Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Päivitetty 21.5.2019


 

EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAIDEN
VIE­RAILU
Kymenläänin ay-liikkeen eduskun tavaaliehdok­kaita tu­tustuu tiis­taina 21.2.1­995 klo 12.45 Kymen­laakson la­jittelukeskuksen toimintaan. Klo 17.30 alkaen Nuorisotalo Ki­skossa on Tulevaisuusiltamat. Kansanedustajat esiintyvät myös toritapahtumassa 9.00 – 12.00. SOPPATARJOILU!OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESSA 
OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESSA 
09.01.1995 KLO 18.30-21.00 LAJITTELUKESKUS, KOUVOLA
Osaston sihteeriksi valittiin Leo Leskinen. Osaston taloudenhoitajaksi valittiin Raimo Paavo Heikkilä. Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Kajander. Osaston varasihteeriksi valittiin Tuula Jurvanen. Osaston lomavastaavaksi valittiin Unto Autio. Osaston tiedotussihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Osaston opintosihteeriksi valittiin Tero Kelkka. Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Tero Kelkka. Luettiin kutsut Kouvolan Metallityöväen Ammattiosaston ja Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 50-vuotisjuh­liin. Päätettiin muistaa molempia 200mk:n kukkaterveh­dyksellä.Osaston edustajiksi Metallin juhlaan valittiin Leo Leskinen ja Hannu Kajander, Kirjatyöntekijäin juh­laan Kajander ja Pekka Valli. Luettiin kutsu AY-petankkin turnaukseen, joka pidetään Hämeenlinnassa.Päätettiin osallistua 3-henkisellä jouk­kueella jonka majoitus ja osanottomaksu maksetaan. Lehtisetelin arvo päätettiin pitää entisellään 60 mk. Päätettiin perustaa tukiryhmä Valto Koskelle, mikä saa käyttää nimeä Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston Valto Kosken tukiryhmä. Ryhmän vetäjäksi valittiin Raimo P. Heikkilä.

Leo Leskinen kertoi automiesten kokoontuvan 13.01.1995 ja kokouksessa tullaan keskustelemaan oman yt-ryhmän perustamisestaHeikkilä kertoi, ettei mopoja ei tule jakeluun. Taloudenhoitaja Raimo Heikkilä esitteli osaston tulos-ja tasetilit toimikunnalle, toimikunta hyväksyi tilit. Kevätvuosikokous pidetään helmikuun 17 päivänä 1995 LJK:n vintillä klo 19.00. Osasto tarjoaa pientä pur­ta­vaa. Toimikunta kokoontuu tuntia ennen. Jakelujaoksen kokous pidetään 28.01.1995. Esko Huopainen tarjoaa 50-vuotis kahvit 03.02.1995 Ljk:ssa.Puheenjohtaja Esko Huopainen päätti kokouksen klo 21.00.

Viimeisen puolentoista vuoden ajan on puhuttu postilaisten kans­sa ravinnosta, liikunnasta, omista pienistä ja vähän suuremmista tuntemuksista työssä, kotona, vapaa-ajalla jne... Kaikilla tuntuu olevan kiire johonkin eikä tulevaisuuskaan aina onnelliselta näytä. Kävelytesti joukkotapahtumana ei oikein kiinnostanut suurta pos­tilaisyleisöä kuluneena syksynä, joten - miten olisi talvinen luonto - inspiroisiko se yhteiseen latu- tai lasketteluretkeen kauniiseen talviluontoon? Pilkkijöitä ja punnertajia sekä tenniksen pelaajia tuntuu olevan joukossanne kiitettävän runsaasti ja monenlaisia uusia vapaa-ajan harrastuksiakin löytyy harrastuslistalta terveyshaastatte­lun yhteydessä. Innokkaat harrastelijat voisivat esitellä omia tuttuja harrastuksiaan työtoverielleen teemaviikkojen yhteydes­sä. Vatsatanssi, kuntonyrkkeily, steppi - tässä muutamia vaihtoehtoja… Olemme menossa kevättä kohti ja valoisa aika koittaa taas kerran vapauttaen meidät kaamoksesta. Jaksamme hoitaa henkistä sekä fyysistä kuntoamme entistä ehommaksi. On ilo huomata, että pu­heet ja teot yhtyvät yhteiseen terveyspakettiin toisella Tykö-tapaamisella.
MUTTA... tekemiset ja tekemättäjättämiset eivät ole este tulla "terveyssyyniin".OTETAAN KAIKKI OSAA - KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ KAMPANJAAN JA MUIS­TETTAN - SAVUTON POSTI
KAMPANJA MYÖS!!!!
Odotan kutsua tapahtumiin 

 

 

 
työterveyshoitaja Kaarina Tähtinen.

 
OTETAAN KAIKKI OSAA - KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ KAMPANJAAN JA MUIS­TETTAN - SAVUTON POSTI
KAMPANJA MYÖS!!!!
Odotan kutsua tapahtumiin työterveyshoitaja Kaarina Tähtinen.
POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTO 124 R.Y:N VUOSIKOKOUS
17.2.1995 klo 19.00-19.55 Ravintola Figaro. Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta. Kokoukselle sihteereiksi valittiin Leo Les­ki­nen ja Rai­mo Heikkilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Järvinen ja Kari LaaksoÄäntenlaskijoiksi valittiin Jukka Peippo, Pekka Valli ja Lasse Vikman.

Vasemmalta Valto Koski ja minä.

Valto Koski käsitteli laajasti (25 min. kestänyt puhe) ajankohtaisia asioita.

Raimo Heikkilä kehoitti jokaisen kirjoittavan nimensä vieraskirjaan.

Osanottajille jaettiin toimintakertomus. Käytiin toi­mintakertomus läpi pääkohdittain.

Toimintakertomus 1995 hyväksyttiin muutoksitta. Raimo Heikkilä esitteli tilikertomuksen ja tilintarkas­tajien lausunnon.

Päätettiin myöntää tili-ja vastuuvapaus tilivelvolli­sille.

Päätettiin esittää päätoimisten pääluottamusmiehen ja työsuojeluvalttuutetun valitsemiseksi Kymenlaaksoon. Puheenjohtaja Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 16.10.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y:n toimikunta

Tiistaina 28.2.1995 KLO 18.30-20.45 Kymenlaakson lajittelukeskus, Kouvola 20. LÄSNÄ Esko Huopainen, Leo Leskinen, Raimo Heikkilä,Unto Autio, Teuvo Jyräs ja Raija Koivunen.

