Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 26.4.2019

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry:n kevätvuosikokous pidettiin 20.03.1999 klo 13.00 alkaen Ravintola Angelinossa Valtakatu 14 Kouvola.
Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 7 a § määräämät asiat sekä osaston nimen muutosesitys.
Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston vuosikokouksen kannanotto

PT-Autopalvelut Oy Kouvolan korjaamon työpaikat säilytettävä

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston vuosikokous otti kantaa PT- Autopalveluiden Kouvolan korjaamon työpaikkojen säilymisen puolesta. PT-Autopalvelut Oy on Suomen Posti Yhtymä Oy:n tytäryhtiö, joka omistaa pääasiallisesti Posti-konsernin ja Sonera-konsernin ajoneuvot, joita on yhteensä noin 5500 kpl sekä vastaa niiden huollosta ja korjauksesta. Henkilöstön määrä oli viime vuoden lopulla 435 henkeä. Kouvolan korjaamolla työskentelee kahdeksan autonasentajaa. Neljän työntekijän Kotkan korjaamo on ilmoitettu lopetettavaksi. Kouvolan korjaamon toimintaa tullaan kehittämään. Korjaamoverkoston kehittämisen ensisijaiset tavoitteet ovat kannattavuus, pääasiakkaiden palvelutaso sekä ulkoinen liikevaihto. Ammattiosasto pelkää, että kehittämistoimet johtavat PT-Autopalvelut Kouvolan korjaamon lopettamiseen ja siten työntekijöiden ohjaamista kilometritehtaalle. Posti on jo nyt lopettamassa ensi syksynä yli neljänkymmenen työntekijän työt Kymenlaakson lajittelukeskuksesta työn siirryttyä Lappeenrantaan. Kouvolan seutu on Postin saneeraustoimissa menettänyt ja menettämässä työpaikkojen häviämisen myötä myös ammattitaitoista osaamista. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto vaatii, että Valtion korjaamotoimintaa uudistettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä työpaikkojen säilyvyyteen. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto perää omistajan tahtoa. Onko omistajan tarkoitus lopettaa kannattavia korjaamoja ja täten lisätä entisestään työttömien määrää Posti-yhtymän strategiaan vedoten, kysyy ammattiosasto.

 

Epätyypillisiä töitä ei saa lisätä 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto pitää Postin aluejohdon toimia riittämättöminä Kymenlaakson alueelta työnsä menettäville. Suurena työnantajana Posti voi tarjota työnsä menettäville muitakin vaihtoehtoja kuin työttömyyskortiston. Ylisuurilla määrä-aikaisten työntekijöiden määrällä kaunistellaan pysyvien työsuhteiden vähennyksiä. Pisimpien määrä-aikaisten työsuhteiden kesto on ollut jopa yli viisi vuotta. Ammattiosasto esitti, että pitkään määrä-aikaisissa työsuhteissa oleville järjestetään tukitoimia työttömyyden uhatessa. Toistaiseksi työnantaja on ollut asialle nihkeä, vedoten työntekijöiden määrä-aikaisuuteen.
Ammattiosasto vastustaa jyrkästi Postin rationalisoidessa toimintaansa osa-aikaisten töiden lisäämistä. Kokoaikaisilla työsuhteilla sitoutuminen työhön on parempaa.
Ammattiosasto ei hyväksy ilman ylityökorvauksia tehtäviä ylitöitä. Ongelma on erityisesti tullut esille Postin jakelutehtävissä toimien henkilöiden keskuudessa.

