Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 7.1.2019Anjalankosken- ja Kuusankosken postialueet liitettiin Kouvolan postialueeseen 1.1.1988 alkaen. Kouvolan postialuekonttorin alaisuudessa oli 318 henkilöä ja Kuusankosken alaisuudessa 218 ja Inkeroisten postialuekonttorin alaisuudessa 120 henkilöä. Kouvolan postialuekonttorin päällikkönä jatkoi kuusankoskelaisillekin tuttu Oiva Tikka. Kuusankosken- ja Inkeroisten konttoreiden päälliköt siirrettiin Kouvolaan. Uusina organisaatioalueina olivat kuljetus-, jakelu- ja toimipaikka-alueet. Toimipaikkaverkon paikallisena päällikkönä oli Seppo Parikka, entinen Kuusankosken postialeen päällikkö.


KOUVOLAN OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1988

 

Vuosi 1988 on vienyt Posti- ja Telelaitosta aimo askeleen kohti liikelaitosta. Vaikka uudistuksen vaikutus on ollut ensisijaisesti talon sisäinen on se tuonut osastollemme ja koko Postiliitolle uusia haasteita. Meidän on pystyttävä vastaamaan ajan haasteeseen. Tämä tarkoittaa jäs enistön parempaa aktivoimista ja koulutuksen lisäämistä. Tulevana kautena osastomme on aika herätä prinsessa Ruususen unestaan, sillä saavutettuja etuja ja edun valvontaa on pystyttävä lisäämään myös liikelaitoksessa. Uudella postialueellamme toimii oman osastomme lisäksi kaksi uutta Postiliiton ammattiosastoa. Näiden välille on luotu yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on ollut valmistella osastoiden mahdollita yhditymistä. Asia polkee toistaiseksi paikallaan, eräät eivät näe aina oman tittelin takaa yhteistä etua. Toivottavasti tuleva vuosi vie asiaa eteenpäin.

Mennyt vuosi oli myös SAK:n nimeämä työsuojeluvuosi. 1.9.1988 astui voimaan useita työsuojeluun myönteisesti vaikuttavia uudistuksia. Merkittävimpiä ovat työturvallisuus ja työsuojelun valvontalain muutokset. Nämäkin muutokset vaativat koulutuksen lisäämistä työsuojeluvaltuutetuilla ja koko jäsenistölle.

Tämä vuosi on myös liittokokous vuosi. Liittokokouksessa arvioidaan valitsemamme toimintalinja, joten työ jäsenistön oikeuksien puolustamiseksi ja etujen turvaamiseksi jatkuu edelleen rakennemuutoksesta ja PTL:n piirissä tapahtuvasta liikelaitos uudistuksesta huolimatta.

Osaston puheenjohtajana on vuonna 1988 toiminut Esko Huopainen,

 

 

varapuheenjohtajana Raija Koivunen,

 

sihteerinä Leo Leskinen

 rahastonhoitajana Jari Ikonen. 

Toimikunnan jäseninä ovat olleet: Aila Ahtiainen, Auvo Valojää, Anja Paasonen, Jari Ikonen, Raija Koivunen, Oili Saari, Anja Suutarinen, Vesa Lotti, Leo Leskinen ja Kimmo Kosonen. Varajäseninä: Asta Kivinen, Ismo Ihonen, Matti Mallat, Tuula Nerkko ja Kimmo Niemi.

Osaston ja postialueen pääluottamusmiehenä kuluvana kaksivuotiskautena Raimo Heikkilä ja varalla Tuula Jurvanen Anjalankosken osastosta.

Eri ammattiryhmien luottamusmiehinä ovat toimineet:

Tele-autonkuljettajat Auvo Valojää,

Postiautomiehet Seppo Järvinen, autohuoltopaikka Ismo Ihonen, Tele-siivoojat Anja Paasonen,p ostinkanto Eero Takki, lajittelukeskus Kimmo Niemi, postinjakajat Raija Koivunen, san.kantajat Seija Virkkula

Osastolle tärkeiden alajaostojen vetäjinä ovat toimineet:

Automiesjaos puheenjohtajana Auvo Valojää, Urheilujaos Markku Matilainen,

Vapaa-ajanjaos toimikunta, Vuoromiesjaos Vesa Lotti.

Toimikunta on kuluneen kauden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Yhteistoimintaelin kokoontui neljä kertaa. Osastostamme siihen kuuluivat Auvo Valojää, Raija Koivunen ja Raimo Heikkilä.

