Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Päivitetty 31.1.2019

POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTO 124 RY. SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ SYYSVUOSIKOKOUKSESSA

     Lajittelukeskus 21. Marraskuuta klo. 13.00.1998

Osaston pj. Tero Kelkka avasi kokouksen tervetuliaissanoin sekä mennyttä vuotta muistellen. Hän myös kertoi ajankohtaisista asioista jatulevanvuoden haasteista. Kokouksesta oli tiedotettu kirjeitse kaikille työpaikoille sekä ilmoitettu Postimies-lehdessä. Kokous katsottiin oikein koollekutsutuksi japäätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Valittiin puheenjohtajaksi Heikki Merivirta. Valittiin sihteereiksi Teija Suutarinen ja Markus Pulsa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kajander ja Esko Huopainen.

Valittiin ääntenlaskijoiksi Jouni Korpela, Arja Mäkelä ja Veijo Kujala.

Raimo Heikkilä muistutti pikkujoulujen alkavan kello 18.00. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tehdyin korjauksin (liite1) ja talousarviossa liiton kalentereihin varattu tuhat markkaa siirrettiin käytettäväksi tiedotustoimintaan. Kokous valitsi yksimielisesti Tero Kelkan jatkamaan puheenjohtajan tehtävissä vuonna 1999.

    TOIMIKUNNAN VARSINAISET- JA VARAJÄSENET

   Kokous päätti Markus Pulsan esityksestä valita varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet esitysjärjestyksessä. Varsinaiset punaisella. Henkilökohtaiset varajäsenet tummalla.

Hannu Kajander

Raimo Heikkilä

 

 

Veijo Kujala

 

Tarja Muuronen

Leo Leskinen

Visa Nurmela

Tuula Jurvanen Unto Autio

Terttu Laitinen

Kari Laakso

Raija Koivunen Matti Jaakkola

Arja Mäkelä

Pekka Paavola

Teija Suutarinen Eero Takki

Markus Pulsa

Jouni Korpela

Esko Huopainen Asta Kivinen
 

Kokous oli valinnoissaan yksimielinen.

Kokous päätti Raimo Heikkilän esityksestä perustaa osastoon varhaisjakelujaoksen, jonka järjestymiskokouksen kutsuu koolle toimikunta.

Anjalankosken alueen jakelujaoksen toimintaa päätettiin jatkaa osaston tuella. Kokous velvoitti Markus Pulsan esityksestä osaston toimikunnan perustamaan tiedotustoimintaryhmän jaka suunnittelee ja vastaa osas​ton tiedottamisesta.
Kansanedustaja Valto Koski käytti puheenvuoronsa esityslistan kohdan 9.jälkeen.

 


 

Kansanedustaja Koski kertoi markkina- ja yritystalouden aiheuttamista paineista yhteiskunnallisia muutoksia ajatellen. Työnantajat haluavat yleisesti enemmän joustoja työelämään ja etujen säilyttäminen vaatii ay-liikkeeltä aktiivista edunvalvontaa. Valtion taloudentila on kohentunut huomattavasti kuluvan hallituskauden aikana. Työllisyystilanne on parantunut, inflaatio on pysynyt alhaisena ja BKT on suurempi kuin koskaan. Samalla kuitenkin on tavallinen ihminen unohtunut; monet eivät tule eläkkeellään tai edes palkallaan toimeen. Nykyinen lainsäädäntö ei myöskään anna riittävää perusturvaa epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville. Yhteiskunnasta syrjäytyneitä on paljon. Koski päätti puheenvuoronsa Postin asioihin. Yrityksen taloudellinen kehitys on ollut myönteinen. Postin oma kuljetusyhtiö on henkilöstön kannalta  parempi vaihtoehto kuin Transpointille siirtyminen. Hän lupasi myös jatkaa taistelua Postin hallintoneuvostossa Kymenlaakson ljk:n henkilöstön  puolesta toimintojen siirtyessä Lappeenrantaan. Työnantaja vähättelee muutoksen vaikutuksia henkilöstöön eikä ole antanut täyttä panostaan työpaikkojen turvaamiseksi. Muutenkaan tietoa tehdyistä päätöksistä ja muutoksista ei tunnu tulevan.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi kokous valitsi Heikki Merivirran ja Kari Pekkarisen ja varatilintarkastajiksi Petri Nummelan ja Teuvo Jyräksen.

