Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 10.10.2018

 


POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS 1998

 

YLEISTÄ

Työllisyyden hoito oli edelleenkin maan hallituksen tärkein asia. Työllisyyden puolittaminen tuntui kuitenkin lähes mahdottomalta tehtävältä, vaikka työttömyysprosentti jatkoikin hidasta laskuaan.

Pohjois-Kymenlaaksossa postin väkeä huolestutti postin toimintojen suunniteltu siirtäminen Kouvolan lajittelukeskuksesta Lappeenrantaan vaikka se ei olisikaan järkevää kaikkien toimintojen osalta.

Kuljetus puolella erityistä huolta aiheutti Suomen Postin ja VR-Yhtymän kuljetustoimintojen yhdistämisessä johtuvat henkilöstö- ja sopimusvaikutukset. Kyseistä yhdistämistä ei kuitenkaan tapahtunut vaan Posti perusti oman, erillisen kuljetusyhtiön.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Postiliiton liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 27.-28.1998 Hotelli Petäyksessä, Hattulan Tyrvännöllä. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osastolla oli kokoukselle 2 esitystä:

Ensimmäisessä vaadittiin työntekijöille suotuisampaa palkkakehitystä ja toinen esitys koski postinjakelusta omalla autolla syntyvien matkakustannusten korvausta. Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Ennen valtuuston varsinaista syyskokousta jouduttiin pitämään ylimääräinen kokous Helsingin Työväentalolla 7.8.1998 koskien Posti oy:n ja VR-yhtymän välisiä kuljetustoimintojen yhdistämisiä. Kokousta oli vaatinut koolle sääntöjen vaatimat 1/3 valtuuston jäsenistä joukossa Valtuutettu Postiliiton P- Kymenlaakson osastosta. Asian johdosta päätettiin seuraavasta päätöslausumasta;

Postiliitto ei hyväksy Postin toimintojen pilkkomista ja on huolestunut sen vaikutuksista asiakkaiden postin kulkuun sekä henkilöstön asemaan”.

Liikenneministeriön vaatimuksesta Suomen Posti oy ja VR Yhtymä oy ovat kuitenkin sopineet eräiden kuljetustoimintojensa yhdistämisestä ja yritysjärjestelyistä. Nämä järjestelyt uhkaavat hävittää useita satoja työpaikkoja.

Postiliitto edellyttää valtion kantavan aidosti vastuun työllisyyden hoidosta, mitä tämän kaltaiset valtion omistamien yritysten järjestelyt eivät edusta”.

 


VR:n ja Suomen Postin aiesopimus purettava

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ei hyväksy VR:n ja Suomen Postin aiesopimusta, jolla osapuolet sitoutuvat kuljetustensa ja toimintojensa osittaiseen yhdistämiseen. Ammattiosaston mielestä hanke on lähtölaskenta varantuneelle Postin tasapuolisille tarjonnalle koko valtakunnan alueella. Aiesopimuksen tavoitteena on toimintojen yhdistäminen siten, että Postin runko- ja aluekuljetukset yhdistyisivät VR:n tytäryhtiön Transpoint Oy:n toimintaan. Linja- ja tilausliikennettä harjoittavan Postin tytäryhtiön Gold Line Oy:n liiketoiminta siirtyisi tavoitteen mukaan VR:n tytärkonsernille, Pohjolan Liikenteelle. Selvitystyön kohteena on myös VR:n korjaamo- ja huoltotoiminnan yhdistäminen PT Autopalvelut Oy:n toimintaan.

