Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 8.1.2019Aloitettuani työt postissa postimiesten sijaisena maaliskuussa 1975, toin kotiin palkastani myös ruokarahaa. Tänä päivänä se olisi riistoa. Yleneminen virassa ei ollut häävin nopeata ainakaan minulla. Yhtenä vaatimuksena oli hyväksytysti suoritettu postimiesten alkeiskurssi, minkä suoritin suurempia rehkimättä 1976. Piiripäällikkö Arvo Karjalainen teki oikean päätöksen määräämällä minut joulukuun alussa 1977 Kouvola 10 postikonttorin ylimääräisen postinkantajan toimeen.


Myllykoski,  ANJALANKOSKI

Myllykosken postin postinjakelun työntekijöitä 2000-luvun alkuvuosina

Katja Suomalainen, Pirkko Piibeman, Tuula Huopainen, Marja-Leena Sutela, Eija Paronen, Marjo Harju, Pirkko Vainio, Airi Raskinen, Tellervo Kääriä, Katri Turkia, Markku Yrjönen, Kirsi Päivärinne, Juha Päivärinne ja Sonja Lampinen.

1991 Anjalankosken jakelureittien määrät jakelun lähtöpisteissä

Paikkakunta

Postimiespiirit

Postinjakajanlinjat

Myllykoski

11

2

Inkeroinen

7

1

Anjala

3

3

Sippola

 

3

Kaipiainen

 

3

Liikkala

 

2


 


Etelä-Suomen läänissä, vain noin 140 kilometrin päässä Helsingistä, sijaitsee noin 17 000 asukkaan Anjalankoski. Anjalankoski syntyi vuonna 1975. Tuolloin joen länsipuolinen Anjala liitettiin joen itäpuoliseen Sippolaan. Liitoksesta muodostettiin 752,5 neliökilometrin Anjalankosken kauppala, josta tuli kaupunki 1.1.1977. Anjalankosken kaupungissa oli vuoden 1999 alussa 17 841 asukasta. Kaupungin menestyksen perusta on Kymijokivarren metsäteollisuudessa. Stora Enson Anjalankosken tehtaat ja Myllykoski Paper Oy ovat kaupungin ohella suurimmat työnantajat. Ne tuottivat vuonna 2006 sanoma- ja aikakausilehtipaperia sekä kartonkia yli miljoona tonnia vuodessa, lähes kaiken vientiin. Kaupungissa toimi myös lukuisia metsäklusterin kanssa verkostuneita metalli- ja konepajayrityksiä sekä paperikemian ja teollisuussuunnitteluun keskittyneitä yrityksiä.

Vahvassa teollisuudessa oli 45 % kaupungin kaikista työpaikoista. Teollisuuden ohella Anjalankoskella merkittävä työllistäjä oli myös elinvoimainen maaseutu. Anjalankoskelaisista noin 80 prosenttia asui vuonna 2006 kauniin Kymijoen maisemissa. Suurimmat taajamat ovat jokivarren Myllykoski-Ummeljoki-Keltakangas ja Inkeroinen-Anjala, taajamia ovat myös Sippola-Hirvelä sekä Kaipiainen. Kymijoki onkin sekä alueen asutuksen että teollisuuden perusta. Nykyisen suurteollisuuden perustan loivat 1870- ja 1880-luvuilla käynnistyneet ensimmäiset puuhiomot ja paperitehdas. Työväenaate näki päivänvalon Ummeljoella 24.8.1905, jolloin paikkakunnalle perustettiin työväenyhdistys.

Vuonna 1878 posti kulki Anjalan kauppoihin, mistä seutukunnan asukkaat voivat noutaa postinsa, nykyisen Korian aseman kautta. 1890 lähtien se tuli Myllykosken ja Inkeroisten asemille. Myllykosken rautatieaseman odotushuoneessa oli luukku, josta posti jaettiin kyläläisille, kunnes vuonna 1954 posti siirtyi Myllykoskentie 20:een. Noin 1910 Anjalan Osuuskauppaan sijoitettiin postipysäkki, joka vuonna 1941 sai postiaseman oikeudet yhtä aikaa Muhniemen kanssa. Itsenäiseksi postitoimistoksi Anjala luokiteltiin 1972.