 

Osaston nimen muuttaminen 

Seitsemän miestä perustivat vuonna 1915 Postiljooniyhdistyksen Kouvolaan. Kouvola oli juuri pikkutaajamaksi syntynyt. Tästä ajasta on osastomme toiminta kokenut niin nousu - kuin laskukausiakin. Nimeäkin oli uudistettu muutamaan otteeseen. Osaston nimen muutoksille oli aina löytynyt vankat perusteet ja jäsenien mielipidettä on aina kunnioitettu. Viimeisin nimen muutos tapahtui 90-luvun vaihteessa Postiliiton Kuusankosken osaston liityttyä osastoomme. Vuoden vaihteessa Anjalankosken osasto yhdistyi osastoomme. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry ei siis ollut iältään kuin 90-luvun tuote.
Nyt elettiin 1900-luvun viimeistä vuotta ja muutokset ravistelivat osastoamme puhurin lailla. Lajittelukeskuksen toimintaa siirrettiin Lappeenrantaan ja kiinteistö-ja autotoimeen perustettiin oma yhtiö. Posti oli omissa strategioissa keskittymässä vain jakelubisnekseen. Sanomalehden varhaisjakelun siirtyminen jälleen Postin hoidettavaksi lisäsi jäsenmääräämme ja edunvalvonnan tehtäviä.
Osastomme nimen pituus koettiin mutkikkaaksi ja kaikki jäsenemme eivät tunnistaneet itseään pohjois-kymenlaaksolaisiksi. Osaston nimen muuttamiselle on nyt selvä tilaisuus, johon on tartuttava. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry:n kevätvuosikokous päätti muuttaa osaston nimen Postiliiton Kymen osasto 124 ry:ksi.

 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y.toimikunnan järjestäytymiskokous

Jubella, 12. 1. klo. 18.30

Puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Raimo Heikkilä ilmoitti että 25. 1. järjestetään sanomalehdenjakajille kaksi infotilaisuutta. Klo. 14.00 lajittelukeskuksessa ja klo. 18.00 Sommelossa. Sommeloon odotetaan 20 henkilöä ja tarjoilumaksaa 25/hlö. Siirtyneitä olivat Harri Pihljerta ja Markku Kovanen Lappeenrannan osastoon, Teija Syvälä Kotkan ja Aija Pöyhönen Pasilan osastoon. Liittyneitä olivat Jyri Fihlman, Teemu Pasanen, Toni Aho, Matti Suuronen ja Katriina Ahonen.
Toimikunta valitsi Raimo Heikkilän varapuheenjohtajaksi. Toimikunta valitsi Markus Pulsan varsinaiseksi ja Teija Suutarisen varasihteeriksi. Toimikunta valitsi Leo Leskisen rahastonhoitajaksi. Toimikunta valitsi Raimo Heikkilän jäsenasioiden hoitajaksi. Toimikunta valitsi Leo Leskisen lomavastaavaksi. Toimikunta valitsi Markus Pulsan nuorisovastaavaksi.
TIEDOTUSTOIMINTARYHMÄN JÄSENET Toimikunta valitsi ryhmän jäseniksi pitkällisen keskustelun jälkeen Raimo Heikkilän, Tero Kelkan, Markus Pulsan ja toimivan työsuojeluvaltuutetun. Toimikunnan jäsenet käyttivät asiasta useita puheenvuoroja. Käydyn keskustelun perusteella sovittiin tavoiteasettelusta seuraavaa:
 • -Mahdollisuuksien mukaan ainakin vakinaisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen.

 • Uudelleensijoitusalueena ensisijaisesti Kouvola, laajennetaan tarvittaessa mikäli henkilöstöllä halukkuutta muuttaa työn perässä.

 • Katsotaan tuotantoa yhtenä kokonaisuutena.

 • Irtisanottaessa vähentämisjärjestys ( TES )