Valittiin osaston edustajat Kaakkois-Suomen aluejärjes­tön teemapäiville Imatralle 11 – 12.3.1995. Osaston edustajiksi valittiin Leo Leskinen, Raimo Heik­kilä, Raija Koivunen, Unto Autio ja Esko Huopainen. Päätetään osaston osallistumisesta Vuokatin ulkoiluretkeen. Päätettiin maksaa 100mk/jäsen ja kuljettajalle 200mk.

Valitaan osaston 80-vuotisjuhlatoimikunta. Valittiin nykyinen toimikunta koordinaattorinaan Esko Huopainen. Luettiin Demarien kirje vaaliavustuksista ja päätettiin avustaa ainoastaan Valto Koskea 500 mk:lla.

Luettiin Sumen Pakolaisapu ry:n kirje ja päätettiin, ettei makseta avustuksia kehnon taloudellisen tilanteen takia. Päätettiin tehdä neljä esitystä liittovaltuuston kokoukselle:

1.Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. esi­ttää syksyn 1995 palkankoroitustavoitteeksi 8% yleiskorotusta taulukkopalkkoihin. Korotuksen tulee vastaavasti lisätä palkanlisiä 8%.

2. Lomaetuisuudet tulee säilyttää vuoden 1995 tasolla.

3.Jakajan työajan on päätyttävä jakelun lähtöpistee­seen.

4.Käsittelyn ja kuljetuksen palkkauksen siirtolisät on käytettävä samalla tavoin kuin jakelussa.

Raimo Heikkilä selvitti luottamusmies toiminnan uutta organisaatiota.

Luottamusmiesten puheenvuorot

Leo Leskinen kertoi kuljetuksen yt-ryhmän kokouksen asioita.

Raimo Heikkilä kertoi jakelun yt-ryhmän asioita ja sel­vitti palkan korotuksen myöhentämistä.

Käsittelyjaos järjestää osaston pilkkikilpailut 25.03 tai 1.4 Pyhäjärvellä. Päätettiin hankkia osastolle sanelukone.

Pueenjohtaja Esko Huopainen lopetti kokouksen klo 20.45

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON SYYSVUOSIKOKOUKSESSA

25.11.1995 klo 13.00-15.30 Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvotteluhuone. Osaston puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen kertoen 80-vuotisjuhlan onnistuneen odotuksien mukaisesti.

Kokouksesta on tiedoitettu 13.11.1995 päivätyllä jä­sentiedotteella ­työpaik­ko­jen ilmoitustauluilla. Osaston työttö­mät ja eläkeläiset saivat ilmoituksen kokouksesta kirjeellä ko­tiin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös­valtaiseksi. Kokouksen osallistujille jaettu kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta. Kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Leo Les­kinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Paavola ja Jukka Peippo. Ääntenlaskijoiksi valittiin Unto Autio, Seppo Järvinen ja Pekka Valli.

Leo Leskinen esitteli osaston toimintasuunnitelman vuo­delle 1996. Toimitasuunnitelmasta käytettiin kymmenen puheenvuo­roa. Toimntasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Raimo Heikkilä esitteli osaston talousarvion v. 1996, mikä hy­väksyttiin muutoksitta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huopainen. Osaston toimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi esitet­tiin: Autio Unto, Heikkilä Raimo, Jurvanen Tuula, Jyräs Teuvo, Kajan­der Hannu, Keränen Pekka, Koivunen Raija, Kujala Eira, Leskinen Leo, Mäkelä Arja, Paronen Päivi, Peippo Jukka, Valli Pekka ja Vuorela Hannele.

Käytiin suljettu lippuäänestys. Toimikuntaan valittiin:

Autio Unto

Heikkilä Raimo

Jurvanen Tuula

Jyräs Teuvo

Kajan­der Hannu

Koivunen Raija

Leskinen Leo

Mäkelä Arja

Peippo Jukka

Val­li Pek­ka

Toimikunnan varajäseniksi valittiin ja äänioikeus järjestykseksi:1 Keränen Pekka, 2 Järvinen Seppo, 3 Vuorela Hannele4 Kujala Eira, 5 Kivinen Asta, 6 Paronen Päivi,, Takki Eero, 8 Paavola Pekka, Nerkko Tuula, ja Nurmela Visa.

Osastolle valittiin automies-, käsittely-,jakelu-, nuoriso- ja Kuusankosken jaos. Varsinaisiksi tilintarkajiksi valittiin Timo Aho ja Esa Rasimus. Varatilintarkastajiksi valittiin Heikki Merivirta ja Pekka Paavola. Osasto on toimintasuunnitelmassaan 1996 käynyt toimiin mökkien kan­nattavuuden lisäämiseksi. Kokous katsoi tämän riittävän täs­sävaiheessa ­ja mer­kitsi kirjeen tiedoksi. Seppo Järvinen penäsi osaston luottamushenkilöiltä aktiivisuutta tiedottamisessa.

Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 15.30.

Automiesten saunailta 10.1­1.1995 klo 18.00 alka­en. Terminaalin vinttillä. Antosalon Veikko selvittää uutta palkkajärjestelmää ja muita ajankohtaisia asi­oita. KAIKKI MUKAAN! Jaos tarjoaa pientä purta­vaa ja saunaoluet. Terveisin Juice

