Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 6.1.2019 

Kuvassa Teuvo Muona. Teuvo liittyi ammattiosaston jäseneksi 1.6.1946. Osaston rahastonhoitaja hän oli 1958 japostimiesten esimies 1981-1984. Eläkkeelle hän jäi  1.12.1984. Urheilu- ja laulumies sekä Suolajärven osaston mökin rakentaja.

Yrjö Suuronen kirjoitti: ”Muona samaan aikaan kotona piirtää ja laskee tiloja, mitä saunassa tarpeen olisi. Paljon yöpymispaikkoja saman katon alle, mutt kuitenkin katto matalalle samaan saumaan liiterit kuistit. Alkoi tarkkustyöt, niissä jos tuli pulma oli paikalla Muona ja suorakulma. Näin siistiksi saumat saatiin. Kovaäänistä piirustusten selvittelyä väliin pelästyi joku kuoma, toinen kaveria heti rauhoitti. Ei hätää siell vaan neuvottelee Leinonen ja Muona. Myös tuvassa Muonat pani tuulemaan, värit keittiön seiniin, verhot ikkunaan, kovin tuntui jo kotoisalta. Oli tärkeitä silloin jokaisen taito ja neuvo pääroolia näyttelivät Leinos-Tane ja Muonan Teuvo. Tämän mainion parin yhteistyönäytössä ei kylläkään päästy yksimielisyyteen vatupassin ja suorakulman käytössä".

 


 

Kouvolan osaston vuosikokous 4.2.1984 Ravintola Kymen Kartanon Mokka-kabinetissa

Läsnä 57 osaston jäsentä ja kutsuvieraana postinjakajien valtakunnallinen luottamusmies Torsti Korhonen.

Osaston puh.joht. Matti Ojala avasi kokouksen.

Todettiin kokous oikein koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Esityslistan pykälät 6, 7 ja 8 käsitellään talouden hoitajan saavuttua kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Korhonen. Sihteeriksi Jukka Nevalainen ja Hannu Rantala. Pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Vättö ja Timo Aho. Ääntenlaskijoiksi Mikko Arveli, Matti Mallat ja Pekka Rämä.

 

a) Osaston puh.joht. ilmoitti että Torsti Korhosen puheenvuoro postinjakajille on kokouksen päätyttyä

 


b) Osaston jäsen Tauno Leinonen tulee olleeksi 1.3.1984 50 vuotta liiton jäsenenä. Toimikunta on tehnyt päätöksen minkä perusteella anotaan hänelle SAK:n kultaista merkkiä. 

Kuvassa vasemmalta Tauno Leinonen ja Leo Savolainen ansiomerkin luvutustilaisuudessa 14.6.1984.

 

 

 

Sihteeri luki osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset jotka hyväksyttiin kiitosmaininnalla. Urheilujaoston toimintakertomuk­seen lisättiin osanotto Kymenlaakson hiihtoviestiin, josta sijoituksena 10. tila.

Taloudenhoitaja esitti tilikertomuksen vuodelta 1983. Samassa kuultiin tilintarkastajien lausunto, jossa esiteltiin vastuuvapauden myöntämistä toimikunnalle ja muille tilivelvollisille. Tilikertomus hyväksyttiin.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa vilkkaan keskustelun jälkeen.

 

 

Osaston puheen johtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Ojala.


 

Osaston toimikunnan jäsenten vaali

10 varsinaista ja 5 varajäsentä

Toimikuntaan tulivat valituiksi varsinaiset jäsenet: Raimo Heikkilä (minä), Matti Laine, Enni Lempinen, Leo Leskinen, Matti Mallat, Tuula Nerkko, Jukka Nevalainen, Seppo Niinivaara, Hannu Rantala, Riitta Tuominen.

Varajäsenet: Mikko Arveli, Seija Kouki, Raija Koivunen, Pekka Rämä, Leo Savolainen.

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Juha Haapsaari.

Osaston varapääluottamusmieheksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Raimo Heikkilä (minä). Valinnat olivat yksimielisiä.

12 § Tilintarkastajien ja

varatilintarkastajien vaali

Tilintarkastajiksi valittiin Reijo Oksanen ja Pauli Raunio.

Varatilintarkastajiksi valittiin Erkki Vättö ja Timo Aho.

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

Valittiin seuraavat jaostot:

A) Vapaa-ajan jaosto vetäjä: Mikko Arveli, Risto Filman, Leo Savolainen.