 • Pitkien määräaikaisten sopimusten turvaaminen

Neuvottelut alkavat Torstaina 14. Tammikuuta. Toimikunta valitsi osaston edustajiksi neuvotteluihin Raimo Heikkilän, Leo Leskisen ja Pekka Vallin.
Toimikunta päätti korvata Janne Lehtiselle matkakustannukset 14. 11 pidettyihin yritys-darts kisoihin.
Käytiin läpi liiton kirje ” työaikakirjanpito perusjakelussa” sekä kirjailija Mauri Lammen mainos uudesta kirjastaan ” Elämä pakenee, viisaus pysyy.” Osasto päätti hankkia sen kirjastoonsa (120,-).
Raimo Heikkilä kertoi neuvotelleensa joulun ”rauhoitusajan” ryhmiksistä 30 pennin kappalekorvauksen ja käski huolehtia siitä että korvaukset myös maksetaan.
Leo Leskinen kertoi että Postiin alkukeväällä perustettavan uuden kuljetusyhtiön nimeksi tulee Etelä-Suomen Kuljetus Oy ja sen tytäryhtiön, johon alue- ja runkokuljetukset varsinaisesti siirtyvät, nimeksi Post-Transport. Posti on luvannut pitää yrityksen omistuksessaan vähintään kaksi vuotta. Posti etsii kuitenkin tiettävästi yhteistyökumppania uuteen yritykseen.
Tero Kelkka kertoi joulun menneen hyvin. Vuodenvaihteen jälkeen on poikkeavien sääolosuhteiden kanssa ollut epäselvyyksiä alueen esimiesten kanssa johtuen Harri Juutilan lähettämästä boxista. Kelkka jakoi toimikunnan jäsenille kopion työohjeesta. Kelkka ilmoitti myös olevansa mukana alkavissa varhaisjakelun mitoituksissa.
Markus Pulsa pyysi osastolta tukea alueen nuorisovastaavien yhteiseen tilaisuuteen. Toimikunta päätti että tukea pyydetään ensin alueelliselta paikallisjärjestöltä. Toimikunta päätti myös varata heti kun mahdollista 20 paikkaa Lahden talvipäiville. Majoituksen hinta on alustavasti 225 markkaa ja ruokailujen noin 65-75 markkaa.
Pj. Tero Kelkka päätti kokouksen klo. 20.30.

 

Postiliiton Kymen os. 124 r.y:n toimikunnan kokous 6. Heinäkuuta klo. 18.00

 

Raimo Heikkilä kertoi että 9 henkilöä on vielä uudelleen sijoittamatta ja että asian eteen tehdään koko ajan töitä. Heikkilä kertoi myös alustavasti suunnitelleensa ”muistotilaisuutta” järjestettäväksi lajittelukeskuksen pihalla alasajopäivänä pohjalta soppatykki, musiikkia, keskuksen historiikki ja muuta ohjelmaa. Toimikunta hyväksyi esityksen ja järjestävään työryhmään valittiin Raimo Heikkilä, Tero Kelkka, Pekka Valli, Hannu Kajander ja Leo Leskinen.

SAK-PÄIVÄT IMATRALLA

Päivät järjestetään Elokuun 28.-29. päivinä ja osaston virallisiksi edustajiksa valittiin Veijo Kujala, Teija Suutarinen ja Markus Pulsa.

LUOTTAMUSMIESTEN PUHEENVUOROT

Raimo Heikkilä kertoi että Ts-piiri suorittaa tarkistuksia alueella. Ylitöistä on erimielisyyksiä. Työnantajan mielestä ylitöitä voi syntyä mutta se ei ole maksun peruste. Raimo muistutti että mikäli haja-asutusalueiden jakelureittien työaika ylittyy kesäasukkaiden takia yli 15 minuutilla maksetaan siitä palkka erikseen. Lajittelukeskuksen henkilöstöstä sijoitetaan halukkaat Pasilan ja Lappeenrannan lajittelukeskuksiin ja loput perusjakeluun Kouvolan ja viimeisenä vaihtoehtona Kotkan alueelle.

Tero Kelkka kertoi abc-hyllyistä. Uusi tuoli on todettu huonoksi. Engöping hyllyt ovat tulleet käyttöön Elimäellä ja Valkealassa ja ainakin valkealassa ne ollaan todettu hyviksi.

Postiliiton Kymen osasto 124 r.y:n syysvuosikokous 27.11.1999 klo 15.00-17.24

Toimikunnan puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Postimieslehti nro 11 ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso 11.11.1999).
Esityslista hyväksyttiin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Heikkilä.
Kaksi sihteeriä; valittiin Esko Huopainen ja Teija Suutarinen. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, valittiin Kari Laakso, Lasse Ketonen. Kolme ääntenlaskijaa, valittiin Pekka Valli, Leo Leskinen, Pekka Kaaranto.
Kansanedustaja Valto Kosken puheenvuoro
 • Koski käsitteli puheessaan Kymenlaakson lajittelukeskuksen siirtoa Lappeenrantaan.

