Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 12.5.2019 

 

TOIMINTAKERTOMUS 1979

Osasto 124 ry:n toiminta

TOIMINTAKERTOMUS 1979

Osasto 124 ry:n toiminta

Toimintavuosi 1979 on osastomme kohdalla ollut

suhteellisen vilkas. Näkyvimpänä osoituksena

tästä olivat Itä- ja Kaakkois-Suomen osastojen

neuvottelu- ja retkeilypäivät, jotka kuluneena

vuonna järjestettiin täällä Kouvolassa

toukokuun lopulla.

Osaston toimikunta on kokoontunut normaalisti jokaisen kuukauden toisensa keskiviikkona lukuunottamatta kesäkuukausien mukanaantuomia pieniä poikkeuksia. Uutena toiminnan muotona olemme järjestäneet nk. työpaikkapalavereita kaksi kappaletta. Näistä saadut tulokset ovat senverran rohkaisevia, että tulemme järjestämään niitä myös tulevana toimintakautena. Osastomme ottaa myös osaa T-lehti kampan-jaan maksamalla jokaiselle osastomme jäsenelle tämän tilaamasta T-lehdestä 30:- tilauskuittia vastaan.

Toimikunnan kokoonpanovarsinaiset: Puheenjohtaja Matti Ojala, sihteeri Hannu Boholm (KVL 10), varapuheenjohtaja Matti Mallat (tele), varajäsen AuvoValojää, rahastonhoitaja Matti Laine, varajäsen Leo Savolainen, Pentti Johansson (Inkeroinen), vara: Seppo Parikka, toimikunnan jäseninä: Pertti Karjalainen (KVL 20), Seija Virkkula (aamuj.), varajäsen Toini Papu; Enni Lempinen (Mankala), Riitta Tuominen (Kausala), Seppo Järvinen ja (autom.) varajäsen Kari Laakso; Markku Kytö (huoltopaikka). Toimikunta on kokoontunut 10 kertaa.

Jäsenmäärä 1.1.1979 210 joista miehiä 129 ja naisia 81. Jäsenmäärä 31.12.1979 213 joista miehiä 133 ja naisia 80. Liittyneitä 1979 21, siirtyneitä 6, eronneita 9 ja eläkkeelle 4.
Yleisiä kokouksia toimintavuoden aikana 2, joissa osanottajia n. 100. Työpaikkapalavereita 2, joissa osanottajia n. 40. Osastossamme toimi 2 erillistä jaostoa, joista molempien toimintakertomukset liitteenä.
Opintotoiminta ei mainittavampaa toimintaa kuluneella toimintakaudella.
  • SAK:n ja VTY:n kursseilla ovat olleet seuraavat osastomme jäsenet: Matti Ojala ja Hannu Boholm viikonloppukurssilla Luumäellä, Kari Laakso VTY:n perehdyttämiskurssilla Kotkassa, Matti Ojala, Hannu Boholm ja Seppo Järvinen VTY:n tiedoitustilaisuudessa Kouvolassa. Hannu Boholm Kiljavalla LM-jatko ja TS-peruskurssilla ja kuukauden kurssilla sekä opinto-ohjaajien peruskurssilla Kouvolassa. 

Osastomme järjesti kaikille jäsenilleen retken Moskovaan. Samoin osastomme postinjakajille palaverin "Suolaskilla" ja autonkuljettajille Kartanon saunakabinetissa. Em. tilaisuudessa liitosta oli paikalla Kari Tamminen ja jälkimmäisessä Erkki Pohjolainen. Osanottajia em. tilaisuuksissa n. 40.
Osastomme jäsenet Kouvolan APJ:n VTY-jaostossa jakoivat tietoa osastomme ja liittomme toiminnasta VTY-jaostossa muille jaoston jäsenille. Kouvolan APJ:n edustajistossa: Matti Ojala, ja Hannu Boholm, Matti Mallat ja Leo Savolainen.
VTY-jaostossa: Matti Ojala ja Hannu Boholm.
Postiliiton liittovaltuustossa: Matti Ojala (varaj.) ja sosiaalijaostossa varsinaisena jäsenenä.
Yhteistyö muiden osastojen ja toisten ammattiosastojen kanssa on tapahtunut pääasiallisesti VTY-jaoston kautta. Neuvottelu- ja retkeilypäivät järjestettiin yhdessä PA-hoitajien kanssa.
Osastomme taloudellista asemaa voidaan pitää tyydyttävänä, joten taloudelliset esteet eivät ole haitanneet osastomme toimintaa kuluneena toimintakautena. Kuluneen vuoden toiminnasta voidaan vetää se johtopäätös, että taloudellisten esteiden puuttu-minen ei ole poistanut jäsenistön toiminnan passiivisuutta. Suurimpana puutteena voitaneen pitää vapaaehtoisen opiskelun (esim. opintokerhojen) puuttumista. Tälle alueelle tulisikin suunnata entistä enemmän aktivoivaa toimintaa.
Yhdistyksemme toimintaa työväestön etujen ajajana tulisi korostaa enemmän. Muistakaamme, että jäsenmaksun maksaminen ei pelkästään luo oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia.
VAPAA-AJAN TOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Vapaa-ajan toimikunta on kokoontunut kuluneena toimintavuonna kuusi kertaa. Kokouksissa ovat olleet läsnä melkein kaikki toimikunnan jäsenet. Teatteri-illan osastomme jäsenille järjestimme lokakuun 20:pnä. Tilaisuudessa oli läsnä noin 70 osastomme jäsentä. Siinäpä ne tärkeimmät olivatkin.

© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com