Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

​Päivitetty 9.1.2019 

1978 Kouvolan pääpostin alakertaan valmistui luokkahuone, missä pidettiin postimieskursseja. Samana vuonna Posti-Telen pääjohtaja Pekka Tarjanne pistäytyi tutustumiskäynnillä Postimieskurssi III /1978 tunnilla. ”Kiva nähdä, että täällä joku tekee töitäkin,” sanoi pääjohtaja luokan opettaja Pentti Johanssonille. Lisäksi häntä kiinnosti luokan ilmanvaihto, mistä hän tiedusteli luokanvalvojalta.


 

Osaston edustajat tekivät onnittelu- tai tervehdyskäynttejä jäsenten luo mekkipäivän, sairauden tms. seikan johdosta. Konttorin johto ja naapuriosastojen edustajat kutsuttiin myös eri osastomme tilaisuuksiin. Ammattiosasto lähetti useana vuonna joulutervehdyksiä niille tahoille, joista osasto oli saanut osakseen ymmärrystä, myötämielisyyttä tai suorastaan taloudellista tukea.

PÖYTÄKIRJA OSASTON VUOSIKOKOUS

Aika: 29.01.1978 klo 15.00 -.16.30. Paikkana Ravintola Kymen Kartano, Kouvola. Läsnä 57 osaston jäsentä joista luettelo liitteenä.

Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Matti Ojala toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.​ Avauksen yhteydessä hän loi katsauksen toimintavuoteen ja kertoi liittokokousasioista, lähinnä Postiliiton puheenjohtajan vaalista ja sen tuloksen muodostumisesta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi jäsenille 21.01.78 postitetuilla kokouskutsuilla ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ojala, sihteereiksi Hannu Boholm ja Pentti Johansson, ääntenlaskijoiksi Juha Päivärinne ja Pekka Rämä. Kokouspöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Rasimus ja Reijo Oksanen. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin jäsenille postitettu esityslista lisäyksin: Työjärjestys ja Piiriluottamusmiesvaalit

Kokoukselle luettiin osaston toimintakertomus vuodelta 1977. Toimintakertomuksesta pois jääneet edustukset, automiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä, joihin osallistuivat Seppo Löytty, Seppo Lönn, Matti Mallat ja Auvo Valojää sekä telepuolen autonkuljettajien neuvottelupäivät Haukiputaalta, joilla osastoa edustivat Auvo Valojää ja Matti Mallat. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen samoin myös maininta osaston noin 30 vuotta kestäneen veikkausasiamiestoiminnan päättymisestä. Muitta muutoksitta toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja luki kokoukselle v. 1977 tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajain lausunnon, jossa todettiin yhdistyksen asioita hyvin hoidetun ja ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. M. Ojala luki talousarvioehdotuksen v. 1978. Urheilutoimintaa varattu 700 mk ehdotettiin korotettavaksi 1.000 mk:aan, joka myös hyväksyttiin. Muilta osin talousarvio säilyi ehdotetun kaltaisena ja vahvistettiin.

Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1977 tileistä ja hallinnosta.

Toimihenkilöiden kokouspalkkiot päätettiin säilyttää entisen suuruisina.

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Ojala. Varsinaisiksi jäseniksi toimikuntaan valittiin seuraavat osaston jäsenet: Matti Mallat, Pentti Johansson, Matti Laine, Pertti Karjalainen, Seija Virkkula, Enni Lempinen, Hannu Boholm, Riitta Tuominen, Kari Mereäär, Juha Pylvänäinen.

Varajäseniksi Tauno Käyhty, Reijo Oksanen, Yrjö Suuronen ja Seppo Niinivaara sekäAinikki Liimatainen.


Urheilutoimikunta, vetäjäksi Juha Päivärinne jäseneksi Leo Savolainen. Edellämainitut valitsevat lisäjäseniä tarpeellisen määrän.


Nuorisotoimikunnan vetäjäksi valittiin osaston nuorisovastaava Hannu Boholm, joka myös kutsuu toimikuntaan tarvittavat jäsenet.


Vapaa-ajan toimikuntan vetäjäksi Leo Savolainen, jäseniksi Yrjö Suuronen, Toini Papu, Reijo Oksanen ja Hilkka Majander.


Telepuolen piiriluottamusmiesvaalin toimikuntaan valittiin kokoonkutsujaksi Matti Mallat, muut jäsenet valitsee telepuoli keskuudestaan.


Vuoden 1978 tilejä tarkastamaan valittiin Seppo Parikka ja Uuno Jattu, varalle Jouko Isomäki ja Esa Rasimus.


M. Ojalan kieltäydyttyä ehdokkuudesta postipiirin pääluottamusmieheksi, päätettiin olla asettamatta ehdokkaita pääluottamusmieheksi. Sen sijaan varapääluottamusmies ehdokkaaksi M. Ojala päätettiin asettaa.

Kouvolan osaston pääluottamusmieheksi valittiin Leo Savolainen, varapääluottamusmieheksi Hannu Boholm.

Telepuolen luottamusmieheksi valittiin Auvo Valojää, varalle Aaro Koskinen.

