Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 6.1.2019


 

KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUS

 

Aika: 17.1.1981 alkaen klo 16.30 Hotelli Kymen Kartano, Kouvola

Läsnä: 40 osaston jäsentä sekä Postiliiton edustajana liiton sihteeri Pertti Jyrkinen. Nimilista osanottajista liitteenä.

Ennen kokouksen alkua syötiin osaston tarjoama lounas, jonka jälkeen siirryttiin kokoustiloihin. Puheenjohtajana Ojala avasi kokouksen toivottaen liiton edustajan sekä osaston jäsenet tervetulleiksi.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Suuronen, sihteereiksi Hannu Boholm ja Pentti Johansson, pöytäkirjantarkistajiksi Esa Rasimus ja Kari Laakso sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä, Asko Aarnivirta ja Riitta Tuominen.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi kokoukselle.

Autonkuljettajat ilmoittivat perustavansa oman jaoston. Perustava kokous pidetään 15.2.1981. Puheenjohtaja Suuronen ja sihteeri Boholm selvittivät osanottajille jaetun, osaston toimintaa koskevan mielipidetiedustelulomakkeen tarkoitusta ja toivoivat, että mahdollisimman moni palauttaisi lomakkeen täytettynä kokouksen päätyttyä.

Liiton edustaja Pertti Jyrkinen käsitteli puheenvuorossaan mm. tulevaa 75-vuotisjuhlaliittokokousta, meneillään olevia TES-neuvotteluja mainiten liiton tavoitteena olevan keskitetyn ratkaisun, sekä palkkatavoitteena olevan 4,2 %:n korotuksen ensinmäisenä, sekä 2,6 %:n korotuksen toisena sopimusvuonna. Lisäksi tavoitteena on palkkojen sidonnaisuus indeksiin 3 %:n kynnyksin. Työajan lyhentäminen vuorotyössä on myös eräänä tavoitteena sopimusta solmittaessa.

Osaston sihteeri H. Boholm luki toimintakertomuksen johon esiteettiin ja hyväksyttiin tehtäväksi seuraavat lisäykset:

  • kohtaan edustukset: automiesten neuvottelupäivillä Oulussa osastoa edustivat Auvo Valojää, Erkki Vättö, Seppo Järvinen ja Kari Laakso.

  • Tampereella pidetyille luottamusmiesten ja työsuojeluasiamiesten neuvottelupäiville osallistuivat Aaro Koskinen ja Auvo Valojää.

  • kohtaan jäsenten viihtyvyyden vaalinta lisättiin maininta jäsenten tekemästä retkestä Itä- ja Kaakkois-Suomen osastojen retkeily- ja neuvottelupäiville Savonlinnaan. Virallisten edustajien lisäksi osallistui yli 20 osaston jäsentä ko. retkelle.

  • urheilutoimikunnan toimintakertomuksesta oli jäänyt pois maininta Vesa Lotin saavuttamista kahdesta laitoksen mestaruudesta hirvi- ja villikarjuammunnassa, molemmat laitoksen ennätystuloksin.

Lisäysten jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin.

Kokoukselle luettiin yhdistyksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jossa ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Molemmat hyväksyttiin muutoksitta.

Toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1980 tileistä ja hallinnosta.

Puheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan palkkiot korotettiin 400 mk:ksi, varapuheenjohtajan palkkio on kokouskohtainen.

Valmistavan vuosikokouksen esitys vuoden 1981 talousarvioksi hyväksyttiin muutoksitta. PA-kuljettajien autoradioihin esitetystä 1.000 mk:n avustuksesta suoritettiin äänestys käsiä nostamalla, jonka tulos oli 27 ääntä puolesta, 8 vastaan. Avustus myönnettiin ehdolla, että radiot ovat osaston omaisuutta 1.000 mk:n arvosta.

10. Osaston puheenjohtaja 1981

Osaston puheenjohtajaksi vuodelle 1981 valittiin Matti Ojala.

