Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 9.1.2018
Liityin Postiliiton Kouvolan osaston jäseneksi 1.11.1977. Muutaman alkuvuoden hiljaisolon ja osaston toiminnan seuraamisen jälkeen minua alkoi kiinnostamaan ammattiyhdistystoiminta. Kävin 1982 nuorisokurssin, mikä oli lähtölaukaus edunvalvontatehtäviini. Osaston nuorisovastaavan tehtävässä aloitin 1984.

Kaikilla osaston jäsenillä oli tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua liiton järjestämään koulutukseen oman aktiivisuutensa mukaan. Koulutustoiminta painottui luottamusmieskoulutukseen, sil­lä entistä enemmin vaadittiin luottamusmiehiltä taitoja ja kykyjä hoitaa jäsenistön edunvalvontaa. Menestyminen etujen ajamisessa vaatii aktiivista ja hyvin koulu­tettua jäsenistöä.

Ammattiosaston varapääluottamusmieheksi minut valittiin 1984 ja osaston pääluottamusmieheksi 1986.

1980-luvulta lähtien kävin mm. luottamusmieskoulutuksessa, tiedotus- ja järjestötiedon koulu­tuksessa, erilaisissa täydennys- ja jatkokoulutustilaisuuksissa sekä neuvottelupäivillä.

Palkkani ei päätä huimannut ollessa 1981 kunnioitettavat 3293 markkaa. Virkamiehen leipä on pitkä mutta kapea.Tämä merkitsi, että minua oli lähesmahdotonta erottaa. Talvipakkasilla Kouvolan Töröstinmäellä kutakuinkin postijakelureittini puolivälissä tuli epäilys uravalintani oikeellisuudesta. Onneksi jakelureitilläni oli tavallista mukavampia postinsaajia. Piiripäällikkö Arvo Karjalainen teki oikean päätöksen määräämällä minut joulukuun alussa 1977 Kouvola 10 postikonttorin ylimääräisen postinkantajan toimeen. Postimieskurssin käytyäni 1978 mahdollisuudet uralla etenemiseen olivat olemassa. Hyvä kurssitodistus myötävaikutti siihen, että Kaakkois-Suomen postipiirin piiripäällikkö Matti Mansikkaniemi määräsi minut vuonna 1981 ylimääräisen postimiehen toimeen ja 1983 ylemmän palkkaluokan postimiehen virkaan.

 

 

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Postiliiton Kouvolan osaston vuosikokous Hotelli Kymen Kartanos­sa, Kouvolassa. 30.01.1977 klo 16.00. Läsnä 54 osaston jäsentä. Kokouksen aluksi Matti Ojala antoi puheenvuoron matkatoimisto Matkarenkaan edustaja Leena Huhtalalle, joka kertoi yhtiön mat­koista ym. asiaan liittyvästä. Esityksen jälkeen Matti Ojala avasi kokouksen. Pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana kuolleiden osaston jä­senten, Eino Revon ja Väinö Paasosen muistoksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltai­seksi.

Vuosikokouksen puheenjohtajiksi valittiin Pertti Karjalainen ja Matti Mallat. Karjalainen ryhtyi johtamaan puhetta. Kokoussih­teereiksi valittiin Pentti Johansson ja Reijo Oksanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Löytty ja Leo Savolai­nen. Ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä ja Eero Korkeakangas.

Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Toimikunnan laatima osaston toimintakertomus vuodelta -76 hyväk­syttiin. Matti Laine esitti tilikertomuksen, joka hyväksyttiin. Kuultiin tilintarkastajain lausunto, jossa ehdotettiin tili- ja vastuuva­pauden myöntämistä tilivelvollisille. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Hyväksyttiin toimikunnan esitys kokouspalkkioista, jotka pide­tään entisinä. Laine selvitti palkkion maksuperusteita.Ojala luki ja perusteli toimikunnan laatimaa talousarviota v. -77. Häkämies ehdotti lisättäväksi edustuskuluihin 500 mk auto­miesten neuvottelupäiviä varten. Edustuskuluihin lisätään 500 mk, muilta osin talousarvio hyväk­syttiin.

Osaston puheenjohtajaksi ehdotti Mettälä Ojalaa. Kannatettiin. Matti Ojala valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi v. 1977. Valittiin toimikunta v. 1977. Varsinaiset jäsenet: Yrjö Suur­onen, Reijo Oksanen, Matti Laine, Pertti Karjalainen, Leo Savo­lainen, Matti Mallat, Tauno Käyhty, Pentti Johansson, Osmo Hai­mi, Riitta Tuominen. Varajäseniksi valittiin Hilkka Majander, Jouko Isomäki, Ainikki Liimatainen, Enni Lempinen.

