Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

 

Päivitetty 12.5.2019


Raimo Paavo

Liityin Postiliiton Kouvolan osaston jäseneksi 1.11.1977. Muutaman alkuvuoden hiljaisolon ja osaston toiminnan seuraamisen jälkeen minua alkoi kiinnostamaan ammattiyhdistystoiminta. Kävin 1982 nuorisokurssin, mikä oli lähtölaukaus edunvalvonta-tehtäviini. Osaston nuorisovastaavan tehtävässä aloitin 1984. Kaikilla osaston jäsenillä oli tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua liiton järjestämään koulutukseen oman aktiivisuutensa mukaan. Koulutustoiminta painottui luottamusmies koulutukseen, sil­lä entistä enemmin vaadittiin luottamusmiehiltä taitoja ja kykyjä hoitaa jäsenistön edunvalvontaa. Menestyminen etujen ajamisessa vaatii aktiivista ja hyvin koulutettua jäsenistöä. Ammattiosaston varapääluottamusmieheksi minut valittiin 1984 ja osaston pääluottamusmieheksi 1986. 1980-luvulta lähtien kävin mm. luottamusmieskoulutuksessa, tiedotus- ja järjestötiedon koulutuksessa, erilaisissa täydennys- ja jatkokoulutus-tilaisuuksissa sekä neuvottelupäivillä. Palkkani ei päätä huimannut ollessa 1981 kunnioitet-tavat 3293 markkaa. Virkamiehen leipä on pitkä mutta kapea.Tämä merkitsi, että minua oli lähes mahdotonta erottaa. Talvipakkasilla Kouvolan Töröstinmäellä kutakuinkin postijakelureittini puolivälissä tuli epäilys uravalintani oikeellisuudesta. Onneksi jakelureitilläni oli tavallista mukavampia postinsaajia. Piiripäällikkö Arvo Karjalainen teki oikean päätöksen määräämällä minut joulukuun alussa 1977 Kouvola 10 postikonttorin ylimääräisen postinkantajan toimeen. Postimieskurssin käytyäni 1978 mahdolli-suudet uralla etenemiseen olivat olemassa. Hyvä kurssitodistus myötävaikutti siihen, että Kaakkois-Suomen postipiirin piiripäällikkö Matti Mansikkaniemi määräsi minut vuonna 1981 ylimääräisen postimiehen toimeen ja 1983 ylemmän palkkaluokan postimiehen virkaan.

 

 

VUOSIKOKOUS

 

Postiliiton Kouvolan osaston vuosikokous Hotelli Kymen Kartanossa, Kouvolassa. 30.01.1977 klo 16.00. Läsnä 54 osaston jäsentä. Kokouksen aluksi Matti Ojala antoi puheenvuoron matkatoimisto Matkarenkaan edustaja Leena Huhtalalle, joka kertoi yhtiön matkoista ym. asiaan liittyvästä. Esityksen jälkeen Matti Ojala avasi kokouksen. Pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana kuolleiden osaston jäsenten, Eino Revon ja Väinö Paasosen muistoksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokouksen puheenjohtajiksi valittiin Pertti Karjalainen ja Matti Mallat. Karjalainen ryhtyi johtamaan puhetta. Kokoussihteereiksi valittiin Pentti Johansson ja Reijo Oksanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Löytty ja Leo Savolainen. Ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä ja Eero Korkeakangas. Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Toimikunnan laatima osaston toimintakertomus vuodelta -76 hyväksyttiin. Matti Laine esitti tilikertomuksen, joka hyväksyttiin. Kuultiin tilintarkastajain lausunto, jossa ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Hyväksyttiin toimikunnan esitys kokouspalkkioista, jotka pidetään entisinä. Laine selvitti palkkion maksuperusteita.Ojala luki ja perusteli toimikunnan laatimaa talousarviota v. -77. Häkämies ehdotti lisättäväksi edustuskuluihin 500 mk automiesten neuvottelu-päiviä varten. Edustuskuluihin lisätään 500 mk, muilta osin talousarvio hyväksyttiin.

Osaston puheenjohtajaksi ehdotti Mettälä Ojalaa. Kannatettiin. Matti Ojala valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi v. 1977. Valittiin toimikunta v. 1977. Varsinaiset jäsenet: Yrjö Suuronen, Reijo Oksanen, Matti Laine, Pertti Karjalainen, Leo Savolainen, Matti Mallat, Tauno Käyhty, Pentti Johansson, Osmo Haimi, Riitta Tuominen. Varajäseniksi valittiin Hilkka Majander, Jouko Isomäki, Ainikki Liimatainen, Enni Lempinen.
Urheilutoimikuntaan valittiin: Leo Savolainen, Pertti Karjalainen, Raimo Saarinen, Pekka Valli, Juha Päivärinne, Taimo Mikkola. Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Parikka ja Uuno Jattu. Varatilintarkastajiksi Pekka Häkämies ja Raimo Rautjärvi.

Hyväksyttiin Ojalan esittämä 8 kohdan lisäys työjärjestyksen 12 §:ään.