Postiliiton pääluottamusmies Raimo Heikkilän mielestä hanke vaarantaa koko postin toiminnan, jos keskeinen osa, postinkuljetukset siirretään muiden hoidettavaksi. Kansalaisten luottamus Postia kohtaan tulee heikkenemään toimialarationalisoinnin johdosta, epäilee Heikkilä. Luottamusmies Leo Leskinen toteaa, että hankkeella halutaan pelkästään heikentää postilaisten työehtoja ja valtion toimiala rationalisoinnin maksajiksi liikenneministeriö valitsi pelkästään postilaiset. VR:llä on riittävästi työtä rautatieliikenteessä. Suomen kansantalous ei kestä lisääntyvää työttömien armeijaa,. Liikenneministeriön bisnesajattelulla sadat postilaiset jäävät ilman työtä. Erityisen vaikeana Heikkilä näkee tilanteen Kymenlaaksossa, missä käydään neuvotteluja kymmenien postinlajittelijoiden sijoittumisesta muihin postin tehtäviin.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston puheenjohtajan ja Postiliiton liittovaltuuston jäsenen Tero Kelkan mielestä henkilöstöjärjestelyistä koskevista periaatteista on sovittu liian hätäisesti. Asiasta on käytävä laajempi keskustelu isommalla foorumilla.

Kelkka ja Heikkilä vaativatkin, että asia tulee käsitellä Postiliiton liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa.

Postin autonkuljettajia on Kotkan- ja Kouvolan alueella yhteensä noin 40.


 

Valtuuston syyskokous pidettiin 24.-26.1998 Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä. Osastollamme oli kokoukselle 3 esitystä; Ylimääräisen Liittokokouksen koolle kutsuminen johtuen liiton johdossa olevien henkilöiden toiminnasta ko. mahdollisen fuusion johdosta, selvitys Postiliiton hallintoon kuuluvien osallistumisesta Suomen Posti oy:n päättäviin elimiin sekä selvien ”pelisääntöjen” aikaansaaminen ylitöiden perusteisiin. Yksi kokouksen merkittävistä päätöksistä oli Postiliiton puheenjohtajan jäävääminen Postin hallituksen jäsenyydestä. Myöhemmin Postin hallitukseen nimitettiin plm. Antero Palmolahti.

 


 

ILTATILAISUUS ENTISILLE POSTILIITON ANJALANKOSKEN OSASTON JÄSENILLE

 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ja Myllykosken jakajat järjestävät entisille Postiliiton Anjalankosken osaston jäsenille iltatilaisuuden perjantaina 6.11.1998 klo 18.00 alkaen Myllykosken Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Viialantie 2 Myllykoski. Tilaisuudessa keskustellaan Anjalankosken osaston purkautumisesta. Arto Sieranta Postiliitosta tuo terveiset. Ruokailun vuoksi sitovat ilmoittautumiset lokakuun aikana.


EDUSTUKSET

Liittovaltuuston kokouksissa Tero Kelkka.

SAK:n Kouvolan seudun ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen pj. Esko Huopainen. Apj:n hallituksen varajäsen Tero Kelkka.

Työväen sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko Huopainen.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa Tero Kelkka.

SAK:n Kymen-Laakson maakuntaryhmän jäsen Raimo Heikkilä.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön talouden hoitaja Raimo Heikkilä.

Postiliiton nuorisoasiain neuvottelukunnassa Markus Pulsa.

JÄSENTIETOA

Naisia 303, miehiä 234 yhteensä 537 henkilöä.

Vuoden 1998 lopussa osastossa oli 28 työtöntä.

50 vuotta täytti 15 jäsentä, 60, 70, 75 ja 80 vuotta täytti 5 jäsentä kutakin.

ELÄKELÄISET
Naisia 107, miehiä 47, yhteensä 154

 

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

Kouvolan seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö.

TSL:n Kouvolan opintojärjestö.

Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

 

VUOSIKOKOUKSET

Osaston kevätvuosikokous pidettiin 23.3.98 Hotelli Sommelossa, Kuusankoskella. Kokouksessa oli paikalla n. 40 osaston jäsentä.

Kokouksen vieraana oli Postiliiton pj. Juhani Heino.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Merivirta ja sihteereinä Markus Pulsa ja Teija Suutarinen.

 

 

 

 

Syysvuosikokous pidettiin Kouvolan lajittelukeskuksessa 21.11.98. Valto Koski kertoi jälleen kerran valtiovallan kuulumisia. Puheenjohtajana toimi tuttuun tapaan Heikki Merivirta ja sihteereinä Teija Suutarinen ja Markus Pulsa. Kokoukseen osallistui n.20 osaston jäsentä.