Kokous päätti lehtisetelin tuen määräksi 70 markkaa.

Markus Pulsa esitti korvauksen nostamista kasvaneen osaston/työn

määrän perusteella tuhannesta markasta kahteen tuhanteen markkaan. Leo Leskinen kannatti esitystä. Esko Huopainen esitti kuitenkin korvauksen määräksi tuhattaviittäsataa. Visa Nurmela Kannatti esitystä. Asiasta järjestettiin esitysten pohjalta kädennostoäänestys. Esko Huopaisen esitys voitti äänestyksen äänin 7-2. Valittu puheenjohtaja Tero Kelkka jäävättiin äänestyksestä. Kokouksen päätöksellä kulukorvaus osaston toimihenkilöille on tuhatviisisataa markkaa.

Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo. 15.30

 

 POSTI - TRANSPOINT KULJETUS

Kelkka kritisoi Juhani Heinon ja liiton hallituksen toimia heidän hyväksyessään aiesopimuksen ilman valtuuston hyväksyntää. Heinon toimet sopimuksen julkaisun jälkeen ovat lisäksi olleet kovan kritiikin alla. monissa osastoissa vaaditaan ainakin uutta liittokokousta ja mahdollista pj:n vaihdosta asian takia. Valtuuston syysvuosikokous näyttänee Heinon ja hallituksen paikan esitysten pohjalta. Kelkka totesi myös että mikäli liikkeenluovutusta ei olisi tapahtunut posti olisi joka tapauksessa lisännyt kuljetusten hankintaa talon ulkopuolelta. Leo Leskinen spekuloi mahdollisen toisen liikkeenluovutuksen vaikutusta luvattuihin säilytettäviin eläke-etuihin. Nimilistan Transpointille siirtyvistä henkilöistä tulee olla valmis 5. 9. Lista on tähän mennessä salainen. Leskinen ja Raimo Heikkilä ovat vaatineet asiasta paikallisia yt-neuvotteluja mutta työnantaja on ollut haluton osallistumaan niihin. Raimo Heikkilää ihmetytti ettei K-S:n alueellisen yt-ryhmään ole liittomme hallituksen taholta valittu osastomme alueelta yhtään edustajaa. Lisäksi hän selvitti hankkeen vaikutuksia ja siitä saatavia säästöjä sekä valtakunnallisella että paikallistasolla. Posti säilyttää itsellään enää paikalliskuljetukset ja poistettavat kuljetukset on jo ilmoitettu aluejohtajille Seppo Salomaan toimesta. Kokous totesi aikataulun hankkeen toteutumiselle olevan liian tiukka ja että Postiliiton ensisijainen tehtävä on huolehtia Transpointille siirtyvien työllisyydestä ja etuuksien säilyttämisestä. Kuljetustoimintojen hoitaminen ei enää kuulu postin strategiaan. Heikkilä kritisoi liiton johdon toimintaa ja totesi että fuusio on ehdottomasti tuomittava. Transpointille siirtyvät henkilöt siirtyvät sopimuskauden päätyttyä myös saman sopimuksen alle. Osastojen tulee ottaa voimakkaasti kantaa johdon tekemiin päätöksiin. Heikkilä esitti että mikäli työnantaja kieltäytyy julkaisemasta nimilistoja ja aloittamasta yt-neuvotteluja 4. 9. mennessä tulee osastomme lähettää Seppo Salomaalle kannanotto osastomme huolestumisesta yt-neuvottelulain toteutumisesta alueellamme. Toimikunta hyväksyi esityksen. Lisäksi Heikkilä esitti että alueemme lm-henkilöstö pitää kokouksen koskien liittomme johdon toimia fuusion hoitamisessa ja kokouksen pohjalta tekee tarpeelliset esitykset liittovaltuuston syysvuosikokoukselle 13. 10. mennessä. Toimikunta hyväksyi esityksen. Leskinen esitti uuden liittokokouksen vaatimista. Esitystä päätettiin kuitenkin lykätä siten että mikäli toimikunta näkee uuden liittokokouksen tarpeelliseksi niin asiasta tehdään esitys liittovaltuuston syysvuosikokoukselle. Heikkilä kertoi Lpr:n konekäsittelykeskushankkeen etenemisestä. Koneasennus on valmis ja sillä on jo ajettu Lpr:n seudulle saapuvia toisen luokan kirjeitä. koneella tullaan lähiaikoina tekemään sadan tunnin testiajo. Luonnos tarvittavasta työvoimasta on jo valmis. Konekeskus tulee työllistämään oman henkilöstön lisäksi n. 15-20 hlöä. Heikkilä arveli että mahdollisten siirtymisten jälkeen Kouvolaan jää n. 25 sijoittamatonta hlöä. Juhani Huovanainen kertoi henkilöstöpäällikkö Tarja Metsälän vaatineen päätöstä siirtymishalukkuudesta töihin muille paikkakunnille lähes välittömästi. Toimikunta totesi ettei vaatimukselle ole pohjaa koska esim. yt-neuvotteluja ei asiasta olla pidetty. Kari Laakson esityksestä päätettiin tiedottaa henkilöstöä mahdollisuudesta odottaa neuvottelujen tuomia tuloksia.