 

PÖYTÄKIRJA TEHTY KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUKSESSA 1975 

Aika: 26.1.-75 klo 16.00 Hotelli Kymen Kartano 

Paikalla oli 52 osaston jäsentä. Ennen kokousta olivat kokouksen osanottajat yhteisellä lounaalla hotellin ravintolassa klo 15.00.

Kokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätös-valtaiseksi. Vuosikokouksen esityslista hyväksyttiin.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Suuronen, sihteereiksi valittiin J. Isomäki, R. Oksanen ja U. Jattu, pöytäkirjantarkastajiksi V. Leinonen ja Pertti Karjalainen sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä ja Auvo Valojää. Kokousvirkailijat ryhtyivät työhönsä. Puheenjohtaja Y. Suuronen antoi ensimmäisen puheenvuoron os:n puheenj. M. Ojalalle, joka esitti laatimansa toimintakertomuksen osaston toiminnasta vuodelta 1974. Kertomus hyväksyttiin yksimielisesti. Osaston rahastonhoitaja Matti Laine esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 1974. Tilintarkastajien poissaollessa luki tilintarkastajien lausunnon Pertti Karjalainen.Tilikertomus hyväksyttiin ja toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Osaston toimihenkilöitten palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Puheenj. siht. ja rahastonh. saavat 200 mk. vuodessa ja varapuheenj. 100 mk. Asian käsittelyn yhteydessä rahastonh. M. Laine ehdotti toimihenkilöille maksettavaksi palkkio kuukausittain, tai kokouspalkkioina, tai niin että osasto maksaisi palkkiosta veron. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin asian käytännöllinen puoli jättää uuden toimikunnan järjestettäväksi. Rahastonhoitaja M. Laine esitti laatimansa osaston talousarvion vuodelle 1975. Puheenj. M. Ojala selvitteli tässä yhteydessä jäsenille osaston verovalitusasiaa, joka on edelleen käsittelyn alaisena lääninhallituksessa. Samalla saatiin kuulla, että Postiliitto on luvannut suorituttaa asiassa puolueettoman tutkimuksen. Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin. Varsinaisen jäsenmaksun määrä vuodelle 1975 hyväksyttiin pidettäväksi entisensuuruisena.

Osaston puheenjohtajaksi vuodelle 1975 valittiin edelleen yksimielisesti Matti Ojala. Osaston toimikunnan jäseniksi vuodelle 1975 valittiin: Postimiehistä: Suuronen Yrjö, Laine Matti, Koskivaara Risto, Karjalainen Pertti, Savolainen Leo, Pa-kuljettajista: Oksanen Reijo, La-kuljettajista: Mallat Matti

Postiautotallista Haimi Osmo, Inkeroisista Johansson Pentti, Kausalasta Tuominen Riitta.

Varajäsenet: Postinjakajista Lempinen Enni (Mankala), Siivoojista Pirttilehto Sanni, Pa-kuljettajista Isomäki Jouko, La-kuljetaajista Käyhty Tauno.

Tilintarkastajiksi valittiin entiset Teuvo Muona ja Pauli Raunio. Varalle tulivat valituiksi Lauri Niveri ja Oiva Alho.

Keskusteltiin syksyllä pidettävistä osaston 60-vuotisjuhlista. Juhlien järjestämien päätettiin jättää uudet toimikunnan huoleksi.

Y. Suuronen valittiin osaston opintosihteeriksi. Hän ehdotti opintojaoston perustamista osastolle. Opintojaosto perustettiin ja siihen tuli 3 jäsentä: M. Ojala (puh.joht.) R. Oksanen ja P. Karjalainen.

Osaston oman viirin hankkiminen päätettiin antaa uuden toimikunnan tehtäväksi. Viirin suunnittelu annettiin Jouko Isomäen ja Pekka Karjalaisen tehtäväksi. Viirin valmistuttua se oli pohjaväriltään punainen ja yläreunassa Kouvolan kaupungin vaakuna.

 

 

Eläkeläisten puheenvuorossa W. Nuorivuori kiitti osastoa huomaaaisuudesta eläkeläisiä kohtaan sekä joustavasta asioiden käsittelystä vuosikokovuksessa.

Helmikuussa alkavan ensimmäisen Kouvolassa pidettävän postimieskurssin oppilaille päätettiin tarjota kahvit osaston puolesta.

Luottamusmiesehdokkaaksi Tornionmäen haaraosastoon valittiin Pertti Karjalainen.