 


 

TOIMIHENKILÖT

Osaston toimikunta kokoontui 9 kertaa 1998.

Puheenjohtajana toimi Tero Kelkka, 9:ssa kokouksessa. Sihteerinä Markus Pulsa (9) ja rahastonhoitaja Leo Leskinen (9).

 

Toimikuntaan kuului lisäksi:

Varapj. Hannu Kajander (7)

Arja Mäkelä (7)

Unto Autio (7)

Petri Nummela (4)

Raskinen Airi (3)

Laitinen Terttu( 6)

Heikkilä Raimo (9)

Lotti Vesa (5)

 

VARAJÄSENET

Esko Huopainen

Tuula Nerkko

Juhani Huohvanainen

Raija Koivunen

Matti Jaakkola

Pekka Paavola

Tuula Jurvanen

Veijo Auvinen

Kari Laakso

Seppo Järvinen

 

Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua luottamusmiehet.

Osaston tilintarkastajina toimivat Kari Pekkarinen ja Heikki Merivirta.

Muut osaston toimihenkilöt;

Tiedotussihteeri & kirjeenvaihtaja: Raimo Heikkilä

Jäsenrekisterinhoitaja: Hannu Kajander

Opintosihteeri: Raimo Heikkilä

Lomavastaava: Unto Autio

Nuorisovastaava: Markus Pulsa

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Uusi valtakunnallinen luottamusmiesorganisaatio saatiin viimein neuvoteltua.

Kutsu alueellisen pääluottamusmiehen valitsemiseksi perustettavan keskusvaalitoimikunnan perustamiskokoukseen

Keskusvaalitoimikunnan perustamiskokous pidetään torstaina 12.02.1998 klo 18.00 alkaen SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön toimistolla osoitteessa Valtakatu 24 toinen kerros 45100 Kouvola.

Kaikilla alueen rekisteröidyillä Postiliiton ammattiosastoilla on mahdollisuus nimetä jäsen keskusvaalitoimikuntaan.

Kahvitarjoilu!

Tero Kelkka Raimo Heikkilä

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson pääluottamusmies

osasto 124 r.y. puheenjohtaja

Pääluottamusmiehenä (Kymenlaakson tuotantoalue) jatkaa Raimo Heikkilä.

Varapääluottamusmies sekä Kouvolan & Anjalankosken alueen alueluottamusmies: Tero Kelkka (vara Markus Pulsa).


Elimäen, Kuusankosken ja Valkealan alueluottamusmies Hannu Kajander (vara Terttu Laitinen)

Käsittely & kuljetus: Leo Leskinen

Työsuojeluvaltuutettu: Hannu Kajander

Kiinteistön Kaakkois-Suomen alueen varaluottamusmies ja yt-ryhmän jäsen: Arja Mäkelä.

 


 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson luottamushenkilöt kokoontuivat torstai 20.8.1998 Postiliiton Pohjois-kymenlaakson osaston mökkille. Paikalla postin uusi hallintoneuvoston pj. kansanedustaja Antero Kekkonen, Postin Kymenlaakson tuotantoalueen päällikkö Juha Haapsaari ja Postiliiton käsittelyn valtakunnallinen pääluottamusmies Esa Vilkuna.

 


TIEDOTUSTOIMINTA

Osaston sihteerinä toimi Markus Pulsa, tiedotussihteerinä Raimo Heikkilä.

Liiton kalenteri vuodelle 1999 toimitettiin kaikille liiton jäsenille postiliiton toimesta.

Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedotettu paikkakunnan lehdissä ja postimies-lehdessä.

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Postiliiton kesäpäivät olivat Savonlinnassa. Pilkkikilpailut pidettiin Jaalan Pyhäjärvellä. Osaston edustusta löytyi myös laitoksen SM-keilailuissa keilailussa, joista tuliaisina myös Suomen mestaruus (4-miehis kilpailu Tero Kelkka). Myös Petanque-, sulkapallo- ja biljardikisat järjestettiin. Kiljavan kevätpajalle osallistuttiin yhdessä SAK:n paikallisjärjestön kanssa.