B) Urheilujaosto vetäjä Juha Päivärinne.

C) Automiesjaosto, joka valitsee vetäjän itse

Kokous päätti toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa:

Puheenjohtaja 500 mk vuosi, taloudenhoitaja 500 mk vuosi,

sihteeri 500 mk vuosi, varapuheenjohtaja 30 mk kokous, jossa

hän joutuu johtamaan puhetta.

Kokous päätti osaston työväenlehtisetelin tueksi 40 mk.

Kokous päätti asettua yksimielisesti piirin pääluottamusmiesvaaleissa Kari Kuosan taakse.

Kokous päätti asettaa varapääluottamusmies ehdokkaaksi Juha Haapsaaren.

D) PL:n 2. retkeilypäivät Joensuussa, tiedotus jäsenille

E) Keskusteltiin san.kantajien palkkauksesta

Osaston puheenjohtaja ilmoitti, että KVL:n ja KSNK:n osastot järjestävät tilaisuuden sanomalehdenkantajille helmi-maaliskuussa, jossa selvitellään asioita tarkemmin.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

 

Postiliiton Kouvolan osaston toimintakertomus 1984

Postiliiton Kouvolan osasto 124 ry:n johtoelimet ja

toimihenkilöt vuodelta 1984:

puheenjohtaja Matti Ojala, varapuheenjohtaja Matti Mallat, sihteeri Jukka Nevalainen,

 

 

 

rahastonhoitaja Matti Laine.

 

 

Toimikunnan muut vakinaiset - ja varajäsenet:

Raimo Heikkilä (minä), Enni Lempinen, Leo Leskinen, Tuula Merkko, Seppo Niinivaara,

Hannu Rantala, Riitta Tuominen, Mikko Arveli, Seija Kouki, Raija Koivunen, Pekka Rämä,

Leo Savolainen.

 

Osaston jäsenistö vuodelta 1984 31.12. tilanteen mukaan

 

Kokonaisvahvuus 252, josta miehiä 151, naisia 101, eläkkeellä 41,josta miehiä 22 ja naisia 19.

 

Kokoukset: Vuosikokous. Toimikunnan kokouksia 7.

 

Jaostotoiminta:Autonkuljettajat, urheilu, vapaa-aika.

 

Osaston edustukset: PL:n K-S:n piiritoimikunnassa Matti Ojala ja Juha Haapsaari

APJ:n VTY-jaostossa.

 

Yhteistyö: PL:n piiriorganisaation kattava APJ:n sekä VTY-jaosto kautta.

 

Taloudellinen asema Hyvä!

 

Koulutus:

 • siivoojien kurssi Maisansalo, Seija Kouki ja Aila Ahtiainen.

 • VTY:n täydennyskurssi Seppo Niinisalo.

 • Järjestö- ja kokoustekniikan kurssi Raija Koivunen ja Jukka Nevalainen.

 • Luottamusmies jatkokursseille Juha Haapsaari.

 

AUTOMIESJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1984

Automiesjaosto on toiminut 4 vuotta. Vuosi 1984 on kulunut hyvän yhteistyön merkeissä.

Jaoston puheenjohtajana on toiminut Pekka Rämä, sihteerinä Matti Mallat ja rahastonhoitajana Matti Laine.

Jaoston toimikunnassa varsinaisina jäseninä Auvo Valojää, Esa Rasimus, Ismo Ihonen, Leo Leskinen, Jussi Sallinen ja Matti Mallat. Varajäsenet Pekka Kaitila, Osmo Haimi ja Erkki Vättö. Osaston toimikunnassa varsinaiset jäsenet LA-kulj. Matti Mallat  PA-kulj. Leo Leskinen, varajäsen asentajat Pekka Rämä. Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet LA-kulj. Auvo Valojää, PA-kulj. Juha Haapsaari, asentajat Ismo Ihonen.

Varsinainen vuosikokous pidettiin Asemaravintolan kabinetissa tammkuun 13. päivänä kello 19.00. Paikalla oli 18 jäsentä. Toimikunta kokoontui toimikautenaan 3 kertaa. Jaoston jäsenmäärä kuluvana toimikautena oli 46 jäsentä. Postiliiton autohenkilöstön valtakunnalliset neuvottelupäivät ja  hiihtokilpailut olivat Rovaniemellä 3. ja 4.3.-84. Mukana olivat

Seppo Järvinen, Leo Leskinen ja Jussi Sallinen, otti osaa myös hiihtokilpailuun.