P. Häkämiehen pyynnöstä päätettiin tehdä otteet vuosikokouspöytäkirjasta koskien toimikunnan henkilövalintoja la-kuljettajien ja postiautotallin osalta. Otteet lähetetään puhelinaluetoimistolle ja postiautotalille.


 

TOIMINTAKERTOMUS 1975

 

Toimintavuoden alussa solmittiin keskitetty palkkaratkaisu, joka solmimishetkellä tuntui jokaisen palkkapussissa. Inflaatio teki kuitenkin myyräntyötään tehokkaasti ja niinpä palkankorotukset tuli syötyä toisten toimesta. Samassa ratkaisussa sovittiin luottamusmiessopimuksen uudistuksesta, jolla saatiin piirinluottamusmiehelle ja konttorin pääluottamusmiehelle palkallinen toimistopäivä.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvssa Kouvolan postimieskurssilaisia vuonna 1975

Kuluneen toimintavuoden kevätpuolella aloitettiin Kouvolassa postimieskurssit. Näitä kursseja pidettiin kolmet. Kurssin suoritti 16 osastomme jäsentä, joiden koulutus ilman Kouvolan kursseja olisi vienyt n. 5 vuotta. Kurssin opettajina ja luennoitsijoina toimivat mm. osastomme jäsenistä Armas Laakso, Teuvo Muona, Yrjö Suuronen ja Matti Ojala.


 Kuluneen toimintavuoden aikana on osastomme jäsenkunta jälleen kasvanut ollen tällä hetkellä 147. Osastoon liittyi tämän toimintavuoden aikana 19 uutta jäsentä ja erosi 4. Varsinaisia yleisiä kokouksia ei kuluneen vuoden aikana ole pidetty. Toimikunta on kokoontunut 10 kertaa.

Toimikunta

 puheenjohtajana Matti Ojala varapuh.johtaja Yrjö Suuronen
sihteerinä Reijo Oksanen rahastonhoitajana Matti Laine.
Pentti Johansson Leo Savolainen
Pertti Karjalainen Matti Mallat
 Tauno Käyhty Riitta Tuominen
Osmo Haimi  

 Varajäsenet: Enni Lempinen, Sanni Pirttilehto, Jouko Isomäki.

Kouvolan postikonttorin posti- ja automiesten pääluottamusmiehenä on toiminut Leo Savolainen. PA kuljettajien luottamusmiehenä Seppo Lönn. LA kuljettajien Matti Mallat.

Vuoden aikana tapahtunutta:

 • Osaston vuosikokous pidettiin 26.1.-75.

 

Liiton toimitsija Erkki Pohjolainen vieraili 10.4-75.

 

 • 1-2.6-75 Itä-Suomen osastojen neuvottelupäivät Kotkassa, osaston edustajina Matti Ojala, Leo Savolainen ja Reijo Oksanen.


  Osaston 60-vuotisjuhla

Osastomme toiminnassa kulunut vuosi oli juhlavuosi. Osastomme perustamisesta tuli 5.10.-75 kuluneeksi 60 vuotta. 

Alkajaiksi nautimme maukkaan illallisen, jonka lomassa "Jaska" viihdytti meitä laululla ja kitaralla. Olihan sitä puheitakin mm. liiton edustajan tilannekatsaus, mutta suurin osa ajasta oli varattu tanssiin ja yhdessäoloon.

Ravintolakulujen peittämiseksi oltiin pakotettuja perimään 10 mk/ osanottaja. Koska Kartanon isopuoli oli varattu kokonaan käyttöömme toivoimme osanottomaksusta huolimatta runsasta osanottoa, jotta saataisiin sali täyteen. Siis jäsenet aviopuolisoineen ja ystävineen joukolla mukaan yhteiseen juhlaamme.


Jaakko Pesu KAP, Ritva Hieta­la as. hoitajat, Jorma Toivonen KVl 10,

Lisäksi osasto sai useita tervehdyksiä ja onnitteluita sähkeitse, joita lähettivät Pertti Veikkolainen Imatralta, Suomen Työväen Säästöpankin konttorinhoitaja Väinö Holopainen, Posti- ja Puhelinhenkilökunnan Kristillisen yhdistyksen Kouvolan Osasto, SAK:n Lappeenrannan piiritoimiston Kai Ritala ja postimiesten esimies Eino Repo.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhla pidettiin perhejuhlana, Ravintola Kymen Kartanossa. Kutsuvieraiden joukko oli supistettu minimiin.