 • Sampon ja Leonian neuvotteluja Finanssitavaratalon perustamisesta Pohjolan ja sen tytäryhtiöiden kanssa.

 • Postipalvelujen loppumista n. 500 toimipaikasta joista vain n.70 suurinta jää todennäköisesti toimimaan. Kuvatunlaisessa tilanteessa maaseudun postipalvelut tulevat edelleen heikkenemään.

 • Tulopoliittinen sopimuksen syntymisen jälkeen voidaan tehdä mahdollisesti suunnitellut veroratkaisut.

 • Valtioneuvosto on jo kaksi kertaa siirtänyt pääkaupunkiseudun postitoimilupahakemukset, kolmatta kertaa sitä ei enää voida tehdä.

 • Liikaa maksettujen eläkkeiden takaisinperintä tullaan selvittämään yksilökohtaisesti.

 • Puron komitea: Eläkkeellesiirtyminen kallistuu, arvonlisäveron alentaminen.

 • Presidenttipeli: Jokainen ratkaiskoon ketä äänestää. Kaikki äänestämään ainakin ensimmäisellä kierroksella. Suomi tarvitsee vahvan presidentin.

Postiliiton Kesäpäivät v 2002 järjestetään Kouvolassa.
Metsähallitus on lähettänyt ammattiosastolle kirjeen Suolajärven tontin lunastamisesta. Tarjous on voimassa 31.03.2000 saakka. (Kirje liitteenä).
Asiasta käytiin keskustelua:
 • Pekka Valli: Tunnesiteet puoltavat ostotarjousta, toisaalta käyttö vähäistä, kannattaako kahden mökin pito, toinen myyntiin.

 • Kari Laakso: Mökin tasoa parannettava, lisäisikö se käyttöä?

 • Leo Leskinen: Ostettakoon pääoman säilyttämiseksi.

 • Esko Huopainen: Asia selvitettävä kevätkokoukseen mennessä, jolloin päätetään mökkien ostosta ja/tai myynnistä.

 • Tarja Muuronen: Tiedotuksen lisäämistä mökkien sijainnista ja käyttöoikeudesta.

Asia käsiteltiin ja päätettiin liitteenä olevan esityksen mukaan yksimielisesti, että Suolajärven mökin tontin vuokrausta jatketaan syyskuun 2000 loppuun asti. Kevätvuosikokouksessa tehdään päätös mahdollisesta tontin ostosta.
Toimikunnan taloudenhoitajan Leo Leskisen laatima talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan (liite).
Raimo Heikkilän lukema toimintasuunnitelma vuodelle 2000 hyväksyttiin pienin muutoksin (liite).

Toimikunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2000

Ehdokkaat: Esko Huopaista esitti Raimo Heikkilä

Tero Kelkkaa esitti Leo Leskinen

Vaalin tulos äänet 9-9, yksi hylätty

Arpa ratkaisi puheenjohtajaksi Esko Huopaisen.


Toimikunnan varsinaisten- ja varajäsenten valinta (10+10)

Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia, vaalissa saadut äänimäärät suluissa.
Leo Leskinen (11), Markus Pulsa (9), Pekka Valli (9), Terttu Laitinen (12), Kari Laakso (11), Tuula Jurvanen (9), Raija Koivunen (8), Kari Hulkkonen (9), Tero Kelkka (14),
Matti Jaakkola (9), Teija Suutarinen (9), Raimo Heikkilä (10).
Toimikunta valittiin saatujen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa kuusi henkilöä sai 9 ääntä. Varsinaisiksi jäseniksi äänimäärän 9 saaneista mahtui vain viisi. Valinta tapahtui arpomalla yksi näistä kuudesta 9 ääntä saaneesta ensimmäiseksi varajäseneksi. Varajäseneksi tuli Tuula Jurvanen.
Toimikunta vuodelle 2000
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet

Toimikunta 2000

Tero Kelkka  (14)  Tuula Jurvanen (9)
Terttu Laitinen (12)  Raija Koivunen (8)
Leo Leskinen (11) Veijo Kujala
Kari Laakso (11)  Tuula Nerkko
Raimo Heikkilä (10) Tarja Muuronen
Markus Pulsa (9) Pekka Paavola
Pekka Valli (9)  Olli Itkonen
Kari Hulkkonen (9) Asta Kivinen
Matti Jaakkola (9) Pirkko Vainio
Teija Suutarinen (9)  Auli Turtinen
 Valittiin seuraavat alajaostot: SAN- jakelu, Kelpo kuljetus

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiset tilintarkastajat: Antti Salo ja Kari Pekkarinen. Varatilintarkastajat: Heikki Merivirta ja Risto Marttila.
Päätettiin lehtisetelien määräksi 70 mk. 
Raimo Heikkilä päätti kokouksen kello 17.24 kiittäen osallistujia aktiivisesta osanotosta.

Postiliiton Kymen osasto 124 ry:n toimintakertomus vuodelta 1999  

Yleistä

Vuosi 1999 oli eduskuntavaalivuosi. Osaston yhteistyökumppani kansanedustaja Valto Koski sai jatkovaltakirjan neljäksi vuodeksi eduskuntaan. Ammattiliitot valmistautuivat tulevaan liittokohtaiseen sopimuskierokseen. Julkisuudessa käytiin vilkasta keskustelua Postin roolista yhteiskunnassamme. Leonia ilmoitti lopettavansa pankkitoiminnan Posteissa vuoden 2000 aikana. Postin kuljetustoiminnan yhtiöittäminen ja tulossa olevat palkan alennukset aiheuttivat erityistä murhetta ja tuskaa.

Järjestötoiminta

POSTILIITTO PITI POSTIN SÄÄSTÖOHJELMAA YLIREAGOINTINA

Postiliiton mielestä Postin tekemä säästöohjelma oli ylireagointia nykyiseen tilanteeseen. Ohje ei myöskään voinut olla perusteena määräaikaisten työsopimusten tekemiselle. Suomen Posti Oy oli lähettänyt toiminta-alueilleen ohjeet säästötoimenpiteiden käynnistämisestä. Säästötalkoita perusteltiin liiketoiminnan heikkenemisellä 180 miljoonalla markalla. Pääsyynä tuloksen heikkenemiselle pidettiin kulujen kasvua ja lisäksi Leonian korvaustason putoamista. Posti konsernin liikevoitto vuonna 1998 oli 331 miljoonaa markkaa. Säästöpaperissa tätä liikevoittoa ei tuotu julki. Voittoa voitiin pitää hyvänä. Olihan Postilla ollut ja on edelleen yhteiskunnallisia palveluvelvoitteita. Lisäksi viime vuonna investoinnit olivat runsaat, yli 660 miljoonaa markkaa, ollen edellisvuotta yli 130 Mmk suuremmat. Korkeat investointikulut on mainittu johtuneen rakennusinvestoinneista sekä kehittämispanostuksista postinkäsittely- ja tietotekniikkaan. Voitiin olettaa, että investointipäätökset olivat kuitenkin olleet harkittuja ja hyödyn niistä Posti tulee saamaan tulevaisuudessa. Postiliitto piti tehtyä säästöohjelmaa ylireagointina nykyiseen tilanteeseen. Liiton mielestä ohjelman huonoin kohta liittyi rekrytoinnin luvanvaraisuuteen. Ohjeissa jopa nykyisten määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen yli kolme viikkoa pidemmäksi vaati luvan Postin Palvelussuhdeasiat –yksiköstä. Postiliiton mielestä terveen järjen käyttöä ei Postin johdonkaan tulisi aktiivisesti vastustaa. Järjettömyyttä kuvasi se, että Postissa työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa yli 4 000 työntekijää. Lupa-anomusrulettia ryhdyttiin pyörittämään aivan kuin Palvelussuhde –yksikössä olisi kristallipallo, josta nähdään, tarvitaanko jossain päin Suomea työntekijää työhön vai ei. Tällä vuosikymmenellä tehdyt tulopoliittisten ratkaisut ovat pitkälti perustuneet ammatti-yhdistysliikkeen tahdolle parantaa huonoa työllisyystilannetta. Postin johto on näemmä itseään tämän lukemiselta ja kuulemiselta säästänyt. Postiliitto valvoo työehtosopimusten ja työlain-säädännön asettamia velvoitteita. Säästöohjelma ei oikeuta niistä tinkimään. Postiliitto tulee informoimaan päättäjiä ja eri vaikuttajatahoja Postin johdon kyseenalaisista toimista hoitaa asioita järkevästi. Postiliitto tuomitsi Posti-työnantajan yhä törkeämmäksi käyneet kikkailut henkilöstön palvelussuhteilla.