Urheilutoimikuntaan valittiin: Leo Savolainen, Pertti Karjalai­nen, Raimo Saarinen, Pekka Valli, Juha Päivärinne, Taimo Mikko­la.

Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Parikka ja Uuno Jattu. Vara­tilintarkastajiksi Pekka Häkämies ja Raimo Rautjärvi.

Hyväksyttiin Ojalan esittämä 8 kohdan lisäys työjärjestyksen 12 §:ään.

Liittokokousedustajiksi valittiin: Kalervo Mettälä, Matti Ojala, Leo Savolainen. Varamieheksi Yrjö Suuronen. Kuunteluoppi­laaksi Matti Mallat.

KAP:n edustajistoon valittiin Matti Mallat, Leo Savolainen, Matti Ojala. Varalle Tauno Käyhty, Jouko Isomäki, Osmo Haimi. KAP:n VTY:n jaoston edustajaksi valittiin Matti Ojala. Varal­la Leo Savolainen.

 Osaston tiedotussihteeriä ei valittu.

Liiton puheenjohtajan tuleva valinta. Ojala selosti puh.joht. valinnan tämän hetken näkymiä. Ehdokkaat Aarnio ja Rantanen. Päädyttiin E. Rantasen kannalle ellei koko Itä-Suomen osastojen kanta ole toinen.

Postiliiton automiesten neuvottelupäivä osanottajiksi valit­tiin. LA kulj. Matti Mallat ja Aaro Koskinen. PA kulj. Seppo Lönn ja Seppo Löytty.

 Itä-Suomen osastojen neuvottelupäivä osanottajiksi valittiin. Matti Ojala, Leo Savolainen ja Kalervo Mettälä.

Postinjakajien neuvottelu tilaisuus pidetään palkkaneuvotte­lujen jälkeen sovittavana aikana. Ruohonen kyseli postinjakajien lauvantaityökorvauksista. Ojala vastasi.

Osaston veikkaustoiminnan jatkaminen: Leinonen jatkaa entisen sopimuksen tapaan.

Päätettiin suorittaa matka Tallinnaan mikäli halukkaita löy­tyy. Osasto korvaa ensisijaisesti sellaisten osaston jäsenten matkakuluja, jotka eivät olleet Leningradissa. Matkanjohtajaksi ja järjestäjäksi valittiin Savolainen. Hän valitsee tarpeellisen määrän apulaisia. Retken ajankohta mieluiten kesäkuu.

Tiedotussihteeri kurssiin osanottajan valitsee toimikunta.

Ojala luovutti osaston viirin sen suunnittelijoille Jouko Isomäelle ja Pekka Karjalaiselle. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.


Kouvolan osaston TOIMINTAKERTOMUS 1977                                  

Toimintavuosi 1977 on siirtynyt muistojen joukkoon. Yleisesti ottaen vuosi on ollut edellisen kaltainen. Työmarkkinoilla lamakausi on jatkunut, joskaan se ei laitoksessamme ole pahemmin vaikuttanut, paitsi ehkä virkatilanteeseen jonkin verran. Myös palkankorotusten ja hintojen nousun suhde on ollut työntekijöille epäedullinen. Mutta työtä sentään on edelleenkin kaikille riittänyt. Pitkään esillä ollut laatikkoonkantoaluekiistakin, joka ehkä olisi vaikuttanut kantopuolen työllisyystilanteeseen, ratkesi keväällä työntekijäpuolen kannalta edullisesti ainakin toistaiseksi. Lakkoja ja työnseisauksia ei vuoden aikana ole ollut, tosin uhka oli kevättalvella työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä olemassa.

Vuosikokous oli ainoa osaston kokous. Ehkä osasto voisi toimia tehokkaamminkin. Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa, Osanotto kokouksiin on ollut kiitettävä. Postinjakajille järjestettiin tiedotustilaisuus 13.08. M. Ojalan mökillä, asiantuntijoina paikalla liiton toimitsija Kari Tamminen ja liittohallituksen jäsen Ritva Hietala.

Toimikuntaan ovat vuonna 1977 kuuluneet: Puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Matti Mallat, sihteerinä on toiminut Pentti Johansson rahastonhoitajana Matti Laine, tiedotussihteerinä Leo Savolainen. Muina varsinaisina jäseninä Yrjö Suuronen, Reijo Oksanen, Riitta Tuominen, Osmo Heimi, Tauno Käyhty ja Pertti Karjalainen, varajäseninä Enni Lempinen, Jouko Isomäki, Ainikki Liimatainen ja Hilkka Majander. Toimikunta on kokoontunut yleensä Kouvolassa postitalolla, yksi kokous pidettiin M. Ojalan mökillä. Osaston toiminta veikkausasiamiehenä päättyi n. 30 vuotta kestettyään toimintavuoden päättyessä lähinnä toimihenkilön puuttumisen takia.