 

Toimikunta 1981

Varsinaiset jäsenet: Seija Virkkula Kouvola 10 (lehdenjakajat), Matti Laine Kouvola 10, Hannu Boholm, Seppo Niinivaara Inkeroinen, Riitta Tuominen Kausala, Tuula Nerkko Koria, Enni Lempinen Mankala (postinjakajat), Seppo Järvinen (PA-kuljettajat), Auvo Valojää LA-kuljettajat, Pekka Rämä huoltopaikka.

varajäsenet: Matti Mallat LA-kuljettajat, Kari Laakso PA-kuljettajat, Ismo Ihonen huoltopaikka, Leo Savolainen Kouvola 10, Pentti Johansson Kouvola 10.

Vapaa-ajantoimikunnan "vetäjäksi" valittiin Leo Savolainen, urheilutoimikunnan Juha Päivärinne. Vetäjät valitsevat jäseniä tarpeelliseksi katsomansa määrän.

Vuoden 1981 tilejä tarkastamaan valittiin Uuno Jattu ja Reijo Oksanen, varalle Juha Päivärinne ja Jussi Sallinen.

Todettiin osastolla olevan oikeus lähettää 3 edustajaa liittokokoukseen. Ensimmäiseksi edustajaksi valittiin yksimielisesti Leo Savolainen. Toinen edustajanpaikka oli sovittu annettavaksi autonkuljettajille. Autonkuljettajat olivat valmistavalta vuosikokoukselta saaneet tehtäväksi valita oman edustajansa ennen vuosikokousta. Kun valintaa ei kuitenkaan vielä oltu tehty, annettiin uudelle osaston toimikunnalle tehtäväksi suorituttaa äänestys kaikkien autonkuljettajien kesken heidän liittokokousedustajastaan.

Kolmanneksi edustajaksi ehdotettiin H. Boholmia, P. Karjalaista ja E. Lempistä, joten asiasta jouduttiin äänestämään.

Äänestyksen tulos: P. Karjalainen 20 ääntä, H. Boholm 14 ääntä, E. Lempinen 3 ääntä, tyhjiä 3 ääntä.

Äänestyksen tuloksen perusteella valittiin kolmanneksi edustajaksi Pertti Karjalainen, varalle Hannu Boholm ja Enni Lempinen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


VARHAISJAKELU POSTILLE

Lehdet päättivät luovuttaa koko varhaisjakelun Pohjois-Kymenlaaksossa postin hoidettavaksi maaliskuussa 1981. Kouvolan Sanomien lehden jakajien siirtymisestä Postin palvelukseen käytiin neuvottelut 20.11.1980. Osastoa neuvotteluissa edusti osaston pääluottamusmies Hannu Boholm. Lehtitalot ja Posti olivat tehneet suosituksen SAVA:n yhteisjakelujärjestelmän kehittämiseksi. Posti ilmoitti lehtitaloille valmiutensa varhaisjakelun järjestämiseksi. Postin jakelukustannuksien ollessa lehtien mielestä hyväksyttävissä olivat lehdet periaatteessa hyväksyneet luovuttaa jakelun Pohjois-Kymenlaaksossa Postille

Jakajille järjestettiin tiedotustilaisuus 1.4.1981 Valtion ravitsemuskeskuksen ruokalassa virastotalolla, missä selvitettiin käytyjä neuvotteluja ja tiedusteltiin jakajien halukkuutta Postin palvelukseen siirtymiseksi.

Postiliitosta paikalla oli toimitsija Erkki Pohjalainen. 1981 osastoon järjestäytyi yli 30 sanomalehdenjakajaa. Sanomalehdenjakajilla oli oma edustaja ammattiosaston toimikunnassa. Sanomalehdenjakajien jaostoiminta ei ottanut käynnistyäkseen niin kuin Kuusankoskella, missä lähes kaikki kuusaalaiset sanomalehdenjakajat, yli 50, liittyivät liittoon ja toimivat aktiivisesti osaston toiminnassa.


