Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 7.9.2018 


POHJOIS-KYMENLAASON OSASTON VUOSIKOKOUS  28 -03-1998

Kannanotto

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston vuosikokous on käsitellyt Kymelaakson lajittelukeskuksen toimintojen alasajoa. Osaston edustajat ovat eri työryhmissä työskennelleet niin, että 45-47 alueen saapuva manuaalinen I ja II luokan lehtiposti, suuret kirjeet ( C4 ja suuremmat) ja vaikeasti käsiteltävät kirjeet ja kimput käsiteltäisiin jatkossakin Kymenlaakson terminaalissa.

Lappeenrata- projektin lajitteluryhmä totesi, että tietoomme ei ole tullut sellaisia seikkoja jotka olisivat muuttaneet valtakunnallista lajitteluprosessia siinä määrin, että konekeskuksiin keskittämisen sijasta tulisi kevyen postin lajittelua hajauttaa terminaaleihin. Tähän kantaan yhtyi useat muut työnantajan edustajat lukuunottamatta Kymenlaakson lajittelukeskuksen koko henkilöstöä. Kokous toteaa, että työnantaja ei voinut selvityksissään esitään niitä taloudellisia ja laadullisia perusteluja joita edellytettiin päätöstä tehdessä. Kokous epäilee, että Kymenlaakson kirjepostien keskittäminen Lappeenrantaan vähentäisi lajitteluvirheitä ja nopeuttaisi postin kulkua.

Suomen Posti Oy, suurena työnantajana, tulee tarjota kymenlaaksolaiselle pysyvälle henkilöstölleen korvaavia työpaikkoja ensijassa työntekijän nykyisellä työssäkäyntialueella tai Lappeenrannan lajittelukeskuksesta.

Postin tulee täyttää entisen liikenneministerin Tuula Linnaimaan lupaus, että toimintojen keskittämisellä henkilöstölle voidaan järjestää kokopäiväistä työtä ja mielekkäämpiä työkokonaisuuksia sekä entistä parempia mahdollisuuksia uralla etenemiseen.

 

Kuljetukset

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. vastustaa työnantajan suunnitelmia antaa Lappeenrantaan keskittämisen johdosta lisääntyneet kuljetukset yksityisten kuljetusliikkeiden hoidettavaksi. Postin autonkuljetttajien työllisyys ei saa vaarantua. Tarpeenvaatiessa postin on hankittava myös uutta autokalustoa. Ilman kunnon perusteluita ei nykyisiä alekuljetuksia saa siirtää Lappeenrannasta käsin ajettavaksi. Kouvolan ja Kotkan kuljetusterminaalien avustavalla toiminnalla pystytään vähentämään turhia edestakaisia kuljetuksia.

 

Henkilöstöhaastattelut

Haastattelun tarkoituksena tulee olla mm. kartoittaa muutoksen kohteena olevien yksiköiden henkilöstön mahdollisuudet ja halukkuus vaihtaa työtehtäviä, siirtyä toiselle paikkakunnalle jne.

Samalla tulee selvittää Postin uudelleensijoitusperiaatteita ja muita henkilöstön liikkuvuuteen liittyviä asioita.

Työnantajan on käynnistettävä viivytyksettä selvitykset Lappeenrannan asuntotilanteesta ja muista Lappeenrantaan muuttamisen kysymyksistä.

Kokous antaa osaston neuvottelijoille täyden tuen jatkaa neuvotteluja toimintojen keskittämisestä.

 


POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTO 124 R.Y. TOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN OTE 2. 9.1999

7. SELVITYS POSTI - TRANSPOINT KULJETUSFUUSIOSTA

Kelkka kritisoi Juhani Heinon ja liiton hallituksen toimia heidän hyväksyessään aiesopimuksen ilman valtuuston hyväksyntää. Heinon toimet sopimuksen julkaisun jälkeen ovat lisäksi olleet kovan kritiikin alla. monissa osastoissa vaaditaan ainakin uutta liittokokousta ja mahdollista pj:n vaihdosta asian takia. Valtuuston syysvuosikokous näyttänee Heinon ja hallituksen paikan esitysten pohjalta. Kelkka totesi myös että mikäli liikkeenluovutusta ei olisi tapahtunut posti olisi joka tapauksessa lisännyt kuljetusten hankintaa talon ulkopuolelta.

