Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 7.1.2019

 

 

 

Pöytäkirja Kouvolan osasto 124 r.y:n vuosikokous

Aika: 08.02.1986 kello 15.10-16.30 Ravintola Green Apple Kouvola. Läsnä 60 osaston jäsentä.

Osaston puheenjohtaja Matti Ojala avasi kokouksen ja toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkämies.

Kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Hannu Rantala.

Kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Leskinen ja Seppo Järvinen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Niemi,  Esa Savolainen ja Leo Savolainen.

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

Ilmoitusasiana kuultiin seuraavaa: Vty:n järjestö- ja kokoustoiminnan kurssi järjestetään viikonloppukurssina 26-27.04.1986 paikkana Hotelli Walkeala.

Toimintakertomukset vuodelta 1985 hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

  • Osaston toimintakertomukseen lisäyksenä

  • seuraavaa: Postiliiton liittokokousedustajina Kouvolan osastosta Matti Ojala, Pertti Karjalainen, Leo Savolainen ja Auvo Valojää.

Osaston edustajina KAP:ssa Kari Laakso, Risto Marttila, Seppo Järvinen ja Matti Mallat.

Urheilujaoksen toimintakertomukseen tulevilta vuosilta toivottiin tuloksia eri lajeista joihin osallistutaan.

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 1986 ovat seuraavat: puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 500.- markkaa vuodelta ja varapuheenjohtaja 30.- markkaa jokaisesta johtamastaan kokouksesta. Palkkiot hyväksyttiin yksimielisesti.

Osaston talousarvio vuodelle 1986 hyväksyttiin ilman lisäyksiä tai poistoja yksimielisesti.

 

Osaston puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Juha HaapsaariÄänestyksen tulos: Annettuja ääniä 59 kpl, Juha Haapsaari 37 kpl, Raimo Heikkilä 20 kpl, Tyhjiä 2 kpl

 

Toimikuntaan tulivat valituiksi vuodelle 1986 seuraavat osaston jäsenet: Varsinainen jäsen Ahtiainen Aila, Koivunen Raija, Laine Matti, Mallat Matti, Nerkko Tuula, Niemi Kimmo, Nieminen Pirjo, Rantala Hannu, Savolainen  Leo. Varajäsen Niinivaara Seppo, Rämä Pekka

Automiesjaos puheenjohtaja Seppo Järvinen,

Urheilujaos vetäjänä Markku Matilainen,

Vapaa-ajanjaos vetäjänä Raimo Heikkilä,

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Raimo Heikkilä.

Osaston tilintarkastajiksi valittiin: Matti Ojala ja Pauli Raunio, varatilintarkastajiksi valittiin: Seppo Järvinen ja Markku Erolainen.

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Raimo Heikkilä.

 

 

Osaston varapääluottamusmieheksi valittiin äänestyksen jälkeen Kimmo Niemi. Äänestyksen tulos: Annettuja ääniä 60 kpl, Kimmo Niemi 39 kpl, Esko Huopainen 20 kpl, Tyhjiä 1 kpl

Seppo Järvinen esitti, että osaston toimesta vietäisiin sanomalehdenkantajien suojavaatetusasiaa eteenpäin Postiliittoon, että Postiliitto voisi asian käsittelyä jouduttaa käymissään neuvotteluissa Pth:n kanssa. Kokouksessa päätettiin, että toimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan ja vie asian Postiliitolle tiedoksi liiton jatkotoimenpiteitä varten.

Seppo Järvinen esitti, että osasto tukisi Ari Kuitusen mahdollista ulkomaan kilpailumatkaa lähinnä matkakustannusten osalta.

Kokouksessa päätettiin asiasta seuraavaa: selvitetään Ari Kuitusen kanssa kilpailumatkan kohdemaa, ajankohta ja kustannukset, sen jälkeen osaston toimikunta toimivaltansa mukaan päättää mahdollisesta tuesta.

