Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 Päivitetty 10.10.2018

 


POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON TOIMIKUNNAN  JÄRJESTÄY­TYMISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA 3.1.1997 KLO 18.30-19.32

PAIKKA Ravintola Neville

Salpausselänkatu 27

45100 Kouvola

Läsnä liite 1

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Tero Kelkka

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Kokouksen työjärjestys

Esitys kokouksen työjärjestyksestä hyväksyttiin muutoksitta

4 Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitusasioita

5 Valitaan osastolle varapuheenjohtaja

Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin vilkkaan keskustelun jäl­keen Hannu U. Kajander.

6 Valitaan osastolle sihteeri ja varasihteeri

Osaston sihteeriksi valittiin Arja Henttu ja varasihteeriksi Markus Pulsa.

7 Valitaan osastolle taloudenhoitaja

Osaston taloudenhoitajaksi valittiin Leo J.I. Leskinen.

8 Valitaan osastolle lomavastaava

Osaston lomavastaavaksi valittiin Unto Autio.

9 Valitaan osastolle tiedotussihteeri

Osaston tiedotussihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

10 Valitaan osastolle opintosihteeri

Osaston opintosihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

11 Valitaan osasoston nuorisovastaava

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Markus Pulsa.

12 Valitaan osaston edustajat Kouvolan Seudun APJ:n edusta­jis­ton kokoukseen

Kouvolan Seudun APJ:n edustajiston kokoukseen valittiin Leo Les­kinen,Tero Kelkka ja Arja Henttu.

13 Päätetään osaston kevätvuosikokouksen ajasta, paikasta ja tiedottamisesta

Osaston kevätkokous päätettiin pitää ravintola Kymen Hovissa lauantaina 15.2.1997 klo:15.00.

14 Kymenlaakson lajittelukeskuksen ajankohtaiset asiat

Kuultiin selvitys lajittelukeskuksen ajankohtaisista asiosta ja projektiryhmään valittiin Vesa Lotti,Markku Kovanen ja Raimo Heikkilä.

16 Muut esille tulevat asiat

Valittiin jäsenasioiden hoitajaksi Hannu Kajander.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tero Kelkka päätti kokouksen klo:19.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tero Kelkka Arja Henttu

Puheenjohtaja Sihteeri


VALMISTAUTUMINEN SEURAAVAAN TUPO-RATKAISUUN

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston toimikunta on käsitellyt kokouksessaan seuraavan TUPO-kierroksen tavoitteita. Keskitetty sopimusratkaisu ei ole postiliittolaisten kannalta paras ratkaisu, koska Postin tulos on ollut useana vuotena hyvä. Hyvästä tuloksesta on varaa maksaa työntekijöille keskitettyjä sopimusratkaisuja suurempia palkankorotuksia.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. esittää, että Postiliitto ottaa kantaa liittokohtaisen sopimusratkaisun puolesta. Tämä tulopoliittinen sopimustavoite tulee ottaa esille joko Postiliiton liittokokouksessa 20-22 toukokuuta 1997 tai SAK:n kevätvaltuuston kokouksessa 23-24 toukokuuta 1997.

Kunnioittavasti

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y.

 

Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y:n  

SYYSVUOSIKOKOUKSEN    PÖYTÄKIRJA

Aika 29.11.1997 klo 13.00

Paikka Ravintola Kymenhovi Kouvola

Läsnä Liite 1

Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3 Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta.

3.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Leo Leskinen ja Raimo Heikkilä.

3.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kajander ja Seppo Järvinen.

3.4 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Markus Pulsa , Kari Mereäär ja Veijo Auvinen.

4 Kansanedustaja Valto Kosken puheenvuoro

Valto Koski kertoi eduskunnan kuulumisia ja selvitti työttömyysturvauudistusta.

5 Ilmoitusasiat

Pääluottamusmies Raimo Heikkilä kertoi Tupo-ratkaisun synnystä.

6 Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

vuodelle 1998

Leo Leskinen esitteli osaston talousarvion ja toimintasuunnitelman. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liite 2

7 Valitaan toimikunnan puheenjohtaja

Toimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Esko Huopaista ja Tero Kelkkaa.

Käytiin lippuäänestys. Ääniä annettiin 44, joista 20 Esko Huopaiselle, 23 Tero Kelkalle ja 1 tyhjä. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tero Kelkka.