 

POHJOIS-KYMENLAASON OSASTON VUOSIKOKOUS 28-03-1998 

Kannanotto

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston vuosikokous on käsitellyt Kymelaakson lajittelukeskuksen toimintojen alasajoa. Osaston edustajat ovat eri työryhmissä työskennelleet niin, että 45-47 alueen saapuva manuaalinen I ja II luokan lehtiposti, suuret kirjeet ( C4 ja suuremmat) ja vaikeasti käsiteltävät kirjeet ja kimput käsiteltäisiin jatkossakin Kymenlaakson terminaalissa. Lappeenrata- projektin lajitteluryhmä totesi, että tietoomme ei ole tullut sellaisia seikkoja, jotka olisivat muuttaneet valtakunnallista lajitteluprosessia siinä määrin, että konekeskuksiin keskittämisen sijasta tulisi kevyen postin lajittelua hajauttaa terminaaleihin. Tähän kantaan yhtyi useat muut työnantajan edustajat lukuunottamatta Kymenlaakson lajittelukeskuksen koko henkilöstöä. Kokous toteaa, että työnantaja ei voinut selvityksissään esitään niitä taloudellisia ja laadullisia perusteluja joita edellytettiin päätöstä tehdessä. Kokous epäilee, että Kymenlaakson kirjepostien keskittäminen Lappeenrantaan vähentäisi lajitteluvirheitä ja nopeuttaisi postin kulkua. Suomen Posti Oy, suurena työnantajana, tulee tarjota kymenlaaksolaiselle pysyvälle henkilöstölleen korvaavia työpaikkoja ensijassa työntekijän nykyisellä työssäkäyntialueella tai Lappeenrannan lajittelukeskuksesta. Postin tulee täyttää entisen liikenneministerin Tuula Linnaimaan lupaus, että toimintojen keskittämisellä henkilöstölle voidaan järjestää kokopäiväistä työtä ja mielekkäämpiä työkokonaisuuksia sekä entistä parempia mahdollisuuksia uralla etenemiseen.

Kuljetukset

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. vastustaa työnantajan suunnitelmia antaa Lappeenrantaan keskittämisen johdosta lisääntyneet kuljetukset yksityisten kuljetusliikkeiden hoidettavaksi. Postin autonkuljetttajien työllisyys ei saa vaarantua. Tarpeenvaatiessa postin on hankittava myös uutta autokalustoa. Ilman kunnon perusteluita ei nykyisiä alekuljetuksia saa siirtää Lappeenrannasta käsin ajettavaksi. Kouvolan ja Kotkan kuljetusterminaalien avustavalla toiminnalla pystytään vähentämään turhia edestakaisia kuljetuksia.

Henkilöstöhaastattelut

Haastattelun tarkoituksena tulee olla mm. kartoittaa muutoksen kohteena olevien yksiköiden henkilöstön mahdollisuudet ja halukkuus vaihtaa työtehtäviä, siirtyä toiselle paikkakunnalle jne. Samalla tulee selvittää Postin uudelleensijoitus periaatteita ja muita henkilöstön liikkuvuuteen liittyviä asioita. Työnantajan on käynnistettävä viivytyksettä selvitykset Lappeenrannan asuntotilanteesta ja muista Lappeenrantaan muuttamisen kysymyksistä. Kokous antaa osaston neuvottelijoille täyden tuen jatkaa neuvotteluja toimintojen keskittämisestä.