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS 1995

YLEISTÄ

Työllisyyden hoito muodostui maamme hallituksen tärkeimmäksi asiaksi. Lähes puolen miljoonan työttömyysluvut ovat kansanta­loudellemme kestämätön tila. Lipposen hallituksen lupaukset puo­littaa työttömyysluvut tällä vuosikymmenel­lä ovat olleet tois­tai­sek­si sa­na­he­linää. Myös Suomen PT:llä, yhtenä suurimpa­na työnantajana ja valtion omistamana yhtiönä on oma velvollisuus huolehtia suomalaisten työllisyydestä. Suo­men lii­tyt­tyä Eu­roo­pan Unio­nin jä­sek­si las­ki­vat elin­tar­vik­keiden hinnat 11%. Suomen liitty­minen Eu­roo­pan yhtei­seen ra­ha­liittoon keskus­telutti ammat­tiyh­distys­päät­tä­jiä. EMUn vaiku­tuk­sista kai­vataan selvityk­siä ja kysymyk­siin tarvi­taan vastauk­sia ennen päätöksen­tekoa. Maan hal­litus yhdessä työ­mark­kinaosa­puo­lien kanssa val­misteli työttö­myysturvan ko­konaisuudistusta.
JÄRJESTÖTOIMINTA
Pitkällisten neuvottelujen tuloksena allekirjoitettiin 20.1.1995 Postiliiton ja PT:n Työnantajayhdistyksen välillä neuvottelutu­los kuljetuksen, käsittelyn ja ja jakelun työnjohto- ja päällik­köteh­tä­viä kos­ke­vak­si työ­eh­tosopi­muk­sek­si. Osa osas­ton esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vista työn­johtajis­ta oli­vat tyy­tymät­tömiä osas­ton- ja Pos­ti­lii­ton toi­min­taan siir­tyen Tieto­lii­kenne­lii­ton jä­senik­si.
POSTILIITON LAKKO 1995 
Postiliitto toteutti 28.3.1995 vuorokauden mittaisen mie­lenosoitusla­kon, koskien pääasiassa koko liiton jäsenkuntaa. Mie­lenosoitus oli protesti sille, että työnantaja oli voitto­palkkion maksamatta jättämisellä yrittänyt painostaa liittoa hyväksymään muiden liittojen kanssa sopimansa vuosilomaetu­jen heikennykset. Osasto järjesti lakkovartioinnin Kymenlaakson lajittelukeskuksessa koko vuorokauden lakon ajaksi. Lakkovahteina olivat samanaikaisesti yhdessä kaksi työntekijää postinkäsittelystä ja yksi postinkuljetuksesta. Muissa osaston alueella toimivissa työpaikoissa työpaikan työntekijät toimivat lakkovahteina ja he olivat aamu kuudesta iltapäivään saakka. Pienillä työpaikoilla kävivät kiertävät lakkovahdit. Lakkovahdin tehtävänä oli huolehtia alueellaan sii­tä, ettei lakon alaista työtä tehty, käyttämättä kuitenkaan väkival­taisia keinoja, merkitsi muistiin mahdollis­ten rikkureiden nimet, heidän s­uorittamansa työtehtävät ja ty­össäoloajan sekä toimittaa nämä tiedot alueelliselle lakkotoimi­kunnalle. Vartiointitehtävä suoritettiin varsinaisten työtilojen ulkopuo­lella ja huolehdittiin ehdottomasti vartio­vuoronsa täyttämisestä. Lakkotoimikunta päätti rajata Kymen Varhaisjakelun työntekijät työ­taistelun ulkopuolelle. Lakko sujui melko rauhallisesti koko ammattiosaston lakossa olevilla työpaikoilla. Kymenlaakson lajittelukeskuksessa tapahtui kuitenkin välikohtaus, missä eräs lajittelukeskuksen työntekijä laski lakon aikana Postin lipun puolitankoon. Työntekijä teki tekonsa sen enempää ajattelematta huumorimielessä. Hän ei ollut teon tehdessään lak­kovahtina, joten ammattiosastolle asiasta ei koitunut harmia. Työnantaja tutki rangaistustoimia kyseisen tapahtuman johdosta ja paikallisen Postin työnantajan kutsusta Postin etsivät vierailivatkin Kouvolassa. Välikohtauksesta ei sen koomin puhuttu tai puututtu.

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 26-27.1995. SAK:n puheen­johtaja Lauri Ihalainen kävi toivottamassa postiliittolaiset tervetulleiksi suoraan SAK:n jäsenyyteen 1.5.1995 alkaen.
Postiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous pidet­tiin 1-2.11.1995. Päätöslausumassaan Postiliitto edellytti PT-työnan­tajan myös käy­tännössä kohtelevan henkilöstöään tasapuoli­sesti. Posti Oy:n tulee myös varoa tukemasta "kermankuorintaa" omilla toiminta- ja palvelujen käyttövalinnoil­laan.
Lupon talouden jatkuvan tappiollisuuden vuoksi se suljettiin toistaiseksi 1.11.1995 alkaen.
Keskusjärjestöjen 11.9.1995 sopiman tulopoliittisen sopimuksen pohjalta käy­dyt työehto-sopimusneuvottelut johtivat 29.9.1995 Postiliiton PT:n Työnantaja­liiton välillä sopimukseen työeh­tosopimuksen sisällöstä. Uusi sopimus on voimassa 31.1.1998 saakka. Tulopoliittisen sopimuksen mukaan sopimuskauden aikana korotetaan palkkoja 1.11.1995 alkavan palkanmaksukauden alusta yleis­korotuksella, jonka suuruus on 180 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,8%. Palkkoja korotetaan 1.10.1996 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuk­sella, jonka suuruus on 110 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,3%.
Joulukuun 14 päivänä osaston nimeämät neuvottelijat Raimo Heik­kilä ja Leo Leskinen kävivät eduskunnassa tapaamassa kansanedus­taja Valto Koskea ja PT-hallintoneuvoston jäsen Antero Kekkosta.
OSASTON ESITYKSET POSTILIITON VALTUUSTOLLE JA - HALLITUKSELLE­ 
1 Syksyn palkankorotustavoitteeksi 8%:n yleiskorotus taulukko­palk­koihin.
2 Lomaetuisuudet tulee säilyttää entisellään
3 Jakajan työajan päätyttävä jakelun lähtöpisteeseen.
4 Käsittelyn ja kuljetuksen palkkauksen siirtolisät on kättäy­dyttävä samalla tavoin kuin jakelussa. 2
5 Epäselvyydet jakelun palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen työsuorituksen arvionnin menettelytavoissa.
Postiliitto on käynyt neuvotteluja työnantajan kanssa ns. siir­tolisän käyttäytymisestä työntekijän siirtyessä eri Postin tu­losyk­si­köi­hin. Neuvottelut ovat kangerrelleet ja venyneet. Täl­läinen tilanne on aiheuttanut jäsenistössämme suurta tuskaa ja murhetta. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto esittää, että Postilii­ton liittohallitus asettaa neuvotteluille selkeän aikarajan, milloin neuvottelutulos on saatava. Jos neuvottelutosta ei saa­vuteta aikarajan puitteissa, niin Postiliiton on varauduttava järjestöllisiin toimiin asian oikeudenmukaisen ratkaisun saavut­tamiseksi.
EDUSTUKSET

Minä kuvassa vasemmalla laidassa.

Postiliiton Aluejärjestön teemapäivät 11-12.3.1995 Imatra Leo Leskinen, Raimo Heikkilä, Raija Koivunen, Unto Autio ja Esko Huopainen.

Postiliiton Valtakunnalliset neuvottelupäivät 21-22.10.1995 Lah­ti; Esko Huo­painen, Raimo Heikkilä, Hannu Kajander ja Leo Leski­nen.