Osaston tervehdyssanat lausui osaston puheenjohtaja Matti Ojala ja luki osaston perustavan kokouksen pöytäkirjan vuodelta 1915. Postiliittoa edusti ja liiton onnittelut toi puheenjohtaja Paavo Markkola pitäen juhlapuheen ja kiittäen osastoa hyvästä yhteistyöstä yhteisen päämäärän hyväksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Paavo Markkola luovutti liiton hopeisen ansiomerkin Uuno Jatulle, Yrjö Suuroselle ja Matti Ojalalle.

Muut onnittelijat Jaakko Uitto pop., , Helga Ruuth ja Erkki Marteala PVL, , Wiljam Nuorivuori oloneuvokset.

Jouko Isomäen (kuvassa vasemmalla, oikealla Reijo Oksanen) 

Pekka Karjalaisen suunnittelema, juuri juhlaan valmistunut osaston viiri, luovutettiin Postiliitolle muistutuksena, että Pohjois-Kymenlaaksossa toimi 140 jäseninen Postiliiton Kouvolan osasto. Viirin saivat myös Wiljam Nuorivuori, Eino Repo ja Raimo Havasara ansiokkaasta työstä osaston hyväksi. Juhlakronikan esitti sen tekijä Yrjö Suuronen.

Juhlassa esiintyi Jaakko Rautio soittaen ja laulaen. Juhlakronikan esitti sen tekijä Yrjö Suuronen. Loppuiltaa vietettiin karkelon merkeissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuussa aloitettiin osastossamme opintokerho toiminta. Aloimme suorittaa TSL:n Järjestö- ja kokoustiedon kurssia. Kurssille, joka jatkuu maaliskuulle -76, osallistuu 10 osaston jäsentä.

 • Matti Ojala suoritti SAK:n 3 kk. kurssin Pohjola Opistolla 15.2-15.5-75 ansiokkaasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa keskellä 2. marraskuuta 1975 60 vuotta täyttävä päivänsankari Kustaa Nuorivuori.

KUSTAA A. NUORIVUORI syntyi Viipurissa 2.11.1915.Postin palvelukseen hän tuli syksyllä 1935 ja liittyi osaston jäseneksi 1.1.1939. Osastossa Kustin aika oli vuosina 1958–1960, jolloin hän tarmokkaana sihteeri-rahastonhoitajana pani osaston talouspuolen reilaan. Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimieheksi hänet nimitettiin vuonna 1947 ja ylipostimieheksi 1956. Esimiehen nimityksen hän vastaanotti 1.10.1962. Postimiesten pääesimies hän oli vuosina 1971–1978. Eläkkeelle hän siirtyi 1978. Nuoruusvuosinaan Kusti, kuten häntä yleisesti kutsuttiin, oli innokas urheilija. 100 metrin juoksu ja suunnistus olivat hänen lempilajejaan ja soittokuntatoiminta oli myös Kustin mieleen.

 

Jäsenten vuosipäivät: 75 vuotta Eino Repo, 50 vuotta Frans Helin, Taimo Lahtinen, Enni Lempinen, Aune Rantanen, Vilma Sihvola, Elli Soimakallio ja Eeva Suurmäki.

 

Kuvassa Eino Repo

 

Toimikunta on myöntänyt osaston viirin vuosijuhlassa luovutettujen lisäksi seuraaville Eino Repo, Raimo Havasara, Kustaa Nuorivuori, Osuusliike Kymenmaa.

Toimintakertomus on hyvä päättää Yrjö Suurosen juhlakronikan viime sähkeisiin:

"Teknillinen kehitys, automatisointi ja rationalisointi on ajankuvallemme tärkeät, myönnämme sen, mutta työn ja tuotannon tärkein tekijä on aina oleva ihminen."


Kuvassa autonkujettaja Erkki Mykkänen on Postipiirikonttorin ajossa vuonna 1975 autonaan musta Saab.


Kuolleita 

Postimies Uuno Jattu kuoli 16 joulukuuta 2010 Kouvolassa. Hän oli 91-vuotias, syntynyt 20. huhtikuuta 1919 Valkealassa.