 

 

 

 

​Kuvassa vasemmalta: Uuno Jattu , Reijo Oksanen, Yrjö

Suuronen, Leo Savolainen, Hannu Boholm, Matti Laine ja Matti

Ojala.

 

Osaston jäsenvahvuus vuoden alussa oli 155 ja vuoden lopussa 184, joten kehitys on mennyt oikeaan suuntaan. Liittyneitä oli 32, eronneita 2, eläkkeelle siirtyi 2, kuoleman kautta poistui joukostamme Pirkko Ulmanen. Osastomme jäsenvahvuus oli 31.12.1977 naisia 68 ja miehiä 116, eläkkeellä oli 4 naista ja 9 miestä.

  • Osaston edustajina Postiliiton 15:sta liittokokouksessa 20-23.6 toimivat Matti Ojala, Leo Savolainen ja Kalervo Mettälä. Matti Ojala valittiin liittohallituksen varajäseneksi, joten osastomme ääni tulee seuraavan nelivuotiskauden kuulumaan entistä paremmin jäsenistömme asioista päätettäessä.

  • Itä-Suomen osastojen neuvottelupäiville osallistuivat Leo Savolainen ja Matti Ojala. 15.10.

  • Pieksämäellä järjestetyssä Kaakkois-Suomen osastojen neuvottelukokouksessa edusti osastoa Leo Savolainen.

  • Lisäksi osastolla on ollut edustajia eläketiedotus- ja työlainsäädännön tiedotustilaisuuksissa.

  • Osastoa edustivat Jyväskylässä automiesten neuvottelupäivillä Seppo Löytty, Seppo Lönn, Matti Mallat ja Auvo Valojää.

  • Telepuolen autonkuljettajien neuvottelupäivillä Haukiputaalla olivat osaston edustajina Matti Mallat ja Auvo Valojää.


     

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön tiedotussihteeri kurssille osallistuivat Leo Savolainen ja Matti Ojala.


Viikkoa ennen juhannusta lähti osastostamme 16 jäsentä viikonloppumatkalle Tallinnaan. Onnistuneen matkan järjestelyistä osaston edustajana vastasi Leo Savolainen, josta kiitos hänelle. Toimintavuoden 1977 lopussa toimikunta kiittää jäsenistöä hyvästä ja riidattomasta vuodesta ja toivottaa jäsenistölle ja valittavalle uudelle toimikunnalle onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle.


Unto Kajander 

syntyi vuonna 1917. Hän oli Postiliiton liittoneuvoston (valtuusto) jäsen 1960–1963 ja 1966–1969. Liittotoimikunnan (hallitus) varajäsen hän oli vuosina 1969–1977.  Kunnalliselämässä hän oli mm Kuusankosken kauppalan ja – kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1957 – 1977 ja Kymintehtaan työväenyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1961 – 1977  sekä Kymintehtaan Kisan toimihenkilö.

Heikki Helminen muisteli Unto Kajanderia:

"Helmikuun viimeisenä päivänä 1977 oli työhön menomatkalla päättynyt esimerkillisen puoluetoverin maallinen vaellus Yritettäessä luonnehtia Unto Kajanderin elämää voimme todeta sen rakentuneen työlle sosialidemokratian hyväksi. Missä tahansa paikallisen harrastusalansa lohkossa ammattiyhdistysliikkeessä, osuustoimintaliikkeessä, urheiluliikkeessä, kunnalliselämässä ja ennen kaikkea Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksen johdossa tehty työ oli sosialidemokraatin sinnikästä ja sovittelevaa, määrätietoista ja kauaskatseista uurastamista, missä ei väsymystä näkynyt. Unton viimeaikaisen horjuvan terveydenkään herpaantumatta hänen innostavaa otettaan tehtäviensä hoitamisessa.

Unto Kajanderin puheenjohtajakaudella, jota kesti 17 vuotta, Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksen toiminta vakiintui. Kokousten luonne muuttui totutusta laajempialaiseksi, sillä kokousten lomaan pyrittiin aina saamaan asiantuntijan esittelemänä ajankohtainen asia. Mielenkiinto kokousasioitakin kohtaan täten lisääntyi. Asiallisuuden korostuminen kohotti kokousten tasoa. Puheenjohtajan luomat toimintalinjat tulevat jatkumaan ja sitä toverillisuuden ja yhteisymmärryksen henkeä, jota Unto omalla ehdottamalla tavallaan kunnioitti ja vaali, tullaan vastaisuudessakin pitämään pyhänä.