Pikkujoulut 1998

Osanottajien työpaikat  Osanottajien lukumäärä

Vekaranjärvi 

1

Sippola

5

Koria

4

Elimäki

4

Kausala

9

Kouvola 12

14

KSNK jakelu

4

Ksnk 2 jakelu

2

Voikkaa

3

Kouvola 10 postikonttori

10

Kouvola 20

4

Kouvola ljk

46

Utti

1

Valkeala

6

Jaala

3

Myllykoski

5

SiPa

3

Yhteensä

123

 

Pikkujoulut pidettiin totuttuun tapaan Kymenlaakson lajittelukeskuksessa yhdessä työnantajan ja sisarjärjestön kanssa.

 

KOULUTUSTOIMINTA

Oma osasto ja TSL antoivat laajat mahdollisuudet niin yleissivistäviin kuin käytännöllisiinkin opintoihin. Luottamusmieskoulutus oli niin liiton kuin SAK:n puolesta totutun laajaa ja tehokasta.

 

KIINTEISTÖT

Päätettiin jatkaa Suolajärven maanvuokraussopimusta mutta samalla harkita tontin ostamista kohonneiden vuokrien vuoksi. Pahansaaren mökin toiminta jatkui entisellään.

PAHASAAREN MÖKILLE LAITURI

Pahasaaren mökki Jaalan Pyhäjärvellä sai laiturin kesäkuussa. Laituri tuli tarpeeseen, sillä ranta on kallioinen ja kivinen. Liukas kallio vaikeutti nousua uimavedestä, joten laituri on tositarpeeseen. Lisäksi mökille hankittiin uusi keinu ja muutama puutarhatuoli. Mökillä on kalastuslupia osaston jäsenten käyt­töön. Alkukesästä kerättiin puita mökille talkoilla. Osasto kiittää naapurimökkiläisiä puiden kannosta. Aivan mökille saakka ei ole vielä tietä, kävelymatkaa tule n. 400m. yhteen suuntaan.


VARHAISJAKELUN SIIRTYMINEN POSTIN HOIDETTAVAKSI

Vuoden -98 alussa siirtyi Kymen Varhaisjakelun koko jakeluhenkilöstö postiin sanomalehdenjakelun mukana ja siirtymisen yhteydessä järjestetyissä yt-neuvotteluissa työntekijöitä edustivat Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen. Siirtyneelle henkilöstölle järjestettiin infotilaisuus osaston toiminnasta. Vuoden lopulla oli varhaisjakelun henkilöstöstä liittynyt noin 60 osastomme jäseniksi.

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Kouvolan seudun sanomalehdenjakajille


Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. järjestää Postin Kouvolan seudun sanomalehdenjakajille keskustelu- ja tiedotustilaisuuden Postiliiton- ja ammattiosaston toiminnasta perjantaina 6.3.1998 klo 18.00 alkaen

Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvottelutiloissa, osoite Kanervistontie 48 45200 Kouvola.

Osasto tarjoaa iltapalan ja mahdollisuuden saunomiseen.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumisia helmikuun aikana puheenjohtaja Tero Kelkka tai pääluottamusmies Raimo Heikkilä.

Ammattiosaston toimihenkilöiden lisäksi tilaisuuteen osallistuu Postiliiton sanomalehdenjakajien valtakunnallinen pääluottamusmies Antero Palmolahti.

Tervetuloa!