Leo Leskinen spekuloi mahdollisen toisen liikkeenluovutuksen vaikutusta luvattuihin säilytettäviin eläke-etuihin. Nimilistan Transpointille siirtyvistä henkilöistä tulee olla valmis 5. 9. Lista on tähän mennessä salainen. Leskinen ja Raimo Heikkilä ovat vaatineet asiasta paikallisia yt-neuvotteluja mutta työnantaja on ollut haluton osallistumaan niihin.

Raimo Heikkilää ihmetytti ettei K-S:n alueellisen yt-ryhmään ole liittomme hallituksen taholta valittu osastomme alueelta yhtään edustajaa. Lisäksi hän selvitti hankkeen vaikutuksia ja siitä saatavia säästöjä sekä valtakunnallisella että paikallistasolla. Posti säilyttää itsellään enää paikalliskuljetukset ja poistettavat kuljetukset on jo ilmoitettu aluejohtajille Seppo Salomaan toimesta.

Kokous totesi aikataulun hankkeen toteutumiselle olevan liian tiukka ja että Postiliiton ensisijainen tehtävä on huolehtia Transpointille siirtyvien työllisyydestä ja etuuksien säilyttämisestä. Kuljetustoimintojen hoitaminen ei enää kuulu postin strategiaan.

8. PÄÄTETÄÄN OSASTON TOIMENPITEISTÄ

KULJETUSFUUSION HOITAMISESSA

POSTILIITTOLAISTEN PARASTA AJATELLEN

Heikkilä kritisoi liiton johdon toimintaa ja totesi että fuusio on ehdottomasti tuomittava. Transpointille siirtyvät henkilöt siirtyvät sopimuskauden päätyttyä myös saman sopimuksen alle. Osastojen tulee ottaa voimakkaasti kantaa johdon tekemiin päätöksiin.

Heikkilä esitti että mikäli työnantaja kieltäytyy julkaisemasta nimilistoja ja aloittamasta yt-neuvotteluja 4. 9. mennessä tulee osastomme lähettää Seppo Salomaalle kannanotto osastomme huolestumisesta yt-neuvottelulain toteutumisesta alueellamme. Toimikunta hyväksyi esityksen.

Lisäksi Heikkilä esitti että alueemme lm-henkilöstö pitää kokouksen koskien liittomme johdon toimia fuusion hoitamisessa ja kokouksen pohjalta tekee tarpeelliset esitykset liittovaltuuston syysvuosikokoukselle 13. 10. mennessä. Toimikunta hyväksyi esityksen.

Leskinen esitti uuden liittokokouksen vaatimista. Esitystä päätettiin kuitenkin lykätä siten että mikäli toimikunta näkee uuden liittokokouksen tarpeelliseksi niin asiasta tehdään esitys liittovaltuuston syysvuosikokoukselle.

11. SELVITYS LPR POSTIKESKUSHANKKEESTA

Heikkilä kertoi Lpr:n konekäsittelykeskushankkeen etenemisestä. Koneasennus on valmis ja sillä on jo ajettu Lpr:n seudulle saapuvia toisen luokan kirjeitä. koneella tullaan lähiaikoina tekemään sadan tunnin testiajo. Luonnos tarvittavasta työvoimasta on jo valmis. Konekeskus tulee työllistämään oman henkilöstön lisäksi n. 15-20 hlöä. Heikkilä arveli että mahdollisten siirtymisten jälkeen Kouvolaan jää n. 25 sijoittamatonta hlöä.

Juhani Huovanainen kertoi henkilöstöpäällikkö Tarja Metsälän vaatineen päätöstä siirtymishalukkuudesta töihin muille paikkakunnille lähes välittömästi. Toimikunta totesi ettei vaatimukselle ole pohjaa koska esim. yt-neuvotteluja ei asiasta olla pidetty. Kari Laakson esityksestä päätettiin tiedottaa henkilöstöä mahdollisuudesta odottaa neuvottelujen tuomia tuloksia.