Autonkuljettajat olivat perheineen pilkkimässä 14.4. Kouvolan Erämiesten majalla Tihvetjärvellä. Osanotto kisoihin oli kiitettävä.

Jäsenistä Auvo Valojää otti osaa Mikkelissä pidetyille  luottamusmiespäiville 6. ja 7.9.-84.

Kymen Motellilla pidetyillä luottamusmiesten koulutuspäivillä  16.10. olivat Ismo Ihonen, Auvo Valojää ja Juha Haapsaari.

Hämeenlinnassa 31.10. työehtosopimuksen selvitystilaisuudessa oli asentaja Ismo Ihonen.

Tiedotustilaisuus pidettiin 10.11. Kymen Kartanon saunakabinetissa. Luettiin liitosta tulleet kirjelmät ja päätteeksi käytiin kylvyssä.

 


 

YRJÖ SUURONEN syntyi 1927 ja evakkoretkeltä asettui Kouvolaan 1945, missä aloitti työt Postissa. Hän liittyi osaston jäseneksi 1.10.1946. Osaston puheenjohtajaksi Ykä valittiin 1970 ja sihteeriksi 1967 ja hän toimi 11 vuotena osaston varapuheenjohtajana. Liiton hopeisen  ansiomerkin hän vastaanotti 5.10.1975. Ykä muistetaan avainhenkilönä herättämässä ajatusta Kouvolan postimiesten oman kesänviettopaikan saamiseksi. Asian tiimoilta perustettiin Kesäkotiyhdistys 1962, johon kuuluivat postikonttori Kouvolan henkilökunta. Hänen harrastuksiinsa kuului lukeminen ja kirjoittaminen. Ykän saavutukset eivät vain jääneet tähän, vaan urheilussa hän oli myös mukana, pelaten KUP:n jääpallo- ja jalkapallojoukkueessa. Jääpallo oli hänen sydäntään läheisin laji. Ykä olikin KUP:n edustusjoukkueessa pelaten kausilla 1945–1961. 1968 Kouvolaan saatiin opintoesimies, virallisesti vt. ylim. postimiesten esimies IIL. Tehtävään valittiin Yrjö Suuronen. Hänen pääasiallinen tehtävänsä uuden nimikkeen hoitajana oli postipiirin konttorien koulutustoiminnan valvominen ja jatkossa hän toimi postipiirin koulutusesimiehenä vuodesta 1975 lähtien. 1971 Yrjö Suuronen suoritti esimerkillisesti Työväen Sivistysliiton työntutkimus-kurssin itseopiskeluna. 1979 hänet valittiin osaston opintosihteeriksi ja ensitöikseen hän ehdotti opintojaoston perustamista osastolle. Ykä jäi useiden määräaikaisten työkyvyttömyys-eläkkeiden jälkeen varsinaiselleeläkkeelle 1.6.1984. Ykän elämän voimat uupuivat 15. kesäkuuta 1995.

 

 

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön VTY -jaoston toimintakertomus vuodelta 1984

 

Yleistä:    Jaoston yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on mm. laadittujen koulutussuunnitelmien toteuttaminen toiminta-alueellaan. Tässä tehtävässä VTY -jaosto onnistuikin, sillä jaostoon kuuluvien ammattiosastojen jäsenet osallistuivat runsaslukuisasti erilaisille ay-kursseille. Jaosto on edelleen kiinteästi seurannut VARK:n järjestämän työpaikkaruokailun ja valtion paikallisen työterveysaseman toimintaa paikkakunnalla.

 

Vuoden varrelta:

28-29.4. Järjestö- ja kokoustekniikkakurssi Kouvola

1.5 Vappujuhla

6-7.10. Täydennyskurssi Imatra

13-14.10. VTY -jaostojen valtakunnalliset neuvottelupäivät Lappeenranta

16.10. Luottamusmiesten koulutuspäivä Karhula

20-21.10. Täydennyskurssi Kotka

20.12. Jaoston pikkujoulu

Toiminta: Jaosto on kokoontunut 9 kertaa ja kokouksista on kirjattu 82 §:ää.

