Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 1.1.2019

 


 


 

AMMATTIOSASTON KEVÄTVUOSIKOKOUS PIDETÄÄN 20.03.1999 KLO 13.00 RAVINTOLA ANGELINO VALTAKATU 14 45100 KOUVOLA. KÄSITELLÄÄN LIITON SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄT ASIAT SEKÄ OSASTON NIMEN MUUTOS. KOKOUKSEN JÄLKEEN NAUTITAAN LOUNAS SEISOVASTA PÖYDÄSTÄ KAHVIN JA KONJAKIN KERA.

 

 


 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y.toimikunnan järjestäytymiskokous pöytäkirja

Jubella, 12. 1. klo. 18.30

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

4. ILMOITUSASIAT

Raimo Heikkilä ilmoitti että 25. 1. järjestetään sanomalehdenjakajille kaksi infotilaisuutta. Klo. 14.00 lajittelukeskuksessa ja klo. 18.00 Sommelossa. Sommeloon odotetaan 20 henkilöä ja tarjoilumaksaa 25/hlö.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6. UUDET JA ERONNEET JÄSENET

Siirtyneitä olivat Harri Pihljerta ja Markku Kovanen Lappeenrannan osastoon, Teija Syvälä Kotkan ja Aija Pöyhönen Pasilan osastoon. Liittyneitä olivat Jyri Fihlman, Teemu Pasanen, Toni Aho, Matti Suuronen ja Katriina Ahonen.

7. TOIMIHENKILÖIDEN VALINNAT

7.1 Valitaan osaston varapuheenjohtaja

Toimikunta valitsi Raimo Heikkilän varapuheenjohtajaksi.

7.2 Valitaan osaston sihteeri ja varasihteeri

Toimikunta valitsi Markus Pulsan varsinaiseksi ja Teija Suutarisen varasihteeriksi.

7.3 Valitaan osaston rahastonhoitaja

Toimikunta valitsi Leo Leskisen rahastonhoitajaksi.

7.4 Valitaan jäsenasioiden hoitaja

Toimikunta valitsi Raimo Heikkilän jäsenasioiden hoitajaksi.

7.5 Valitaan lomavastaava

Toimikunta valitsi Leo Leskisen lomavastaavaksi.

7.6 Valitaan nuorisovastaava

Toimikunta valitsi Markus Pulsan nuorisovastaavaksi.

8. VALITAAN TIEDOTUSTOIMINTARYHMÄN JÄSENET

Toimikunta valitsi ryhmän jäseniksi pitkällisen keskustelun jälkeen Raimo Heikkilän, Tero Kelkan, Markus Pulsan ja toimivan työsuojeluvaltuutetun.

9. OSASTON TAVOITEASETTELU LAJITTELUKESKUKSEN YT-NEUVOTTELUISSA

Toimikunnan jäsenet käyttivät asiasta useita puheenvuoroja. Käydyn keskustelun perusteella sovittiin tavoiteasettelusta seuraavaa:

 • -Mahdollisuuksien mukaan ainakin vakinaisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen.

 • Uudelleensijoitusalueena ensisijaisesti Kouvola, laajennetaan tarvittaessa mikäli henkilöstöllä halukkuutta muuttaa työn perässä.

 • Katsotaan tuotantoa yhtenä kokonaisuutena.

 • Irtisanottaessa vähentämisjärjestys ( TES )

 • Pitkien määräaikaisten sopimusten turvaaminen

Neuvottelut alkavat Torstaina 14. Tammikuuta. Toimikunta valitsi osaston edustajiksi neuvotteluihin Raimo Heikkilän, Leo Leskisen ja Pekka Vallin.

10. MATKAKORVAUKSET JA PÄIVÄRAHAT

Toimikunta päätti korvata Janne Lehtiselle matkakustannukset 14. 11 pidettyihin yritys-darts kisoihin.