Unto Kajander jätti yhdistyksen riveihin aukon, johka umpeutuminen vie pitkän ajan. Unton muistoa kunnioittavat hänen työnsä jatkajat parhaiten siten, että Kymintehtaalaisten Työväenyhdistys pysyy jatkuvasti paikallisen työväenliikkeen lippulaivana, taistelun johtajana. Unto Kajanderin nimi jää pysyvästi yhdistyksen historiaan jäsenten parhaimmistoon kuuluvana ja hänen valois muistonsa säilyy jäsenistön mielissä."

Postimiesten esimies Unto Kajander kuoli sairaskohtaukseen työmatkallaan malliskuussa 1977. Unto Kajanderin hautajaistilaisuudessa oli Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksen johtokunta kokonaisuudessaan kunnioittamassa hänen muistoaan. Kaupungin ylin johto oli myös hautajaistilaisuudessa jättämässä viimeistä tervehdystä pidetylle kunnallismiehelle ja hyvälle ihmiselle. Surujuhlan musiikkiohjelmasta huolehti Kuusankosken Työväen Soittajien puhallinyhtye. Muistopuheen piti Tauno Kotiranta.

 

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N JÄSENYHDISTYKSET JA JÄSENMÄÄRÄT 1977

01.Hotelli ja ravintolahenkilökunnan

Liitto Kouvolan osasto 20 ry 942

02. Korian - Kouvolan Puunjalostajat ry. 95

03. Kouvolan Autokorjaamotyöväen Ammattiosasto ry 264

04. Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry. 322

05. Kouvolan Kiinteistötyöntekijät ry. 160

06. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 192

07. Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry. 237

08. Kouvolan - Kuusankosken Liiketyöntekijät ry 750

09. Kouvolan Leipomo- ja Elintarviketyöläisten Ammattiosasto ry. 300

10. Kouvolan Lihatyöntekijät ry. 409

11. Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry 564

12. Kouvolan Palolaitoksen Henkilökunta ry. 20

13. Kouvolan Puhelinasentajat ry. 340

14. Kouvolan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry 163

15. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry 173

16. Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry 450

17. Kouvolan Tietyöntekijät ry 92

18. Kouvolan Villa- ja Sukkatyönväen Ammattiosasto ry 150

19. M.K.L:n Valkealan Osasto ry. 55

20. Postiliiton Kouvolan Osasto ry. 148

21. Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry. 77

22. Rakennustyöläisten Liiton Osasto 60 ry 526

23. Rakennustyöläisten Liitto ry:n Osasto n:o 162 ry. 113

24. Rakennustyöläisten Liitto ry:n Osasto n:o 579 ry. 142

25. Rakennustyöläisten Liitto ry:n Osasto n:o 624 ry. 54

26. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 32 ry 230

27. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 45:n Kouvolan osastopiiri ry 35

28. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 72 ry 481

29. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 97 ry 54

30. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 157 ry. 220

31. Suomen Veturimiesliiton Kouvolan Osasto ry. 653

32. Valkealan Sairaalahenkilökunta ry. 39

Yhteensä: 8450

Paikallisjärjestön asema SAK:n kenttäorganisaatiossa on keskeinen ja tunnustettu. Toimiihan paikallisjärjestö yhdyssiteenä SAK:n jäsenliittojen ammattiosastojen välillä kenttätyössä. Ammatillisten paikallisjärjestöjen asema ja tehtävät määritellään SAK:n edustajakokouksen hyväksymässä järjestöpoliittisessa ohjelmassa.

Paikallisjärjestön tärkeimpiä tehtäviä ovat: suorittaa keskusjärjestön tavoitteiden ja tehtävien pohjalta tiedotus-, valistus- ja koulutustyötä, toimia keskusjärjestön jäsenliittojen paikallisen yhteistyön välittäjänä, olla yhteistyössä ammattiyhdistysliikettä lähellä olevien järjestöjen kanssa sekä huolehtia yhteydenpidosta valtion viranomaisiin. Mainittujen lisäksi on selvää, että myös ne tehtäväalueet, jotka SAK on itselleen asettanut, koskevat myös paikallisjärjestöä. Lukuun ottamatta työehtosopimuspolitiikan hoitamista. Unohtaa ei voida tänä päivänä työllisyyden hoitoa paikallisjärjestötyössä, tosin paikallisjärjestön vaikutusmahdollisuudet ovat olleet vähäiset.