Jaoston toimihenkilöt:

Mauri Onttonen (RL 72) puheenjohtaja,

Harry Holm (VTVL os. 108) varapuheenjohtaja,

Matti Ojala (PL) sihteeri,

Kalle Karttunen (VML) taloudenhoitaja,

sekä jäsenet: Marjatta Riuttala (PL:n PA-hoit), Pauli Lehtonen (RL 97), Mauri Joutjärvi (RL 157), Ritva Hannola (VTVL 163), Oiva Siekkeli (RL 45) ja Erkki Kaarakainen (RL 32).

Varajäsenet: Pauli Iivarinen (RL 72), Esko Varis (VTVL 108), Jukka Nevalainen (PL), Touko Laitinen (VML), Maija Saxberg (PL:n PA-hoit.), Raimo Niemi (RL 97), Touko Kemppi (RL 157), Erkki Tuominen (RL 45) sekä Esko Niemi (RL 32).

Alkavalle toimintavuodelle jaosto on asettanut teemaksi ammattiosastojen toiminnan kehittämisen, sillä koko ay-toimintahan perustuu ammattiosastojen toiminnan vilkkauteen. Kuluvan kuun loppupuolella järjestääkin jaosto 2-päiväisen kutsukurssin ko. aiheesta.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY.TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1984

 

YLEISTÄ

Kertomusvuosi 1984 on ollut edelleenkin paikallisjärjestön taloudellisen tilanteen elvyttämistä. Kertomusvuonna on vältelty kuluja aiheuttavaa toimintaa ja edetty maltillisesti järjestökoneen toimintavalmiuksien kehitystä ja kouluttamalla toimihenkilöiltä.

Kertomusvuonna on kehitetty kahta toimintasektoria, koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Koulutustoiminnassa on koulutettu ay-koulun johtoryhmä Pohjolan opistolle syyskuussa. Ja lisäksi järjestetty yhdessä TSL:n piiritoimiston kanssa lyhytkurssi ammattiosastojen koulutustoiminnan vastaaville henkilöille. Kertomuskauden alkupuoli painautui erittäin vaikeista työehtosopimusneuvotteluista. SAK joutui käyttämään neuvotteluissa järeintä asettaan uhkaamista yleislakolla. Kouvolassakin valmistauduttiin paikallisjärjestössä mahdolliseen lakkoon, valmistelimme torille yleislakkotilaisuuden kaiken varalta, tilanne laukesi kuitenkin viimehetkellä emmekä joutuneet käyttämään paikallisjärjestöä vaikeassa tilanteessa.

Keskitetty sopimus ei toteutunut kaikilta osiltaan ja monet liitot lähtivät liittokohtaisten sopimuksien tielle, paikallisjärjestön toimistoa käyttivät lakkopäivystyksessään autokorjaamotyöväen ammattiosasto ja tekstiili- ja vaatetustyöntekijät. Autokorjaamolakon aikana paikallisjärjestö antoi puhelimensa veloituksetta ammattiosaston käyttöön.

Liikeliitto kävi myös työtaistelun viimekeväänä. Kevään kuluessa käytiin vilkasta keskustelua työnantajapuolen pyrkimyksistä romuttaa koko keskitetty sopimusjärjestelmä. Työnantajien linja on selvästi koventunut ja työmarkkinoilla käytävä keskustelu on muuttunut vaatimuksien esittämiseksi, työmarkkinoiden pelisääntökomitea ei ole saanut työtään edes välimietinnön tasolle vaan on anonut jatkoaikaa, SAK ei voi hyväksyä sitä, että kerran solmittuja sopimuksia ja annettuja etuisuuksia lähdettäisiin heikentämään.

Toinen yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma olivat kunnallisvaalit, ammatillinen paikallisjärjestö ei lähtenyt tekemään aktiivista vaalityötä yksittäisten ehdokkaiden puolesta vaan antoi oman järjestökoneensa työväenpuolueiden käyttöön Kymenlaaksolehdessä esiteltiin työväenpuolueiden SAK:hon kuuluvat ehdokkaat.

Kouvolassa oikeisto lujitti entisestäänkin vahvaa otettaan kunnallispoliittisessa päätöksenteossa.

Kouvolan Kaupunki ei ole kertomusvuonna kuullut yhdessäkään asiassa paikallisjärjestöä vaan tekee päätöksensä porvarienemmistöllään kuulematta palkansaajien mielipidettä.