TALLINNAN RISTEILY
Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto oli varannut kahdeksan paikkaa Postiliiton Aluejärjestön risteilylle 24-25.5.1995 Tallinnaan. Matkalle lähdetiin 24.toukokuuta klo n.8.00 Kouvolasta, Silja Festifal lähti satamasta klo 11.00. Laiva palaa satamaan Helatorstaina n. klo 8.00. Tallinnassa on aikaa tehdä ostoksia. Matkan hinta on ainoastaan 215 markkaa. Matkan hintaan sisältyy ruokailu laivalla ja matkat Kouvolasta. Vuosikokousristeilylle osallistuivat Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen ja Tero Kelkka.

Postiliiton valtuustossa on ollut Raimo Heikkilä ja Postiliiton hallituksen varajäsenenä Tero Kelkka.

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN 

Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö

Kuusankosken Ammatillinen Paikallisjärjestö

TSL:n Kuusankosken ja Kouvolan opintojärjestöt

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö

Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

EDUSKUNTAVAALIT
Osasto päätti perustaa tukiryhmän kansanedustaja-ehdokas Valto Koskelle, mikä käytti nimeä Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston Valto Kosken tukiryhmä.

PUTKIASENTAJA VALTO KOSKI EDUS­KUNTAAN

 • Ammattiyhdistysliikkeen jäsen vuodesta 1960 alkaen.

 • Metalliliitossa 1960 - 1973, jonka jälkeen Rakennusliitossa.​

 • Metalliliiton littotoimikunnan varajäsen 1971 - 1972.

 • Putkialan valtakunnallisen työehtosopimusneuvottelukunnan ja työsuojelusopimuskunnan jä­senenä 1967 - 1983.

 • Rakennuliiton liittokokousedustajana neljä kertaa.

 • Rakennusliiton Kymen Aluejärjestön ja Kouvolan osaston tilintar­kastaja.

 • Oy Huber Ab Kouvolan toimipaikan pääluottamusmies noin 25 vuot­ta.

 • Ym. muita luottamustoimia ay-liikkeen piirissä.

Yhteiskunnalliset tehtävät

 • Kuusankosken kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1977.

 • Kuusankosken kaupunginhallituksen jäsen 1981 ja - puheenjohtaja 1985 - 1992.

 • Kuusankosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuodesta 1994.

 • Kuusankosken Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1987.

 • Kuusankosken Aluelämmitys Oy:n jäsen / hallituksen puheenjohtaja,

 • Suomen Kuntaliiton valtuuston jäsen

 • Kymenlaakson liiton valtuuston jäsen

 • Kouvolan Seudun Kuntayhtymän hallituksen jäsen.

TUEMME VALTO KOSKEN VALINTAA KANSANEDUSTAJAKSI:

Puheenjohtaja Esko Huopainen, pääluottamusmies Raimo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander, autonkuljettajien lm. Leo Leskinen, jakajaprojektin kokeiluryhmä: Pekka Keränen, Matti Heikkilä ja Ari-Pekka Purrenheimo. Raija Korjus, Aila Ahtiainen, Risto Marttila, Pekka Valli, Seppo Kurittu. Tukiryhmä julkaisi mainoksen Pohjois-Kymeenlaakso-lehdessä. Yli 9000 äänellä Valto Koski meni edus­kuntaan yhteisiä asioita hoitamaan. Kiitoksena yhteis­työstä kan­sanedustaja Val­to Kos­ki kutsui osaston edustajat tutustumaan edus­kuntaan. Eduskuntaretki tehtiin Laurilan bussilla lauantaina 28.10.1995 Lähtö oli Kouvolan linja-autoaseman tilauslaiturilta klo 7.30. Koska bussissa oli tilaa, niin tervetulleita olivat muutkin osaston jäsenet kuin vain Valto Kosken tukiryhmän jäsenet. 
Kymenläänin ay-liikkeen eduskun­tavaaliehdok­kaita tu­tustuu tiistaina 21.2.1­995 klo 12.45 Kymen­laakson la­jittelukeskuksen toi­mintaan
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierailun teemana oli julkisuuden saaminen ehdokkaille ja SAK:n kampanjalla saada äänestysaktiivisuutta lisättyä. Postin lajittelukeskustoimintaa esittelivät pääluottamusmies Raimo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander ja esimies Hannu Suominen.
AMMATTIOSASTON 80-VUOTISJUHLAT
Osasto juhli 80-vuotisjuhlia Kouvolan Vaakunassa 18.11.1995. Noin sata osas­ton jäsentä ja kutsuvierasta saivat varsin kult­tuuripitoisen juhlan. Juhlassa kuultiin puhallinmusiikkia, sekä kuoroa ja katseltiin näytelmää ja kilpatans­sia. Juhlapuheen piti Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino. Juhlassa SAK ja Postiliitto muistivat ansioituneita osaston jäseniä. SAK:n kultaisen an­siomerkin sai osaston pitkäaikainen taloudenhoitaja Matti Lai­ne. Postiliiton hopeiset ansiomerkit saivat Raimo Heikkilä, Rei­jo Heikari, Kyösti Joukanen, Teuvo Jyräs, Heikki Merivirta ja Hannu Kajander. Juhlasta tehtiin osastolle juhlavideo ja 80-vuo­tisjuhlajulkaisu sekä Kou­vo­lan Sanomat ja Postimies-lehti jul­kai­si­vat juh­las­ta uuti­sen. Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Heikki Meri­virta kävivät SBC-radion ohjelmassa kertomassa osas­ton 80-vuo­tis­tai­paleesta.
VUOSIKOKOUKSET 
Osaston kevätvuosikokous pidettiin 17.2.1995 Kymenlaakson lajit­telukeskuksen kokoustiloissa . Kokouksessa oli pai­kal­la noin 20 osas­ton jäsen­tä. Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jana toi­mi Heikki Merivir­ta ja sih­tee­ri­nä Leo Leskinen. Syys­vuosi­ko­kous pi­det­tiin 25.11.1995 Ky­men­laak­son lajit­te­lukes­kuksen ko­koustiloissa Kou­vo­las­sa. Ko­kouk­seen osal­lis­tui noin kaksikym­men­tä osaas­ton jä­sen­tä. ­Ko­kouk­sen pu­heen­joh­taja­na toimi Heikki Me­rivirta ja sih­tee­rei­nä Leo Les­kinen ja Raimo Heikki­lä. Kokouk­sessa hyväk­syttiin mm. v. 1996 toiminta- ja ta­loussuun­ni­telma. Osaston lehtisetelin tuen määrä on ollut 60 markkaa.
TOIMIHENKILÖT JA OSANOTTO KOKOUKSII

Puheenjohtaja Esko Huopainen, 9 kertaa

Sih­teeri Leo Leskinen 8

Ra­hastonhoi­tajana Raimo Heikki­lä 9

Hannu Kajander varapuheenjohtaja 6

Pekka Valli 8

Raija Koivunen 6

Aila Ahtiainen 3

Unto Autio lomavastaava 8

Markku Kovanen 2

Teuvo Jyräs 6

Tero Kelkka nuorisovastaava ja opintovastaava 7

 

Osaston toimikunta kokoontui yhdeksän kertaa toimintavuonna 1995.