Ammatillinen paikallisjärjestö toimii läheisessä yhteistyössä molempien työväenpuolueiden kanssa. Tämä yhteistyö on luonnollista ammattiyhdistysliikkeelle, onhan ay-liikkeen ja työväenpuolueiden tavoitteet samansuuntaisia, jo saavutettujen etuisuuksien puolustaminen sekä palkkatyöväestön elintason parantaminen. Paikallisjärjestö on myös läheisessä yhteistyössä erilaisten työväen liike- ja rahalaitosten kanssa. Keskittämällä asioimisensa työväen omiin liike- ja rahalaitoksiin, voi ammattiyhdistysväki olennaisesti lisätä työväen taloudellista valtaa. Tässäkin yhteydessä voidaan todeta, ettei ole suinkaan sama, kuka työväestön markoista hyötyy ja miten niitä käytetään.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön jäsenet, sinun asialla ovat ay-liike ja työväenpuolueet, tukekaamme heitä.

Palkkatyöntekijät ja siihen rinnastettavat esim. pienviljelijät ja pienyrittäjät muodostavat enemmistön maassamme. Tästä huolimatta perustuslaki turvaa pienelle vähemmistölle 1/6 vähemmistösäännöksillä päättää monista palkkatyöntekijöille tärkeistä asioista, kuten esim. hintavalvonta jne.

Näiden säännösten muuttaminen työväen edustajien esittämällä tavalla sekä palkkatyöntekijäin edun mukaisen muutoksen aikaansaaminen maamme politiikassa yleensä vaatii työväen poliittisten järjestöjen yhteistyötä sekä ay-liikkeen tukea.

Yhteistyö voi onnistua ainoastaan keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä. Ammatilliset paikallisjärjestöt SAK:n järjestökentässä voivat ja niiden tulee toimia siten, että ne kullakin paikkakunnalla ammattiyhdistysliikkeen sisällä edistävät jäsenosastojensa keskinäistä kanssakäymistä, yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta jne. järjestämällä. Myös poliittisten työväenjärjestöjen kanssa on pyrittävä yhteisiin tilaisuuksiin niissä asioissa, joista eri mielipidesuuntien kanssa voidaan yhteisesti sopia.

KAP:n kohdalla on tapahtunut myönteistä kehitystä. Osoituksena tästä on viime vuonna järjestetty työväen yhteinen vappujuhla. Ilman sovittelun halua eri osapuolten kanssa juhlan järjestäminen ei olisi ollut mahdollinen. Toivon mukaan näistä vappujuhlista aikaansaadaan jokavuotinen tapahtuma Kouvolassa.

Tämä vuonna vietetään SAK:n 70-vuotisjuhlia. Näiden juhlien yhteiseksi teemaksi tulee ottaa yhteistyön parantaminen työväestön ja työväenjärjestöjen välillä ja työväenehtoisen politiikan aikaansaamiseksi. Jos tässä onnistumme, on meillä entistä suurempi ilo onnitella 70-vuotiasta SAK:ta ja sen jäsenistöä.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS 1977

 

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu 

 

Varapuheenjohtaja: Kauko Larnimaa

 

Sihteeri: Vesa Kunnasluoto 

 

Taloudenhoitaja: Eila Väätänen

 

Tiedotussihteeri: Raimo Huusari 

 

Valistussihteeri: Valio Koskinen

 

Lehdistösihteeri: Lasse Ojanen 

 

Hallituksen jäsen:

Lauri Virolainen 

Alvar Laakso

Kaija Kainulainen

Mauri Joutjärvi

Matti Pöyry 

Elsa Mauno 

Varajäsenet:

Veikko Koponen

Ahti Mäkinen 

Vilho Kunnasluoto 

Jorma Koskinen 

Leena Kokkonen 

Esko Matilainen 

Seija Jaakkola 

Pertti Koskelainen

Matti Ojala 

Raimo Kähärä  

Esko Varis  

Lempi Nurkka 

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuonna kokoontunut kaikkiaan yksitoista (11) kertaa ja pöytäkirjamerkintöjä tehtiin 221§. Lisäksi työjaosto on kokoontunut kaksitoista (12) kertaa.

Paikallisjärjestön toimihenkilöiden, hallituksen varsinaisten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

Puheenjohtaja Jaakko Pesu 10 kertaa

Varapuheenjohtaja Kauko Larnimaa 8 kertaa

Sihteeri Vesa Kunnasluoto 8 kertaa

Taloudenhoitaja Eila Väätänen 10 kertaa

Tiedotussihteeri Raimo Huusari 10 kertaa

Lehdistösihteeri Lasse Ojanen 3 kertaa

Valistussihteeri Valio Koskinen 10 kertaa

Muut hallituksen jäsenet:

Lauri Virolainen 9 kertaa Kaija Kainulainen 9 kertaa

Matti Pöyry 7 kertaa Mauri Joutjärvi 5 kertaa

Alvar Laakso 6 kertaa Elsa Mauno 6 kertaa

Hallituksen varajäsenet, jotka ovat varsinaisten henkilökohtaisia varajäseniä ja kutsutaan paikalle varsinaisen ollessa estyneenä:

Veikko Koponen 2 kertaa Ahti Mäkinen 2 kertaa

Vilho Kunnasluoto 0 kertaa Jorma Koskinen 1 kertaa

Leena Kokkonen 1 kertaa Esko Matilainen 2 kertaa

Seija Jaakkola 0 kertaa Pertti Koskelainen 0 kertaa

Matti Ojala 1 kertaa Raimo Kähärä 1 kertaa

Esko Varis 0 kertaa Lempi Nurkka 0 kertaa

Lisäksi on hallituksen kokouksiin osallistunut jaostojen puheenjohtajat seuraavasti:

Naisjaoston puheenjohtaja Kaija Saaristo 4 kertaa

Nuorisojaoston puheenjohtaja Jorma Koskinen 1 kertaa

VTY -jaoston puheenjohtaja Mauri Onttonen 4 kertaa

Hallituksen työjaosto:

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu. Jäsenet: Kauko Larnimaa, Vesa Kunnasluoto, Valio Koskinen, Lauri Virolainen, Raimo Huusari, Eila Väätänen ja Elsa Mauno-

Tiedotus- ja valistusjaosto:

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu. Jäsenet: Valio Koskinen, Vesa Kunnasluoto, Raimo Huusari, Lasse Ojanen ja Eila Väätänen.

Tiedotus- ja valistusjaosto on hoitanut kurssien järjestelykysymykset ja kursseilla olevan materiaalin hankinnan lisäksi valistusjaosto on toiminut yhteistyöelimenä ammattiosastojen koulutustoiminnassa. Se on auttanut, neuvonut ja kannustanut ammattiosastojen koulutustoimintaa. Lisäksi jaosto toimitti julkaisun, joka esitteli Kouvolan APJ:tä osoitetietoineen. Kirjasta painettiin 2000 kappaletta. Jaosto on myös toimittanut ammattiosastojen käyttöön erilaista ay-kirjallisuutta ja T-paitoja SAK:n ja APJ:n tunnuksin sekä mainoskyniä. Jaosto on postittanut numeroituja kiertokirjeitä 5 sekä muuta postia yhteensä 390 kirjettä. Tiedotus- ja valistusjaosto kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa.

Vapaa-aikajaosto:

Puheenjohtaja: Vesa Kunnasluoto. Jäsenet: Kalevi Jetsonen, Kaija Saaristo, Eila Väätänen ja Pentti Sorsa.

Naisjaosto: Nuorisojaosto:

Puheenjohtaja: Kaija Saaristo Puheenjohtaja: Jorma Koskinen

Sihteeri: Paula Hirvi Sihteeri: Päivikki Tirronen

Rahastonhoitaja: Elsa Mauno Rahastonhoitaja: Raine Huovila

VTY -jaosto:

Puheenjohtaja: Mauri Onttonen

Sihteeri: Matti Ojala

Rahastonhoitaja: Kauko Lehtonen

Hintatarkkailujaoston jäsenet:

Puheenjohtaja: Kaija Saaristo Sihteeri: Eila Väätänen

Jäsenet: Jaakko Pesu Vesa Kunnasluoto Raimo Huusari

Lempi Nurkka Lauri Virolainen Alvar Laakso

Matti Ojala Kauko Larnimaa Elsa Mauno

Esko Varis Valio Koskinen Ahti Mäkinen

Harras Makkonen


Oikokatu Oy 4:n yhtiökokousedustajana on ollut puheenjohtaja Jaakko Pesu.


SAK:n paikallisjärjestöjen neuvottelupäivät olivat Kiljavalla 03.-04.09.1977, jossa Kouvolan APJ:n edustajina olivat paikalla puheenjohtaja Jaakko Pesu, valistussihteeri Valio Koskinen ja naisjaoston puheenjohtaja Kaija Saaristo.


Kesäneuvottelupäivät ja samalla SAK:n alueellinen 70-vuotisjuhla oli 23.-24.07.1977 Imatralla. Edustajamme olivat siellä Matti Ojala, Eila Väätänen, Leena Kokkonen ja Valio Koskinen.


Matti Ojala toimi 24.07.1977 70-vuotisjuhlien kulkueessa Kouvolan APJ:n lipunkantajana.


Rautatieläisten Liiton osasto 157 täyttäessä 20.08.1977 30-vuotta, oli Kouvolan APJ:n onnittelutervehdyksen esittäjänä paikalla Eila Väätänen.