Liittokokousedustajiksi valittiin: Kalervo Mettälä, Matti Ojala, Leo Savolainen. Varamieheksi Yrjö Suuronen. Kuunteluoppilaaksi Matti Mallat.

KAP:n edustajistoon valittiin Matti Mallat, Leo Savolainen, Matti Ojala. Varalle Tauno Käyhty, Jouko Isomäki, Osmo Haimi. KAP:n VTY:n jaoston edustajaksi valittiin Matti Ojala. Varalla Leo Savolainen. Osaston tiedotussihteeriä ei valittu. Liiton puheenjohtajan tuleva valinta. Ojala selosti puh.joht. valinnan tämän hetken näkymiä. Ehdokkaat Aarnio ja Rantanen. Päädyttiin E. Rantasen kannalle ellei koko Itä-Suomen osastojen kanta ole toinen.

Postiliiton automiesten neuvottelupäivä osanottajiksi valittiin. LA kulj. Matti Mallat ja Aaro Koskinen. PA kulj. Seppo Lönn ja Seppo Löytty.

Itä-Suomen osastojen neuvottelupäivä osanottajiksi valittiin. Matti Ojala, Leo Savolainen ja Kalervo Mettälä.

Postinjakajien neuvottelutilaisuus pidetään palkkaneuvottelujen jälkeen sovittavana aikana. Ruohonen kyseli postinjakajien lauvantaityökorvauksista. Ojala vastasi. Osaston veikkaustoiminnan jatkaminen: Leinonen jatkaa entisen sopimuksen tapaan.

Päätettiin suorittaa matka Tallinnaan mikäli halukkaita löytyy. Osasto korvaa ensisijaisesti sellaisten osaston jäsenten matkakuluja, jotka eivät olleet Leningradissa. Matkanjohtajaksi ja järjestäjäksi valittiin Savolainen. Hän valitsee tarpeellisen määrän apulaisia. Retken ajankohta mieluiten kesäkuu.

Tiedotussihteeri kurssiin osanottajan valitsee toimikunta. Ojala luovutti osaston viirin sen suunnittelijoille Jouko Isomäelle ja Pekka Karjalaiselle. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.


KOUVOLAN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 1977

Toimintavuosi 1977 on siirtynyt muistojen joukkoon. Yleisesti ottaen vuosi on ollut edellisen kaltainen. Työmarkkinoilla lamakausi on jatkunut, joskaan se ei laitoksessamme ole pahemmin vaikuttanut, paitsi ehkä virkatilanteeseen jonkin verran. Myös palkankorotusten ja hintojen nousun suhde on ollut työntekijöille epäedullinen. Mutta työtä sentään on edelleenkin kaikille riittänyt. Pitkään esillä ollut laatikkoonkanto-aluekiistakin, joka ehkä olisi vaikuttanut kantopuolen työllisyystilanteeseen, ratkesi keväällä työntekijäpuolen kannalta edullisesti ainakin toistaiseksi. Lakkoja ja työnseisauksia ei vuoden aikana ole ollut, tosin uhka oli kevättalvella työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä olemassa.

Vuosikokous oli ainoa osaston kokous. Ehkä osasto voisi toimia tehokkaamminkin. Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa, Osanotto kokouksiin on ollut kiitettävä.
Postinjakajille järjestettiin tiedotustilaisuus 13.08. M. Ojalan mökillä, asiantuntijoina paikalla liiton toimitsija Kari Tamminen ja liittohallituksen jäsen Ritva Hietala.
Toimikuntaan ovat vuonna 1977 kuuluneet: Puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Matti Mallat, sihteerinä on toiminut Pentti Johansson, rahastonhoitajana Matti Laine, tiedotussihteerinä Leo Savolainen. Muina varsinaisina jäseninä Yrjö Suuronen, Reijo Oksanen, Riitta Tuominen, Osmo Heimi, Tauno Käyhty ja Pertti Karjalainen, varajäseninä Enni Lempinen, Jouko Isomäki, Ainikki Liimatainen ja Hilkka Majander. Toimikunta on kokoontunut yleensä Kouvolassa postitalolla, yksi kokous pidettiin M. Ojalan mökillä.
Osaston toiminta veikkausasiamiehenä päättyi n. 30 vuotta kestettyään toimintavuoden päättyessä lähinnä toimihenkilön puuttumisen takia


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalta: Uuno Jattu , Reijo Oksanen, Yrjö Suuronen, Leo Savolainen, Hannu Boholm, Matti Laine ja Matti Ojala.