Työn Kouvolan posti- lennätinkonttorissa hän aloitti 1946. Uuno kertoi, että hän luuli postitöiden olevan helppoja ja keveitä. Tässä hän erehtyi. Postikonttorilta lähdettäessä oli postilaukku täynnä postia ja käsissä vielä pari postinippua kannettavaksi. Postia suoritettiin silloin kaksi kertaa päivässä, kuutena päivänä viikossa. Uuno Jattu muisteli:” Tullessani keväällä 1946 postin palvelukseen oli postin paikallista kuljetusta hoitamassa yksi mies hevosineen”. Vuosien mittaan unelmat helposta ja kevyestä työstä karisi karuun todellisuuteen, kertoi Uuno Jattu. Postinkantotyö ei erityisemmin Uunoa viehättänyt ja kun tilaisuus tuli hän siirtyi postinvaihtotöihin.

Ennen postinumeroiden tuloa, postimiesten piti osata ”Turisti”, VR:n aikataulut liikennepaikkoineen. Postia kuljetettiin eri paikkakuntien välillä lähes yksinomaan rautateitse. Ratapätkissä Uunon taidot olivat vaille vertaistaan. Hän tunsi kylät ja reitit. Postimiesten keskuudessa virinnyt lauluharrastus sai myös Uuno Jatun mukaan harrastuksen pariin.

Uuno Jattu oli ammattiosaston puheenjohtajana viisi kertaa: 1958, 1959, 1960, 1967 ja varapuheenjohtaja 1968. Ammattiosaston toimikunnassa hän toimi yli 10 vuoden ajan. Uuno Jatulle luovutettiin 1975 Postiliiton hopeinen ansiomerkki. Hän sai myös Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston tunnustuspalkinnon osaston eteen tehdystä työstä. Uuno siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä täysin palvelleena vuonna 1982.

Unkan, niinkuin ystävät häntä kutsuivat, muina harrastuksina olivat musiikki, kirkkokuoro ja opiskelu kansalaisopiston opintopiireissä, missä häntä eniten kiinnosti kielet ja kirjallisuus. Eläkevuosinaan hän teki merkittävän työn keräämällä Kouvolan historiatietoa ja kirjoittamalla muistiin kokemuksistaan postityössä. Työtoverit muistavat Unkan mielyttävänä ja ahkerana työntekijänä.

 KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1975

Paikallisjärjestön Edustajiston kokouksia on pidetty kertomusvuonna (2) kaksi.

VUOSIKOKOUS: joka pidettiin 1.3.1974 Kymen Kartanossa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Kauko Larnimaa ja Eino Henttu. Sihteereinä toimivat Raimo Huusari ja Esko Varis. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 60 eri perusjärjestön jäsentä oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla toimitsija Mauno Alppinen.

SYYSKOKOUS: joka pidettiin 29.11.1974 Valion baarissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Eino Henttu ja Jaakko Pesu. Sihteereinä toimivat Esko Varis ja Raimo Huusari. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 38 eri perusjärjestön edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla Juhani Surakka. Jäsenmaksuksi kokous vahvisti vuodelle 1975 entisen 1,50 mk per jäsen.

Jäsenyhdistykset

030 01. Hotelli ja Ravintolahenkilökunnan liiton Kouvolan osasto ry. n:o 1102

032 02. Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry. 239

034 03. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 162

036 04. Kouvolan kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry 238

038 05. Kouvolan Lihatyöntekijät ry 176

040 06. Kouvolan - Kuusankosken Liiketyöntekijät ry. 300

042 07. Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry. 602

044 08. Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry. 129

046 09. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry 196

048 10. Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry. 262

050 11. Kouvolan Tietyöntekijät ry. 97

054 12. Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry. 114

056 13. M.K.L:n Valkealan osasto ry. Kouvola - Autio 54

058 14. Postiliiton Kouvolan osasto ry 131

060 15. Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry. 55

062 16. Rakennustyöläisten Liiton osasto 60 ry 543

064 17. Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry 102

066 18. Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 579 ry 121

068 19. Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 624 ry 53

070 20. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry. 205

072 21. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 45:n Kouvolan osastopiiri ry 62

074 22. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 352

076 23. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry 55

078 24. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 157 ry 136

080 25. Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 140

082 26. Suomen Veturimiesliiton Kouvolan osasto ry. 390

Yhteensä. 6016

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS 1975

 

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu

 

Varapuheenjohtaja: Kauko Larnimaa

 

Sihteeri: Vesa Kunnasluoto

 

Taloudenhoitaja: Elsa Mauno

 