TSL:n Kuusankosken opintojärjestön järjestämillä työlainsäädännön kursseilla 11.-12.06.1977 Puhtilassa Kouvolan APJ:stä oli mukana Valio Koskinen.


Kymenmaan AE -toimikunnassa ovat edustajamme Valio Koskinen ja Eila Väätänen.


Työväen Kulttuuripäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Kymen piirissä TSL:n ja ay-liikkeen yhteistyönä Lappeenrannassa 26.-27.09.1977. Myös Kouvolan APJ:n jäsenistö osallistui päiville ilahduttavan monilukuisesti eri näyttelyihin ja muihin lajeihin. Kouvolan APJ:n hallituksen edustajana oli päivillä Valio Koskinen.


Kouvolan Työvoimatoimikuntaan on APJ:n edustajana kuulunut Eino Henttu ja hänen varamiehenään on ollut Lauri Virolainen.


Työväen Säästöpankin Kouvolan konttoritoimikunnassa APJ:n edustajina ovat Jaakko Pesu, Valio Koskinen ja Elsa Mauno.


Piirin neuvottelukuntaan kuuluvat Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa.


SAK:n valtuuston vakinaisena jäsenenä oli Valio Koskinen.


SAK:n Kymenläänin ammatillisten paikallisjärjestöjen piirineuvottelukunta: Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa


Työvoimatoimikunta: Eino Henttu, vara: Lauri Virolainen


OL. Kymenmaan AE -toimikunta: Valio Koskinen ja Eila Väätänen


Kiinteistö Oy:n Kouvolan Oikokatu 4 yhtiökokousedustaja: Jaakko Pesu


STS Kouvolan konttori toimikunnassa: Jaakko Pesu, Valio Koskinen ja Elsa Mauno


SAK:n valtuustossa: Valio Koskinen


Kouvolan APJ:n tilintarkastajat: Tapio Grönroos ja Kauko Mattila, vara Pentti Kenttä ja Eino Olli.


Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut osastokohtaisen toiminnan saaminen toteuttamaan ay-liikkeen periaatteita ja tavoitteita ja saamaan jäsenet ja toimihenkilöt ay-tietoiseksi ja toimintakykyiseksi työläisten etuja ja oikeuksia puolustaviksi henkilöiksi. Kertomusvuoden kurssit on järjestetty ammattiosasoille lähetettyjen kurssitarvetiedustelujen pohjalta, jotka ovat laadittu vastaamaan ammattiosastojen paikallisen koulutuksen tarvetta ja parantamaan ammattiosastojen toimihenkilöiden valmiutta hoitaa tehtäviään. Paikallisjärjestö on kertomusvuonna järjestänyt seuraavat kurssit, joiden yhteinen osanottajamäärä oli 133 jäsenosastojen jäsentä.

​12.3 Kokoustekniikan kurssi. Osanottajia 9 Paikka: Kymen Kartanon kabinetti. Kurssin luennoitsija: SAK:n piirimies Kai Ritala.

26.-27.03. Tiedottajakurssi. Osanottajia 41 Paikka: Mäntyniemi, Pyhtää

Kurssin luennoitsijat: SAK:n piirimies Kai Ritala. Yleisradio, toimittaja Reijo Pasi

Paperiliitto, tiedotussihteeri Jyrki Pietilä.

10.-11.09. Yritysdemokratiaseminaari. Osanottajia 12 Paikka: Kymen Kartanon kabinetissa. Kurssin luennoitsijat: Kansanedustaja Juhani Surakka Kansa-yhtiöt, aluepäällikkö Tuomo Saarinen, SAK:n yritysd.sihteeri Heikki Lappalainen.

17.-18.09. Asiakirjojen laadinta ja arkistointi -kurssi. Osanottajia 23 Paikka: Kukasranta, Taavetti. Kurssin luennoitsijat: SAK:n arkistonhoitaja Raili Oittinen Ay-opinto, opettaja Sirpa Nurmi.

2.10​ Eläketietoutta -kurssi. Osanottajia 15 Paikka: Kansa-yhtiöt/APJ:n kokoushuone. Kurssin luennoitsijat: Apulaisjohtaja Aarne Dahl (ETT)Tiedotussihteeri Urpo Virtanen (TELA).

27.11​ Työlainsäädäntökurssi. Osanottajia 22 Paikka: Kansa-yhtiöt/APJ:n kokoushuone. Kurssin luennoitsija: SAK:n lakimies Tarja Halonen.