8 Valitaan osaston toimikunnan varsinaiset- ja varajäsenet

8.1 Osaston varsinaisiksi jäseniksi valittiin esityksiin perustuen:

Unto Autio

Airi Raskinen

Arja Mäkelä

Petri Nummela

Leo Leskinen

Hannu Kajander

Vesa Lotti

Raimo Heikkilä

Terttu Laitinen

Markus Pulsa

 

 

8.2 Varajäseniksi valittiin esityksiin perustuen:

Pekka Paavola

Tuula Nerkko

Tuula Jurvanen

Kari Laakso

Juhani

Huohvanainen

Veijo Auvinen

Veijo Kujala

Raija Koivunen

Seppo Järvinen

Matti Jaakkola

 

9 Valitaan tarpeelliset alajaostot

Valittiin Anjalankosken, Kuusaankosken, Kouvolan ja sanomalehdenjakajien alajaostot.

10 Valitaan kaksi varsinaista- ja kaksi varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi valittiin Kari Laakso ja Kari Hulkkonen. Varoiksi Antti Salo ja Erkki Mykkänen.

11 Kokoukselle esitetyt asiat

Ei ollut.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Merivirta päättikokouksen kiittäen osanottajia.

Pöytäkirjan vakuudeksi Kouvolassa 17.12.1997

Heikki Merivirta, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen

 

SAK:N KOUVOLAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KOKOUS

pidettiin 18.03.1997 Kouvola-talossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tauno Lindberg ja sihteerinä Ensio Niemi. SAK:n terveiset kokoukselle toi SAK:n järjestöpäällikkö Pekka Sarkkinen.

SAK:n Pekka Sarkkinen otti kantaa EU:n aluetukiin. SAK on asettanut EU-aluetukirahojen tärkeimmäksi käyttökriteeriksi alueen työllisyyden. Elinkeinokeskusten toimintaan SAK tulee osallistumaan tasavertaisesti. SAK:n aluetoiminnan uudistamistyö tulee valmistumaan syksyyn mennessä. SAK viettää 90-vuotisjuhliaan työn merkeissä, totesi Pekka Sarkkinen.

 

SAK:N KOUVOLAN SEUDUN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN JULKILAUSUMA 18.3.1997

TIETOA EMUSTA

SAK on käynistänyt tiedotuskampanjan Euroopan talous- ja rahaliittoon liittymisen vaikutuksista palkansaajille. Paikallinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus SAK:n Kymenläänin työpaikkojen luottamusmiehille pidetään ensi torstaina Luumäellä. Tilaisuus on tervetullut, sillä mahdollisesti Emuun liittymisestä ja sen vaikutuksista on vielä riittämättömästi tietoa. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö järjestää jäsenilleen tiedotustilaisuuden Kouvolassa talous- ja rahaliiton vaikutuksista torstaina toukokuun 15 päivänä.

KOUVOLAN KAUPUNGIN KESKUSTAA KEHITETTÄVÄ

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö on huolestuneena seurannut keskustelua Kouvolan kaupungin keskustan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kouvolan kaupungin budjettisäästöihin vedoten on mm. ryhmä kaupungin valtuutettuja vedonnut keskustan kävelykadun toteuttamisen lykkäämistä suunnitellusta aikataulusta. Paikallisjärjestön mielestä koko keskustan kehittämishanketta on vietävä eteenpäin suunnitellussa aikataulussa. Asian vitkastelu vain antaa huonon kuvan Kouvolan kaupungin asioiden hoidosta. Kouvolan keskusta vaatii uudistumista. Nuutunut keskusta on saatava vetovoimaiseksi ja valtakunnallisestikin kiinnostavaksi matkailu ja liike-elämän keskukseksi.

AMMATTITUTKINNOT

Useilla ammattialoilla on tasavallassamme kehitetty tutkintojärjestelmä työntekijöiden ammattitaidon kirjaamiseksi. Eri aloilla on ammattitutkinnot saatu osittain käyntiin ja ammattikirjoja on jo suoritettu yli 4000, eniten rakennusalalla. Entinen oppipoika, kisälli, mestari järjestelmä on muodossa perusammattitutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnosta saatu ammattikirja on pätevä myös kasainvälisesti. Järjestelmän takana on kolmiyhteys, työntekijät, työnantajat ja ammattioppilaitokset. Tutkinto käsittää ammattitaidontoteamisen ja kirjallisen osaamisen. Tutkinnot ovat olleet korkeatasoisia. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö tukee ammattitutkintojen suorittaneita, niin että kirjattu ammattitaito saataisiin näkymään myös palkkauksessa.

LIIKENNEMINISTERIÖN JOUKKOLIIKENTEEN MÄÄRÄRAHASUPISTUKSET

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö ei hyväksy liikenneministeriön suunnittelemia joukkoliikenteen määrärahasupistuksia. Supistukset vaikuttavat mm.Kouvolan kautta liikennöitäviin junavuoroihin ja lisäisivät kuntien kustannuksia linja-autoliikenteessä. Joukkoliikenteen palveluja pitää kehittää, sillä ne ovat kansalaisten peruspalveluja.

 © Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com