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS 1998

YLEISTÄ

Työllisyyden hoito oli edelleenkin maan hallituksen tärkein asia. Työllisyyden puolittaminen tuntui kuitenkin lähes mahdottomalta tehtävältä, vaikka työttömyysprosentti jatkoikin hidasta laskuaan.

Pohjois-Kymenlaaksossa postin väkeä huolestutti postin toimintojen suunniteltu siirtäminen Kouvolan lajittelukeskuksesta Lappeenrantaan vaikka se ei olisikaan järkevää kaikkien toimintojen osalta.

Kuljetus puolella erityistä huolta aiheutti Suomen Postin ja VR-Yhtymän kuljetustoimintojen yhdistämisessä johtuvat henkilöstö- ja sopimusvaikutukset. Kyseistä yhdistämistä ei kuitenkaan tapahtunut vaan Posti perusti oman, erillisen kuljetusyhtiön.

 

JÄRJESTÖTOIMINTA

Postiliiton liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 27.-28.1998 Hotelli Petäyksessä, Hattulan Tyrvännöllä. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osastolla oli kokoukselle 2 esitystä:

Ensimmäisessä vaadittiin työntekijöille suotuisampaa palkkakehitystä ja toinen esitys koski postinjakelusta omalla autolla syntyvien matkakustannusten korvausta. Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Ennen valtuuston varsinaista syyskokousta jouduttiin pitämään ylimääräinen kokous Helsingin Työväentalolla 7.8.1998 koskien Posti oy:n ja VR-yhtymän välisiä kuljetustoimintojen yhdistämisiä. Kokousta oli vaatinut koolle sääntöjen vaatimat 1/3 valtuuston jäsenistä joukossa Valtuutettu Postiliiton P- Kymenlaakson osastosta. Asian johdosta päätettiin seuraavasta päätöslausumasta;

Postiliitto ei hyväksy Postin toimintojen pilkkomista ja on huolestunut sen vaikutuksista asiakkaiden postin kulkuun sekä henkilöstön asemaan”.

Liikenneministeriön vaatimuksesta Suomen Posti oy ja VR Yhtymä oy ovat kuitenkin sopineet eräiden kuljetustoimintojensa yhdistämisestä ja yritysjärjestelyistä. Nämä järjestelyt uhkaavat hävittää useita satoja työpaikkoja.

Postiliitto edellyttää valtion kantavan aidosti vastuun työllisyyden hoidosta, mitä tämän kaltaiset valtion omistamien yritysten järjestelyt eivät edusta”.

VR:n ja Suomen Postin aiesopimus purettava

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ei hyväksy VR:n ja Suomen Postin aiesopimusta, jolla osapuolet sitoutuvat kuljetustensa ja toimintojensa osittaiseen yhdistämiseen. Ammattiosaston mielestä hanke on lähtölaskenta varantuneelle Postin tasapuolisille tarjonnalle koko valtakunnan alueella. Aiesopimuksen tavoitteena on toimintojen yhdistäminen siten, että Postin runko- ja aluekuljetukset yhdistyisivät VR:n tytäryhtiön Transpoint Oy:n toimintaan. Linja- ja tilausliikennettä harjoittavan Postin tytäryhtiön Gold Line Oy:n liiketoiminta siirtyisi tavoitteen mukaan VR:n tytärkonsernille, Pohjolan Liikenteelle. Selvitystyön kohteena on myös VR:n korjaamo- ja huoltotoiminnan yhdistäminen PT Autopalvelut Oy:n toimintaan.

Postiliiton pääluottamusmies Raimo Heikkilän mielestä hanke vaarantaa koko postin toiminnan, jos keskeinen osa, postinkuljetukset siirretään muiden hoidettavaksi. Kansalaisten luottamus Postia kohtaan tulee heikkenemään toimialarationalisoinnin johdosta, epäilee Heikkilä. Luottamusmies Leo Leskinen toteaa, että hankkeella halutaan pelkästään heikentää postilaisten työehtoja ja valtion toimiala rationalisoinnin maksajiksi liikenneministeriö valitsi pelkästään postilaiset. VR:llä on riittävästi työtä rautatieliikenteessä. Suomen kansantalous ei kestä lisääntyvää työttömien armeijaa,. Liikenneministeriön bisnesajattelulla sadat postilaiset jäävät ilman työtä. Erityisen vaikeana Heikkilä näkee tilanteen Kymenlaaksossa, missä käydään neuvotteluja kymmenien postinlajittelijoiden sijoittumisesta muihin postin tehtäviin.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston puheenjohtajan ja Postiliiton liittovaltuuston jäsenen Tero Kelkan mielestä henkilöstöjärjestelyistä koskevista periaatteista on sovittu liian hätäisesti. Asiasta on käytävä laajempi keskustelu isommalla foorumilla.