On erittäin valitettavaa ettei Kouvolassa pystytä harrastamaan palkkatyöväestön edunmukaista kunnallispolitiikkaa. Olemme olleet edelleen vappujuhlien pääjärjestäjä Kouvolassa. Vappujuhlat on järjestetty entisen sopimuksen mukaisesti yhteistyössä työväenpuolueiden kanssa. Paikallisjärjestöllä on oma roolinsa toimiessaan yhteistyössä poliittisen työväenliikkeen kanssa, koska itsenäisenä järjestönä emme ole sitoutuneet kumpaakaan poliittiseen pääsuuntaukseen. Vappujuhlien osallistuja määrä on säilynyt samalla tasolla vuosittain.

Paikallisjärjestö on ollut aktiivisesti mukana rauhanmarssitoimikunnan työskentelyssä. Rauhanmarssitapahtumasta on tullut jokavuotinen näyttävä tapahtuma paremman huomisen ja ydinaseettoman pohjolan puolesta käytävässä kamppailussa. Rauhanmarssille osallistujien aktiivisuus kuvaa hyvin ihmisten pelkoa tulevaisuudestaan kilpavarustelun keskellä.

Kymenlaakso-lehti on alkanut ilmestyä parin vuoden tauon jälkeen kaksi numeroa vuodessa.

Olemme harrastaneet kiinteää yhteistyötä SAK:n Lappeenrannan piiritoimiston kanssa piirimies Kai Ritala on päivystänyt Kouvolassa keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Olemme olleet aktiivisessa kanssakäymisessä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa SAK:n Kymenläänin neuvottelukunnan välityksellä.

Yhteistyössä työväen taloudellisten liikelaitoksien kanssa olemme järjestäneet Kansa-yhtiöiden ja Valtakatu 24:ssä olevien ammattiosastojen kanssa avoimien ovien tapahtuman keväällä.

EDUSTAJISTON KOKOUKSET

Edustajisto on kokoontunut kertomuskaudella sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.

Edustajiston kevätkokous pidettiin Kauppaoppilaitoksella 12.04.1984 alkaen kello 18.00. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, lisäksi Liikeliiton toimitsija Matti Inkiläinen selvitti Liikeliiton lakkotilannetta. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Seppo Kurki ja Pertti Lindeman, sihteereinä Lassi Ojanen ja Irmeli Lehtoluoma. Kokoukseen osallistui 88 edustajiston täysivaltaista jäsentä. Kokouksessa valittiin paikallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodeksi 84 yksimielisesti Seppo Kurki.

Edustajiston syyskokous pidettiin Kauppaoppilaitoksella 22.11.1984. Kokouksessa oli läsnä 78 edustajiston äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa johti puhetta Seppo Kurki ja sihteerinä toimi Lassi Ojanen. SAK:ta kokouksessa edusti Toivo Kyllönen. Kokous jätti Kouvolan kaupungin harjoittamaa asuntopolitiikkaa arvostelevan julkilausuman. Kokouksen lopussa Toini Hämäläinen käytti huolella valmistellun ja värikkään puheenvuoron naisten – ja naisvaltaisten alojen asemasta SAK:ssa.

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ HALLITUS VUONNA 1984

Hallitus on kokoontunut kertomuskaudella 8 kertaa. Hallituksen kokouksissa on kertomuskaudella käsitelty 92 päätösasiaa. Työ- ja talousjaosto on kokoontunut tarvittaessa valmistelemaan asioita hallitukselle. Kesäaikana on hallituksen päätöksellä asioita hoitaneet paikallisjärjestön toimihenkilöt.

Paikallisjärjestön toimihenkilöt, hallituksen jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat ovat osallistuneet seuraavasti hallituksen työskentelyyn:

puheenjohtaja Seppo Kurki 8 kertaa

varapuheenjohtaja Raine Huovila - kertaa

sihteeri Lassi Ojanen 7 kertaa

taloudenhoitaja Aino Hyvönen 6 kertaa

tiedotussihteeri Juha Niemivirta 2 kertaa

valistussihteeri Juha Koivula 4 kertaa

lehdistösihteeri Jaakko Hämäläinen 3 kertaa

VTY -jaoston puheenjohtaja Mauri Onttonen 5 kertaa

varalla Harry Holm 1 kertaa

naisjaoston puheenjohtaja Eila Mehtonen 6 kertaa

koulutusjaoston puheenjohtaja Juha Koivula 4 kertaa

hallituksen varsinaiset jäsenet hallituksen varajäsenet

Leena Kokkonen 6 kertaa Ritva Hartikainen 1 kertaa

Eino Jaatinen 7 kertaa Mauri Harjula 1 kertaa

Kari Lainisto 5 kertaa Pauli Iivarinen

Martti Sorsa 6 kertaa Jorma Kunnasluoto

Mauri Joutjärvi 5 kertaa Irmeli Lehtoluoma

Esko Kupias 7 kertaa Meeri Kanniainen

Kerttu Rita 6 kertaa Jouko Lehtinen

Seija Viren 4 kertaa Veikko Koponen

Aune Keskinen 3 kertaa Esko Rantanen

Kaija Kainulainen

 • Nais- ja VTY –jaosto julkaisevat oman toimintakertomuksensa, jotka jaetaan edustajiston kokouksessa.
 • SAK:n Kymenläänin neuvottelukunnan kokouksissa ovat paikallisjärjestöä edustaneet Kerttu Rita ja Lassi Ojanen.
 • Läänin edustajiston kokouksessa edustivat paikallisjärjestöä Lappeenrannassa 29.9.84: Seppo Kurki, Esko Kupias, Aino Hyvönen ja Eila Mehtonen
 • Kouvolan ammatillisen kurssikeskuksen johtokunnassa Pekka Lindeman
 • Kurssikeskuksen valtuustossa Juhani Härkönen ja Toivo Huopainen
 • Kouvolan työvoimatoimikunnassa Tuomo Makkonen
 • SAK:n Kymenläänin neuvottelukunnan koulutusjaostossa Kerttu Rita
 • TSL:n Kouvolan Seudun Opintojärjestön edustajistossa Lassi Ojanen, Eila Mehtonen ja Martti Sorsa
 • SAK -päivillä 6-7.10 Kymen motellilla edustivat paikallisjärjestöä Seppo Kurki, Esko Kupias, Eino Jaatinen, Eila Mehtonen, Aino Hyvönen ja Kerttu Rita.

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA

Koko koulutustoiminnan painopiste on tänä vuonna suunnatta Ay-koulun perustamiseen. Juha Koivula valmistui toukokuussa Työväen Akatemian pitkältä kurssilta.

Ay-koulun suunnittelu aloitetaan toukokuussa, syyskuussa koulutettiin Ay-koulun johtoryhmä Pohjolan Opistolla, johtoryhmään kuuluvat Juha Koivula, Martti Sorsa ja Esko Kupias. Johtoryhmä on käyttänyt kertomusvuonna koulun valmisteluun huomattavan paljon aikaa. Koulun perustamisessa havaittiin ongelmaksi se, että ainoastaan murto-osa oppilaista voitiin ottaa mukaan tähän ensimmäiseen kouluun kahdeksastatoista kiinnostuksensa ilmaisseesta osastosta voin seitsemän on tällä hetkellä mukana koulun toiminnassa.

11.09. järjestettiin SAK - TSL luentoilta. Illan aikana käsiteltiin ay-liikkeen opintotoiminnan kehittämistä ja aktivoitiin ammattiosastoja osallistumaan opintotoimintaan, koulutustilaisuuteen osallistui 36 osastojen edustajaa. Lisäksi hallituksen jäsenet ja ammattiliittojen ja osastojen edustajat ovat käyneet esittelemässä SAK:ta Kouvolan, Kuusankosken ja Anjalankosken ammattikouluilla sekä Kouvolan Ammatillisessa Kurssikeskuksessa.

HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT

Työ- ja talousjaosto

Seppo Kurki puheenjohtaja, Lassi Ojanen, Raine Huovila ja Aino Hyvönen

Tiedotus- ja valistusjaosto, ay-koulun johtoryhmä

Juha Koivula puheenjohtaja, Martti Sorsa ja Esko Kupias

Vapaa-aikajaosto

Eila Mehtonen puheenjohtaja, Martti Sorsa, Leena Kokkonen, Eino Jaatinen, Irmeli Lehtoluoma ja Esko Rantanen

TIEDOTUSTOIMINTA

Kymenlaakso-lehden toimituskunta: Päätoimittaja Seppo Kurki, toimitussihteeri Lassi Ojanen, taloudenhoitaja Aino Hyvönen, toimittaja Mauri Joutjärvi.