VARAJÄSENET

Tuula Jurvanen

Markku Ojala

Seppo Järvinen

Harri Pihljärta

Asta Kivinen

Visa Nurmela

Eira Kujala

Tuula Nerkko

Jukka Peippo

Eero Takki

 

 

Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua osaston luottamusmiehet. Osaston tilintarkastajina ovat toimineet Timo Aho ja Esa Ra­si­mus.
LUOTTAMUSMIEHET
Pääluottamusmies Raimo Heikkilä, Kuusankosken luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajan­der, jakelun luottamusmies Tero Kelkka, kuljetuksen luottamumies Leo Leskinen, käsittelyn luottamusmies Markku Kovanen. Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua osaston luottamusmiehet.
 
Heikki Jokisalo in memoriam
 
 
18.2.1995 jätimme jäähyväiset Kymin kirkossa postiautonkuljetta­ja Heikki Johannes Jokisalolle. Hän kuoli äkilliseen sairaskoh­taukseen kotonaan Kotkan Karhuvuoressa 3.2.1995. Heikki oli syn­tynyt 4.11.1945 perheen vanhimpana lapsena. Nuoruutensa hän vie­tti urheilun pa­rissa. Erilaiset heittolajit olivat Heikille lä­hellä sydäntä, kunnes painonnosto tuli etusijalle. Kuntoilua hän ei unohtanut myöhemminkään elämässään. Ammattiyhdistystoiminnas­sa Heikki Jo­kisalo toimi aktiivisesti, ollen mm. Postiliiton Kotkan osaston puheenjohtaja ja varapääluottamusmies. Autonkul­jettajien neuvottelupäivillä Heikki oli tuttu näky. Kiperissä­kään paikoissa Heikki ei hermostunut. Tyyneys oli Heikin tavara­merkkinä useissa käydyissä palavereissa. Perhe oli hänelle hyvin rakas. Koti merkitsi hänelle paljon. Kokousmatkoilla Heikki usein muistutti siitä, että oltiinko soitettu kotia.
JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET

Automiehet

Automiesten saunailta pdettiin 10.1­1.1995 klo 18.00 alka­en postiterminaalin vintillä. Pääluottamusmies Antosalon Veikko selvitti uutta palkkajärjestelmää  ja muita ajankohtaisia asi­oita. Jaos tarjosi pientä purta­vaa ja saunaoluet.

Postinkäsittelyhenkilöstö

Kymenlaakson lajittelukeskuksen käsittelyhenkilöstö piti kaksi  tilaisuutta Suolajärven mökillä. Ohjelmassa oli yhdessäoloa ja viihteellistä ohjelmaa.

Kirje kansanedustaja Säde Tahvanaiselle:

POSTIN KONELAJITTELUKESKUS LAPPEENRANNAN SIJASTA KOUVOLAAN

Posti on suunnittelemassa postinkäsittelyn keskittämistä konela­jittelukeskuksiin. Yksi seitsemästä konelajittelukeskuksesta on suunniteltu Lappeenrantaan. Tämä on herättänyt suurta ihmettelyä Kymenlaaksolaisessa postin väessä, sillä Kouvolaan on jo aikai­semmin keskitetty koko Kymenlaakson postinkäsittely ja Kotkan lajittelukeskuksen väki käy nyt Kouvolassa työssä. Kou­vo­lan Tyk­ki­mä­keen oli suun­ni­tel­tu val­miik­si pos­tin kä­sit­telyä var­ten uu­dis­ra­ken­nus, mikä on nyt jää­dytet­ty­nä. Osa postin Kaak­kois-Suo­men henki­lös­töstä (Lap­peen­ran­ta, Mik­keli ja Savon­linna) vas­tut­tivat Kouvolan han­ket­ta, kos­ka se vähen­täisi henki­lös­töä ao. paik­ka­kun­nilla. Posti suunnittelee nyt lähes vastaavaa hanketta Lap­peen­ran­taan kuin aikaisemmin Kouvolaan. Kouvolassa on hyvät vuokra­tilat myös laajempaan postinkäsittelyyn kuin nykyisellään (käyt­tämä­töntä vuokratilaa). Posti ei ole perustellut Lappeen­rantaan si­joitet­tavan ­konela­jit­te­lu­kes­kuk­sen paremmutta verrat­tuna Kou­vo­laan sijoitettavaan vastaavaan konelajittelukeskuk­seen, eikä yleensäkään perustellut tehtyä päätöstä.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto pyytää, että Sinä sel­vittäisit Postin hallintoneuvoston jäsenenä Postin päätöstä si­joittaa konelajittelukeskus Lappeenrantaan ja toimisit niin, ettei kymenlaaksolainen postin väki tuntisi itseään petetyksi.

Mikäli Lappeenrantaan tulee postin konelajittelukeskus niin se vähentää Kymenlaakson lajittelukeskuksesta käsittelyhenkilöstöä useilla kymmenillä henkilöillä. Nyt Kymenlaakson lajittelukes­kuk­sessa toimii 65 henkilöä postinkäsittelytehtävissä.

Puheenjohtaja  Esko Huopainen,  varapuheenjohtaja Hannu Kajander         

Postinjakelu

Jaos kokoontui kesää lukuunottamatta tasaisesti ympäri vuoden, yhteensä kuusi kertaa. Jaoksen vetäjänä toimi TeroKelkka. Ko­kouksissa käsiteltiin lähinnä jakeluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Myös muita postiin littyviä asioita oli joka kokoukses­sa esillä ajankohtaiskatsauksina. Kokouksien jälkeen usein saunottiin ja käytiin vapaatakeskuste­lua. Jaoksen toiminta otettiin myöteisesti vastaan, mikä näkyi osallistujamäärien lisään­tymisenä.

