Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1982

 

YLEISTÄ

Vuonna 1982 tulee olemaan kaksi erittäin näkyvää tapahtumaa palkkatyöväestön kannalta asioita tarkastellen ensimmäinen ja varmasti koko vuoden tärkein tapahtuma on tammikuussa pidettävät Presidentin valitsijamiesvaalit. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä näissä vaaleissa on turvata ja taata ne pyrkimykset, että Suomen presidentiksi valitaan vasemmistoa ja ammattiyhdistysliikkeen tarkoitusperiä parhaiten tyydyttävä vaihtoehto. Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö tulee näissä vaaleissa tekemään työtä vasemmistopuolueiden asettamien ehdokkaiden puolesta Kouvolassa ja toimialueemme sisällä.

Toinen erittäin suurimerkityksellinen tapahtuma tulee olemaan SAK:n 75-vuotisjuhlavuosi. Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö tulee järjestämään erilaisia paikkakuntakohtaisia tapahtumia juhlavuoden merkeissä.

Vaativin haasteemme juhlavuonna on saada kesäkuun 13 päivänä pidettävään pääjuhlaan Helsinkiin SAK:n hallituksen asettama tavoite 5% jäsenmäärästä kulkueeseen marssimaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii ponnistuksia jokaiselta edustajiston jäseneltä ja ammattiosastojen toimihenkilöiltä. Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön Hallitus tulee järjestämään keskitetyn kuljetuksen Kouvolasta. Kouvolan ja Kuusankosken Ammatilliset Paikallisjärjestöt ovat saaneet vastuunalaisen tehtävän kulkueessa kantaa SAK:n lippua.

 

  1. KOKOUSTOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

2.1. Edustajiston kokoukset

Edustajisto tulee toimintavuonna kokoontumaan sääntömääräisiin syys- ja kevätkokouksiin.

Käsitellään APJ:n sääntöjen määräämät asiat ja edustajiston kokouksille jätetyt aloitteet.

Kokouskutsu sääntöjen määräämänä ajankohtana. Asiakirjojen valmistus. Asiakirjat postitetaan perusjärjestöille ja edustajiston jäsenille.

Hallitus varaa kokouspaikat ja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Kevätkokous maalis-huhtikuussa.

Syyskokous loka-marraskuussa.

2.2 Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota järjestön toiminnalliseen puoleen.

SAK:n piirimiestä ja ammattiliittojen toimitsijoita tullaan käyttämään alustajina erityiskysymyksissä. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset.

Vähintään kerran kuukaudessa/tai tarvittaessa.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toimisto.

2.3. Jaostojen kokoukset

Kokoontuvat tarvittaessa. Jaostojen tehtävänä on toimia ja valmistella oman erityisalansa tehtäviä hallituksen alaisuudessa. Vähintään 8 jaostoa.

Puheenjohtaja kutsuu koolle.

Hallitus nimeää jaostojen puheenjohtajat sekä jäsenet.

Tarvittaessa/APJ:n toimisto

2.4 Ammattiosastojen toimihenkilökokoukset

Kokoontuvat tarvittaessa.

Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtaja kutsuu koolle ja valmistelee kokoukset.

Ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

 

  1. TALOUSASIAT

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

3.1. Jäsenmaksut

Ammatillisen Paikallisjärjestön tulot tulevat koostumaan pääasiassa jäsenmaksutuloista.

Vuoden 1982 jäsenmaksun suuruudesta tekee SAK:n valtuusto päätöksen joulukuussa 1981.

Vuosi 1982

Jäsenmaksut kannetaan SAK:n valtuuston päätöksen mukaisesti.

3.2. Varainhankinta

Myynti ja mainostulot

Materiaalinmyyntiä ammattiosastoille. Keräämme omiin julkaisuihimme mainoksia ja pyrimme näillä varoilla rahoittamaan julkaisutoimintamme kokonaisuudessaan.

Vuonna 1982 tarvittaessa.

 

  1. VALISTUSTOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

4.1. Kurssitoiminta

Valistusjaosto tulee järjestämään vähintään kaksi kurssia vuonna 1982.

Keväällä järjestötoiminnan kurssi, osastojen toimihenkilöille.

Syksyllä eläketietouden kurssit jäsenistölle.

Varataan kurssipaikat ja kutsutaan alustajat.

Järjestötoiminnankurssi Mäntymotellilla maaliskuun viimeisenä viikonloppuna.

Eläketietouden kurssi lokakuun viimeisenä viikonloppuna Kymen Kartano Kouvola

 

  1. TIEDOTUSTOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

5.1. Sisäinen tiedotustoiminta

Tiedotuskirjeet kerran kuukaudessa perusjärjestöille, lisäksi erityistapahtumista ja toiminnoista tullaan tiedottamaan jäsenistölle työpaikkojen ilmoitustauluille jaettavilla lentolehtisillä.

Tiedotussihteeri valmistaa ja postittaa tiedotuskirjeet puheenjohtajan opastuksella.

Lentolehtiset valmistaa tiedotusjaosto aina tarvittaessa.

Tiedotuskirje jokaisen kuukauden toinen viikko. Lentolehtiset tarvittaessa.

5.2. Ulkoinen tiedotustoiminta

Hallitus tulee julkaisemaan Kymenlaakso lehteä 2-4 numeroa vuonna 1982.

Lisäksi annamme haastatteluja ja artikkeleita toiminnastamme lehdistölle.

Julkaisemme maksullisia ilmoituksia lehdessä.

Pyydetään ja kirjoitetaan artikkelit, kerätään ilmoitukset ja mainokset. Sovitaan painatus ja jakelu.

Tiedotustilaisuudet puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat.

Syksyllä ja keväällä 1982

 

1982

 

  1. JUHLATOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

6.1. Vappujuhlat

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö pyrkii järjestämään yhdessä molempien työväenpuolueiden kunnallisjärjestöjen kanssa jo perinteiset yhteiset vappujuhlat Kouvolassa.

75-vuotisjuhlatoimikunta nimeää 3 APJ:n edustajaa 3 edustajaa molemmista kunnallisjärjestöistä. Toimikunta valmistelee vappujuhlat ja kutsuu puhujat.

Neuvottelut tammi-huhtikuu

 

Vappujuhlat keskuspuistossa 1.5.1981. alkaen kello 11.00.

6.2. SAK:n 75-vuotisjuhlat 13.6.82

Hallitus aktivoi yhdessä ammattiosastojen ja työväenpuolueiden kunnallisjärjestöjen kanssa mahdollisimman paljon jäseniä, osallistumaan pääjuhlaan ja kulkueeseen Helsingissä.

Lisäksi järjestämme paikkakuntakohtaisia tapahtumia.

Lähetetään kiertokirjeitä ja lentolehtisiä työpaikoille. Aktivoidaan jäsenistö. Järjestämme kuljetukset.

 

 

 

Juhlatoimikunta suunnittelee ja toteuttaa.

Helmi-kesäkuu

 

 

 

 

 

1982

 

  1. VAPAA-AIKATOIMINTA

kohde/tavoite

toimenpiteet

ajankohta/paikka

7.1. Pilkkikilpailut

Vapaa-aikajaosto järjestää jäsenosastojensa väliset pilkkikilpailut.

Varataan paikka ostetaan palkinnot vastataan toimitsijatehtävistä.

Maaliskuu 1982

7.2. Kuntotempaus

Yhdessä TUL:n seurojen kanssa syksyllä 1982

Vapaa-aikajaosto suunnittelee ja vastaa käytännön toimenpiteistä.

Lokakuu 1982

 


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com