Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 9.1.2019Postiliiton Itä-Suomen osastojen neuvottelu- ja retkeilypäivät

pidettiin Kouvolassa hotelli-ravintola Kymen Kartanossa 26-27. 5. 1979. Järjästävinä osastoina toimivat Pl:n Kaakkois-Suomen Postiasemanhoitajat r.y. ja Pl:n Kouvolan osasto r.y.

Päiville osallistui edustajia seuraavista Pl:n Itä- ja Kaakkois-Suomen osastoista: Pl:n Haminan osasto r.y., Pl:n Imatran osasto r.y., Pl:n Imatran automiesten osasto r,y, Pl:n Joensuun osasto r,y, Pl:n Joensuun matkapostimiesten osasto r.y, Pl:n Joensuun automiesten osasto r.y., Pl:n Karhulan osasto r.y., Pl:n Kotkan osasto r.y., Pl:n Kuopion osasto r.y., Pl:n Kuopion automiesten osasto r.y., Pl:n Pohjois-Savon matkapostimiesten osasto r.y., Pl:n Kuusankosken osasto r,y., Pl:n Lappeenrannan osasto ry., Pl:n Lappeenrannan automiesten osasto r.y., Pl:n Mikkelin osasto r.y., Pl:n Mikkelin automiesten osasto r.y., Pl:n Mikkelin matkapostimiesten osasto r.y., Pl:n Myllykosken osasto r.y., Pl:n Pieksämäen osasto r,y., Pl:n Savonlinnan osasto r.y., Pl:n Savonlinnan automiesten osasto r.Y., Pl:n Savo-Karjalan Postiasemanhoitajat r.y., Pl:n Kaakkois-Suomen Postiasemanhoitajat r.y. ja Pl:n Kouvolan osasto r.y. Yhteensä 24 osastoa.

Kutsuvieraina neuvottelu- ja retkeilypäiville osallistuivat Postiliitto r.y. puheenjohtaja Ensio Rantanen, sihteeri Pertti Jyrkinen ja tiedotussihteeri Helna Ojala. Pääluottamusmiehet Aino Salovaara, Kaarlo Tarkka, Matti Lindegren ja Veikko Antosalo. Piiriluottamusmiehet Risto Holopainen ja Torsti Korhonen. Liittohallituksen jäsenet Ritva Hietala, Kalevi Mustakangas ja Jorma Pirinen. Kaakkois-Suomen postipiirin piiripäällikkö Arvo Karjalainen, apulaispäällikkö Kalervo Pyysalo, Kouvolan postikonttorin päällikkö Jaakko Uitto, Postipankin piiritarkastaja Jaakko Timonen.


Päivien avauksen suoritti Pl:n Kouvolan osasto r.y;n puheenjohtaja Matti Ojala. Hän toivotti läsnäolevat osastojen viralliset edustajat ja retkeilijät sekä kutsuvieraat tervetulleiksi Kouvolassa järjästettäville neuvottelu- ja retkeilypäiville.


Kokouksen puheenjohajiksi valittiin liittohallituksen jäsen Ritva Hietala ja Pl:n Kouvolan osasto r.y;n puheenjohtaja Matti Ojala.

Kokouksen sihteereiksi valittiin Pl:n Kaakkois-Suomen Postiasemanhoitajat r.y:stä Marjatta Riuttala ja Pl:n Kouvolan osasto r.y:stä Pentti Johansson ja Hannu Boholm.

Julkilausumatoimikuntaan valittiin Jorma Pirinen, Armi Parviainen, Risto Mäkeläinen, Martti Nyyssönen ja Kalevi Häkkinen ( Myllykoskelta).


Postiliiton puheenjohtaja Ensio Rantanen totesi puheenvuorossaan, että kaikkien Posti- ja lennätinlaitoksen palveluksessa olevien työntekijöiden, niin postiasemanhoitajien kuin postinkantajienkin saaminen työaikalain alaisiksi oli liiton tärkeimpiä tavoitteita. Puheenjohtaja Rantanen totesi myös Postiliiton odottavan mielenkiinnolla oikeusasemakomitean työn tulosta.

Liiton kannalta olisi tietenkin hyvä jos palvelussopimusehdot myös Posti- ja lennätinlaitoksessa tulisivat niin tasapuolisiksi ettei erillisryhmistä joita etenkin Postiliitossa on paljon tarvitsisi enää tulevaisuudessa puhua. Tiedot komitean mietinnöstä eivät työnantajapuolen asenteen takia lupaa kuitenkaan hyvää ja niinpä lähes kaikki VTY:n, johon Postiliitto kuuluu, jäsenliitot ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä. Erillisryhmien poistamisessa ja aseman parantamisessa on kysymys työsuhteiden yksinkertaistamisesta ja tasa-arvosta.