Jakelujaoksen saunassa keskus­teltiin työhöntuloajoista

Osaston jakelujaos kokoontui tiivistunnelmalliseen kokoukseen Kymenlaakson lajittelukeskuksen saunatiloihin. Kaksitoista ak­tiivia mietti jakelutyön problematiikkaa peilaten yksilön vaiku­tusmah­dol­lisuuksia omaan työhönsä. Kokous totesi yksimielisesti, että työnantajan isännänvalta on kiistaton, mutta kuitenkin myös työntekijän omalla käyttäytymisellä on merkitystä työympäristöön ja viihtyvyyteentyössä. Onko oikein, että työntekijät keskenään kil­paile­vat työn sisällöstä ja - määrästä? Kysymys tuli esille kes­kuste­lussa työnaloittamis- ja lopetta­misajoista. Vä­hemmäkin kiireellä ja hoppuilulla työt tulevat tehtyä, todet­tiin saunas­sa. Turhalla kiireellä vain kiirehditään omaa siirty­mistä työky­vyttömyyteen. Pisteytettäessä jakehenkilöä työnantaja ylikoros­taa sitä, mitä jakaja saaaikaiseksi urakoimalla. Tämä käytös pisteyttäjiltä tuomittiin kokouksessa. Kokous päätti suosittaa jokaista jakajaa noudattamaan työnanta­jan töihintuloaikoja. On aivan turha tulla aikaisemmin töihin kuin työnantajan määräämänä aikana. Mm. ylityöt saattavat jäädä näyttöä vaille, koska ylityötä ei synny työvuoron päätteeksi. Yhteispiirilajittelun toimivuus Kotkankallionkadun jakelupis­teessä kyseenalaistettiin useissa puheenvuoroissa. Pk-lehden jakelusta on maksettava työehtosopimuksen mukaiset korvaukset, mihinkään erillissopimukseen ei katsottu olevan mahdollisuuksia. Kokous totesi tarpeelliseksi pitää yhteisiä kokouksia Kuusankos­ken jaoksen kanssa. Jatkossa pyritään kokoontumaan n. kerran kuukaudessa kutsuen kaikki halukkaat jakelussa työskentelevät kokouksiin. Tarkoituk­sena on saada jokaisesta toimipaikasta ainakin yksi jakaja pai­kalle keskustelemaan jakeluun liittyvistä asioista ja ongelmis­ta. Ja niitähän riittää..
Kuusankosken jaos
Kuusankosken jaoksen puheenjohtajana on toiminut Teuvo Jyräs, taloudenhoita­jana Matti Jaakkola, sihteerinä Eira Kujala. Muina toimihenkilöinä ovat Aune Julkunen, Unto Autio, Jukka Taina, Visa Nurmela ja Hannu Kajander. Jaoston toiminta on ollut hil­jaista. Kokoonnuttiin vain kolme kertaa. Vuodenvaihtees­sa oli jaoksen toimihenkilöiden valinta ja yleistä keskustelua ajankoh­taisis­ta asioista. Maaliskuussa oli valtakunnallinen Postiliiton lakko, missä kuu­sankoskelaiset postiliittolaiset olivat omalta osaltaan mukana. Kuusankoskella lakkovahdit arvottiin ensimmäis­tä paria lukuunottamatta. Syyskuussa pohdittiin sitä, miksi osasto ei suostunut maksamaan Hannu Kajan­derin Lahden matkaa. Lokakuussa olimme Sommelossa jälleen kerran pohtimassa ja päh­käilemässä yh­teisiä asioita hyvän ruuan, juoman ja karkeloinin lomassa. Suuren suosion saanutta sählyä pelataan edelleen runsaslukuisena kerran vii­kossa Pilkanmaan koululla. Toivottavasti meillä kuusaalaisilla on alkavana vuonna enemmän energiaa yh­teisille asioillemme ja mukavalle yhdessäololle sekä työssä että vapaa-aika­na.
JÄSENTIETOA
1.1.1995 osaston jäsenmäärä oli normaalijäseniä naisia 130, mie­hiä 180 yh­teensä 310. Eläkkeellä naisia 73, miehiä 44 yhteen­sä 117. Kokonaisjäsenmäärä naisia 203, miehiä 224 yhteensä 427. Vuoden lopussa normaalijäseniä on naisia 129, miehiä 179, mak­sa­via jä­seniä yhteensä 308. Eläkkeellä naisia 76, miehiä 47 yn­teensä 123. Osas­ton ko­ko­nais­jäsenmäärä oli 31.12.1995 naisia 205, miehiä 226 yhteensä 431 jä­sen­tä. Jä­sen­mää­rä on kas­va­nut vuoden aikana 4:llä jä­se­nel­lä. Työt­tömä­nä oli vuoden lo­pussa noin 20 osaston jäsen­tä.
TAUNO NESTOR LEINONEN 85 VUOTTA
Onnitellen - muistamme Sinut aina rakentajan raisun vauhdikkaan, jolla väsymys ei koskaan selkää paina, kun talo alkoi tolpist nousemaan.Sä kymmenillä kikoil meille näytit, on vatupassi vallan tarpeeton. Puuthan kasvaa suorassa, niin kuin luotinuorasta sieltä sihdin passaa aina kyllä ottaa. Teit selväksi myös iirit koolaukset ja miten suorakulma työtä hidastaa. Vesikatoss sauna saapi huojuu sen palomuuri tukevaksi saa. On rannall juotu monet rinkelkahvit, kuultu teeren äänet jäältä Suolaskin. Rakentajan riemuja, niit on metka muistella. Niihin mielikuvan Sinusta ain liittää. Nyt muuttuneiden menetelmäin myötä pojat tänään painaa töitä postissa. Ja entistä vaihtotuurin yötä vain haikeana voimme muistella. Hyväst yhteistyöstä muisto aina säilyy, sen symboliksi tuli Suolaski. Jälleen vuosikymmenten laulaa laineet Suolasen.Pojat postin täällä Tanen johdoll heilui. Onnea 27.2.1995! Kouvolan Posti-Telen Eläkeläiset

Tuula Jurvasen 50-vuotispäivät

Vasemmalta Hannu Kajander, Pekka, Valli, Teuvo Jyräs, Tuula Nerkko, Unto Autio, Tuula Jurvanen ja Esko Huopainen. 

.
 
Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston jäsen Toivo Yrjö Suuronen, syntynyt 22.1.1927 kuoli 15.6.1995.
Yrkin pöytälaatikosta:

JÄÄHYVÄISET VIRKASUHTEELLE

Näin vaadittiin ennen virkamieheltä:
Virkamies voidaan viralta panna, jos hän käyttäytymisellään tai toiminnallaan virassa tai sen ulkopuolella tai virkatehtäviensä laiminlyönnillä on osoittanut, että hän ei ole kelvollinen naut­timaan sitä kunnioitusta ja luottamusta, mitä hänen asemansa valtion virkamiehenä edellyttää...

