Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

​Päivitetty 20.4.2019


Suoritin 17.4-2.6.1978 pidetyllä postimieskurssilla postimiestutkinnon. Yleinen arvosanani keskiarvo 9. Kurssin yleinen arvosanojen keskiarvo oli 8.16. 1978 Kouvolan pääpostin alakertaan valmistui luokkahuone, missä pidettiin postimieskursseja. Samana vuonna Posti-Telen pääjohtaja Pekka Tarjanne pistäytyi tutustumiskäynnillä Postimieskurssi III /1978 tunnilla. ”Kiva nähdä, että täällä joku tekee töitäkin,” sanoi pääjohtaja luokan opettaja Pentti Johanssonille. Lisäksi häntä kiinnosti luokan ilmanvaihto, mistä hän tiedusteli luokanvalvojalta.


 
Osaston edustajat tekivät onnittelu- tai tervehdyskäynttejä jäsenten luo mekkipäivän, sairauden tms. seikan johdosta. Konttorin johto ja naapuriosastojen edustajat kutsuttiin myös eri osastomme tilaisuuksiin. Ammattiosasto lähetti useana vuonna joulutervehdyksiä niille tahoille, joista osasto oli saanut osakseen ymmärrystä, myötämielisyyttä tai suorastaan taloudellista tukea.
VUOSIKOKOUS 1978
29.01.1978 klo 15.00 -.16.30. Paikkana Ravintola Kymen Kartano, Kouvola. Läsnä 57 osaston jäsentä joista luettelo liitteenä. Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Matti Ojala toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Avauksen yhteydessä hän loi katsauksen toimintavuoteen ja kertoi liittokokousasioista, lähinnä Postiliiton puheenjohtajan vaalista ja sen tuloksen muodostumisesta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi jäsenille 21.01.78 postitetuilla kokouskutsuilla ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ojala, sihteereiksi Hannu Boholm ja Pentti Johansson, ääntenlaskijoiksi Juha Päivärinne ja Pekka Rämä. Kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Rasimus ja Reijo Oksanen. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin jäsenille postitettu esityslista lisäyksin: Työjärjestys ja piiriluottamus-miesvaalit. Kokoukselle luettiin osaston toimintakertomus vuodelta 1977. Toimintakertomuksesta pois jääneet edustukset, automiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä, joihin osallistuivat Seppo Löytty, Seppo Lönn, Matti Mallat ja Auvo Valojää sekä telepuolen autonkuljettajien neuvottelupäivät Haukiputaalta, joilla osastoa edustivat Auvo Valojää ja Matti Mallat. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen samoin myös maininta osaston noin 30 vuotta kestäneen veikkausasiamiestoiminnan päättymisestä. Muitta muutoksitta toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja luki kokoukselle v. 1977 tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajain lausunnon, jossa todettiin yhdistyksen asioita hyvin hoidetun ja ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. M. Ojala luki talousarvioehdotuksen v. 1978. Urheilutoimintaa varattu 700 mk ehdotettiin korotettavaksi 1.000 mk:aan, joka myös hyväksyttiin. Muilta osin talousarvio säilyi ehdotetun kaltaisena ja vahvistettiin. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1977 tileistä ja hallinnosta. Toimihenkilöiden kokouspalkkiot päätettiin säilyttää entisen suuruisina.
Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin edel-leen Matti Ojala.Varsinaisiksi jäseniksi toimikuntaan valittiin seuraavat osaston jäsenet: Matti Mallat, Pentti Johansson, Matti Laine, Pertti Karjalainen, Seija Virkkula, Enni Lempinen, Hannu Boholm, Riitta Tuominen, Kari Mereäär, Juha Pylvänäinen. Varajäseniksi Tauno Käyhty, Reijo Oksanen, Yrjö Suuronen ja Seppo Niinivaara sekäAinikki Liimatainen.
Urheilutoimikunta, vetäjäksi Juha Päivärinne jäseneksi Leo Savolainen. Edellämainitut valitsevat lisäjäseniä tarpeellisen määrän.
Nuorisotoimikunnan vetäjäksi valittiin osaston nuorisovastaava Hannu Boholm, joka myös kutsuu toimikuntaan tarvittavat jäsenet.
Vapaa-ajan toimikuntan vetäjäksi Leo Savolainen, jäseniksi Yrjö Suuronen, Toini Papu, Reijo Oksanen ja Hilkka Majander.
Telepuolen piiriluottamusmiesvaalin toimikuntaan valittiin kokoonkutsujaksi Matti Mallat, muut jäsenet valitsee telepuoli keskuudestaan.
Vuoden 1978 tilejä tarkastamaan valittiin Seppo Parikka ja Uuno Jattu, varalle Jouko Isomäki ja Esa Rasimus.
M. Ojalan kieltäydyttyä ehdokkuudesta postipiirin pääluottamusmieheksi, päätettiin olla asettamatta ehdokkaita pääluottamusmieheksi. Sen sijaan varapääluottamusmies ehdokkaaksi M. Ojala päätettiin asettaa.
Kouvolan osaston pääluottamusmieheksi valittiin Leo Savolainen, varapääluottamusmieheksi Hannu Boholm.
Telepuolen luottamusmieheksi valittiin Auvo Valojää, varalle Aaro Koskinen.
Kantajien luottamusmieheksi valittiin Kalevi Hyypiä, varalle Vesa Lotti. Postinjakajien luottamusmieheksi valittiin Enni Lempinen, varalle Timo Toukkari.

Kari Laakso

Postiautonkuljettajien luottamusmieheksi valittiin Kari Mereäär, varalle Kari Laakso. Kari Laakso, (kuvassa) tuli Postin palvelukseen vuonna 1961 jakamaan Kauppalehteä iltapäiväjakeluna. 1962 hän siirtyi postimiestehtäviin. Kouvolan postikonttoriin oli vaikeaa saada uusia virkoja, eteenkin autonkuljettajien virat olivat kivenalla. Karin historia tiedoissa olivatseuraavat nimikkeet: satunnainen postimies ylimääräinen, postinkantaja satunnainen autonkuljettaja kesäkuusta 1969 lähtien tilapäinen autonkuljettaja, ylimääräinen autonkuljettaja , peruspalkkainen autonkuljettaja, autonkuljettajien esimiehen sijainen. Lopulta hän sai vakinaisen autonkuljettajan viran 1. toukokuuta 1978. Karille myönnettiin Autoliikenteen hopeoitu ansiomerkki 30. toukokuuta 1987.
Vaihtoryhmän luottamusmieheksi valittiin Juha Päivärinne, varalle Juhani Huohvanainen. Autotallin luottamusmieheksi valittiin Osmo Haimi varalle Pekka Rämä. Varhaisjakajien luottamusmieheksi valittiin Seija Virkkula, varalle -
Postinjakajien työn aliarvostuksesta ja alipalkkauksesta puhuneelle Enni Lempiselle huomautti puheenjohtaja, että asia ei kuulu vuosikokouksessa käsiteltäviin. Postinjakaja Timo Toukkarille kerrottiin Postiliitto asioista tiedottamisen kuuluvan lähinnä luottamusmiehille eikä toimistonhoitajille. Päätettiin lähettää osastoon kuulumattomille postinjakajille kaavake Postiliittoon liittymistä varten.

© Raimo Heikkilä