Muita tärkeitä asioita Postiliitossa on organisaatiouudistus. Se tyrmättiin edellisessä liittokokouksessa, mutta tulee taas esille seuraavassa. VTY:ssä on nykyisin pyrkimystä yhä enemmän liittokohtaisiin sopimuksiin, sillä esim. Postiliiton kannalta erillisryhmiä ei keskitetyssä kokonaisratkaisussa oteta riittävästi huomioon.

Jos liittokohtaisiin sopimuksiin mennään edellyttää se jäsenkunnalta suurta työtaisteluvalmiutta, muistutti puheenjohtaja Rantanen. On myös muistettava, että liiton jäsenistöä sitoo virkaehtosopimus.

Puheenjohtaja Rantanen puuttui päivillä lyhyesti myös tulevaisuuden näkymiin.


Tarjanteen mukaan posti - ja telepolitiikka tulee ensi vuosikymmenellä suuresti muuttumaan. Automatisointi ja ratinalisointi tulevat vähentämään työntekijöitä, esimerkkinä puhelinvirkailijat. Liitto on kuitenkin lähtenyt ja lähtee siitä, että jäsenistön työllisyys turvataan täysin. Yksi keino työllisyyden turvaamiseksi on uusien tehtävien antaminen posti - ja lennätinlaitokselle. Tätähän onkin jo alettu kokeilla pienessä määrin.


Postiliitto vastustaa joka tapauksessa uudistusten toteuttamista työntekijöiden kustannuksella.


Pääluottamusmies Matti Lindegren toi kokoukselle tervehdyksen Etelä-Suomen postipiireiltä. Hän korosti posti- ja lennätinlaitoksen uudistusten mittavuutta koko valtakunnantaloudessa.

Samanaikaisesti kun ratinalisoidaan työtapoja, lisätään työpainetta jäljelle jäävien työntekijöiden kohdalla. Muunmuassa lajittelukeskusten tulo on tuonut vaikeuksia ympäristön postipiireihin ja suunnitteilla olevat aluekeskukset saattavat lisätä niitä. Työntekijöiden lukuisa vähentäminen ei voi olla vaikuttamatta kansantalouteen, joten nyt on pakko antaa osastokohtaisia esityksiä, jolloin alan kehitys ja työllisyys voidaan turvata, Lindegren totesi.


Postiliiton sihteeri Pertti Jyrkinen totesi Postiliiton olevan tällä hetkellä VTY:n kolmanneksi suurin jäsenliitto. Tätä asemaa on uhkaamassa ratinalisoinnin mukanaan tuoma työpaikkojen väheneminen. Työpaikkoja lisäävänä tekijänä hän mainitsi mahdolliset uudet palvelut, joista mainittakoon sosiaalipalvelut ja toimipaikkojen uudet palvelut. Erillisryhmien ongelmista sihteeri Jyrkinen totesi, yhtenä suurimmista olevan postinjakajien sivutoimisuuden mukanaan tuoma suurehko järjästäytymättömyysprosentti. Sopimuskauden tärkeimpänä kysymyksenä hän mainitsi uralla etenemisen ja postiasemanhoitajien koulutus kysymyksen.


Postipankki piiritarkastaja Jaakko Timonen kertoi kokousväelle Postipankin viimevuoden toiminnasta ja loi katsauksen Postipankin nykynäkymiin.


Seminnariosuuden jälkeen alkoivat kuorojen konsertit Kouvolan Kaupungintalon juhlasalissa. Konsertissa esiintyivät Helsingin posti - ja lennätin henkilökunnan naiskuoro ja Mieskuoro posti - ja lennätinlaulajat.


Neuvottelu - ja retkeilypäivien iltajuhla alkoi klo 19. Ravintolaillassa Ravintola Kymen Kartanossa esiintyivät Jaska ja juhIassa kutsuvieraina olleet kuorot.


Sunnuntain neuvottelukokous jatkui klo 9. Toisen kokouspäivän puheenjohtaja Matti Ojala toivotti virkeille kokousedustajille hyvää huomenta.