"Mä säädykäs nainen oon ain" operetista Iloisen lesken sävelin:

Mä nuhteeton virkamies oon

ja valankin vannonut oon

ain rötöksiä, seikkailuita

mä huolella vältellä koitan

ja vaatteetkin kulua saa,

mua millään ei voi erottaa.

On leipäni loppumaton,

se vaikkakin kapea on.

"Käymme yhdessä ain"

Sinä muistathan sen niin, kursseilla kun luettiin.

Siinä Turistit ja säännökset ulkoo vaadittiin.

Oli ammattitietoa, - taitoakin nää

tännään roskikseen joutaa tieto tää

"Volka, Volka äiti armas"

1970 - Lyheni viikko viiteen päivään,

nelkyt tuntii työtä vaan

ansiotaso sama säilyy,

Tehokas työ nyt tulla saa...

"Oli kolmisormi Smith"

Atk tuli kuvaan niin

suunniteltiin, tutkittiin

ja melko pian Hepot, Tabut kohta näytti niin

turhaan iltaisin siivottiin - pyhätyöt myös poistettiin

ja puhelinvälittäjiä kohta tuskin tarvitaan.

Kertoi päätteet, telkkarit, turhaan melkein on talkkarit

ja postit maaseudulla ne vast on tuhlarit.

"Muuttuneet on päivät"

Muuttuneet on suhteet, virkasuhde mennyt on

uudet ovat puhteet, konsultit vain kentäll on.

Palveluja poistetaan, tää säästölinja on.

Pyhänseudun kirjeet kaikki laatikossa on.

Jaa, jaa, jaa -resursseja vaan- jaa jaa jaa

niitä poistetaan...

Näin totesi aikanaan Holkeri ja sanoiksi sen muotoili:

Työelämä uudelleen järjestetään ja kehoitan silakkaa järsimää.

"Väliaikaista kaikki on vaan"

Mihin kaikki nää muutokset johtanee, sitä kukaan tietäne ei

joku päätteellä voikin huomata, nyt se minunkin virkani vei.

Kohta robotit kai pukee ylle vaatteemme

ja innolla hihkuu aatteemme.

Kun ne ruuan viel pistelee suuhumme

silloin yhdessä laulamme

Tämä taivas, tämä maa, sillä arvoa on pysyvää

tämä taivas, tämä maa, sukupolvelta toiselle jää.

Osastomme puheenjohtaja Esko Huopainen täytti 50 vuotta 4.2.199­5. Lukuisat työtoverit ja ystävät muistivat Eskoa niin työ­paiklla kuin kotonakin pidetyissä tilaisuuksissa. Kun Sinä Esko viisikymppii täytät ja ystäviä ympärillä on kun nuorekkaalta kovin vielä näytät niin ilo meidän onnitella on nyt Halmetien maisemissa täällä me saamme Sulle onnee toivottaa muista myöskin jatkossa pitää lippu korkealla silloin elämä ain mukavalta tuntuu. Nyt onnea me toivotamme Sulle ja pitkää ikää myöskin myötä sen työelämä tuo vaikka tänään onkin kovin rakennusmuutospitoinen ei etuja nyt ole entisiä ne jäävät menneen muistoihin virka vanha valtion resursseina tänään on muutos tulee tänään muutoksen jälkee. Työsuojeluasiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti työntekijöiden ja työn­johdon päivittäisellä yhteistyöllä. Mikäli työsuojeluasiat eivät näin mene­tellen tule hoidetuksi, asiat voidaan siirtää työsuojelun yhteistoimintaelin­ten käsiteltäviksi. Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Hannu Kajander.