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Häkämies päätti osaston vuosikokouksen kiittäen kaikkia paikalla olleita aktiivisesta osallistumisesta kokouksen kulkuun ja esillä olleisiin asioihin.

Kokous päättyi kello 16.30


 

KOUVOLAN OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1986

Kulunut vuosi 1986 oli osastomme toiminnan kannalta melko vilkas ja valtakunnallisesti katsoen vuosi sisälsi kaksi suurempaa osastomme jäseniä koskettanutta tapahtumaa. Tulopoliittisen kokonaisratkaisun ja Virkamiesliiton työtaistelun, joka kesti 46 vuorokautta. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu syntyi kivuliaasti SAK:n kaksi päivää kestäneen yhteislakon jälkeen. Keskenen asia tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa on työajan lyhentäminen.

Osastomme järjestämässä ylimääräisessä osaston kokouksessa 29.03.1986 oli paikalla liiton edustaja selvittämässä ja kertomassa kokonaisratkaisun vaikutuksia jäsenistöömme. Samassa kokouksessa suoritettiin äänestys osaston kannasta kokonaisratkaisuun, osastomme kanta oli yksimielisesti kielteinen. Tällä hetkellä sopimus näyttää huomattavasti paremmalta, sillä suohan se työajan lyhenemisen edut myös pitkään lomaan oikeutetuille jäsenillemme vuoden 1987 alusta. Sopimuksen soveltamisohjeet ovat aiheuttaneet epätietoisuutta keskuudessamme. Virkamiesliiton työtaistelun syynä oli virkamiesten palkkojen jälkeenjääneisyys. Työtaistelu sulki myös kaikki postikonttorit maassamme. Postivirkamiesliittolaiset saivat jäsenistöltämme kaikki sympatiat puolelleen työtaistelunsa aikana. Työtaistelun seurauksena myös postiliittolaiset saavat pienen palkanlisän kevään järjestelyvaraerän jaon yhteydessä.

Tulosvastuullisuus, liikelaitos- sekä virkamiesuudistus antavat uusia haasteita ammattiyhdistystoiminnalle. Yhtenäisenä ammattiosastona pystynemme vastaamaan näihin tuleviin suuriin haasteisiin. Kuppikuntaisuuteen meillä ei ole varaa. 

Osastomme puheenjohtajana on vuonna 1986 toiminut Juha Haapsaari (keskellä), varapuheenjohtajana Leo SavolainenOikealla kuvassa on Kari Laakso.

 

 sihteerinä Hannu Rantala


rahastonhoitajana Matti Laine.

 

Osaston pääluottamusmiehenä on toiminut Raimo Heikkilä. 

Toimikunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet Aila Ahtiainen, Raija Koivunen, Pirjo Nieminen, Tuula Nerkko, Matti Laine, Matti Mallat, Hannu Rantala, Juha Haapsaari, Kimmo Niemi ja Leo Savolainen.

Varajäseninä ovat toimineet Seppo Niinivaara ja Pekka Rämä.

Toimikunta on kokoontunut 8 kertaa kuluneen toimintakautensa aikana, lisäksi järjestettiin jo aiemmin mainittu ylimääräinen osaston kokous.

Osastomme on ollut myös hyvin edustettuna eri valtakunnallisissa tapahtumissa, joita Postiliitto on järjestänyt.

Jäsenistön koulutusta on jatkettu edellisvuosien tapaan, on ollut luottamusmieskoulutusta, tiedotus- ja järjestötiedon koulutusta, erilaisia täydennys- ja jatkokoulutustilaisuuksia, puheenjohtajien koulutus- ja neuvottelupäiviä jne. Kaikissa edellä mainituissa tilaisuuksissa on ollut osastostamme henkilö tai useampia henkilöitä mukana. Mainittakoon myös, että kaikilla osastomme jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua liiton järjestämään koulutukseen oman aktiivisuutensa mukaan. Automiesjaos on valinnut keskuudestaan omat edustajansa valtakunnallisiin tapahtumiin, joissa on käsitelty automiesten ajankohtaisia asioita.