Tiedotussihteeri: Raimo Huusari

 

Lehdistösihteeri: Esko Varis

 

Opintosihteeri: Lempi Nurkka

 

 

Varsinaiset jäsenet

Valio Koskinen

Eila Väätänen

Lauri Virolainen

Ahti Mäkinen

Alvar Laakso

Kaija Saaristo

Harras Makkonen

 

Varajäsenet

Veikko Koponen

Heino Palokangas

Lempi Nurkka

Pentti Sorsa

Vilho Kunnasluoto

Pertti Koskelainen

Jorma Koskinen

Matti Ojala

Eino Olli

Leena Kokonen

Raimo Kähärä

 

 

Tarkastellessamme taakse jäänyttä toimintavuotta, noin yleisemmin koko maata ajatellen, voimme todeta seuraavaa. Mennyt vuosi on ollut varsin vaikeakulkuinen ja rikkonainen. Koettu hallituskriisi, vaikeat eduskunta- ja metallin vaalit heijastuivat ay-väen kenttäänkin yhtenä suurena rasitteena. Palkkauspolitiikasta sen verran, että keskitetyn kaksivuotisratkaisun yhteydessä, sen osalta voidaan todeta, että reaaliansioiden kehitys on ollut laskusuunnassa. Yksinä syinä ovat olleet mm. ulkomaisen hintatason nousu, tuotannon ja viennin vaikeutuminen, joista on ollut seurauksena pakkolomautukset ja työttömyys.

Tarkastellessamme järjestömme omaa toiminta-aluetta, voimme todeta vaikeuksien olevan samanlaisia kuin koko maassa, etenkin työllisyystilanne toiminta-alueellamme huolestuttaa järjestömme hallitusta.

Järjestössämme toimivat nais- ja nuorisojaostot ovat järjestäneet useita erilaisia tilaisuuksia myönteisin tuloksin.

Erityisen maininnan ansaitsee opintojaosto tekemästään työstä mm. opinto-ohjelman valmistaminen tulevalle toimikaudelle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kouvolan APJ:n ja sen jaostojen järjestämät tilaisuudet ovat olleet asiallisia ja jäsenistö on käyttänyt niitä hyväkseen ilahduttavasti.

Mainitsematta ei voida jättää myöskään tiedotustoimintaa, joka on kohdistettu lähinnä perusosastoihin, SAK:n Kymen piiriin sekä muihin järjestöihin ja yksityisiin henkilöihin.

Kokonaisuutena järjestömme toiminta on ollut vireytymässä, joten voimme olla tyytyväisiä toimintaamme.

Paikallisjärjestön edustajiston kokouksia on pidetty kertomus-vuonna kaksi (2).

VUOSIKOKOUS, joka pidettiin 23.03.1975 Kymen Kartanon kabinetissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Mauri Joutjärvi ja Kauko Larnimaa.

Sihteereinä toimivat Vesa Kunnasluoto ja Raimo Huusari. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 71 eri perusjärjestön virallista edustajaa oli paikalla.

SAK:n edustajana oli paikalla piiriasiamies Kai Ritala.

SYYSKOKOUS, joka pidettiin 16.11.1975 Kymen Kartanon kabinetissa.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa ja sihteereinä Vesa Kunnasluoto ja Raimo Huusari. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 66 eri perusjärjestön edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla piiriasiamies Kai Ritala.

Jäsenmaksuksi syyskokous vahvisti vuodelle 1976 entisen 1,50 mk/jäsen.

JAOSTOT

Naisjaosto: Puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkonen, sihteeri Eila Väätänen ja rahastonhoitaja Kaija Saaristo.

Nuorisojaosto: Puheenjohtaja Raimo Kemppilä, sihteeri Kerttu Hiltunen ja rahastonhoitaja Hannes Forsell.

Opintojaosto: Puheenjohtaja Lempi Nurkka ja jäsenet: Esa Etolin, Harras Makkonen, Jorma Koskinen, Eila Väätänen, Raimo Kemppilä, Maila Kurko, Pauli Henttonen ja Aino Hyvönen.

Vapaa-aikajaosto: Vesa Kunnasluoto, Pentti Sorsa, Kalevi Jetsonen, Valio Koskinen, Kaija Saaristo ja Eila Väätänen.

KIRJEENVAIHTO

Kirjeenvaihdon on suorittanut sihteeri. Kiertokirjeitä perusosastoille on lähetetty 10 kpl, jotka on lähettänyt tiedotussihteeri.