Työsuojelua­siamiehinä
Tuula Jurvanen työpaikka 46900 Anjalankoski,
Virpi Ahola työpaikat: 45610 Koria ja 47200 Elimäki,
Pekka Keränen työpaikat: 45150 Kouvola, 45160 Kouvo­la, 45200 Kouvola,
Janne Keinänen jakeluterminaali 45120 Kouvola
Markku Ojala (Leo Leskinen) kuljetus.
Työsuojeluasiamiehistä Tuula Jurvanen, Virpi Ahola, Janne Keinänen ja Leo Leskinen osallistuivat työsuojelun perehdyttä­miskurssille 23-14.9.1995 Lupossa. Paikalla oli myös porukkaa paimentamassa tsv. Hannu Kajander. Työsuojelutoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan. Sen sijaan Lehti- ja jakelupalvelut Kaakkois-Suomen alueella toimi työsuojeluasioita käsitte­levä työryhmä. Ryhmän toimesta saatiin aikaiseksi työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuun­nitelma v. 1996. Lisäksi alueen työsuojeluvaltuute­tut tekivät jakelun esimiehille työsuojelua käsittelevän koulutusohjelman. Työterveyshenkilöstön kanssa suoritettiin työpaikka-käyntejä yh­teentoista työpaikkaan osastomme alueella. Kaikista käyneistä tehtiin pöytäkirjat, joi­hin ongelmat kirjattiin. Havaitut puut­teet esitettiin jakelupäällikölle. Suurin osa työolosuhteissa todetuista epäkohdista on pois päiväjärjestykses­tä. Tsv. aloitti työsuojelun toimintasuunnitelman mukaiset työpaikka tarkastuksi­en tekemisen. Tarkastukset tehdään jokaiseen työpaik­kaan osastomme alueella. Asennemuutoksella työsuojeluasioihin ja annettavalla koulutuksella saadaan tovottavasti kasvaneet sai­raspoissaolot vähenemään.
YHTEISTOIMINTARYHMÄT
Kymenlaakson lajittelukeskuksen käsittelyn yt-ryhmä
Kymenlaakson lajittelukeskuksen tuotannon yt-ryhmään ovat kuu­lu­neet työnte­kijöiden edustajina kä­sit­telyn luot­tamusmies Markku Ko­va­nen, Esa Sa­vo­lai­nen, Seppo Virtanen ja kutsuttuina tsv. Han­nu Kajan­der ja plm. Raimo Heikkilä. Yt-ko­kuk­sien kes­keise­nä asia­na on ol­lut tiimi- ja solutyöskentelyn käynnistämi­nen ja budjetointiin liittyvät asiat. Yt-ryh­mä ko­koon­tui 7 ker­taa 1995. Etelä-Suomen tuotantoalueen luottamusmiehet pitivät omia yt-ryh­män kokouksia valmistelevia kokouksia. Työnantajalla on ollut tavoitteena siirtää yt-ryh­mään kuuluvia asioita käsiteltäviksi ­tii­meis­sä ja so­luis­sa. Työnantaja on kyseenalaistanut koko yt-ryhmät. Tämä kehitys asettaa osaston toiminnan uuden ti­lan­near­vioinnin kohteeksi. Käsittelyn väki tutustui lokakuussa Tam­pe­reen lajittelukeskukseen.
Eduskuntavaaliehdokkaat Matti Vähänäkki, Valto Koski, Jukka Ny­berg, Jarmo Vesa ja Hannele Viljakainen sekä Kouvolan Seudun apj:n puheenjohtaja Martti Sorsa tutustuivat 21.2.1995 Kymen­laakson lajittelukeskuksen toimintaan. Syys­kuun alussa saimme kuulla, että konekeskus perustetaan Lappeenrantaan.
Kymenlaakson lajittelukeskuksen kuljetuksen yt-ryhmä
Kymenlaaksoon perustettiin vuoden alusta erillinen kuljetuksen yt-ryhmä. Osastostamme yt-ryhmään ovat kuuluneet lm. Leo Leski­nen ja varalm. Markku OjalaPlm. Raimo Heikkilä ja tsv. Hannu Kajander ovat voineet kutsuttuna osallistua yt-ryhmän työskente­lyyn.
Lehti- ja jakelupalvelut Kaakkois-Suomen yt-ryhmä
Yt-ryhmän kokoonpano:
Työnantajan edustajat: Johtaja Lauri Häkkinen, henkilöstöpäällikkö Rauni Hämälinen, palvelupällikkö Juha Haapsaari ja jakelupääl­lik­kö Jari Ne­no­nen Kot­kas­ta.
Postiliiton työntekijöiden edustajat: 
Pääluottamusmies Raimo Heikkilä Kouvolasta, pääluottamusmies Vesa Lappalainen Mikkelistä,Pertti Veikkolainen Imat­ral­ta ja luottamusmies Suune Tiainen Lap­peenrannasta. Työsuojeluvaltuute­tut ovat voi­neet osallistua kokouksiin. Työn­an­ta­jal­la on kas­va­nut halu pai­kal­li­siin so­pi­muk­siin. Työn­an­ta­jal­ta odo­tettiin vil­pi­tön­tä ha­lua ra­ken­ta­vaan yh­teis­toi­min­taan.
Itä-Suomen kiinteistöpalveluiden yt-ryhmä
Aila Ahtiaisen siirryttyä pois Postin palveluksesta nimesi osas­to hänen ti­lalleen Arja Mäkelän. Säästötavoitteet ja työajantar­kastukset olivat päälim­mäisiä asioita yt-ryhmässä.
Osaston tiedotussihteerinä on toiminut Raimo Heikkilä, joka myös toimitti osaston 40 sivuisen 80-vuotislehden. Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedoitettu paikkakunnan lehdissä ja Postimies-lehdessä.
VAPAA-AJAN TOIMINTA​ 
 • Osastomme innokkaat pilkkijät, Esa ja Leo Savolainen, Mosse Kar­jalainen, Juha Päivärinne, Markku Kovanen, Pekka Kaitila ja Timo Paatinen osallistuvat Pilkiten kuntoa tapahtumaan 5. maaliskuuta Mäntyharjun Pyhävedellä.

 • Postiliiton retkeilypäivät pidettiin 17-18.6.1995 Seinäjoen Tör­nävän saares­sa. Viulun Soittaja katolla-teatteriesityksen lisäk­si osastomme retkeilypäi­väläiset osallistuivat tikanheitto ja saappaanheittokilpailuihin.
Osaston kesäpäivät pidettiin Suolajärven kesänviettopaikalla 10.6.1995. Koh­deryhmänä oli ensisijaisesti osaston uudet jä­senet. Pos­ti­lii­ton toimitsijat Seppo Kinnunen ja Mika Roos kun­ni­oit­tivat läs­nä­olol­laan ta­pah­tu­maa. Reilut 20 osanottajaa oli­vat ylen tyytyväisiä retken järjestelyihin ja -ohjelmaan.
Ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen kutsui tutustumaan ammattiosaston toimintaan ja viettämään kesäistä päivää ammattiyhdistyksen aktiivien kanssa Jaalan Suolajärvelle osaston kesänviettopaikalle. Lähtö tapahtui Kotkan Sutelan jakeluterminaalista klo 9.00 ja Kouvolan linja-autoaseman tilausliikennelaiturilta klo 10.00 Laurilan bussilla. Matkan varrelta päästiin myös kyytiin. Ohjelmassa oli tikkakilpailut, saunomistaa, makkaranpaistoa, viroikkeiden nautintaa ym. kesäistä ohjelmaa sekä ammattiosaston toimihenkilöt kertovat ammattiosaston toiminnasta. Postiliiton edustaja kertoi ajankohtaisista liiton asioista.  Osaston eläkeläiset vierailivat Suolajärvellä.
 • Osaston perinteiset darts-tikkakilpailut pidettiin Kouvolan Pe­litalossa mar­ras­kuussa. Osaston darts-mestari on edelleen Mat­ti Tant­ta­ri.

KOULUTUSTOIMINTA

Oma osastomme antaa laajat mahdollisuudet niin yleissivistäviin kuin käytän­nöllisiin opintoihin. Vuonna 1995 osaston tuen piirissä oli 12 osaston jäsentä. Luot­tamusmieskoulu­tus oli suurin osaston koulutusrahojen menoerä.

KIINTEISTÖT 
Pahasaaren kesänviettopaikan käyttö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvaneeseen käyttöön vaikutti mökkitien valmistumi­nen perille saakka. Suolajärven mökin käyttö on ollut edellisen vuoden suuruista. Mitään rynnis­tystä sinne ei ole ollut. Lajittelukeskuksen käsit­telyhenkilöstö vietti kaksi viikonloppua mökillä ja osasto teki yhden retken mökille. Mökin vaakuutuksia tarkatettiin vastaamaan todellista arvoa. Kiin­teis­töt ovat va­kuu­tet­tuja Sam­mos­sa. Kiin­teistön maat ovat vuokralla Metsähallitukselta. Tuleva vuokran muomattava korotus aiheuttaa mökin käytölle uudelleen arvioin­tia Mök­kien käy­tös­tä ei pe­rit­ty käyt­tö­mak­sua vuon­na 1995.

© Raimo Heikkilä
 


  

 


 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com