Osastomme on edellisvuosien tapaan ollut edustettuna eri tapahumissa ja neuvottelupäivillä, joita Postiliitto on järjestänyt. Osastolla on ollut edustus myös paikallisella tasolla VTY-jaoksessa ja Kouvolan Ammatillisessa Paikallisjärjestössä.

Osaston jäsenmäärä oli 31.12.1988 seuraava:

Maksavia jäseniä 250, Eläkkeellä naisia 30, Eläkkeellä miehiä 21, Maksavia jäseniä naiset 131, maksavia jäseniä miehet 166. Yhteensä 301.

1987 valmisteltiin postialueliitosta Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken postialueiden kesken. Kaakkois-Suomen postipiiri asetti myös työryhmän selvittämään Kouvolan postialueen ja postipiirikonttorin hallintojen yhdistämistä. Osastojen vastusteluista huolimatta Anjalankosken- ja Kuusankosken postialueet liitettiin Kouvolan postialueeseen 1.1.1988 alkaen. Kouvolan postialuekonttorin alaisuudessa oli 318 henkilöä ja Kuusankosken alaisuudessa 218 ja Inkeroisten postialuekonttorin alaisuudessa 120 henkilöä. Muutoksen myötä postimiespuolella oli pelkona virkarakenteen heikennykset ja toimihenkilöpuolella työpaikkojen menetykset. Kouvolan postialuekonttorin päällikkönä jatkoi Oiva Tikka. Kuusankosken- ja Inkeroisten konttoreiden päälliköt siirrettiin Kouvolaan. Postikonttoreiden alaisuudessa olivat postitoimistot, postiasemat I ja postiasemat II. Postipiirit lakkasivat 1.4.1990 ja postialueet kuukautta myöhemmin. Näin päättyi myös Kouvolassa majapaikkaansa pitänyt Kaakkois-Suomen postipiiri. Piirihallinto on ollut Kaakkois-Suomessa 1940-luvun puolivälistä lähtien.

Viimeiseksi piiripäälliköksi Kaakkois-Suomessa jäi Matti Mansikkaniemi. Piiripäällikkö Matti Mansikkaniemi tunnettiin Kouvolan lajittelukeskuksen työporukoissa arvonsa tuntevaksi virkamieheksi. Tarina kertoo, että virka-auton avaimia säilytettiin ensimmäisen kerroksen avainkaapissa, mistä ne jouduttiin hakemaan. Hakiessaan avaimia piiripäällikkö Mansikkaniemi joutui tapaamaan laiturilla työskenteleviä. Pidettiin suoranaisena ihmeenä, jos työntekijät saivat häneltä tervehdyksen. Saab-merkkistä virka-autoa säilytettiin Kouvolan lajittelukeskuksen autotallissa, missä olivat myös laiturivaunut ja Transitit. Autotalli oli aivan täysi kulkuneuvoista. Laiturivaunuja noutaessaan postimiehet joutuivat pakostakin astumaan piiripäällikön Saabin puskurin päälle, mistä jäi jalanjälki. Tästä auton likaamisesta piiripäällikkö Mansikkaniemi informoi lajittelukeskuksen työnjohtoa. Tästä lähtien huolehdittiin erityisesti Saabin puskurin puhtaudesta.

Postimiesten suhdetta Kouvolan seudun postivirkamiehiin voitiin pitää vähäisenä ja asiallisena. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että ennen postitoimipaikkojen saneeraustoimia postivirkamiesten asiat olivat paremmalla tolalla kuin rukkasvirkamiesten, mihin postimiehet yleisesti luettiin. Kuuluminen eri keskusjärjestöön lisäsi erilaista suhdetta työnantajaan kohtaan. Suhteita hiersi erilainen tapa hoitaa pitkälomalaisten etuja. Tämäkin asia alkoi korjaantua Postivirkamiesliiton PVL:n liityttyä suoraan SAK:n jäseneksi. Myös Postivirkamiesliiton ammattiosastorakenne oli siinä määrin erilainen, että yhteistyö Kouvolan seudulla oli lähinnä myötätuntoa työntekijöiden edunvalvonnassa. Tästä osoituksena Virkamiesliiton seitsemän viikkoa kestäneen lakon 1986 aikana ei Kouvolan seudun postimiesten taholta syyllistytty lakon alaiseen työhön ja lakkovahdeille annettiin myötätuntoa. Postialueliitos asiassakin oltiin pidättyväisiä ja annettiin tukea postivirkamiesliittolaisen Oili Martomaan toimille työpaikkojen säilymiseksi Kuusankosken ja Anjalankosken paikkakunnilla. Postikonttoriverkon supistuksien vastustaminen annettiin sovinnolla Postivirkamiesliiton hoidettavaksi. Postiliitto kosi useana vuotena Postivirkamiesliittoa (PVL) yhteen liittoon. Yhdistyminen tapahtui vasta 2005 Postivirkamiesliiton edunvalvonnan heikennyttyä riittävästi yhteistyölle otolliseksi.