Postimieslehden toimittaja Helna Ojala kertoi asioiden tiedottamista vaikeuttaa usein asioiden keskeneräisyys. Osastoilta vaaditaan aktiivisuutta. Osaston toimihenkilöiden ja erityisesti luottamusmiesten tulee toimia tulkkeina tietoa eteenpäin siirrettäessä. Kokouksien jäkihoito erittäin tärkeä. Erilaisia tiedotusmenetelmiä ovat suu-, korva-, ilmoitustaulut, osaston omat jäsentiedotteet ja omat lehdet. Tiedotteiden laatuun ja määrään kiinnitettävä huomiota. ( Ei inflaatiota.) Asian ilmaisussa kiinnitettävä huomio asian ymmärrettävyyteen. (Kielellinen oikeaoppisuus.) Työväenlehtiseteli on ollut paras mittari Postimies lehden luettavuutta mitattaessa.


Matti Lindegren esitti perustettavaksi Itä - ja Kaakkois-Suomen piireille yhteistyöelintä kokoonpanoltaan 3+3. Ehdotus saikin kannatusta. Kokouspäätöksellä perustettiin Itä - ja Kaakkois-Suomen piirien yhteinen työryhmä (3+3) valmistelemaan alueellisen yhteistyön käynnistämiseksi ja sääntöluonnoksen valmistelemiseksi piiriorganisaatiojärjästelmäksi.

Yhteistyöelimeen valittiin Itä-Suomen osastoista:Tyyne Niskanen Pl:n Savo-Karjalan Postiaseman hoitajat r.y., Risto Holopainen Pl:n Kuopion osasto r.y. ja Martti Nyyssönen Pl:n Kuopion osasto r.y.

Kaakkois-Suomen osastoista valittiin: Ritva Hietala Pl:n Kaakkois-Suomen Postiasemanhoitajat r.y., Torsti Korhonen Pl:n Haminan osasto r.y. ja Raimo Koskinen Pl:n Lappeenrannan automiesten osasto r.y. Yhteistyöelimen kokoonkutsujaksi valittiin Ritva Hietala.


Käytiin vilkasta keskustelua ajankohtaisista ongelmista joista mainittakoon mm:

  • piirien mitoitus polkupyörää käyttäen

  • erillisryhmien esim. postinjakajien oikeudet yhdenmukaisiksi VS:n kanssa

  • Esille tuotiin mm., laitoksen vuokraamien ajoneuvojen km korvauksen määrä. (Liian kallista vuokrata valtiolta, yksityinen halvempi. Tämä johtui ko. Neuvottelu- ja retkeilypäivien nimessä olevasta retkeily sanasta, joka nosti taksan kalleimpaan luokkaan. Ehdotettiin nimenmuutosta koulutuspäiviksi, mikä sai myös kannatusta.

  • samoin herätti keskustelua ajoneuvon ( valtiolta vuokratun ) kuljettajan vastuukysymys

  • Postinjakajat ihmettelivät oman auton kilometrikorvauksen pienuutta. Se ei riitä korvaamaan autosta aiheutuvia kuluja ja kuitenkin auto on tässä työssä aivan välttämätön kapistus niinkuin virkapukukin.

  • Myös postinjakajien koulutus asiat ovat aivan retuperällä.

  • Puutuitiin myös kohtuuttomaksi todettuun verotukseen. (esim. jaksorahat %,, verotuksella Aikakorvaus?

  • Sijaistehtävissä kertyneet ajanjaksot huomioitava määrävuosilisässä. Kirjallinen sopimus sijaismääräyksistä.

JULKILAUSUMA

Kouvolassa 26-27.5.1979 pitämillään neuvottelu- ja retkeilypäivillä Postiliiton Itä-Suomen osastot toteavat, että seuraavan sopimuskierrokseen valmistauduttaessa tulee ottaa huomioon mahdollisuus mennä tarvittaessa liittokohtaisiin ratkaisuihin, ellei kokonaisratkaisu turvaa jäsenkuntamme etuja. Lajittelukeskus- ja jakeluorganisaatiota tulee kehittää Posti- ja Lennätinlaitoksessa yhteistyössä henkilökuntajärjestöjen ja johdon kanssa siten, että työpaikat sekä palvelutaso myös pienillä paikkakunnilla turvataan. Aluekokous yhtyy SAK:n valtuuston talouspoliittiseen kannanottoon painottaen erityisesti taloudellista kasvua voimistavan elvytyspolitiikan sekä sosiaalisten uudistusten tärkeyttä julkisen palvelutuotannon alalla. Kokouksen lopuksi päätettiin jatkaa neuvottelu - ja retkeilypäivien perinnettä Savonlinnassa ensi vuonna. Päivien retkeilijät tutustuivat suununtaina Verlan ruukkikylään.

 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com