Osastossamme on toiminut osaston toiminnan kannalta tärkeät alajaostot:

  • Automiesjaos puheenjohtajana Seppo Järvinen,

  • Vapaa-ajan jaos vetäjänä Raimo Heikkilä (minä).

Jaostojen toimintakertomukset seuraavat liitteinä.

Postipankin Kouvolan konttorin ja Postiliiton Kouvolan osaston välillä allekirjoitettiin yhteistyösopimus 09.12.1986. Sopimus tuo osastomme jäsenille erittäin hyviä etuja, jäsenen ollessa asiakassuhteessa Postipankkiin. Eduista voisi mainita mm. edulliset lainansaantimahdollisuudet ja PTL:n henkilökuntaetu koroissa.

Osaston jäsenmäärä 31.12.1986 Maksavia jäseniä 215, eläkkeellä 49, miehiä 159, naisia 105. Yhteensä 264.

Osastoon liittyi vuoden 1986 aikana 15 jäsentä. Osastosta erosi vuoden 1986 aikana 4 jäsentä. Eläkkeelle siirtyi vuoden 1986 aikana 4 jäsentä. Kuoli vuoden 1986 aikana 1 jäsen.

 

AUTOMIESJAOSTO

Automiesjaosto on toiminut 6 vuotta. Vuosi 1986 on kulunut hyvän yhteistyön merkeissä. Jaoston puheenjohtajana on kuluvana vuonna toiminut Seppo Järvinen, sihteerinä Matti Mallat ja rahastonhoitajana Matti Laine.

Jaoston toimikunnassa varsinaisina jäseninä: Auvo Valojää, Ismo Ihonen, Pekka Rämä, Matti Mallat, Leo Leskinen, Ari Laakso, varajäsenet: Kari Laakso, Esa Rasimus, Aimo Tylli. Osaston toimikunnassa varsinaiset jäsenet: Juha Haapsaari, Matti Mallat, varaj. Pekka Rämä. Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet: Ta-kulj. Auvo Valojää, Pa-kulj. Esko Huopainen, asentajat Ismo Ihonen.

Työhuonekuntien työsuojeluasiamiehinä

Ta-kulj. Erkki Vättö, Pa-kulj. Asko Aarnivirta, asentajat Esa Saari.

Jaoston varsinainen vuosikokous pidettiin Asemaravintolan kabinetissa tammikuun 17 päivänä kello 19.00. Paikalla oli 15 jäsentä.

Toimikunta kokoontui toimikautenaan 6 kertaa.

Jaoston jäsenmäärä oli kuluvana toimintakautena 47 jäsentä.

Jaoston jäsenet ovat kohtuullisesti ottaneet osaa erilaisiin tilaisuuksiin.

Postiliiton autohenkilöstön valtakunnalliset neuvottelupäivät ja hiihtokilpailut olivat 22-23.2. Seinäjoella. Jaosto oli edustettuna kuudella miehellä. Jussi Sallinen otti osaa myös hiihtoon, Muut edustajat. Leo Leskinen, Seppo Järvinen, Pekka Rämä, Ismo Ihonen ja Auvo Valojää.

2.3. pilkkikilpailuihin Kotkassa otti osaa Ismo Ihonen ja Auvo Valojää. Valtakunnalliset Postiliiton pilkkikilpailut Oulussa maaliskuussa Leo Leskinen, Pekka Kaitila ja Ismo Ihonen olivat pilkkimässä.

Kalervo Mettälän 60-vuotispäivää muisti jaosto pienellä lahjalla.

Kymen motellilla oli 11.4-86 luottamusmiespäivä jaostosta oli Auvo Valojää, Juha Haapsaari, Ismo Ihonen ja Seppo Järvinen.

Pilkkikilpailut pidettiin Tihvetjärvellä 12.4. 19 kilpailijaa oli onneaan koettamassa kohtalaisin tuloksin.