KOULUTUS 1988

Työsuojelun peruskurssi 16-20.5. Kiljava Kaitila Pekka


Kolmen kuukauden kurssi 18.1-12.2. ja 2-27.5. Pohjolan Opisto Haapsaari Juha


Puheenjohtajien neuvottelupäivät 3-4.9. Mäntyharju  Huopainen Esko


Pl:n rationalisointikurssi 2-5.2. Luppo Heikkilä Raimo ja Niemi Kimmo


Pl:n työntutkimuspäivät Kuusankoskella 18-19.4. Huopainen Esko, Järvinen Seppo ja Valojää Auvo.


Pl:n yhteistoimintakurssi 28.-29.9. Helsinki Huopainen Esko, Järvinen Seppo, Valojää Auvo ja Ihonen Ismo


Nuorisovastaavien neuvottelupäivät 19-20.3. Kuusankoski Kylliäinen Markku.


Nuorisokurssi 19-20.11. Paimio Kosonen Kimmo ja Takki Eero.

 

 

VUOROMIESJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1988

Vuosi 1988 oli Vuoromiesjaoksen ensimmäinen toimintavuosi. Jaoksen toiminnalle asetettiin suuria toiveita, sillä olivathan vuoromiesten työolosuhteet huonohkot. Jaoksen kokouksiin ei osallistunut, jostain syystä, kovinkaan paljon vuoromiehiä, vaikka kokouksien asiat piti olla jokaisen vuorotyöläisen työtä koskettavia. Kokouksissa käsiteltiin työntutkimus-, lajittelukeskus-, työvuoro- ja palkkausasioita.

Pääluottamusmiehet Matti Lindegren ja Kari Kuosa olivat kokouksen vieraina ja heidän kanssaan syntyi vilkasta keskustelua ajankohtaisista asioista.

Konttoriesimies Reino Rajala selvitti kokouksen osallistujille laadunvalvontaa lajittelukeskuksessa.

Kokoukset poikivat esityksiä niin Postiliiton liittovaltuustolle kuin liittokokouksellekin.

Vuoromiesjaoksen puheenjohtajana toimi Vesa Lotti (kuvassa vuodelta 1987) ja sihteerinä Raimo Heikkilä.

 

 

 

 

 

 

 

 

VAPAA-AJANJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1988

Postiliiton retkeilypäivät Turussa mukana yhdeksän

osastomme jäsentä.

Vasemmalta Kimmo Kosonen, minä,- Raija Koivunen.

 


Teatteriesitys Koska tuut takaisin Red Ryder Kouvolan teatterissa veti mukaansa 42 jäsentä.


Postialueen ammattiosastojen yhteinen pikkujoulu pidettiin Orilammen Majalla yli sadan henkilön voimin.


AMMATTIOSASTO JA ELÄKELÄISKERHO

Noin 30 osaston eläkeläisaktiivia, kuvassa, kokoontuivat osaston Suolajärven majalle elokuisena iltapäivänä 1988 pohtimaan, olisiko mahdollista oman kerhon perustaminen Pohjois-Kymenlaaksoon. Asiantuntijana tilaisuudessa oli Lahden eläkeläiskerhon puheenjohtajan Reijo Kangasaho selvittelemässä sikäläisen kerhon toimintaa. Vilkkaan keskustelun jälkeen päätökseksi tuli, että kutsutaan Kouvolan postialueen eläkeläiset yhteiseen palaveriin päättämään kerhon perustamisesta. Järjestelyistä ja tarjoilusta vastasi Postiliiton Kouvolan osasto. Kerhon perustaminen ja suuntaviivat toiminnalle lyötiin lukkoon 5.10.1988 Postipankin tiloissa. Jäseniä kerhossa oli alkuvaihe

 

AUTOMIESJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1988

Automiesjaosto on toiminut 8 vuotta. Vuosi 1988 on kulunut hyvän yhteistyön merkeissä. Jaoston puheenjohtajana kuluvana vuonna on toiminut AUVO VALOJÄÄ ja sihteerinä KARI LAAKSO ja rahastonhoitajana JARI IKONEN. Jaostontoimikunnassa varsinaisina jäseninä Auvo Valojää, Seppo Järvinen, Kari Laakso, Matti Mallat, Erkki Vättö, Ismo Ihonen, Pekka Rämä. Varat Esko Huopainen, Ari Laakso. Osaston toimikunnassa varsinaisina jäseninä Esko Huopainen, Leo Leskinen Auvo Valojää, varat Matti Mallat, Ismo Ihonen.

Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet:

PA-kulj. SEPPO JÄRVINEN, LA-kulj. AUVO VALOJÄÄ, asentajat ISMO IHONEN.

Työsuojeluasiamiehinä ovat toimineet pa-kulj. PEKKA KAITILA, ta-kulj. ERKKI VÄTTÖ ja asentajat ESA SAARI. Jaoston varsinainen vuosikokous pidettiin 22.1.88  Postialuekonttori Kouvola 10 koulutustiloissa. Paikalla oli 10 jäsentä. Toimikunta kookoontunut 4 kertaa. Jaoston jäsen määrä on 46. Jaoston jäsenet ovat ottaneet kohtuullisesti osaa eri tilaisuuksiin. Postiliiton autohenkilöstön valtakunnalliset neuvottelu ja hiihtokilpailut olivat 27-28.2.1988 Kajaanissa. Jaoston edustajina olivat Seppo Järvinen, Matti Mallat, Pekka Rämä.

Pilkkikilpailut pidettiin Tihvetjärvellä 26.3.1988 osallistujia tyydyttävästi.

15.1.88 Automiesjaos vieraili Postipankissa tutustuen m.m.  kirjauskeskukseen ja saunaan saunomisen muodossa.

6-7.2.88 S. Järvinen luottamusmiesten täydennys päivillä Hotelli Kimmelissä Joensuussa.

15.4.88 A. Valojää, S. Järvinen, I. Ihonen luottamusmiesten koulutustilaisuus Hotelli Leikarissa.

18-19.4.88 S. Järvinen, A. Valojää, E. Huopainen työntutkimuskurssilla Hotelli Sommelossa.

28-29.9.88 S. Järvinen, A. Valojää, I. Ihonen puheenjohtajien ja luottamusmiesten laivaseminaari. P. Kaitila työsuojelu kurssilla KIRJAVALLA.

12.8.88 Saunailta Suolajärvellä postimökillä osallistujia sopivasti.


1988 In memoriam RAIMO HAVASARA

Rami syntyi 14.11.1926. Hän liittyi osaston jäseneksi 1.3.1956 ja osaston puheenjohtajaksi hänet valittiin vuosiksi 1960–1965. 1963–1966 Raimo Havasara oli Postimiesliiton liittovaltuuston jäsen. 10.10.1965 osaston 50-vuotisjuhlassa liiton puheenjohtaja Paavo Markkola luovutti Raimo Havasaralle liiton hopeisen ansiomerkin.

Myös postimiesten esimies Raimo Havasara (SDP) toimi Kouvolan kaupungin valtuustossa vuosina 1965–1966.

Vuosina 1961–1965 Ramilla hallussaan oli toimittajan tietopankki. Hänen tekemänsä monisivuiset osaston toimintakertomukset huokuivat suurta ammattitaitoa ja asioihin perehtymistä. Vuodesta 1951 lähtien hän oman toimensa ohella kirjoitti sanomalehtiin. Postimies-lehden avustajana hän aktiivisesti toi postilaisten tietoon Kouvolan osaston asioita, tarinoita juhlista vaatimuksiin työolosuhteiden korjaamiseksi. Myös reportaasit Postimies-lehdessä eri osastojen toiminnasta ja osastojen kotipaikkakunnista olivat Raimon kynästä lähtöisin.

Osaston luottamusmiehenä hän toimi vuosina 1957–1959. Inkeroisten posti – ja lennätinkonttorin esimieheksi hänet nimitettiin 1965 ja Helsingin postikonttoriin vuonna 1967.

Virkavapaana hän oli 1.8.1966 lähtien hänen toimiessa VY:ssä. Kokouksessaan 3.6.1966 valitsi Virkamiesten Yhteisjärjestö (VY) ry:n hallitus valitsi Raimon järjestön toimitsijaksi. Tästä tehtävästä hän siirtyi 43 vuotiaana, helmikuusta 1970 lähtien, Postin huoltotoimiston piirihuoltajaksi. Huoltotoimistossa hän hoiti työturvallisuus- ja työsuojelu asioita. Raimo kuoli vuonna 1988. 