11. SAAPUNEET KIRJEET

Käytiin läpi liiton kirje ” työaikakirjanpito perusjakelussa” sekä kirjailija Mauri Lammen mainos uudesta kirjastaan ” Elämä pakenee, viisaus pysyy.” Osasto päätti hankkia sen kirjastoonsa (120,-).

12. LUOTTAMUSMIESTEN PUHEENVUOROT

Raimo Heikkilä kertoi neuvotelleensa joulun ”rauhoitusajan” ryhmiksistä 30 pennin kappalekorvauksen ja käski huolehtia siitä että korvaukset myös maksetaan.

Leo Leskinen kertoi että Postiin alkukeväällä perustettavan uuden kuljetusyhtiön nimeksi tulee Etelä-Suomen Kuljetus Oy ja sen tytäryhtiön, johon alue- ja runkokuljetukset varsinaisesti siirtyvät, nimeksi Post-Transport. Posti on luvannut pitää yrityksen omistuksessaan vähintään kaksi vuotta. Posti etsii kuitenkin tiettävästi yhteistyökumppania uuteen yritykseen.

Tero Kelkka kertoi joulun menneen hyvin. Vuodenvaihteen jälkeen on poikkeavien sääolosuhteiden kanssa ollut epäselvyyksiä alueen esimiesten kanssa johtuen Harri Juutilan lähettämästä boxista. Kelkka jakoi toimikunnan jäsenille kopion työohjeesta. Kelkka ilmoitti myös olevansa mukana alkavissa varhaisjakelun mitoituksissa.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Markus Pulsa pyysi osastolta tukea alueen nuorisovastaavien yhteiseen tilaisuuteen. Toimikunta päätti että tukea pyydetään ensin alueelliselta paikallisjärjestöltä. Toimikunta päätti myös varata heti kun mahdollista 20 paikkaa Lahden talvipäiville. Majoituksen hinta on alustavasti 225 markkaa ja ruokailujen noin 65-75 markkaa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pj. Tero Kelkka päätti kokouksen klo. 20.30.


Postiliiton Kymen osasto 124 r.y:n syysvuosikokous 27.11.1999 klo 15.00-17.24

Kokouksen avaus

Toimikunnan puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen.

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(Postimieslehti nro 11 ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso 11.11.1999).

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin.

3. Kokousvirkailijoiden vaali

3.1.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Heikkilä.

3.2.Kaksi sihteeriä; valittiin Esko Huopainen ja Teija Suutarinen.

3.3.Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, valittiin Kari Laakso, Lasse Ketonen.

3.4.Kolme ääntenlaskijaa, valittiin Pekka Valli, Leo Leskinen, Pekka Kaaranto.


4. Kansanedustaja Valto Kosken puheenvuoro

 • Koski käsitteli puheessaan Kymenlaakson lajittelukeskuksen siirtoa Lappeenrantaan.

 • Sampon ja Leonian neuvotteluja Finanssitavaratalon perustamisesta Pohjolan ja sen tytäryhtiöiden kanssa.

 • Postipalvelujen loppumista n. 500 toimipaikasta joista vain n.70 suurinta jää todennäköisesti toimimaan. Kuvatunlaisessa tilanteessa maaseudun postipalvelut tulevat edelleen heikkenemään.

 • Tulopoliittinen sopimuksen syntymisen jälkeen voidaan tehdä mahdollisesti suunnitellut veroratkaisut.

 • Valtioneuvosto on jo kaksi kertaa siirtänyt pääkaupunkiseudun postitoimilupahakemukset, kolmatta kertaa sitä ei enää voida tehdä.

 • Liikaa maksettujen eläkkeiden takaisinperintä tullaan selvittämään yksilökohtaisesti.

 • Puron komitea: Eläkkeellesiirtyminen kallistuu, arvonlisäveron alentaminen.

 • Presidenttipeli: Jokainen ratkaiskoon ketä äänestää. Kaikki äänestämään ainakin ensimmäisellä kierroksella. Suomi tarvitsee vahvan presidentin.


   

5.Ilmoitusasiat

Postiliiton Kesäpäivät v 2002 järjestetään Kouvolassa.