Huhtikuussa oli 12-päiväinen järjestö- ja kokoustekniikan kurssi Kouvolan Cumuluksessa. Seppo Järvinen oli jaostosta paikalla. 13.6. oli tiedotustilaisuus ja saunailta Hotelli Valkealassa, jäseniä mukana 13. Esko Huopainen oli yhden viikon luottamusmieskurssilla syksypuolella. Seppo Järvinen oli neuvottelupäivillä Kittilän Levitunturilla 20-21.9.

 

HUVITILAISUUKSIEN VETÄJÄN TOIMINTAKERTOMUS

Kuluneena toimintakautena osastomme jäsenille järjestettiin kaksi huvitilaisuutta. Postiliiton III retkeilypäivät 7-8.6. Jyväskylässä sekä teatteriretki Tampereelle 1.11. Retkeilypäiville osallistui 8 aktiivista retkeilypäivillä kävijää. Tampereen Työväenteatteriin tutustui ja teatteriesitystä Iltaa, nimeni on Faust, seurasi 36 näyttämökulttuurin ystävää.

 

NUORISOVASTAAVAN TOIMINTAKERTOMUS

 

Osastossamme on 19.1.1987 mennessä alle 30-vuotiaita nuoria yhteensä 44 henkilöä, joista naisia 5 ja miehiä 39. Postiliiton nuorisojaostoon kuuluvat: Matti Wikström Turku, Kari Lempinen Lahti, Raine Manninen Helsinki, Jouni Mäkelä Forssa, Olavi Määttänen Kemijärvi, Juhani Heino Postiliitto. Erityisesti nuorille järjestettyjä tilaisuuksia kuluneena toimintakautena järjestettiin seuraavat:

Nuorisokurssit

27-28.9.1986 Pyhätunturi, Luppo

18-19.10.1986 Polvijärvi, Huhmari

12-13.4.1986 nuorisovastaavien neuvottelupäivät, johon osastos­tamme osallistui Jari Ikonen ja Raimo Heikkilä.

SAK järjesti nuorten kiertueen 11.4-29.4.1986. Unelmakaruselli starttasi Sallasta ja kierrettyään 19 paikkakunnalla se päättyi Turkuun. Postiliitto oli näkyvästi esillä tällä kiertueella. Unelmaralli ei pysähtynyt Kouvolassa. Nuoria remmiin, otetta jengiin toteamuksella toivotan kaikki ammattiosaston nuoret jäsenet mukaan osaston toimintaan.KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 10.4.1986 klo 18.00 Kouvolan Liiketalouden ja ulkomaan-kaupan instituutti, Salpausselänkatu 57 Kouvola Läsnä 80 edustajiston jäsentä. SAK:n edustajana järjestösihteeri Pekka Sarkkinen ja kunniapuheenjohtaja Eino Henttu.

Lassi Ojanen avasi kokouksen ja selvitti kevään sopimustilannetta paikkakunnalla käynnissä olevan työtaistelutilanteen puitteissa. Todettiin, että 80 äänivaltaista edustajiston jäsentä olivat täyttäneet ilmoittautumiskaavakkeen. Todettiin yksimielisesti kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokousedustajille lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtajana sääntöjen mukaan toimivat paikallisjärjestön puheenjohtajat paitsi kohdissa 7 ja 8. Kyseisten kohtien ajaksi valittiin puheenjohtajaksi Kalevi Taavila.

Valittiin kaksi sihteeriä: Martti Sorsa ja Esko Kupias

Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Anja Kahila ja Aarni Peltola

Valittiin viisi ääntenlaskijaa: Raimo Katajamäki, Eino Jaatinen, Seija Appelgren, Keijo Tanska ja Reetta Munne

Valittiin viisijäseninen vaalivaliokunta: Pekka Lindeman pj, Seppo Kola, Mauri Joutjärvi, Juhani Kantola ja Toini HÄmäläinen

Valittiin viisijäseninen julkilausumavaliokunta: Juha Koivula pj, Jaakko Pesu, Hely Peltola, Aimo Tuominen ja Maire Puustinen.