 


POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTO 124 RY. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA

 

Paikka Lajittelukeskus

Aika 21. Marraskuuta klo. 13.00.1998

 

KOKOUKSEN AVAUS

Osaston pj. Tero Kelkka avasi kokouksen tervetuliais-sanoin sekä

mennyttä vuotta muistellen. Hän myös kertoi ajankohtaisista asioista ja

tulevanvuoden haasteista.

 

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS

JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksesta oli tiedotettu kirjeitse kaikille työpaikoille sekä ilmoitettu

Postimies-lehdessä. Kokous katsottiin oikein koollekutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

 

2. ESITYSLISTAN

HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

3. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VAALI

 

3.1 Kokouksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Heikki Merivirta.

 

3.2 Kokouksen kaksi sihteeriä

Valittiin sihteereiksi Teija Suutarinen ja Markus Pulsa.

 

3.3 Kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kajander ja Esko Huopainen.

 

3.4 Kokouksen kolme ääntenlaskijaa

valittiin ääntenlaskijoiksi Jouni Korpela, Arja Mäkelä ja Veijo Kujala.

 

4. KANSANEDUSTAJA VALTO KOSKEN PUHEENVUORO

Siirrettiin kohdan käsittely tuonnemmaksi koska Koski ei ollut vielä

saapunut.

 

5. ILMOITUSASIAT

Raimo Heikkilä muistutti pikkujoulujen alkavan kello 18.00.

 

6. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION

HYVÄKSYMINEN VUODELLE 1999

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tehdyin korjauksin (liite1) ja

talousarviossa liiton kalentereihin varattu tuhat markkaa siirrettiin

käytettäväksi tiedotustoimintaan.

 

7. VALITAAN TOIMIKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Kokous valitsi yksimielisesti Tero Kelkan

jatkamaan puheenjohtajan

tehtävissä vuonna 1999.

 

 

 

 

8. VALITAAN OSASTON TOIMIKUNNAN

VARSINAISET- JA VARAJÄSENET

 

8.1 Varsinaiset jäsenet (10)

8.2 Varajäsenet (10)

Kokous päätti Markus Pulsan esityksestä valita varsinaisille jäsenille

henkilökohtaiset varajäsenet esitysjärjestyksessä.

 

Varsinaiset (vasemmalla): Henkilökohtaiset varajäsenet:

Hannu Kajander Raimo Heikkilä
Leo Leskinen Visa Nurmela
Terttu Laitinen Kari Laakso
Arja Mäkelä

Pekka Paavola

Markus Pulsa Jouni Korpela
Veijo Kujala Tarja Muuronen
Esko Huopainen Eero Takki
Teija Suutarinen Asta Kivinen
Raija Koivunen Matti Jaakkola
Tuula Jurvanen Unto Autio

 

Kokous oli valinnoissaan yksimielinen.

 

9. VALITAAN TARPEELLISET

ASIANTUNTIJAELIMET JA

 ALAJAOSTOT, MITKÄ TOIMIVAT TOIMIKUNNAN

VALVONNASSA JA ALAISINA

Kokous päätti Raimo Heikkilän esityksestä perustaa osastoon

varhaisjakelujaoksen, jonka järjestymiskokouksen kutsuu koolle

toimikunta.

Anjalankosken alueen jakelujaoksen toimintaa päätettiin jatkaa osaston

tuella. Kokous velvoitti Markus Pulsan esityksestä osaston toimikunnan

perustamaan tiedotustoimintaryhmän jaka suunnittelee ja vastaa osas​ton

tiedottamisesta.

 

Kansanedustaja Valto Koski käytti

puheenvuoronsa esityslistan

kohdan  9.jälkeen.

Kansanedustaja Koski kertoi

markkina- ja yritystalouden a

iheuttamista paineista

yhteiskunnallisia muutoksia

ajatellen. Työnantajat haluavat

yleisesti enemmän joustoja työelämään ja etujen säilyttäminen vaatii

ay-liikkeeltä aktiivista edunvalvontaa.

