirjeenkanto Risto Koskivaara
- postimiehet, vaihtomiehistö Eero Korkiakangas
- PA kuljettajat Seppo Lönn

- LA kuljettajat Matti Mallat

- postiautotalli Esa Rasimus

Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön maaliskuun kokoukseen valittiin osaston edustajiksi Matti Ojala, Matti Laine ja Yrjö Suuronen.

Puheenjohtaja Matti Ojala selosti osaston verovelvollisuusasiaa, joka on edelleen epäselvä. Postiliitto on luvannut apuaan asian selvittämiseksi. Osaston vero-tuksesta on tehty valitus lääninhallitukselle. Verotusasioiden ja Veikkausasioimiston jatkamista koskevissa kysymyksissä päätti vuosikokous antaa toimikunnalle täydet valtuudet.

Toimikunta oli esittänyt, että toimikunnan käyttövaroiksi annettaisiin 2000:- täksi vuodeksi, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa.

Jouko Isomäki esitti toimikunnalle tiedoksi, että ensi vuosikokoukseen valmistetaan jäsenistöä hyvissä ajoin ennen kokousta. Tällöin tulee jokaiselle jäsenelle lähetettävään kokouskutsuun ja esityslistan yhteyteen.

MYÖS TOIMIKUNNAN ESITYKSET niin perusteltuina, että vuosikokouksen osanottajat voivat ottaa kantaa näihin esityksiin. Vuosikokous hyväksyi Isomäen esityksen evästyksenä valitulle osaston toimikunnalle.
Vuosikokouksen puheenjohtaja Teuvo Muona kiitti kauniiseen tapaansa kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen kulun menneen yllättävän nopeasti ja ilmoit-ti, että jääkiekon ystävät ehtivät vielä katsomaan KOOKOO:n ottelua. Kokousjulistettiin päättyneeksi.

Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1974

Vuoden 1974 palkkaratkaisua silmäiltäessä kiinnittyy huomio siihen, että ns. suuret ammattiliitot vetävät itselleen suuremmat korotukset kuin muut. Me valtion palkkalistoilla olevat jäämme jatkuvasti jälkeen yksityisen sektorin maksamista palkoista. Enemmältä tehtyyn palkkaratkaisuun puuttumatta, voidaan sen todeta kohdistuneen matalapalkkaisten ansiotason nostamiseen, mutta ratkaisussa käytetty prosenttikorotus linja nosti myös palkkahaitarin yläpäässä olevien palkkoja suhteettomasti muihin nähden. Ns. kuoppiakin tuli liittomme jäsenistön osalle ainakin liittotoimikunnan mielestä enemmän kuin oli osattu odottaa. Mene ja tiedä, monet ryhmät jäivät näitä vaille ja tuntevat tietenkin itsensä syrjityksi.

Lauantai vapaa sentään saatiin parin vuoden kesäkokeilun jälkeen kirjeenkantotehtävissä oleville postimiehille. Tämäkään sopimus ei ole lopullinen, mutta voidaan olla varmoja, että entiseen systeemiin ei palata. Postinjakajien osalta asia on avoin ja ratkaisu heidän lauantai vapaasta pitäisi pikaisesti saada ratkaistuksi.

Liittokokous päätöksiä


Liittoneuvosto kokoontui marraskuun 18-19 pnä. Osastomme toimikunta ei tehnyt alustuksia liittoneuvoston kokoukselle, koska se katsoi, että liittokokouksen hyväksymiä alustuksiakaan ole saatu kuin murto-osa hyödyttämään posti- ja automieskuntaa. Liittoneuvoston tekemistä päätöksistä mainittakoon: Kantopiirimitoitus neuvottelut on saatava päätökseen helmikuun viimeiseen päivään 1975 mennessä. Ratkaisuun on päästävä ryhmäristisiteiden työaikaan lukemisasiassa ja polkupyörä-kysymyksessä. Suojavaatetus tulisi järjestää kaikille henkilökuntaryhmille tehtävien laadun, tarpeet ja olosuhteet huomioonottaen. 
Osastomme jäsenmäärä on toimintavuoden päättyessä 131, joten lisäystä entiseen on 5 jäsentä. Kasvu ei ole suuri ja varaa olisi suurempaankin jäsenmäärän nousuun, sillä postimies-puolella on huomattava määrä nuorempia postimiehiä, jotka eivät vielä ole liittyneet Postiliittoon. Toimikunta on kokoontunut toimintavuotena 5 kertaa.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Yrjö Suuronen, sihteerinä Uuno Jattu, rahastonhoitajana Matti Laine ja jäseninä Jouko Isomäki, Esa Rasimus, Pekka Häkämies, Riitta Tuominen, Pentti Johansson, Risto Koskivaara ja Juhani Huohvanainen sekä varajäseninä Reijo Oksanen, Lilja Ristola, Sylvi Himanen ja Matti Mallat.
Toimikunnan tekemistä päätöksistä mainittakoon:

Puistokartano

Päätettiin yksimielisesti ostaa osaston nimiin lisää osakkeita As/Oy Oikokatu 4:stä aikaisemmin ostetun 4:n osakkeen lisäksi. Päädyttiin 11:ta osakkeen ostoon arvoltaan 5500:-. Rahoitus osakkeiden ostoon saatiin ottamalla Suomen Työväen Säästöpankista 5000 mk:n laina. Laina-aika on kolme vuotta ja lainan takuuna ne on osakkeet, joiden ostoon se oli saatu. Osakkeiden myyntiarvo on tällä hetkellä noin 1000 mk kpl, johtuen siitä, että As/Oy Oikokatu 4 valmistui juuri ennen rakennuskustannusten huimaa nousua.


 
Lisätäkseen innostusta jäsenten keskuudessa opiskelemaan SAK:n järjestämille kursseille ja osittain korvaamaan ansiomenetystä, päätettiin, että kursseille osallistuvalle maksetaan 10 mk:n päiväraha jokaiselta kurssipäivältä, edellyttäen, että toimikunta on hyväksynyt kurssihakemuksen.
  • Päätettiin, että Kouvolan posti- ja automiesten pääluottamusmies kutsutaan aina toimikunnan kokouksiin. Hänellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei osallistu päätöstentekoon.

  • KAP:n kokouksiin vuosina 75-76 toimikunta valitsi vakinaisiksi edustajiksi seuraavat: Jouko Isomäki, Risto Koskivaara ja Matti Ojala sekä varalle: Reijo Oksanen, Uuno Jattu ja Esa Rasimus.

Vuoden varrelta:
  • Vuosikokous pidettiin 27.1.1974.

  • Kuluneena toimintavuonna vierailivat Kouvolassa liiton toimitsijat Eelis Aikio ja Ensio Rantanen.

  • Leo Savolainen ja Matti Ojala osallistuivat toukokuussa liiton järjestämille työtutkimuskursseille Kuopion lähellä olevassa Ranta-Toivolan kurssikeskuksessa.

  • Savonlinnassa 1-2.6. järjestetyille Itä-Suomen osastojen neuvottelupäivillä edustivat osastoamme Yrjö Suuronen, Seppo Lönn ja Matti Ojala.

Postimiesten tulokaskoulutusta suunnitteleva työryhmä vieraili Kouvolassa 18.10.-74. Puistokartanossa järjestetyyn neuvottelutilaisuuteen osallistuivat osastostamme K.A. Nuorivuori, Armas Laakso, Matti Ojala ja Yrjö Suuronen, joka on ko. työryhmän jäsen. Osaston varoista päätti toimikunta maksaa työryhmän saunamaksun Hotelli Puisto-kartanossa.
Postipiirin luottamusmiehenä Matti Ojala ja järjestäjien puolesta Yrjö Suuronen sekä koulutusesimiehenä Armas Laakso osallistuivat postipiirin koulutushenkilöstön koulutuspäiville lokakuussa Heimarissa ja samassa kuussa samassa paikassa piiriluottamusmiehenä Matti Ojala osallistui Plh:n henkilöstöhallinnon neuvottelupäiville.