6.Päätetään osaston kesämökkien käytöstä

Metsähallitus on lähettänyt ammattiosastolle kirjeen Suolajärven tontin lunastamisesta. Tarjous on voimassa 31.03.2000 saakka. (Kirje liitteenä).

Asiasta käytiin keskustelua:

 • Pekka Valli: Tunnesiteet puoltavat ostotarjousta, toisaalta käyttö vähäistä, kannattaako kahden mökin pito, toinen myyntiin.

 • Kari Laakso: Mökin tasoa parannettava, lisäisikö se käyttöä?

 • Leo Leskinen: Ostettakoon pääoman säilyttämiseksi.

 • Esko Huopainen: Asia selvitettävä kevätkokoukseen mennessä, jolloin päätetään mökkien ostosta ja/tai myynnistä.

 • Tarja Muuronen: Tiedotuksen lisäämistä mökkien sijainnista ja käyttöoikeudesta.

Asia käsiteltiin ja päätettiin liitteenä olevan esityksen mukaan yksimielisesti, että Suolajärven mökin tontin vuokrausta jatketaan syyskuun 2000 loppuun asti. Kevätvuosikokouksessa tehdään päätös mahdollisesta tontin ostosta.

7.Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2000

Toimikunnan taloudenhoitajan Leo Leskisen laatima talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan (liite).

Raimo Heikkilän lukema toimintasuunnitelma vuodelle 2000 hyväksyttiin pienin muutoksin (liite).

 

8. Toimikunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2000

Ehdokkaat: Esko Huopaista esitti Raimo Heikkilä

Tero Kelkkaa esitti Leo Leskinen

Vaalin tulos äänet 9-9, yksi hylätty

Arpa ratkaisi puheenjohtajaksi Esko Huopaisen.

9. Toimikunnan varsinaisten- ja varajäsenten valinta (10+10)

Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia, vaalissa saadut äänimäärät suluissa.

Leo Leskinen (11), Markus Pulsa (9), Pekka Valli (9), Terttu Laitinen (12), Kari Laakso (11), Tuula Jurvanen (9), Raija Koivunen (8), Kari Hulkkonen (9), Tero Kelkka (14), Matti Jaakkola (9), Teija Suutarinen (9), Raimo Heikkilä (10).

Toimikunta valittiin saatujen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa kuusi henkilöä sai 9 ääntä. Varsinaisiksi jäseniksi äänimäärän 9 saaneista mahtui vain viisi. Valinta tapahtui arpomalla yksi näistä kuudesta 9 ääntä saaneesta ensimmäiseksi varajäseneksi. Varajäseneksi tuli Tuula Jurvanen.

Toimikunta vuodelle 2000

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet

Tero Kelkka (14) Tuula Jurvanen (9)

Terttu Laitinen (12) Raija Koivunen (8)

Leo Leskinen (11) Veijo Kujala

Kari Laakso (11) Tuula Nerkko

Raimo Heikkilä (10) Tarja Muuronen

Markus Pulsa (9) Pekka Paavola

Pekka Valli (9) Olli Itkonen

Kari Hulkkonen (9) Asta Kivinen

Matti Jaakkola (9) Pirkko Vainio

Teija Suutarinen (9) Auli Turtinen

10. Päätetään asiantuntijaelimet ja alajaostot, jotka toimivat toimikunnan valvonnassa ja alaisena

Valittiin seuraavat alajaostot:

SAN- jakelu

Kelpo kuljetus

11. Tilintarkastajien valinta

Varsinaiset tilintarkastajat: Antti Salo ja Kari Pekkarinen.

Varatilintarkastajat: Heikki Merivirta ja Risto Marttila.

12. Ammattiosaston lehtisetelien määrä

Päätettiin lehtisetelien määräksi 70 mk.

13. Kokoukselle esitetyt asiat

Esitettäviä asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Raimo Heikkilä päätti kokouksen kello 17.24 kiittäen osallistujia aktiivisesta osanotosta.

 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com