 

Arvoisa Kouvolan

seudun sanomalehdenjakaja

 

Toivotamme Teidät tervetulleiksi Suomen Posti Oy:n palvelukseen. Kymen Varhaisjakelu Oy:stä siirtyminen ei välttämättä Teidän kohdaltanne merkinnyt suuria muutoksia työssänne. Suomen Posti Oy suurena työnantajana toivottavasti merkitsee kohdaltanne entistä turvatumpaa ja uusia mahdollisuuksia tarjoavaa työsuhdetta. Postiliitto ja Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ovat hoitamassa kohdaltanne edunvalvontaa Kouvolan seudulla. Postiliitto ja PT:n Työnantajayhdistys ovat solmineet sanomalehdenjakajia koskevan työehtosopimuksen, jota noudatetaan myös Kouvolan seudulla. Yli 300 maksavaa jäsentä käsittävä Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto toimii koko Kouvolan seudun seitsemän kunnan alueella. Sanomalehdenjakajien asiat ovat osastolle tuttuja, sillä 1980-luvulla sanomalehdenjakajat olivat järjestäytyneet ammattiosastoomme. Sanomalehdenjakajien asioiden hoito vaatii paitsi osastoltamme myös Teiltä ja luottamusmiehiltämme aktiivista toimintaa edunvalvonnassa. Lähestymmekin Teitä tällä kirjeellä, missä kerromme Postiliiton jäsenpalveluista ja jäseneduista. Lisäksi olemme tehneet liittymisen ammattiosastoomme mahdollisimman helpoksi. Tämän kirjeen mukana olevalla Postiliiton valtakirjalla ja palautuskuorella asia hoituu mutkattomasti. Postiliiton jäsenmaksuprosentti on tänävuonna 1.4%. Jos joku kohta jäsenvaltakirjan täyttämisessä tuottaa ongelmia, niin täytämme puolestanne puuttuvat tiedot saatuamme valtakirjanne.

Käymme neuvotteluja työnantajan kanssa uuden luottamusmiesorganisaation luomiseksi alueellemme. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta uusi organisaatio tulee mielestämme olla käytössä 1.6.1998. Tämän ajankohdan jälkeen tulette näkemään enenemässä määrin luottamusmiestemme toimintaa. Se on selvää, että pääluottamusmiehen lisäksi asioitanne hoitaa myös joukko luottamusmiehiä.

Tervetuloa ammattiosastoomme!

Raimo Heikkilä Tero Kelkka Hannu Kajander

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAK 90 vuotias

Maan suurin palkansaajajärjestö aloitti juhlavuoden vieton jo maaliskuussa 1997, ja erilaisia tilaisuuksia oli luvassa pitkin vuotta. SAK:n valtuusto piti juhlakokouksensa normaalin kevätkokouksen yhteydessä toukokuussa. Presidentti Martti Ahtisaari piti kokouksessa juhlaesitelmän.

SAK:n 90-vuotisjuhlat pidettiin 29.11.1998 klo 18.00 alkaen Haminan työväentalolla puheiden, jouluisen päivällisen ja tanssin merkeissä. Pohjois-Kymenlaaksosta oli  yhteinen linja-autokuljetus Haminaan. Apj:t maksoivat yhdessä linja-auton kulut.

Valokuvissa Haminassa pidetyn tilaisuuden juhlayleisöä.


SAK:N Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous

 

SAK: n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous pidettiin 25.03.1998 Kouvola- talossa .

Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Sorsa ja sihteerinä Raimo Heikkilä.

SAK: n edustajan ekonomisti Ismo Luimulan puheenvuoro, hän kertoi Euroopan talous ja rahaliitosta. Emu - aikataulusta ja SAK: n kannanotosta.

Hyväksyttiin vuoden 1997 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä talousarvio vuodelle1998.

Valittiin puheenjohtajaksi vuosiksi 1998-2000 Esko Huopainen.

Julkilausuma

Julkilausumassa todettiin APJ: n muuttaneen uusiin avariin tiloihin Valtakatu 24:ään. Useat järjestöt ovat huomioineet uuden tilan käyttömahdollisuudet omassa toiminnassaan. SAK: n Kouvolan Seudun APJ: n edustajisto edellyttää, että toimiston käyttöä edelleen tehostetaan ja toimia toimistotyöntekijän palkkaamiseksi jatketaan.

Edustajisto toivoo, että SAK: n Kouvolan Seudun APJ: n jäsenosastot ottavat enenevässä määrin huomioon osastojensa nuoret ja työttömät jäsenensä. SAK: n alueellisen nuorison toimintaryhmän, Kymen Säpinä Seiskan toimintaa tulee tehdä tunnetuksi.