 

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Aika 24.03.1988 kello 18.00 Kouvola-talon auditorio, Varuskuntakatu 11 Kouvola

Läsnä 71 edustajiston jäsentä, SAK:n edustajana piirisihteeri Kai Ritala ja

Osuuskunta EKA yhtymän jäsenpalveluosaston johtaja Veli Lehtinen.

Lassi Ojanen avasi kokouksen, käyden läpi menneen toimintavuoden tapahtumia ja mainitsi tulevina tapahtumina

 • APJ -tutkimus

 • Kaupunkiin vaikuttavien korvaavien työpaikkojen saamiseksi

 • EKA:n vaalit

 • Tehdyt jäsenanomukset APJ:n jäseneksi, toivottaen uudet osastot tervetulleiksi paikallisjärjestöön.

Todettiin 71 edustajan täyttäneen ilmoittautumiskortin kokoukseen.

Lisäksi myönnettiin läsnäolo-oikeus Veli Lehtiselle ja SAK:n piirisihteerille.

Todettiin kokouskutsut osastoille ja edustajiston jäsenille lähetetyiksi sääntöjen edellyttämänä aikana ja hyväksyttiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin kokouskutsujen mukana lähetetty asialista seuraavin korjauksin kokouksen asialistaksi

Kohta 5 Kokousvirkailijat:

 • Valitaan puheenjohtaja kohtiin 7-10

 • Lisättiin alakohta f) Valitaan viisijäseninen vaalivaliokunta

Lisäksi päätettiin siirtää kahvitauko kokousvirkailijoiden valinnan jälkeen pidettäväksi ja EKA:n asiat päätettiin keskustella välittömästi tauon jälkeen.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. Valittiin puheenjohtajaksi kohtiin 7-10: Kalevi Taavila

 2. Valittiin kaksi sihteeriä Laila Boholm ja Esko Kupias

 3. Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa varamiehineen: Pekka Lindeman ja Aimo Tuominen​, varamiehet: Eino Jaatinen ja Tauno Lindberg.

 4. Valittiin viisi ääntenlaskijaa:​ Juha Niemivirta, Maire Puustinen, Pekka Jauhiainen, Risto Huttunen ja Kalle Karttunen

 5. Valittiin viisijäseninen julkilausumavaliokunta

Juha Koivula pj, Raimo Katajamäki, Kaija Mönkkönen, Juhani Kantola ja Kerttu Rita

 1. Valittiin viisijäseninen vaalivaliokunta: Tuomo Makkonen pj, Ahti Honkanen, Matti Mallant, Samuli Lyypiä ja Kaija Räsänen

Kahvitauon päätyttyä käsiteltiin Osuuskunta EKA yhtymän asioita Veli Lehtisen alustuksen pohjalta.

APJ:n toimintakertomus vuodelta 1987 hyväksyttiin otsikkokäsittelynä, koska kertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä.

APJ:n naisjaoston toimintakertomus 1987 hyväksyttiin.

VTY -jaoston toimintakertomus päätettiin lähettää osastoille hyväksyttynä, koska VTY -jaosto ei ollut toimittanut viimeistelemäänsä toimintakertomusta kokoukselle.

Kalevi Taavila siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi kohtiin 7-10

KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1987 TILEISTÄ

Käsiteltiin kulut asiakohdittain ja hyväksyttiin kulupuoli. Käsiteltiin ja hyväksyttiin tulot. Todettiin tilikauden alijäämäksi 8027,52mk ja hyväksyttiin APJ:n tuloslaskelma 1.1.-31.12.-87. Käsiteltiin ja hyväksyttiin tilitase 31.12.1987 ja todettiin vastaavaa ja vastattavaa puolien loppusummaksi 39862,91mk. Puheenjohtaja Taavila luki tilintarkastajien lausunnon v 1987 tileistä. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilintarkastajien esityksen mukaisesti toimihenkilöille tili- ja vastuuvapaus APJ:n vuoden 1987 tileistä. Lisäksi päätettiin kattaa alijäämä pääomasta.

Valittiin APJ:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1988 Lassi Ojanen. Puheenjohtaja Ojanen kiitti osoitetusta luottamuksesta ja toivoi vuorovaikutuksen kehittyvän osastojen kanssa myönteiseen suuntaan.

Valittiin APJ:n tilintarkastajiksi vuodeksi 1988 Markku Mikkola ja Pertti Suova

varatilintarkastajiksi valittiin Aatos Pennanen ja Maire Puustinen.