Hallituksen kokouskutsut on hoitanut puheenjohtaja.

Kouvolan kaupunginhallitukselle lähetettiin 2.10.1975 kyselykirjelmä siitä, kuinka Kouvolan kaupunki aikoo hoitaa Kouvolan ja ympäristön työllisyyden.

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS v. 1975

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuonna kokoontunut kaikkiaan kahdeksan (8) kertaa ja pöytäkirjamerkintöjä tehtiin 134 kpl.

Lisäksi työryhmä on kokoontunut useita kertoja.

Paikallisjärjestön toimihenkilöt, hallituksen vakinaisten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin.

Puheenjohtaja Jaakko Pesu 8 kertaa

Varapuheenjohtaja Kauko Larnimaa 7 kertaa

Sihteeri Vesa Kunnasluoto 8 kertaa

Taloudenhoitaja Elsa Mauno 7 kertaa

Tiedotussihteeri Raimo Huusari 8 kertaa

Lehdistösihteeri Esko Varis 2 kertaa

Opintosihteeri (varajäsen) Lempi Nurkka 5 kertaa

Muut hallituksen jäsenet:

Valio Koskinen 5 kertaa Eila Väätänen 5 kertaa

Lauri Virolainen 6 kertaa Ahti Mäkinen 7 kertaa

Alvar Laakso 6 kertaa Kaija Saaristo 6 kertaa

Harras Makkonen 7 kertaa

Hallituksen varajäsenet, jotka ovat varsinaisten henkilökohtaisia varajäseniä ja kutsutaan paikalle varsinaisten ollessa estyneenä.

Veikko Koponen 1 kertaa

Heino Palokangas 1 kertaa

Pentti Sorsa 3 kertaa

Vilho Kunnasluoto 3 kertaa

Pertti Koskelainen 0 kertaa

Jorma Koskinen 3 kertaa

Matti Ojala 3 kertaa

Eino Olli 1 kertaa

Leena Kokkonen 2 kertaa

Raimo Kähärä 1 kertaa

Naisjaoston puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkonen 6 kertaa

Nuorisojaoston puheenjohtaja Raimo Kemppilä 3 kertaa

Kouvolan APJ on järjestänyt useita tiedotus- ja valistustilaisuuksia mm. seuraavaa:

 • Työväenlehtikampanjan hyväksi järjestettiin työväenlehtitilaisuus 9.10.1975.

 • Vaalikeskustelu 1. paneeli järjestettiin 7.9.1975.

 • Kouvolan APJ, Kouvolan Puna-Salamat ja E-liike järjestivät yhteistyössä kuntotempauksen 12.10.1975.

 • Tiedotustyönä voitaisiin pitää myös sitä, kun Kouvolan APJ:n hallitus laittoi työllisyyttä koskevan kirjelmän Kouvolan kaupunginhallitukselle 2.10.1075.

 • Opintojaosto järjesti kaksiosaisen taloudenhoitajakurssin 24.5.1975 ja 8.11.1975.

 • Valistustyön yksi muoto on myös ne kirjelmät, joita on lähetetty perusosastoille ja yksityisille henkilöille.

 • Myöskin kaikenmuotoinen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on eräänlaista valistus- ja tiedotustyötä.

 • Valistustyön muotoihin voidaan osaltaan myös lisätä tiedotustilaisuudet.

 • Nuorisojaoston järjestämät tilaisuudet ammattikoululaisille.

 • Ammatillisten Paikallisjärjestöjen valtakunnalliset kesäneuvottelupäivät olivat Keuruulla 30.-31.8.1975 ja Kouvolan APJ:n edustajina olivat Jaakko Pesu ja Vesa Kunnasluoto.

 • Opintosihteerien neuvottelupäivät olivat Mäntymotellilla 25.-26.10.1975 ja edustajamme oli Lempi Nurkka.

 • Kymen läänin APJ:n kesäneuvottelupäivät olivat Joutsenossa 23.-24.8.1975 ja edustajinamme olivat Esko Varis, Jorma Koskinen, Eila Väätänen ja Elsa Mauno.

 • Työnjuhlissa Imatralla 19.-20.7.1975 olivat edustajinamme Harras Makkonen, Kaija Saaristo, Anna-Liisa Pekkonen, Elsa Mauno ja Valio Koskinen.