Käytiin laadittu toimintakertomus läpi kohdittain ja hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti.

Koulutusjaoston puheenjohtaja Koivula käytti selventävän puheenvuoron koulutusasioista.

VTY -jaoston toimintakertomus hyväksyttiin.

Naisjaoston toimintakertomus hyväksyttiin.

Kalevi Taavila siirtyi johtamaan puhetta kohtien 7 ja 8 ajaksi.

Lassi Ojanen selvitti tuloslaskelman vuodelta 1985. Kokous esitti toivomuksen, että tuloslaskelman yhteyteen laadittaisiin tulevaisuudessa vertailun helpottamiseksi myös kyseinen talousarvio. Hyväksyttiin tuloslaskelma vuodelta 1985 (liite) Ojanen selvitti taseen 31.12.1985 (liite) Hyväksyttiin tase esitetyssä muodossaan Puheenjohtaja Taavila luki tilintarkastajien lausunnon vuoden –85 tileistä (liite). Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus asianosaisille vuoden 1985, Kouvolan APJ:n tileistä.

Valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 1986 LASSI OJANEN

Valittiin tilintarkastajiksi: Pertti Suova ja Markku Mikkola

Varatilintarkastajiksi valittiin: Timo Räikkönen ja Kalle Karttunen.

SAK:n järjestösihteeri Pekka Sarkkinen esitti alkajaisiksi kiitokset yhteislakon ”hoitamisesta kotiin”. Lisäksi saatiin kuulla tehdyn sopimuksen vaikutuksista yleensä, virkamieslakon tilanteesta, sähköalantyöntekijöiden lakosta, maataloustuloratkaisun vaikutuksista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

1986 oli lakkovuosi

SAK aloitti suuren Yhteislakko nimisen työtaistelun 13. maaliskuuta. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu syntyi kivuliaasti SAK:n kaksi päivää kestäneen yhteislakon jälkeen. Lakko ei siis katkaissut neuvotteluja, mitkä johtivatkin nopeasti tulokseen. Lakko voitiin lopettaa ennen kuin se oli edes kunnolla alkanut. Keskeinen asia tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa oli työajan lyhentäminen.  Sopimus näytti melko hyvältä, sillä soihan se työajan lyhenemisen edut myös pitkään lomaan oikeutetuille jäsenille vuoden 1987 alusta. Sopimuksen soveltamisohjeet aiheuttivat epätietoisuutta.

Toini Hämäläinen kysyi matalapalkkaratkaisusta.

Seppo Kola kysyi leivän hinnan ottamisesta huomioon indeksejä laskettaessa

Sarkkinen vastasi tehtyihin kysymyksiin.

Julkilausumavaliokunnan puheenjohtaja Koivula luki laaditun julkilausumaesityksen. (liite). Julkilausumaesitys hyväksyttiin yksimielisesti Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntömääräisen kevätkokouksen julkilausumaksi.

Kokouksen aikana kerätty tukikolehti Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosastolle luovutettiin osaston edustajalle (yli 800 mk).

Lassi Ojanen kiitti asiallisesta asioiden käsittelystä ja päätti kokouksen klo 19.55 toivottaen kaikille hyvää kevättä.


 

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 10.04.1986 JULKILAUSUMA

 

SAK:n Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston on kevään tuloratkaisuun tyytyväinen, työajan lyhennyksen osalta. Todeten samalla, että kaikkea ei saatu mitä odotettiin, mutta solidaarinen tulonlisäys linja piti työnantajien vastustuksesta huolimatta. Järjestö antaa kaiken tarvittavan tuen niille työläistovereille, joiden sopimukset ovat vielä sopimatta ja joutuvat mahdollisesti taistelemaan saavuttaakseen oikeutetut vaatimuksensa. Järjestö pitää myös tärkeänä lisätä edustamallaan alueella lasten hoitopaikkoja niin, että kaikki tarvitsevat saisivat lapsensa valvottuun hoitoon myös illalla ja viikonloppuisin. Talousalueemme työpaikoista huomattava osa on prosessiteollisuudessa ja palveluammateissa ja näiden työajat eivät noudata ns. virka-aikaa. Edustajisto kehottaa jäsenosastojaan tukemaan lakossa olevia sähkömiehiä kaikin mahdollisin keinoin heidän taistelussaan  paremman elintason puolesta.