Kantajien luottamusmieheksi valittiin Kalevi Hyypiä, varalle Vesa Lotti.

Postinjakajien luottamusmieheksi valittiin Enni Lempinen, varalle Timo Toukkari.

Postiautonkuljettajien luottamusmieheksi valittiin Kari Mereäär, varalle Kari Laakso

.


 

Kari Laakso, (kuvassa) tuli Postin palvelukseen vuonna 1961 jakamaan Kauppalehteä iltapäiväjakeluna. 1962 hän siirtyi postimiestehtäviin. Kouvolan postikonttoriin oli vaikeaa saada uusia virkoja, eteenkin autonkuljettajien virat olivat kivenalla. Karin historia tiedoissa olivatseuraavat nimikkeet: satunnainen postimies ylimääräinen, postinkantaja satunnainen autonkuljettaja kesäkuusta 1969 lähtien tilapäinen autonkuljettaja, ylimääräinen autonkuljettaja , peruspalkkainen autonkuljettaja, autonkuljettajien esimiehen sijainen. Lopulta hän sai vakinaisen autonkuljettajan viran 1. toukokuuta 1978. Karille myönnettiin Autoliikenteen hopeoitu ansiomerkki 30. toukokuuta 1987.

Vaihtoryhmän luottamusmieheksi valittiin Juha Päivärinne, varalle Juhani Huohvanainen.


Autotallin luottamusmieheksi valittiin Osmo Haimi varalle Pekka Rämä.


Varhaisjakajien luottamusmieheksi valittiin Seija Virkkula, varalle -


 

Postinjakajien työn aliarvostuksesta ja alipalkkauksesta puhuneelle Enni Lempiselle huomautti puheenjohtaja, että asia ei kuulu vuosikokouksessa käsiteltäviin. Postinjakaja Timo Toukkarille kerrottiin postiliitto-asioista tiedottamisen kuuluvan lähinnä luottamusmiehille eikä toimistonhoitajille. Päätettiin lähettää osastoon kuulumattomille postinjakajille kaavake Postiliittoon liittymistä varten.


 

KUSTAA A. Nuorivuori syntyi Viipurissa 2.11.1915. Postin palvelukseen hän tuli syksyllä 1935 ja liittyi osaston jäseneksi 1.1.1939. Osastossa Kustin aika oli vuosina 1958–1960, jolloin hän tarmokkaana sihteeri-rahastonhoitajana pani osaston talouspuolen reilaan. Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimieheksi hänet nimitettiin vuonna 1947 ja ylipostimieheksi 1956. Esimiehen nimityksen hän vastaanotti 1.10.1962. Postimiesten pääesimies hän oli vuosina 1971– 1978.Eläkkeelle hän siirtyi 1978. Nuoruusvuosinaan Kusti, kuten häntä yleisesti kutsuttiin, oli innokas urheilija. 100 metrin juoksu ja suunnistus olivat hänen lempilajejaan ja soittokuntatoiminta oli myös Kustin mieleen.  


APJ tänään

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön kehitys on viimevuosina ollut kaikin puolin myönteistä. Järjestömme koostuu 35 jäsenyhdistyksestä, joissa on jäseniä yhteensä noin 10 500. Jäsenmäärän kehitys on viime vuosien aikana ollut vähintäänkin tyydyttävä.

Paikallisjärjestömme voimistumisen myötä on myöskin järjestömme arvostus noussut, joskin myös vastuu jäsenistöstä ja sen eduista on kasvanut samassa tahdissa. Paikallisjärjestön tämän päivän toiminta ei jätä mitään yhteiskunnan alaa toimikenttänsä ulkopuolelle, näin mikään asia ei ole järjestöllemme vieras.

SAK:n kenttäorganisaatiossa paikallisjärjestön asema korostuu edelleen tiedotus- ja koulutustoiminnan alueilla. Koulutukseen onkin järjestössämme kiinnitetty yhä kasvavaa huomiota, tarkoituksena tyydyttää mahdollisimman pitkälle jäsenosastojen ja jäsenistön tarpeet peruskoulutuksen osalta.

Paikallisjärjestö harjoittaa läheistä yhteistyötä työväenpuolueiden ja erilaisten työväen liike- ja rahalaitosten kanssa. Tämä yhteistyö on APJ:lle luonnollista ja kaikkia osapuolia tyydyttävää, sillä mikään työväenliikkeen osa ei tule yksin toimeen vaan kaikkien on tuettava toisiaan.

Työttömyys on tämän päivän pahin riesa yhteiskunnassamme. En voi sanoa, että kaikki tehtävissä ollut olisi jo tehty työttömyyden hoitamiseksi. Voitaneen rehellisesti todeta, että valtiovalta ja palkansaaja ovat antaneet sen mikä suinkin annettavissa on ollut. Nyt on työnantajien vuoro tehdä jotakin ja tuntea edes jonkinlaista vastuuta työntekijöistä ja työpaikoista.