Valtion taloudentila on kohentunut huomattavasti kuluvan hallituskauden

aikana. Työllisyystilanne on parantunut, inflaatio on pysynyt alhaisena

ja BKT on suurempi kuin koskaan. Samalla kuitenkin on tavallinen

ihminen unohtunut; monet eivät tule eläkkeellään tai edes palkallaan

toimeen. Nykyinen lainsäädäntö ei myöskään anna riittävää perusturvaa

epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville. Yhteiskunnasta

syrjäytyneitä on paljon.

Koski päätti puheenvuoronsa Postin asioihin. Yrityksen taloudellinen

kehitys on ollut myönteinen. Postin oma kuljetusyhtiö on henkilöstön

kannalta  parempi vaihtoehto kuin Transpointille siirtyminen. Hän

lupasi myös jatkaa taistelua Postin hallintoneuvostossa Kymenlaakson

ljk:n henkilöstön  puolesta toimintojen siirtyessä Lappeenrantaan.

Työnantaja vähättelee muutoksen vaikutuksia henkilöstöön eikä ole

antanut täyttä panostaan työpaikkojen turvaamiseksi. Muutenkaan

tietoa tehdyistä päätöksistä ja muutoksista ei tunnu tulevan.

 

10. VALITAAN KAKSI VARSINAISTA- JA KAKSI

VARATILINTARKASTAJAA

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi kokous valitsi Heikki Merivirran ja Kari

Pekkarisen ja varatilintarkastajiksi Petri Nummelan ja Teuvo Jyräksen.

 

11. PÄÄTETÄÄN OSASTON LEHTISETELIN TUEN

MÄÄRÄSTÄ

Kokous päätti lehtisetelin tuen määräksi 70 markkaa.

 

12. PÄÄTETÄÄN OSASTON TOIMIHENKILÖIDEN

KULUKORVAUKSISTA

Markus Pulsa esitti korvauksen nostamista kasvaneen osaston/työn

määrän perusteella tuhannesta markasta kahteen tuhanteen markkaan.

Leo Leskinen kannatti esitystä. Esko Huopainen esitti kuitenkin

korvauksen määräksi tuhattaviittäsataa. Visa Nurmela Kannatti esitystä.

Asiasta järjestettiin esitysten pohjalta kädennostoäänestys.

Esko Huopaisen esitys voitti äänestyksen äänin 7-2. Valittu

puheenjohtaja Tero Kelkka jäävättiin äänestyksestä.

Kokouksen päätöksellä kulukorvaus osaston toimihenkilöille

on tuhatviisisataa markkaa.

 

13. KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT

Kokoukselle ei esitettyjä asioita.

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo. 15.30

 KOUVOLAN SEUDUN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA

AIKA :25.03.1998 klo 18.00-20.51

PAIKKA: Kouvola- talo, Kouvola

LÄSNÄ 37 ammattiosastojen edustajaa ja 11 APJ:n hallituksen edustajaa

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi puheenjohtaja Martti Sorsa. Avauspuhessaan

Sorsa kehui APJ:n yhteistyötä Pohjois-Kymenlaaksossa.

2 VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Todettiin 37 ammattiosastojen edustajan olevan

äänioikeutettuja.valtakirjat liitteenä.

3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kokous todettiin oikeinkoolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin muutoksitta.

5 VALITAAN KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT

5.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Sorsa

5.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä

5.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Lindberg ja Pertti Varpenius.

5.4 Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Aino Hyvönen ja muiksi jäseniksi

Jari Rantoja, Markku Nuppola, Kerttu Rita, Raija Maja ja Ensio Niemi.

5.5 Julkilausumavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esko Huopainen

5.6 Ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Kelkka, Risto Häyrynen ja Jouni Ahola.

6 SAK:n EDUSTAJAN PUHEENVUORO

SAK:n ekonomisti Ismo Luimula kertoi Euroopan talous- ja rahaliitosta. Emu-aikataulu

ja SAK:n valtuuston kannanotto pöytäkirjan liitteenä.