Edustajisto on huolestuneena seurannut julkisten työpaikkojen vähenemistä Kouvolan seudulla. Mm. Suomen Posti Oy: n on tunnettava vastuunsa Kymenlaaksolaisen henkilöstönsä hyvinvoinnista keskittäessään toimintojensa pois Kouvolasta . Kouvolan kaupungin ja seutukunnan vetovoimaa ja tunnettavuutta tulee lisätä kuntayhteistyötä lisäten.

  • Järjestäytymiskokous valitsi sihteerin. Sihteeriksi valittiin Arja Asikainen. 

  • Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi 12 henkilöä ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 12 henkilöä valituiksi tulivat

(suluissa on kokous läsnäolot vuoden 1998 aikana )

  • Hallituksen toiminta :

Alkuvuoden puheenjohtajana oli Martti Sorsa ja sihteerinä Raimo Heikkilä edustaja kokouksen jälkeen puheenjohtajana Esko Huopainen ja sihteerinä Arja Asikainen.

Hallitus on kokoontunut 10 kertaa 14.1, 5.2, 5.3, 15.4, 14.5, 10.6, 13.8, 24.9, 21.10 ja 25.11

Puheenjohtaja Esko Huopainen ( 8 )Varapuheenjohtaja Tauno Lindberg , Varasihteeri, Ensio Niemi ja taloudenhoitaja, Aino Hyvönen.( 9 )

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Arja Asikainen KTV ( 6 ) Ismo Karstinen Liikeliitto ( 3 )

Ensio Niemi Raut.liitto ( 8 ) Annamari Ahonen Liikeliitto ( 2 )

Jani Koskinen Liikeliitto ( 5 ) Janne Vesanen AKT ( 4 )

Ritva Lauren Liikeliitto ( 9 ) Pertti Varpenius Raut.liitto ( 5 )

Tauno Lindberg AKT ( 9 ) Asta Pokki TEVA ( 7 )

Jani Rantoja Raut. ( 5 ) Tero Kelkka Postil. ( 3 )

Anna - Liisa Tanninen HRHL ( 3 ) Ahti Honkanen Rak.liitto ( 3 )

Ritva Hannola VAL ( 6 ) Pertti Pihavainio Raut.liitto ( 5 )

Ilpo Holopainen Rak.liitto ( 5 ) Sinikka Rantanen KTV ( 6 )

Jorma Solla Raut.liitto ( 1 ) Olavi Immonen Metalli ( 0 )

Jaakko Torikka Metalli ( 3 ) Hannu Huotari Rak.liit ( 7 )

Seppo Siren KTV ( 5 ) Juhani Ollikainen ( 0 )

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 1998

 

YLEISTÄ

Talousarvion perusteena on ollut edellisenvuoden tilinpäätösluvut. Jäsenmaksu on ollut edellisen vuoden mukainen 3,50/ osaston maksava jäsen. Edunvalvonnan merkitystä on pyritty edelleen korostamaan ja työttömiä ja syrjäytyneitä SAK: n jäseniä on pyritty tukemaan ja aktivoida toimimaan APJ: ssa.

SOPIMUS - JÄRJESTÖ JA NEUVOTTELUTOIMINTA

Yhteistyötä on ollut työväenyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Eduskuntavaalit ja niihin liittyvät -99 projektitapahtumat ovat olleet esillä mm. Kouvolan torilla on oltu soppatykkien ja kansanedustajien kanssa esillä.

SAK: n Kymenlaakson maakuntaryhmän jäsenet ovat kokoontuneet ja APJ: n edustajin ovat olleet Esko Huopainen varapuheenjohtajana, Tauno Lindberg, Ritva Hannola, Arja Asikainen ja Ensio Niemi.

TOIMISTOKULUT

Toimiston vuokra ja sähkökulut ovat olleet suurin menoerä APJ: n talous kuluissa.