Kai Ritala kiitti aluksi hallitusta ja puheenjohtajaa siitä, että APJ:n toiminta ollut vilkasta menneenä toimintavuotena. Tulevaisuuden näkymistä Ritala huomautti, että edunvalvontaan on satsattava. Läänin alueella erityisesti metsäteollisuuden kovat muutokset aiheuttavat haasteita, joihin on pystyttävä vastaamaan. Lisäksi Ritala selvitti:

 • Läänin yhteistyötä neuvottelukunnassa

 • Kymi-neuvottelukunnan työtä

 • Gefan tilanteessa tehtyjä toimenpiteitä

 • Missään tapauksessa ei auta nostaa käsiä pystyyn vaan on satsattava ammatilliseen aikuiskoulutukseen

 • SAK:n tavoitteita työsuhdesopimukseen

 • Palkka

 • Sosiaaliturva

 • Työsuhdeturva

 • Työsuhdeturvan käsite laajenemassa. Uudelleensijoittamiseen painopiste

 • Koulutus

 • Sijoittaminen

 • Sopimismenettely

 • Uudistuksessa liikahdettu merkittävästi

 • Luottamusmiehet koulutettava. Koulutuksessa Paikallisjärjestöt oikea koulutuspaikka

 • Uudistuksen keskeisiä kohtia:

 • Töiden väheneminen irtisanomisperusteena

 • Irtisanomisaikojen piteneminen

 • Irtisanominen liikkeenluovutuksen yhteydessä

 • YT-lain edellyttämä neuvotteluaika 2kk

 • Irtisanotun työntekijän takaisinottaminen

 • Lomauttaminen

 • Osa-aikatyösuhdeturva

 • YT-menettelyä kehitetään

 • Tehostettu neuvottelumenettely edellyttää vähintään 30 työntekijää

 • Ritala totesi, että vuoden kuluttua mahdollisuus keskitettyyn sopimukseen.

Hyväksyttiin seuraavat kolme ammattiosastoa Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n jäseneksi: Kouvolan Liikeväki ry, Maa- ja Vesirakennusala no 548 Kouvola, Valkealan Kunnantyöntekijät ja Viranhaltijat KTV 347 ry.

Todettiin, että Kouvolan APJ järjestää Kouvolan työväenpuolueiden Kunnallisjärjestöjen kanssa yhteisen Vappujuhlan aikaisempien vuosien perinteen mukaan.

Juha Koivula esitteli julkilausumavaliokunnan esityksen julkilausumaksi. Hyväksyttiin julkilausuma Aatos Pennasen esittämällä muutoksella. Sana ihmettelee vaihdettiin ilmaisuksi, paheksuu.

Puheenjohtaja Ojanen päätti kokouksen 20.50 pahoitellen aikapulan vuoksi toteutumatonta keskustelua SAK:n edustajan tilannekatsauksen yhteydessä.


 

 

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 24.03.1988 JULKILAUSUMA

SAK:n Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajisto paheksuu yhteiskunnan ja yritystoiminnan hitaita ja riittämättömiä toimia, joilla voitaisiin helpottaa taloudellisen ja henkisen rakennemuutoksen tuomia ongelmia.

Ay-liikkeen tekemät esitykset taloudellisen demokratian ja yhteisvastuun kehittämisestä ovat olleet vastaanotoltaan kuin pään iskemistä seinään. Voimakas osa-aikatyön/työttömyyden lisääntyminen kertaa vaikutuksensa välillisesti laajalle muihinkin ammattiryhmiin. Syntyneiden ongelmien jälkihoitokin on jätetty pääosin markkinavoimien hoitoon.

Kymi-projektin täysimittainen hyödyntäminen mm. aikuiskoulutuksen radikaalilla kehittämisellä toisi lievennystä yksilötason hätään ja alueelle sen kaipaamaa potkua eteenpäin.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

 

Aika 24.11.1988 klo 18.00 Kouvola-talon opintosali Varuskuntakatu 11 Kouvola.

Läsnä 56 edustajiston jäsentä. SAK:n edustajana sopimussihteeri  Matti Kopperi.