Kelkka ja Heikkilä vaativatkin, että asia tulee käsitellä Postiliiton liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa.

Postin autonkuljettajia on Kotkan- ja Kouvolan alueella yhteensä noin 40.

Valtuuston syyskokous pidettiin 24.-26.1998 Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä. Osastollamme oli kokoukselle 3 esitystä; Ylimääräisen Liittokokouksen koolle kutsuminen johtuen liiton johdossa olevien henkilöiden toiminnasta ko. mahdollisen fuusion johdosta, selvitys Postiliiton hallintoon kuuluvien osallistumisesta Suomen Posti oy:n päättäviin elimiin sekä selvien ”pelisääntöjen” aikaansaaminen ylitöiden perusteisiin. Yksi kokouksen merkittävistä päätöksistä oli Postiliiton puheenjohtajan jäävääminen Postin hallituksen jäsenyydestä. Myöhemmin Postin hallitukseen nimitettiin plm. Antero Palmolahti.

 

ILTATILAISUUS ENTISILLE POSTILIITON ANJALANKOSKEN OSASTON JÄSENILLE

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ja Myllykosken jakajat järjestävät entisille Postiliiton Anjalankosken osaston jäsenille iltatilaisuuden perjantaina 6.11.1998 klo 18.00 alkaen Myllykosken Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Viialantie 2 Myllykoski. Tilaisuudessa keskustellaan Anjalankosken osaston purkautumisesta. Arto Sieranta Postiliitosta tuo terveiset. Ruokailun vuoksi sitovat ilmoittautumiset lokakuun aikana.

 

EDUSTUKSET

Liittovaltuuston kokouksissa Tero Kelkka.

SAK:n Kouvolan seudun ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen pj. Esko Huopainen. Apj:n hallituksen varajäsen Tero Kelkka.

Työväen sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko Huopainen.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa Tero Kelkka.

SAK:n Kymen-Laakson maakuntaryhmän jäsen Raimo Heikkilä.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön talouden hoitaja Raimo Heikkilä.

Postiliiton nuorisoasiain neuvottelukunnassa Markus Pulsa.

JÄSENTIETOA

Naisia 303, miehiä 234 yhteensä 537 henkilöä.

Vuoden 1998 lopussa osastossa oli 28 työtöntä.

50 vuotta täytti 15 jäsentä, 60, 70, 75 ja 80 vuotta täytti 5 jäsentä kutakin.

ELÄKELÄISET
Naisia 107, miehiä 47, yhteensä 154

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

Kouvolan seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö.

TSL:n Kouvolan opintojärjestö.

Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUOSIKOKOUKSET

Osaston kevätvuosikokous pidettiin 23.3.98 Hotelli Sommelossa, Kuusankoskella. Kokouksessa oli paikalla n. 40 osaston jäsentä. Kokouksen vieraana oli Postiliiton pj. Juhani HeinoKokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Merivirta ja sihteereinä Markus Pulsa ja Teija Suutarinen.

Syysvuosikokous pidettiin Kouvolan lajittelukeskuksessa 21.11.98. Valto Koski kertoi jälleen kerran valtiovallan kuulumisia. Puheenjohtajana toimi tuttuun tapaan Heikki Merivirta ja sihteereinä Teija Suutarinen ja Markus Pulsa. Kokoukseen osallistui n.20 osaston jäsentä.

TOIMIHENKILÖT 

Osaston toimikunta kokoontui 9 kertaa 1998.