 

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 27.11.1986 klo 19.00 Kouvola-talon juhlasali, Varuskuntakatu 11, Kouvola. Läsnä 77 edustajaa, kunniapuheenjohtaja Eino Henttu, SAK:n viirin saajana Elsa Mauno, SAK:n edustajana Markku Toropainen.

Lassi Ojanen avasi kokouksen käsitellen avauspuheessaan mm. ylituotantoa ja työttömyys-kassa-asiaa. Avauksen yhteydessä luovutettiin SAK:n viiri Elsa Maunolle. Toinen viirinsaaja Valio Koskinen ei ollut paikalla. Todettiin, että 77 edustajaa osastoista olivat täyttäneet ilmoittautumiskortin. Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin edustajille kokouskutsun mukana lähetetyt kokoussäännöt ja asialista sellaisinaan. Todettiin, että sääntöjen mukaan puhetta johtavat APJ:n puheenjohtajat Valittiin kokouksen sihteereiksi hallituksen esityksen mukaisesti Martti Sorsa ja Esko Kupias, kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Kari Laakso ja Eino Jaatinen, viisi ääntenlaskijaa: Matti Mallat, Anja Kahila, Osmo Saarenpää, Tuomo Makkonen ja Maija Sorsa, viisijäseninen vaali- ja julkilausumavaliokunta: Juha Koivula, Seppo Kola, Seija Appelgren, Kerttu Rita ja Pekka Lindeman

Kokous hyväksyi Kupiaksen esittelemän toimintasuunnitelman vuodelle 1987 APJ:n toimintasuunnitelmaksi.

Ojanen selvitti TVK:laisten kanssa kehitteillä olevaa Pohjois-Kymenlaakson yhteistyötoimikunnan mallin.

Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohta 2.5. ja päätettiin mennä mukaan yhteistyötoimikuntaan. Lisäksi todettiin, että voimasuhteista johtuen on pyrittävä yksimielisiin päätöksiin. Keskustelussa todettiin lisäksi, että hallituksen on syytä olla vaalikampanjan kanssa tarkkana.

Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 1987 hallituksen esityksen mukaisesti 2,80 mk/jäsen - osaston jäsen. Kokous hyväksyi yksimielisesti Sorsan esittämän talousarvion vuodelle 1987 APJ:n talousarvioksi. Hallitukselle ei ollut jätetty yhtään osastojen esitystä määräaikaan mennessä.

SAK:n asiantuntijalääkäri Markku Toropainen selvitti muun muassa seuraavia asioita:

  • työsuojelu

  • henkinen työsuojelu

  • vaalikampanja kohdistuu erityisesti alle 25-vuotisiin

  • eläkeasioita, yksilöllinen varhaiseläke ja varhennettu vanhuuseläke

  • työllisyysnäkymät tänä päivänä

  • työttömyyskassa-asiat

Lisäksi Toini Hämäläinen kysyi ammattitaudeista

Taavila kysyi työpaikkaterveydenhuoltoasiasta

Koivula esitteli julkilausumavaliokunnan esityksen julkilausumaksi. Esitys hyväksyttiin julkilausumaksi.

Lisäksi keskustelussa tuli ilmi, että APJ:n tulisi ottaa kantaa nollakorotuksiin. Päätettiin siirtää kannanotto Kymenlaakso-lehteen.

R. Heijari esitteli Kouvolan Poikien 75-vuotistoimintaa ja Kouvolan Poikien tukijärjestöä.

Koivula kysyi osastojen lehtiseteliasiasta.

Puheenjohtaja Ojanen kiitti edustajistoa toimikauden aikana tehdystä työstä ja päätti kokouksen.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com