APJ:n puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen mainiten Kouvolan APJ:n mukanaolosta: SAK:n APJ -tutkimuksessa, Projektissa jäsenistön osallistumisaktiivisuuden kehittämiseksi ja TEVA -alan työllisyysaloitteessa. Puheenjohtaja totesi APJ -tutkimuksen osoittavan, onko APJ muutakin kuin paperitiikeri. APJ:n edunvalvontatehtävästä puheenjohtaja totesi vain osastojen ja APJ:n yhteistyön vievän tuloksiin. Todettiin 56 edustajan täyttäneen ilmoittautumiskortin kokoukseen. Todettiin kokouskutsut osastoille ja edustajiston jäsenille lähetetyksi sääntöjen edellyttämänä ajankohtana ja hyväksyttiin kokous päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin kokoussäännöt ja hyväksyttiin kokoukselle kokouskutsun mukana lähetetty asialista.

VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. Puheenjohtaja​. Todettiin, että sääntöjen mukaan puhetta johtavat paikallisjärjestön puheenjohtajat.

 2. kaksi sihteeriä​: Kerttu Rita ja Esko Kupias.

 3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa​: Salme Nokkanen ja Kalevi Taavila.

 4. viisi ääntenlaskijaa​: Kalle Kauppinen, Raimo Katajamäki, Mauri Joutjärvi, Irmeli Lehtoluoma ja Aino Hyvönen.

 5. viisijäseninen vaali- ja julkilausumavaliokunta​ Juha Koivula pj, Seppo Kola, Kaija Mönkkönen, Ritva Hannola ja Liisa Laherto.

Esko Kupias esitteli APJ:n toimintasuunnitelman 1989. Juha Koivula esitteli toimintasuunnitelmaan liittyvän projektin jäsenistön osallistumisaktiivisuuden kehittämiseksi. APJ:n toimintasuunnitelma 1989 projekteineen hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti APJ:n jäsenmaksuksi 1989 kolme markkaa/jäsenosaston henkilöjäsen. Esko Kupias esitteli APJ:n talousarvion vuodelle 1989. Hyväksyttiin tulopuoli ja hyväksyttiin menopuoli. Molemmat päättyivät summaan 58960 mk.

Päätettiin Kouvolan - Kuusankosken Liiketyöntekijöiden kirjeen johdosta, että koska neuvottelutilanne on kesken, tehdään asian vaatimat toimenpiteet tilanteen edetessä asianomaisen osaston kanssa käytävien neuvottelujen mukaan.

Sopimussihteeri Matti Kopperi selvitti rakennemuutosta 15 vuoden periodilla. 2,6 milj. työllisten määrästä jää 0,8 milj. eläkkeelle. Vastaavasti kouluista tulee 0,9 milj. työntekijää. 1,2 milj. vaihtaa työtä.

 • Euroopan yhdentymisen mukanaan tuomia asioita: Viestiliikenteen, pankkitoiminnan ja matkailun kannalta.​ Suurimmat vaaratekijät kohdistuvat sosiaalipuoleen.

 • Yhdistelmäratkaisun tilanne

573000 jäsentä mukana. 189400 voi tulla mukaan kevään aikana. 297000 lopullisesti irti ratkaisusta. Herää kysymys onko solidaarista palkkapolitiikkaa ja onko keskitetyillä ratkaisuilla tulevaisuutta.

Selvityksen pohjalta käydyssä keskustelussa todettiin, että Euroopan yhdentyminen on niin laaja asia, että asiasta olisi hyvä järjestää yhden illan keskustelutilaisuus. Taavila totesi, että kyllähän Suomestakin käydään töissä muualla. On vain pidettävä huoli, että sopimuksien mukainen palkkaus toteutuu. Lisäksi on huomioitava, että työntekijä on aina myös kuluttaja.

Hyväksyttiin julkilausumavaliokunnan esitys, että julkistetaan aluksi yleiskannanotto Poikkeuslupamenettelystä ja toinen kassakaappipaperi kauppaliikkeiden aukioloajoista, joka julkaistaan neuvottelujen jumiuduttua. Päätettiin pitää yhteyttä liikealan järjestöihin ja toimia tarpeen mukaan.

Päätettiin katsoa Eero Sukin tekemä video vappujuhlasta 1988.

Puheenjohtaja Ojanen päätti kokouksen klo 19.50.

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. EDUSTAJISTON KOKOUS 24.11.1988 KANNANOTTO

POIKKEUSLUPAMENETTELY

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. pitää nykyistä poikkeuslupamenettelyä aikansa eläneenä. Esimerkiksi Kauppa- ja teollisuusministeriö, työsuojeluorganisaatiot yms. antavat yksipuolisia päätöksiä, jotka pitävät sisällään lupia ylittää normit. Työnantaja tulkitsee luvat ikään kuin sopimuksiksi ja edellyttää, että niitä tulisi noudattaa, vaikka toinen osapuoli ei ole niitä hyväksynyt.