7 ESITETÄÄN HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 1997 JA TEHDÄÄN SEN AIHEUTTAMAT PÄÄTÖKSET

Hyväksyttiin APJ:n hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 1997. Kertomus kokouspöytäkirjan liitteenä.

8 ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA TILIKERTOMUS VUODELTA 1997 JA KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Puheenjohtaja Martti Sorsa esitteli tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon, mitkä hyväksyttiin muutoksitta. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kokouspöytäkirjan liitteenä.

9 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI TILIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

10 ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1998

Puheenjohtaja Martti Sorsa esitteli toimintasuunnitelman. Suunnitelma kokouspöytäkirjan liitteenä. 

11 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA JA

MAKSUAJANKOHDASTA VUODELLE 1998

Jäsenmaksuksi päätettiin 3.50 mk osaston jäseneltä ja maksuajankohdaksi päätettiin vuosi 1998.

12 ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA VUODEN 1998 TULO- JA MENOARVIO 

Puheenjohtaja Martti Sorsa esitteli hallituksen laatiman vuoden 1998 tulo- ja menoarvion.

13 VALITAAN SAK:n KOUVOLAN SEUDUN APJ:N PUHEENJOHTAJA

Aino Hyvönen esitteli vaalivaliokunnan esityksen

puheenjohtajaksi .Vaalivaliokunnan ehdotuksesta

puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huopainen.

14 VALITAAN HALLITUKSEN VARSINAISET

( 12) JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET (12).

Aino Hyvönen esitteli vaalivaliokunnan esityksen hallituksen varsinaisiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Raimo Heikkilä ilmoitti ,että hallitukseen on tulossa

liikaa rautatieläistenliiton edustajia ja kokoonpano ei vastaa Postiliiton Pohjois- kymenlaakson osaston esitystä.

Raimo Heikkilä kieltäytyi varajäsenen paikasta ja esitti tilalle Tero Kelkkaa.

SAK:N Kouvolan Seudun APJ:n hallitukseen valittiin

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Jani Koskinen Liikeliitto Ismo Karstinen Liikeliitto

Ritva Lauren Liikeliitto Annamaria Ahonen Liikeliitto

Tauno Lindberg AKT Janne Vesanen AKT

Jani Rantoja Raut.liitto Pertti Varpenius Raut.liitto

Anna-Liisa Tanninen HRHL Asta Pokki Tekstiililiitto

Ritva Hannola VAL Tero Kelkka Postiliitto

Ilpo Holopainen Rakennusl. Ahti Honkanen Rakennusl

Jorma Solla Raut.liitto Pertti Pihavainio Raut.liitto

Arja Asikainen KTV Sinikka Rantanen KTV

Ensio Niemi Raut.liitto Olavi Immonen Raut.liitto

Jaakko Torikka Metallil. Juhani Ollikainen Metallil.

Seppo Siren KTV Hannu Huotari Rakennusl

15 VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA KAKSI VARATILINTARKASTAJAA

Tilintarkastajiksi valittiin Tuomo Makkonen ja MarjaUlmanen ,varatilintarkastajiksivalittiin Juha Koivula ja Raimo Heikkilä.

16 KOKOUKSEN JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Julkilausumavaliokunnan pj. Esko Huopainen esitti Raimo

Heikkilän laatiman kokouksen julkilausuman, mikä hyväksyttiin muutoksitta julkilausumakokouspöytäkirjan. liitteenä.

17 OSASTOJEN ESITYKSET

Käsiteltiin liikealanliiton Kouvolan osaston esitys. Todettiin, että kokouksen julkilausumassa otettiin huomioon kyseinen esitys.

18 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

APJ. tekee retken Kiljavan Kevätpaja tapahtumaan.

Käytiin keskustelu SAK:n veteraanitoiminnan käynnistämiseksi.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Martti Sorsa päätti kokouksen klo 20.51

KOKOUKSEN VAKUUDEKSI

Martti Sorsa Raimo Heikkilä


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com