 • Piirineuvottelukuntaan kuuluvat Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa.

 • Kymenmaan AE -toimikuntaan kuuluu Valio Koskinen ja Venla Seppälä.

 • Työvoimatoimikunnassa ovat edustajamme Eino Henttu ja varalla Lauri Virolainen.

 • Oikokatu Oy 4 Kouvolan APJ:n kokousedustaja on Eino Henttu.

 • Kouvolan työllisyyttä koskevan julkilausuman luovutustilaisuudessa oli KAP:n edustajana Raimo Huusari. Luovutustilaisuus oli 16.9.1975 Lappeenrannassa.

 • Ay-veteraani E. Sutelan hautajaisissa edustajinamme olivat Ahti Mäkinen, Elsa Mauno ja Anna-Liisa Pekkonen.

 • Kouvolan Työväenyhdistyksen 70-vuotisjuhlissa oli edustajamme Jaakko Pesu.

Järjestömme toiminnan ylläpitämiseksi on jokainen perusosasto maksanut jäsenmaksua paikallisjärjestölle 1,50 mk/jäsen. Kun otamme huomioon nykyisen kalliin ajan, lukuisat edustukset, koulutukset ja muut hankinnat, niin saadaan olla tyytyväisiä, että yleensä olemme tulleet toimeen.

Kuluneen kertomusvuoden toimintaa tarkastellessamme voimme tyydytyksellä todeta, että jäsenmäärämme on jatkuvasti kasvussa. Kertomusvuoden aikana saatiin kaksi uutta osastoa jäseneksi. Osastot ovat: Korian - Kouvolan Puunjalostajat ry, Puutyöväen liiton osasto 136 ja Kouvolan Puhelinasentajat ry ML:n osasto 209.

Tämäkin on merkki jäsenkentän aktivoitumisesta, antaen meille enemmän työtä ja asettaa yhä enemmän vastuuta kuin vaatimuksiakin. Vastuun paikallisjärjestön hallitus onkin kantanut työtä säästämättä ja vain jäsenistömme etua ajatellen.

Olemme mm. tukeneet jäsenjärjestöjämme heidän vaikeuksissaan mm. laittomien irtisanomisten ym. takia, julistamalla ostoboikottiin ao. yritykset, joka on tuottanut myös tuloksia. Kouvolan APJ:n hallituksen tarkoitus on tukea ja auttaa jokaista jäsenosastoaan joka apua tarvitsee.

Tukeminen ja avunanto tapahtuu tietenkin SAK:n antamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus katsookin, että jäsenistön luottamus saavutetaan vain tekemällä kovasti työtä ay-liikkeen hyväksi.

Järjestömme siirtyessä nyt uudelle toimikaudelle, uskomme ja toivomme, että järjestömme myönteinen ja työntäyteinen kehitys jatkuu ja toimintamme vahvistuu.

Kaikkein viimeisimmäksi Kouvolan APJ:n hallitus toivoo enemmän aktiivisuutta ja hyvän yhteistyömme tehostuvan.

KAP – Naisjaoston toimintakertomus vuodelta 1975

Jaostomme on kokoontunut kertomusvuonna 16 kertaa ja pöytäkirjamerkintöjä on tehty yhteensä 100. Kokouksiin on osallistunut keskimäärin noin 10 henkilöä.

Jaoston toimihenkilöiden ja toisten jäsenten osallistuminen kokouksiin.

Puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkonen 16 kertaa

Varapuheenjohtaja Lempi Nurkka 14 kertaa

Sihteeri Eila Väätänen 15 kertaa

Taloudenhoitaja Kaija Saaristo 10 kertaa

Elsa Mauno 15 kertaa Leena Kokkonen 12 kertaa

Aino Hyvönen 12 kertaa Venla Seppälä 11 kertaa

Kerttu Rita 11 kertaa Vappu Hasu 9 kertaa

Heli Ignatius 4 kertaa Maila Kurko 2 kertaa

Hilkka Arola 2 kertaa Hellevi Hamari 1 kertaa

Naistenvuoden kunniaksi oli järjestetty Tampereella pääjuhla 11.1.75 edustajina olivat Lempi Nurkka ja Eila Väätänen.

Paikallisjärjestöjen talvineuvottelupäivillä Haminassa 22.-23.2.1975 olivat Anna-Liisa Pekkonen, Eila Väätänen


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com