Osaston jäsenvahvuus vuoden alussa oli 155 ja vuoden lopussa 184, joten kehitys on mennyt oikeaan suuntaan. Liittyneitä oli 32, eronneita 2, eläkkeelle siirtyi 2, kuoleman kautta poistui joukostamme Pirkko Ulmanen. Osastomme jäsenvahvuus oli 31.12.1977 naisia 68 ja miehiä 116, eläkkeellä oli 4 naista ja 9 miestä. Osaston edustajina Postiliiton 15:sta liittokokouksessa 20-23.6 toimivat Matti Ojala, Leo Savolainen ja Kalervo Mettälä.. Matti Ojala valittiin liittohallituksen varajäseneksi, joten osastomme ääni tulee seuraavan nelivuotiskauden kuulumaan entistä paremmin jäsenistömme asioista päätettäessä.
  • Itä-Suomen osastojen neuvottelupäiville osallistuivat Leo Savolainen ja Matti Ojala. 15.10.

  • Pieksämäellä järjestetyssä Kaakkois-Suomen osastojen neuvottelu kokouksessa edusti osastoa Leo Savolainen.

  • Lisäksi osastolla on ollut edustajia eläketiedotus- ja työlainsäädännön tiedotustilaisuuksissa.

  • Osastoa edustivat Jyväskylässä automiesten neuvottelupäivillä Seppo Löytty, Seppo Lönn, Matti Mallat ja Auvo Valojää.

  • Telepuolen autonkuljettajien neuvottelupäivillä Haukiputaalla olivat osaston edustajina Matti Mallat ja Auvo Valojää.

  • Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön tiedotussihteeri kurssille osallistuivat Leo Savolainen ja Matti Ojala.
Viikkoa ennen juhannusta lähti osastostamme 16 jäsentä viikonloppu-matkalle Tallinnaan. Onnistuneen matkan järjestelyistä osaston edustajana vastasi Leo Savolainen, josta kiitos hänelle.

Toimintavuoden 1977 lopussa toimikunta kiittää jäsenistöä hyvästä ja riidattomasta vuodesta ja toivottaa jäsenistölle ja valittavalle uudelle toimikunnalle onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle.

Unto Kajander

Unto Kajander syntyi vuonna 1917. Hän oli Postiliiton liittoneuvoston (valtuusto) jäsen 1960–1963 ja 1966–1969. Liittotoimikunnan (hallitus) varajäsen hän oli vuosina 1969–1977. Kunnalliselämässä hän oli mm Kuusankosken kauppalan ja – kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1957 – 1977 ja Kymintehtaan työväenyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1961 – 1977 sekä Kymintehtaan Kisan toimihenkilö. Heikki Helminen muisteli Unto Kajanderia: "Helmikuun viimeisenä päivänä 1977 oli työhön menomatkalla päättynyt esimerkillisen puoluetoverin maallinen vaellus Yritettäessä luonnehtia Unto Kajanderin elämää voimme todeta sen rakentuneen työlle sosialidemokratian hyväksi. Missä tahansa paikallisen harrastusalansa lohkossa ammattiyhdistysliikkeessä, osuustoimintaliikkeessä, urheiluliikkeessä, kunnalliselämässä ja ennen kaikkea Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksen johdossa tehty työ oli sosialidemokraatin sinnikästä ja sovittelevaa, määrätietoista ja kauaskatseista uurastamista, missä ei väsymystä näkynyt. Unton viimeaikaisen horjuvan terveydenkään herpaan-tumatta hänen innostavaa otettaan tehtäviensä hoitamisessa. Unto Kajanderin puheenjohtajakaudella, jota kesti 17 vuotta, Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksentoiminta vakiintui. Kokousten luonne muuttui totutusta laajempi alaiseksi, sillä kokousten lomaan pyrittiin aina saamaan asiantuntijan esittelemänä ajankohtainen asia. Mielenkiinto kokousasioitakin kohtaan täten lisääntyi. Asialli-suuden korostuminen kohotti kokousten tasoa. Puheenjohtajan luomat toimintalinjat tulevat jatkumaan ja sitä toverillisuuden ja yhteisymmärryksen henkeä, jota Unto omalla ehdottamalla tavallaan kunnioitti ja vaali, tullaan vastaisuu-dessakin pitämään pyhänä.Unto Kajander jätti yhdistyksen riveihin aukon, johka umpeutuminen vie pitkän ajan. Unton muistoa kunnioittavat hänen työnsä jatkajat parhaiten siten, että Kymintehtaa-laisten Työväenyhdistys pysyy jatkuvasti paikallisen työväenliikkeen lippulaivana, taistelun johtajana. Unto Kajanderin nimi jää pysyvästi yhdistyksen historiaan jäsenten parhaim-mistoon kuuluvana ja hänen valois muistonsa säilyy jäsenistön mielissä." Postimiesten esimies Unto Kajander kuoli sairaskohtaukseen työmatkallaan malliskuussa 1977. Unto Kajanderin hautajaistilaisuudessa oli Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksen johtokunta kokonaisuudessaan kunnioittamassa hänen muistoaan. Kaupungin ylin johto oli myös hautajaistilaisuudessa jättämässä viimeistä tervehdystä pidetylle kunnallismiehelle ja hyvälle ihmiselle. Surujuhlan musiikkiohjelmasta huolehti Kuusankosken Työväen Soittajien puhallinyhtye. Muistopuheen piti Tauno Kotiranta.

© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com