Ulkoisen tiedotustoiminnan olemme hoitaneet lehdistön ja oman Kymenlaakso-lehden välityksellä. Oma lehti on ilmestynyt kertomuskauden aikana kaksi kertaa. Molemmat lehdet olemme pystyneet rahoittamaan ilmoitustoiminnan tuloilla. Kustannuksia lehden teko ei ole varsinaisesti tuottanut järjestölle. Lehti on ilmestynyt kahdeksansivuisena.

SISÄINEN TIEDOTUSTOIMINTA

Ammattiosastoille tapahtuva kirjeenvaihto on hoidettu kiertokirjeillä ja tapahtumakohtaisilla lentolehtisillä. Kiertokirjeitä on lähetetty tarvittaessa.

TALOUDELLINEN ASEMA

Paikallisjärjestö on pystynyt vakiinnuttamaan taloudellisen asemansa ja jatkanut vakaata taloudenpitoa. Kertomuskaudelta voimme kirjata yli kolmenkymmenen tuhannen tiliylijäämän, mikä kuvaa parhaiten vakaata taloudellista asemaamme.

Syyskokouksen tekemä 20 pennin jäsenmaksun korotus on omalta osaltaan vakiinnuttamassa tilannetta.

Hallitus on suoriutunut sille 83 edustajiston kokouksessa annetusta tehtävästä vakiinnuttaa järjestön talous.

Kertomuskaudella on jäsenmäärä ammattiosastoissa kohonnut olennaisesti ja yksi osasto Kouvolan Tekstiilityöntekijät on liittynyt järjestön jäseneksi.

JUHLATOIMINTA

Kertomusvuonna järjestimme yhdessä työväenpuolueiden kanssa vappujuhlat Kouvolassa. Vappujuhlat ovat vakiinnuttaneet asemansa Kouvolassa. Perinteiseen vappujuhlaan on vuosittain osallistunut yhä enemmän ihmisiä ja arvostelijoiden määrä on vähentynyt.

VAPAA-AJANTOIMINTA

Vapaa-aikajaosto järjesti AKT:n osasto 33:n majalla pilkkikilpailut 14.4.84. Kilpailuihin osallistui toistasataa pilkkijää.

Jaosto on järjestänyt myös Ay-viestin ja yleisurheilukilpailut kertomuskaudella.

LOPUKSI

Hallituksen toimikausi on päättymässä ja paikallisjärjestön puheenjohtaja Seppo Kurki on lopettamassa tehtäväänsä, tästä kaksivuotiskaudesta voidaan hyvällä syyllä käyttää nimitystä vakiinnuttamisen kausi. Tämä kaksi vuotta on toimittu talouden hyväksi ja onnistuttu siinä samalla ammattiosastojen arvostus paikallisjärjestötyötä kohtaan on kohonnut.

Hallitus ja toimihenkilöt kiittävät ammattiosastoja ja edustajiston jäseniä rakentavasta yhteistyöstä.

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ

 

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN NAISJAOSTON
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1984

APJ:n naisjaosto on toiminut vuonna 1984 seuraavasti:

Kokouksia on ollut 11 ja niistä on kirjattu pykäliä 92. Osallistujia kokouksiin ja muuhun toimintaan on ollut vähän, mutta innokasta. Maaliskuussa järjestettiin TSL:n kanssa Meksikossa vanhan ajan iltamat. Naisjaoston lauluryhmä esiintyi Tarmo Karjalaisen säestämänä. Huhtikuussa oli APJ:n pilkkikisat Hillosensalmella AKT:n majalla. Siellä keitettiin rokkaa ja kahvia pilkkijöille. Toukokuussa osallistuttiin Vappumarssiin ja naistenneuvottelupäiville. Heinäkuussa Valkeakoskella työväen laulujuhlilla oli 3 jaoston jäsentä mukana. Syyskuussa Naistenpäivät Jyväskylässä 4 jaostolaista osallistui. Lokakuussa STS:n järjestämä saunailta 9 jaostolaista mukana. Marraskuussa järjestettiin tanssiaiset Kymenhovissa varojen kartuttamiseksi jaostolle. Joulukuussa jaostolaiset pitivät perinteiset pikkujoulut Kymenhovissa. Lopuksi kiitos APJ:n työvaliokunnalle hyvästä yhteistyöstä.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com