HARRASTUS

Yhteistoimintaa on ollut mm. TSL: n Kouvolan seudun opintojärjestön kanssa.

Työttömien yhdistyksen kanssa mm. teatteriretki.

Pilkkikilpailut olivat 15.03-98 Lappalanjärvellä.

Kiljavan kevätpaja - retkellä oltiin 25.04-98 n. 40 hengen voimin matkassa oli usean eri ammattiosaston sekä APJ: n aktiiveja.

KOULUTUS

Nais- ja Tasa- arvo koulutuspäivä 25.4-98 Mikkelissä, jossa oli Ritva Hannola.

Opintovastaavien koulutuspäivä 17.10-98 Luumäellä Esko Huopainen ja Tauno Lindberg.

Koulutustoimintana on ollut mm. aluevaikuttaja koulutusta, jossa ovat olleet APJ: n hallituksesta Esko Huopainen, Ritva Hannola, ja maakuntaryhmästä Raimo Heikkilä. Koulutusta on ollut SAK: n Kiljavan opistolla 3-4.9 ja 15-16.10 sekä 26-27.11-98.

TIEDOTUS

Jäsenistölle on lähetetty erilaisia jäsenposteja sekä myös liittojen aluetoimistoihin on oltu yhteydessä. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö on ollut esillä mm. ilmoittelua paikallislehdissä Kouvolan Sanomissa, Pohjois- Kymen laakso- lehdessä ja kaupunkilehti Seiskassa. Ilmoittelua tapahtumista on ollut myös Kymen laakso radiossa.

PILKKIKILPAILUT 15.03.1998

 

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön perinteiset pilkkikilpailut pidettiin Lappalanjärvellä. Lähtö oli Kouvolan kaupungin omistamasta Hiiskulan kesänviettopaikan rannasta. Kilpasarjat olivat naiset, miehet, veteraanit, nuoret alle 18 v., lapset alle 15v., sekä alle 12 vuotiaat.

Joukkuekilpailu kolme henkisin joukkuein

Paikallisjärjestöjen haastekilpailuun viiden parhaan yhteistulos.

Osallistumismaksu oli aikuiset 40 markkaa, nuoret 20 markkaa.

Osallistumismaksu sisälsi kilpailumaksun sekä kaksi makkaraa ja mehun.

Vastuuhenkilöinä oli edellisen vuoden tapaan Lauri Korjala, Aino Hyvönen, Martti Sorsa.

Joukkuekilpailun kiertopalkinnon voitti Metallin os.116 joukkueella Auli Jattu, Juha Rämä ja Sami Lahtinen saaliillaan 13,030g.

APJ:n kiertopalkinnon voitti Kuusankoski saaliilla 24,880g.

Veteraanien sarjan voitti Pentti Simola Pap.os.36 saaliilla 4,880g.

Miesten sarjan Aulis Jattu Met.os.116 saaliilla 6,980g.

Naisten sarjan Irma Kankainen Puut.571 saaliilla 2,555g.

Nuorten sarjan alle 18-v Tomi Knaapila saaliilla 195g.

Alle 15-v sarjan Juuso Kolehmainen saaliilla 880g.

Alle 12-v sarjan Niko Larinen saaliilla 325g.

 

VAPPUAATON ILTAMAT

 

APJ: n ja TSL: n Kouvolan opintojärjestön yhteiset vappuaaton iltamat olivat VR:n kerhotalossa.

VAPPUJUHLAT 1.5.1998

Vappujuhlat olivat Kouvolan keskuspuistossa. Avauspuheen piti Kouvolan Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Maritta Nurmiranta. Juhlapuhujana oli Sinikka Hurskainen. APJ: n puheenjohtaja Esko Huopainen toimi juontajana ja esiintyjinä olivat TSL: n Kouvolan opintojärjestön yökyöpelit esityksellään ” NAISET ” Kouvolan Työväen sekakuoro sekä terpsikerho. Paikalla oli yleisöä runsaasti .