2.10​ Rahastonhoitajien peruskurssi. Osanottajia 11 Paikka: Kansa-yhtiöt/APJ:n kokoushuone. Kurssin luennoitsija: Kamreeri Martti Räbinä, PSP


Kolme suurta työväenliikkeen osakeyhteisöä, Kouvolan APJ, Liikeliiton toimipiste ja Kansa-yhtiöiden Kaakkois-Suomen aluetoimisto muuttivat saman katon alle Valtakadulle Kouvolaan. 06.06. vietettiin yhteisten tilojen juhlallisia avajaisia. Kaikkien kolmen ”osakkaan” lukuisat jäsenet ja ystävät läheltä ja kaukaa toivottivat hankkeelle menestystä. Ammattiyhdistysliikkeellä ja yleensä työväenliikkeellä on pyrkimyksenä hakea yhteistyömuotoja kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. Tänään olemme todistamassa täällä Kouvolassa kouriintuntuvasti sitä, että jos yhteistyölle on olemassa luonnolliset puitteet, niin sitä voidaan käytännössä myöskin lähteä soveltamaan, totesi KAPJ:n puheenjohtaja Jaakko Pesu avajaistilaisuudessa. Kuten tunnettua, elämme Kouvolassa kuin mustan suuren plantaasin sisällä, jossa meidät nähdään punaisena, jatkuvasti kasvavana täplänä. Te kaikki hyvät toverit tiedätte, että työväenliikkeen etujen mukaisen politiikan teko tällaisessa pisteessä ei ole kaikkein helpointa työtä. Siksi nyt käynnistynyt yhteistyö on vähintäänkin tervetullutta. Onhan näistä tämän tyyppisistä yhteistyömuodoista jo toki puhuttu aivan riittävästi, nyt on tullut aika ryhtyä käytännön toimenpiteisiin, täydensi Pesu. Pesu totesi työväenyhteisöjen yhteistyön perustuvan kaikkien yhteiseen etuun. Samalla, kun totutamme tavallisen rivijäsenen käyttämään ammatillisen paikallisjärjestön tiloja käytännön politiikan tekoon kuin omaa työsoppeaan, voimme kertoa heille työväen taloudellisten laitosten merkityksestä työväenliikkeen tulevaisuudelle. Eikö tämä tapahdu käytännössä juuri esimerkiksi valitsemiemme tilaratkaisujenkin kautta, kysyi Pesu.

Myös Kansa-yhtiön ja Liikeliiton edustajat korostivat yhteistyön merkitystä. Hanke nähdään konkreettisena askeleena kolme vuotta sitten tapahtuneesta SAK:n ja sen jäsenliittojen tulemisesta Kansan osakkaaksi. Palveluiden keskittäminen helpottaa jäsenhuoltoa ja samalla käytetään järkevästi työväenliikkeen edelleenkin liian niukkoja voimavaroja.


TIEDOTUSTILAISUUDET JA TIEDOTUSTOIMINTA

Keskustelu Työllisyystilanteesta 23.01.1977 Kymen Kartanon kabinetissa. Alustajina: Toimistopäällikkö Taisto Koskinen, SAK:sta Maunu Alppinen ja kansanedustaja Seppo Tikka.

Jäsenosastojen puheenjohtajille järjestettiin tiedotus- ja informaatiotilaisuus Kansan kokoushuoneessa. Aiheina olivat mm. APJ:n kehittäminen ja yhteistyö Kansan kanssa. Tilaisuuteen oli saapunut puheenjohtajia ym. edustajia (62), joka todisti sen, että tilaisuus ja aiheet kiinnostivat jäsenosastojen johtohenkilöitä.

Syksyllä Kouvolan APJ ja Kuusankosken APJ päättivät alkaa julkaista ay-lehteä ja niinpä ensimmäinen numero ilmestyikin 20.10.1977 ja seuraava jo 05.01.1978. Lehti oli tarkoitettu jaettavaksi Kouvola-Kuusankoski talousalueella, osin Korialla ja Valkealassa jokaiseen talouteen. Lehden nimi on Kouvola-Kuusankoski APJ.

Hallitus päätti, että pyydetään kaupungin valtuuston työväenpuolueita tekemään aloite, jossa tutkittaisiin ay-liikkeen ja vasemmistolaisen poliittisen liikkeen tasapuolisuutta kaupungin julkisten tilojen käytössä, koskien lähinnä kansalaistoria ja uimahallia, joihin kaupungin hallitus antoi kieltävän vastauksen, kun Kouvolan APJ anoi kansalaistoria SAK:n paikkakunnallisen 70-vuotisjuhlien pitopaikaksi ja uimahallia kuntotempaukseen ilmaisen uinnin saamiseksi.

Kouvolan APJ:n hallituksen ja Kansan yhteiset pikkujoulut vietettiin 18.11.1977 Kansan kokoushuoneessa.

 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com