Puheenjohtajana toimi Tero Kelkka, 9:ssa kokouksessa. Sihteerinä Markus Pulsa (9), rahastonhoitaja Leo Leskinen (9

Toimikuntaan kuului lisäksi:

Varapj. Hannu Kajander (7)

Arja Mäkelä (7)

Unto Autio (7)

Petri Nummela (4)

Raskinen Airi (3)

Laitinen Terttu( 6)

Heikkilä Raimo (9)

Lotti Vesa (5)

 

VARAJÄSENET

Esko Huopainen

Tuula Nerkko

Juhani Huohvanainen

Raija Koivunen

Matti Jaakkola

Pekka Paavola

Tuula Jurvanen

Veijo Auvinen

Kari Laakso

Seppo Järvinen

 

Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua luottamusmiehet. Osaston tilintarkastajina toimivat Kari Pekkarinen ja Heikki Merivirta. Muut osaston toimihenkilöt: Tiedotussihteeri & kirjeenvaihtaja sekä opintosihteeri: Raimo Heikkilä. Jäsenrekisterinhoitaja: Hannu Kajander. Lomavastaava: Unto Autio. Nuorisovastaava: Markus Pulsa

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Uusi valtakunnallinen luottamusmies-organisaatio saatiin viimein neuvoteltua.

Kutsu alueellisen pääluottamusmiehen valitsemiseksi perustettavan keskusvaalitoimikunnan perustamiskokoukseen. Keskusvaalitoimikunnan perustamiskokous pidetään torstaina 12.02.1998 klo 18.00 alkaen SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön toimistolla osoitteessa Valtakatu 24 toinen kerros 45100 Kouvola.

Kaikilla alueen rekisteröidyillä Postiliiton ammattiosastoilla on mahdollisuus nimetä jäsen keskusvaalitoimikuntaan.

Pääluottamusmiehenä (Kymenlaakson tuotantoalue) jatkaa Raimo Heikkilä.

Varapääluottamusmies sekä Kouvolan & Anjalankosken alueen alueluottamusmies:

Tero Kelkka (vara Markus Pulsa).

Elimäen, Kuusankosken ja Valkealan alueluottamusmies Hannu Kajander (vara Terttu Laitinen)

Käsittely & kuljetus: Leo Leskinen

Työsuojeluvaltuutettu: Hannu Kajander

Kiinteistön Kaakkois-Suomen alueen varaluottamusmies ja yt-ryhmän jäsen: Arja Mäkelä.


 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson luottamushenkilöt kokoontuivat torstai 20.8.1998 Postiliiton Pohjois-kymenlaakson osaston mökkille. Paikalla postin uusi hallintoneuvoston pj. kansanedustaja Antero Kekkonen, Postin Kymenlaakson tuotantoalueen päällikkö Juha Haapsaari ja Postiliiton käsittelyn valtakunnallinen pääluottamusmies Esa Vilkuna.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Osaston sihteerinä toimi Markus Pulsa, tiedotussihteerinä Raimo Heikkilä. Liiton kalenteri vuodelle 1999 toimitettiin kaikille liiton jäsenille postiliiton toimesta. Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedotettu paikkakunnan lehdissä ja postimies-lehdessä.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Postiliiton kesäpäivät olivat Savonlinnassa. Pilkkikilpailut pidettiin Jaalan Pyhäjärvellä. Osaston edustusta löytyi myös laitoksen SM-keilailuissa keilailussa, joista tuliaisina myös Suomen mestaruus (4-miehis kilpailu Tero Kelkka). Myös Petanque-, sulkapallo- ja biljardikisat järjestettiin. Kiljavan kevätpajalle osallistuttiin yhdessä SAK:n paikallisjärjestön kanssa.

Pikkujoulut pidettiin totuttuun tapaan Kymenlaakson lajittelukeskuksessa yhdessä työnantajan ja sisarjärjestön kanssa.

KOULUTUSTOIMINTA

Oma osasto ja TSL antoivat laajat mahdollisuudet niin yleissivistäviin kuin käytännöllisiinkin opintoihin. Luottamusmieskoulutus oli niin liiton kuin SAK:n puolesta totutun laajaa ja tehokasta.

KIINTEISTÖT

 

Päätettiin jatkaa Suolajärven maanvuokraussopimusta mutta samalla harkita tontin ostamista kohonneiden vuokrien vuoksi. Pahansaaren mökin toiminta jatkui entisellään.