TOIMISTOTOIMINTA

Toimistomme oli avoinna ma-ti-to-pe klo 9-15 ja ke 12-18 ajalla 15.5-11.9.-98. Toimistotyössä oli Merja Laiho. Hän oli Kouvolan Työvoimatoimiston ja TE- keskuksen kautta työharjoittelukokeilussa. Toimistoltamme pidettiin yhteyttä jäsenistöön ja aluetoimistoihin .Tiedoitettiin eri tilaisuuksista ja koulutuksista sekä edistettiin SAK:n jäsenmikrokampanjaa lähetettiin tilauskaavakkeita ja tietoutta jäsenistölle. SAK: n jäsenmikro oli myös esitteillä Kouvolan Osuuspankilla sekä Oppinetin tiloissa tutustumista varten.

 

EU-TILAISUUS 5.10.1998

Kuusankoski- Talossa oli EU- tiedotustilaisuus EUROT TULEVAT OLETKO VALMIS ?

Valuuttamuutoksiin liittyvistä asioista ja siitä mitä rahayksikön muutos todellisuudessa vaikuttaa ? Miten se näkyy ja koetaan käytännössä ? Kurkistettiin myös EU- aluepolitiikkaan ja alueelliseen edunvalvontaan Kymenlaaksossa. Tilaisuuden puhujina olivat pankinjohtaja Kari Palmumaa Merita- pankista ja kansanedustaja Valto Koski.

Eläketiedotustilaisuus 19.11.1998

Kouvolassa Kouvola - Talossa oli eläketiedotustilaisuus teemalla Tunnetko eläketurvasi. Alustajana aiheesta oli Lea Ala – Mononen Eläketiedotustoimistosta.

 

YHTEISTOIMINTA

mm.TSL ja Työttömien yhdistys

Yhteistoimintaa tehostettiin TSL:n ja Työttömien yhdistyksen kanssa oli mm. yhteinen teatterimatka 7.11-98 Kotkaan ravintola Kairoon esitykseen päivänsäde minä ja menninkäinen. Työttömille luovutettiin käyttöön kassakaappi 11.11-98 yhdessä Kouvolan Työväenyhdistyksen kanssa. Avustettu yhteensä 1600 markalla

 

Edustajat :

  • TSL:n Kouvolan Seudun Opintojärjestön edustajina ovat Esko Huopainen, Asta Pokki, ja Sinikka Rantanen varaedustajina Ahti Honkanen, Jani Koskinen ja Tero Kelkka.
  • SAK:n Kymen aluekokous edustajina ovat Esko Huopainen, Arja Asikainen, varaedustajina Tauno Lindberg ja Ensio Niemi.
  • Kouvolan Seudun Ammatillisen oppimiskeskuksen neuvottelukunnan edustajana on Tauno Lindberg.
  • Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, johtokunta Tauno Lindberg ja Osmo Saarenpää.

Edustustilaisuuksia:

Kouvolan Työväen sekakuoron 15- vuotisjuhla iltamissa 26.04.1998 edustamassa oli Esko Huopainen.

Kotkan kirjatyöntekijät 100- vuotisjuhla 12-09.1998 sekä viestintä seminaarissa edustamassa olivat Esko Huopainen, Tauno Linberg, Sinikka Rantanen ja Arja Asikainen.

Anjalankosken APJ:n puheenjohtajan Seppo Liukkosen 50 vuotisjuhlassa olivat 10.10.1998 EskoHuopainen, Tauno Lindberg ja Aino Hyvönen.

 

99-Projekti – tilaisuuksia

Kouvolassa 24.10.1998 järjestettiin Kouvolan torilla vaalitilaisuus paikalla kansanedustaja Valto Koski, Jukka Nyberg, Matti Vähänäkki ja Ansela Tarakkamäki. APJ: n toimesta tilaisuudessa järjestettiin hernekeittotarjoilua. Keittiömestareina toimivat Aino Hyvönen, Kerttu Rita ja Esko Huopainen jakamisessa olivat avustamassa myös Asta Pokki ja Seppo Siren.99- Tilaisuudet jatkuivat tammi-helmikuussa 1999.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com