Tulevaisuutta ajatellen yhteinen ja toimintakykyinen ammattiyhdistysliike yhdessä työväenpuolueiden kanssa pystyy parhaiten ajamaan asiaasi palkansaaja. Olkaamme mukana tässä yhteistyössä, se kannattaa.


Ay-liike tienhaarassa


Ay-liikkeen tehtävä on huolehtia jäsenistönsä ja samalla koko työväenluokan etujen ajamisesta.

Kapitalistinen talouselämä on ajautunut kriisitilaan, joka ilmenee kaikilla yhteiskunnan elämän alueilla. Hitaan talouskasvun ennakoidaan jatkuvan. Tämä asettaa työväenliikkeen uusien ratkaisujen eteen. Ay-liikkeen sisällä pitäisi nyt käydä avoin keskustelu eri mielipidesuuntien kesken siitä, kuinka turvataan näissä olosuhteissa palkkatyöntekijöiden edut.

Pelkästään palkkapolitiikka ei riitä, vaan on suuntauduttava nykyistä enemmän työväenpuolueiden tukena yhteiskunnan kokonaisuudistusten tielle. Ay-liikkeen tulee yhdessä työväenpuolueiden kanssa päättäväisesti toimia siten, että yhteiskunnan valtarakenteissa saadaan työväenpuolueiden esittämät muutokset aikaan. Pystytäänkö työväenluokan edut tulevaisuudessa turvaamaan riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka yhtenäisesti ja päättäväisesti työväenliike esiintyy.


Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajistoon Kouvolan postimiehistä vuosille

1977-1978 kuuluivat Matti Ojala, Leo Savolainen ja Matti Mallat.


 

SAK 70-VUOTIAS

SAK juhli 1978 perustamisensa 70-vuotispäivää. Pääjuhla pidettiin Tampereella, jossa tasavallan presidentti piti julkisuudessa suurta huomiota herättäneen puheensa. Tampereella pidetyssä SAK:n valtuuston juhlaistunnossa perustettiin SAK:n kulttuurirahasto, jonka tarkoituksena on ohjesäännön mukaan avustaa ja tukea palkkatyöväestön sivistyksellisiä pyrkimyksiä.


Vappuna järjestettiin perinteiseksi muodostunut vappujuhla yhdessä vasemmistolaisten poliittisten järjestöjen kanssa. Juhla kokosi ennätysmäärän tovereita niin kulkueeseen kuin juhlatilaisuuteen urheilukentälle. Vappujuhla oli samalla paikkakunnallinen SAK:n 70-vuotisjuhla.


Kun SAK 70 vuotta sitten perustettiin työpäivä olivat pitkiä, palkat alhaiset ja työolosuhteet vaikeat. Työnantajat menettelivät työvoiman kanssa melkein miten tahtoivat. Vuonna 1978 maassamme oli voimakas ammatillinen liike, jota kukaan ei voi väheksyä tai jättää huomioon ottamatta. Tähän oli kuljettu pitkän ja vaivalloisen tien kautta. Se oli vaatinut työtä ja taistelua. Monesti oli tielle noussut esteitä, jotka oli ollut pakko kangeta pois.

SAK:n 70-vuotiseen toimintaan sisältyi sekä nousu- että laskukausia. Vaikeinta oli silloin kun omat rivit ovat rakoilleet, kun hajaannus oli jäytänyt sen rivejä. Vaikka paljon oli saavutettu, monet asetetuista tavoitteista ovat vielä saavuttamatta. Edelleenkin tarvitaan työtä ja edessä on varmasti myös kovia taisteluja. Tässä jos missään on rivien yhtenäisyys tarpeen ja välttämätöntä.

Jotkut elättelevät maassamme toivoa, että ammattiyhdistysliikkeen sisäinen tila jälleen kärjistyisi. Tätä toivoa on valanut se, että SAK:n ja sen jäsenliittojenkin sisällä on ollut erimielisyyksiä palkka- ja työehtosopimusratkaisuista. Tämä on kuitenkin luonnollista. Ammattiyhdistysliike on yhteistä liikettä, sen riveissä toimivat erilaiset poliittiset voimat, joiden mielipiteissä on eroja. Mielipide-erot eivät suinkaan ole merkki siitä, että kalliilla kokemuksella hankittu eheytys olisi rikkoontumassa. Tätä on myös tänään kaikella painavuudella syytä korostaa.

1978 SAK:n jäsenmäärä tavoitteli miljoonaa. Nopeaa oli kehitys ollut erityisesti sen jälkeen, kun SAK monin ponnistuksin eheytettiin. Maassamme oli tahoja, jotka eivät pidä hyvänä ammattiyhdistysliikkeen voiman kasvua ja pyrkivät siksi sen voimaa kaventamaan. ”Se ei kuitenkaan tule onnistumaan, kun pidämme rivimme tiiviinä ja kasvatamme voimaamme,” korosti puheenjohtaja Pekka Oivio juhlapuheessaan Tampereella. Tähän voivat varmasti kaikki SAK:n miljoona jäsentä yhtyä.

APJ:N EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 02.04.1978 klo 15.00. Paikka Kouvolan Liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutti, Salpausselänkatu 57 Kouvola


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com