ARMAS LAAKSO oli osaston sihteerinä 1945, 1948, 1949, taloudenhoitajana 1945,1946osaston varapuheenjohtaja 1953, 1954, osaston luottamusmies 1954–1955 ja toimien myös työsuojeluvaltuutetun tehtävissä. Postimiesten esimiehenä vuosina 1979–1981. Jäi eläkkeelle 1981. Urheilussa menestystä ja huomionosoituksia.

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1982

YLEISTÄ

Vuonna 1982 tulee olemaan kaksi erittäin näkyvää tapahtumaa palkkatyöväestön kannalta asioita tarkastellen ensimmäinen ja varmasti koko vuoden tärkein tapahtuma on tammikuussa pidettävät Presidentin valitsijamiesvaalit. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä näissä vaaleissa on turvata ja taata ne pyrkimykset, että Suomen presidentiksi valitaan vasemmistoa ja ammattiyhdistysliikkeen tarkoitusperiä parhaiten tyydyttävä vaihtoehto. Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö tulee näissä vaaleissa tekemään työtä vasemmistopuolueiden asettamien ehdokkaiden puolesta Kouvolassa ja toimialueemme sisällä.

Toinen erittäin suurimerkityksellinen tapahtuma tulee olemaan SAK:n 75-vuotisjuhlavuosi. Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö tulee järjestämään erilaisia paikkakuntakohtaisia tapahtumia juhlavuoden merkeissä.

Vaativin haasteemme juhlavuonna on saada kesäkuun 13 päivänä pidettävään pääjuhlaan Helsinkiin SAK:n hallituksen asettama tavoite 5% jäsenmäärästä kulkueeseen marssimaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii ponnistuksia jokaiselta edustajiston jäseneltä ja ammattiosastojen toimihenkilöiltä. Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön Hallitus tulee järjestämään keskitetyn kuljetuksen Kouvolasta. Kouvolan ja Kuusankosken Ammatilliset Paikallisjärjestöt ovat saaneet vastuunalaisen tehtävän kulkueessa kantaa SAK:n lippua.

  1. KOKOUSTOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

2.1. Edustajiston kokoukset

Edustajisto tulee toimintavuonna kokoontumaan sääntömääräisiin syys- ja kevätkokouksiin.

Käsitellään APJ:n sääntöjen määräämät asiat ja edustajiston kokouksille jätetyt aloitteet.

Kokouskutsu sääntöjen määräämänä ajankohtana. Asiakirjojen valmistus. Asiakirjat postitetaan perusjärjestöille ja edustajiston jäsenille.

Hallitus varaa kokouspaikat ja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Kevätkokous maalis-huhtikuussa.

Syyskokous loka-marraskuussa.

2.2 Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota järjestön toiminnalliseen puoleen.

SAK:n piirimiestä ja ammattiliittojen toimitsijoita tullaan käyttämään alustajina erityiskysymyksissä. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset.

Vähintään kerran kuukaudessa/tai tarvittaessa.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toimisto.

2.3. Jaostojen kokoukset

Kokoontuvat tarvittaessa. Jaostojen tehtävänä on toimia ja valmistella oman erityisalansa tehtäviä hallituksen alaisuudessa. Vähintään 8 jaostoa.

Puheenjohtaja kutsuu koolle.

Hallitus nimeää jaostojen puheenjohtajat sekä jäsenet.

Tarvittaessa/APJ:n toimisto

2.4 Ammattiosastojen toimihenkilökokoukset

Kokoontuvat tarvittaessa.

Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtaja kutsuu koolle ja valmistelee kokoukset.

Ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

 

  1. TALOUSASIAT

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

3.1. Jäsenmaksut

Ammatillisen Paikallisjärjestön tulot tulevat koostumaan pääasiassa jäsenmaksutuloista.

Vuoden 1982 jäsenmaksun suuruudesta tekee SAK:n valtuusto päätöksen joulukuussa 1981.

Vuosi 1982

Jäsenmaksut kannetaan SAK:n valtuuston päätöksen mukaisesti.