Kouvolan APJ:n mielestä poikkeuslupa on vasta raami lainsäädännössä ja sen pohjalta tulee asianomaisten järjestöjen sopia tarkemmin heille sopiva ratkaisu. Nykyinen käytäntö luo yksipuolisia ohjeita, mikä ei voi olla demokratian pelisääntöjen tarkoitus.

Kaiken kaikkiaan poikkeusluvista tulisi päästä eroon ne kun ovat nimensä mukaisesti normit ylittäviä erikoistilanteita, joissa on aina kysymys työntekijän työolosuhteiden huonontamisesta.

EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS 24.11.1988

KANNANOTTO

KAUPPALIIKKEIDEN AUKIOLOAJAT

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. paheksuu niitä pyrkimyksiä, joilla pyritään pidentämään kauppojen aukioloaikoja vastoin työntekijäjärjestöjen kantaa.

Kouvolan APJ pitää tilannetta hämmästyttävänä, kun työnantaja ei soisi työntekijöilleen ns. joulurauhaa tai muutakaan tilaisuutta perheiden yhdessäolon lisäämiseen.

Kouvolan APJ toivoo, että sen jäsenjärjestöjen jäsenet välttäisivät asioimista niissä liikkeissä, jotka käyttävät vastoin yleistä mielipidettä pidennettyjä aukioloaikoja.


 

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN VTY -JAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1.3.88-28.2.1989

Jaostotoiminnassa vietimme jonkinmoista ”välivuotta”. Toimintavuoden alkupuoliskolle ajoittuivat kunnallisvaalit, jotka vaativat voimavaroja jaoston jäseniltä. Tulostakin tuli. VTY-läisesti ajatellen kunnallisvaalit menivät kohdaltamme hyvin.

Yhteistyössä Lahden jaoston kanssa järjestimme kurssin: Järjestötoiminnan suunnittelu ja kehitys sekä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet. Oppilashankintaa suoritimme VTY:n järjestämälle taloudenhoitajien peruskurssille. Jatkokurssi järjestettiin kutsukurssina peruskurssin käyneille. VTY:n järjestämille luottamusmiesten koulutuspäiville osallistui runsas joukko jäsenosastojen luottamushenkilöitä. Järjestimme yhteiskuljetuksen.

EKA:n vaaleista tiedotimme osastoissamme.

Kunnallisvaalit olivat esillä jäsenosastoissa.

Kehotimme osallistumaan jäsenistömme kotipaikkakunnilla järjestettäviin vappujuhliin.

JAOSTON KOKOONPANO

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja

Jaakko Pesu RL os. 72 

Varapuheenjohtaja  Mauri Onttonen
Harry Holm VTVL os 108

Esko Varis

 

Sihteeri Marjatta Riuttala PL os. 

 

   Maire Ikkala

Taloudenhoitaja Kalle Karttunen VML:n KVL os.

 

   Touko Laitinen

Raimo Heikkilä PL:n KVL:n os.

    

 Hannu Rantala
Erkki Kaarakainen RL os. 32 

 Taisto Viitalo

 

 

Eero Matintalo RL os. 157  

    Mauri Joutjärvi

 

Pauli Lehtonen RL os. 97  

  Heikki Salovirta

 

Ritva Hannola VTVL os. 163 

 Sylvi Niemi

                                                           

Tilintarkastajina toimineet Ritva Hannola ja Pauli Lehtonen.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N NAISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1988

 

Toimihenkilöt: Puheenjohtaja Eila Mehtonen, sihteeri Pirkko Perttula, opintosihteeri Paula Hakkarainen, rahastonhoitaja Aino Hyvönen.

Naisjaoston toiminta on ollut hiljaista johtuen siitä, että ei ole saatu uusia jäseniä riittävästi mukaan. Tämä vaikutus näyttää olevan koko järjestöelämässä.

Olemme kuitenkin olleet mukana järjestämässä yhteisiä iltamia ja vapputansseja TSL:n kanssa. Samoin APJ:n pilkkikilpailujen järjestelyissä emäntänä.

Olemme olleet SAK:n naistenpäivillä Kiljavalla ja paikkakunnan tapahtumissa mukana. Olisi ollut toivottavaa, että naisia olisi saatu enemmän mukaan naisjaostotoimintaan pohtimaan asioita, jotka ovat heitä lähellä. Sillä pienessä ryhmässä on helpompi puhua ja saada äänensä kuuluville.

Kiitämme Paikallisjärjestöä tuesta jaoston toimintaa kohtaan.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com