SAK:n kursseille ovat osallistuneet:
Luottamusmiestiedon 1-viikon peruskurssille:
Matti Mallat, Pentti Johansson, Leo Savolainen
Luottamusmiestiedon 2-viikon jatkokurssille:
Sirkka Kulin, Matti Mallat, Matti Ojala
SAK:n kuukauden kurssille: Matti Ojala
Minään aikaisempana vuotena eivät osastomme jäsenet ole osallistuneet näin runsaslukuisesti ammattiyhdistyskursseille ja toivottavaa olisikin, että alkavana toimintavuotena löytyisi jäseniä osastostamme, joita AY-tiedon kurssit kiinnostavat. Tämä toivomus kohdistuu etenkin jäsenkunnan nuorempaan päähän.
Veikkaus: Osaston toimikunta päätti luopua veikkausasiamies tehtävistä. Veikkaustoimisto Rm 7 toimii edelleen osaston nimellä, mutta siitä osasto ei saa tuloja, mutta eipä ole menojakaan. Päätös lopettamisesta johtuu osaston joutumisesta veroherrojen huippuverotuksen armoille. 

 

 Matti Ojala

Postin palvelukseen Matti tuli 1.10.1946. Tilapäispostiljooniksi ja ammattiosaston jäseneksi hänet hyväksyttiin 1.1.1949. Hän oli osaston puheenjohtaja vuosina 1966, 1968, 1972–1985, sihteerinä hän oli vuosina 1955–1957, 1964–1965. Liittohallituksen varajäseneksi hänet valittiin 1977–1981. Kouvolan postipiirin pääluottamusmiehen tehtävässä hän toimi vuosina 1974–1977 ja postimiesten esimieheksi hänet nimitettiin 6.6.1974. Huomion osoituksina hän oli saanut Valtion ansiomitalin, Valkoisenruusun I luokan ansiomitalin kultaisin ristein ja Postiliiton hopeisen ansiomerkin 5.10.1975. Heti osastoon liityttyään Muti, joksi häntä kutsuttiin, oli aktiivisesti mukana työväenliikkeessä ja ammattiosaston toiminnassa vuodesta 1956 lähtien, ollen aluksi toimikunnan jäsenenä sittemmin osaston sihteerinä ja useana vuotena puheenjohtajana. Toimiessaan postimiesten pääesimiehenä ja ammattiosaston puheenjohtajana hänen jääviyttään molempiin tehtäviin arvuuteltiin eteenkin työnantajaleirissä. Toimiminen tietyissä asioissa työnantajan edustajana ja osaston puheenjohtajana ei osaston jäsenten mielestä ollut Matille ongelma, sillä vuosi vuoden perään hänet valittiin johtamaan ammattiosastoa. SAK:n kolmen kuukauden kurssin Matti suoritti 1975, sitä ennen hänellä oli kuukauden kurssi plakkarissaan. Postiliiton liittokokouksiin hän osallistui neljästi. Työstään Postiliiton hyväksi hänelle luovutettiin liiton hopeinen ansiomerkki 5.10.1975. Puoluekannaltaan hän oli Sosiaalidemokraatti. Muti muistettiin ihan aitona suomalaisena, ei liikoja puhunut, ei superlatiiveihin aikaansa tuhlannut. Postimiehen työn tuntemuksessa hän ei varmasti toiseksi jäänyt ja vastauksen kysymyksiin hän useimmiten hymähti. Hän oli kiikarimies kaukonäköinen, joka jäänkin läpi aavisti ahvenen, joskin lahnat olivat hänen erikoisalaa. Hän oli ohjannut toimintaa oikomalla osoitenauhoja ja virkateitä. Niin paljon oli palavereita takana, että nimikirjassa ei meinannut riittää sivuja. ”Mutin” harrastuksiin kuuluivat ristisanatehtävien ratkominen ja Kouvolan työväen sekakuorossa laulaminen. Nuorempana hän harrasti myös yleisurheilua ja pesäpalloa. Kesät hän mielellään vietti kesämökillään. Vuonna 1988 Matti Ojala oli synnyttämässä Posti-Telen eläkeläiskerhoa Kouvolaan, toimien sen puheenjohtajana kuolemaansa asti. Matin eläkepäivät jäivät lyhkäiseksi, sillä postimiesten pääesimies Matti Ojala kuoli 21.6.1991 64 vuotiaana.

© Raimo Heikkilä


 

 

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com