PAHASAAREN MÖKILLE LAITURI

Pahasaaren mökki Jaalan Pyhäjärvellä sai laiturin kesäkuussa. Laituri tuli tarpeeseen, sillä ranta on kallioinen ja kivinen. Liukas kallio vaikeutti nousua uimavedestä, joten laituri on tositarpeeseen. Lisäksi mökille hankittiin uusi keinu ja muutama puutarhatuoli. Mökillä on kalastuslupia osaston jäsenten käyt­töön. Alkukesästä kerättiin puita mökille talkoilla. Osasto kiittää naapurimökkiläisiä puiden kannosta. Aivan mökille saakka ei ole vielä tietä, kävelymatkaa tule n. 400m. yhteen suuntaan.


VARHAISJAKELUN SIIRTYMINEN POSTIN HOIDETTAVAKSI

Vuoden -98 alussa siirtyi Kymen Varhaisjakelun koko jakeluhenkilöstö postiin sanomalehdenjakelun mukana ja siirtymisen yhteydessä järjestetyissä yt-neuvotteluissa työntekijöitä edustivat Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen. Siirtyneelle henkilöstölle järjestettiin infotilaisuus osaston toiminnasta. Vuoden lopulla oli varhaisjakelun henkilöstöstä liittynyt noin 60 osastomme jäseniksi.

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Kouvolan seudun sanomalehdenjakajille 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. järjestää Postin Kouvolan seudun sanomalehdenjakajille keskustelu- ja tiedotustilaisuuden Postiliiton- ja ammattiosaston toiminnasta perjantaina 6.3.1998 klo 18.00 alkaen

Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvottelutiloissa, osoite Kanervistontie 48 45200 Kouvola.
Osasto tarjoaa iltapalan ja mahdollisuuden saunomiseen.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumisia helmikuun aikana puheenjohtaja Tero Kelkka tai pääluottamusmies Raimo Heikkilä.
Ammattiosaston toimihenkilöiden lisäksi tilaisuuteen osallistuu Postiliiton sanomalehdenjakajien valtakunnallinen pääluottamusmies Antero Palmolahti.

Arvoisa Kouvolan

seudun sanomalehdenjakaja

Toivotamme Teidät tervetulleiksi Suomen Posti Oy:n palvelukseen. Kymen Varhaisjakelu Oy:stä siirtyminen ei välttämättä Teidän kohdaltanne merkinnyt suuria muutoksia työssänne. Suomen Posti Oy suurena työnantajana toivottavasti merkitsee kohdaltanne entistä turvatumpaa ja uusia mahdollisuuksia tarjoavaa työsuhdetta. Postiliitto ja Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ovat hoitamassa kohdaltanne edunvalvontaa Kouvolan seudulla. Postiliitto ja PT:n Työnantajayhdistys ovat solmineet sanomalehdenjakajia koskevan työehtosopimuksen, jota noudatetaan myös Kouvolan seudulla. Yli 300 maksavaa jäsentä käsittävä Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto toimii koko Kouvolan seudun seitsemän kunnan alueella. Sanomalehdenjakajien asiat ovat osastolle tuttuja, sillä 1980-luvulla sanomalehdenjakajat olivat järjestäytyneet ammattiosastoomme. Sanomalehdenjakajien asioiden hoito vaatii paitsi osastoltamme myös Teiltä ja luottamusmiehiltämme aktiivista toimintaa edunvalvonnassa. Lähestymmekin Teitä tällä kirjeellä, missä kerromme Postiliiton jäsenpalveluista ja jäseneduista. Lisäksi olemme tehneet liittymisen ammattiosastoomme mahdollisimman helpoksi. Tämän kirjeen mukana olevalla Postiliiton valtakirjalla ja palautuskuorella asia hoituu mutkattomasti. Postiliiton jäsenmaksuprosentti on tänävuonna 1.4%. Jos joku kohta jäsenvaltakirjan täyttämisessä tuottaa ongelmia, niin täytämme puolestanne puuttuvat tiedot saatuamme valtakirjanne.

Käymme neuvotteluja työnantajan kanssa uuden luottamusmiesorganisaation luomiseksi alueellemme. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta uusi organisaatio tulee mielestämme olla käytössä 1.6.1998. Tämän ajankohdan jälkeen tulette näkemään enenemässä määrin luottamusmiestemme toimintaa. Se on selvää, että pääluottamusmiehen lisäksi asioitanne hoitaa myös joukko luottamusmiehiä.

Tervetuloa ammattiosastoomme!

Raimo Heikkilä, Tero Kelkka, Hannu Kajander 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com