3.2. Varainhankinta

Myynti ja mainostulot

Materiaalinmyyntiä ammattiosastoille. Keräämme omiin julkaisuihimme mainoksia ja pyrimme näillä varoilla rahoittamaan julkaisutoimintamme kokonaisuudessaan.

Vuonna 1982 tarvittaessa.

 

  1. VALISTUSTOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

4.1. Kurssitoiminta

Valistusjaosto tulee järjestämään vähintään kaksi kurssia vuonna 1982.

Keväällä järjestötoiminnan kurssi, osastojen toimihenkilöille.

Syksyllä eläketietouden kurssit jäsenistölle.

Varataan kurssipaikat ja kutsutaan alustajat.

Järjestötoiminnankurssi Mäntymotellilla maaliskuun viimeisenä viikonloppuna.

Eläketietouden kurssi lokakuun viimeisenä viikonloppuna Kymen Kartano Kouvola

 

  1. TIEDOTUSTOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

5.1. Sisäinen tiedotustoiminta

Tiedotuskirjeet kerran kuukaudessa perusjärjestöille, lisäksi erityistapahtumista ja toiminnoista tullaan tiedottamaan jäsenistölle työpaikkojen ilmoitustauluille jaettavilla lentolehtisillä.

Tiedotussihteeri valmistaa ja postittaa tiedotuskirjeet puheenjohtajan opastuksella.

Lentolehtiset valmistaa tiedotusjaosto aina tarvittaessa.

Tiedotuskirje jokaisen kuukauden toinen viikko. Lentolehtiset tarvittaessa.

5.2. Ulkoinen tiedotustoiminta

Hallitus tulee julkaisemaan Kymenlaakso lehteä 2-4 numeroa vuonna 1982.

Lisäksi annamme haastatteluja ja artikkeleita toiminnastamme lehdistölle.

Julkaisemme maksullisia ilmoituksia lehdessä.

Pyydetään ja kirjoitetaan artikkelit, kerätään ilmoitukset ja mainokset. Sovitaan painatus ja jakelu.

Tiedotustilaisuudet puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat.

Syksyllä ja keväällä 1982

 

1982

 

  1. JUHLATOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

6.1. Vappujuhlat

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö pyrkii järjestämään yhdessä molempien työväenpuolueiden kunnallisjärjestöjen kanssa jo perinteiset yhteiset vappujuhlat Kouvolassa.

75-vuotisjuhlatoimikunta nimeää 3 APJ:n edustajaa 3 edustajaa molemmista kunnallisjärjestöistä. Toimikunta valmistelee vappujuhlat ja kutsuu puhujat.

Neuvottelut tammi-huhtikuu

 

Vappujuhlat keskuspuistossa 1.5.1981. alkaen kello 11.00.

6.2. SAK:n 75-vuotisjuhlat 13.6.82

Hallitus aktivoi yhdessä ammattiosastojen ja työväenpuolueiden kunnallisjärjestöjen kanssa mahdollisimman paljon jäseniä, osallistumaan pääjuhlaan ja kulkueeseen Helsingissä.

Lisäksi järjestämme paikkakuntakohtaisia tapahtumia.

Lähetetään kiertokirjeitä ja lentolehtisiä työpaikoille. Aktivoidaan jäsenistö. Järjestämme kuljetukset.

 

 

 

Juhlatoimikunta suunnittelee ja toteuttaa.

Helmi-kesäkuu

 

 

 

 

 

1982

 

  1. VAPAA-AIKATOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

7.1. Pilkkikilpailut

Vapaa-aikajaosto järjestää jäsenosastojensa väliset pilkkikilpailut.

Varataan paikka ostetaan palkinnot vastataan toimitsijatehtävistä.

Maaliskuu 1982

7.2. Kuntotempaus

Yhdessä TUL:n seurojen kanssa syksyllä 1982

Vapaa-aikajaosto suunnittelee ja vastaa käytännön toimenpiteistä

 

Lokakuu 1982

 

 © Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com