Vuokratyövoimalle ehdoton EI

Tulostus- ja postituspalveluja tuottava Postin tytäryhtiö Nordic Printmail oli ilmoittanut siirtyvänsä vuokratyövoiman käyttöön ja irtisanoo tästä syystä henkilöstöään. Työnantajalla ei ollut juridisia eikä moraalisia perusteita toimenpiteilleen. Ellei työnantaja välittömästi peru suunnitelmiaan, Postiliitto suunnitteli järjestävänsä Nordic Printmailissa perjantaina 28.5.99 työnseisauksen. Jos tyydyttävää ratkaisua asiassa ei synny, Postiliitto harkitsee myös muita toimenpiteitä Posti-konsernin sisällä.

Myös lajittelukeskuksista odotettavissa taisteluja

Eteläisessä Suomessakin Postin suunnitelmat esimerkiksi lajittelutehtävien uudelleenjärjestelyiksi vaaransivat noin 500 ihmisen työpaikkoja sekä postipalvelujen tasoa.
Postiliitto päätti 17. kesäkuuta toimenpiteistä, joita Postin suunnitelmat Lahden, Jyväskylän ja Hämeenlinnan lajittelukeskusten alasajosta silloin edellyttävät. Tällä kertaa vältyttiin työtaistelutoimilta.
Postiliiton sääntömääräinen liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 23-24 huhtikuuta Tampereella ja syyskokous 19-21 marraskuuta Kiljavan opistolla. 
Työterveyshoitaja Kaarina Tähtiselle myönnettiin osaston kunniakirja osaston henkilöstön hyväksi tehdystä työstä. 
Työttömien puolesta oltiin suunnittelemassa keskusjärjestöjen päivän työnseisausta 10.5, mikä peruttiin. SAK:n hallituksen päätöksen mukaisesti myös Postiliiton ilmoittamat järjestölliset toimenpiteet peruttiin.
Palkkoja korotetaan 1.10.1996 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 110 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,3%. Työsuojelutarkastuksia suoritettiin useilla Postin työpaikoilla. Eniten huolta aiheutti Kymenlaakson lajittelukeskuksen muuttaminen jakelukeskukseksi. YT Kymenlaakson lajittelukeskuksen toimintojen lakkauttamiseksi käytiin keväällä. Yhteistoiminta asiasta päättyi kesäkuussa.

EDUSTUKSET

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja Esko Huopainen ja hallituksen varajäsen Tero Kelkka. Edustajiston kokouksessa Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Markus Pulsa. TSL:n Kouvolan seudun edustajiston 23.3 kokousedustajina Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero KelkkaTyöväen Sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko HuopainenPostiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokouksen 21.3 Savonlinnassa osaston edustat: Kelkka, Pulsa, Heikkilä ja LeskinenPostiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa Tero Kelkka ja Raimo Heikkilä taloudenhoitajana. Postiliiton nuorisoasiain neuvottelukunnassa Markus PulsaSAK:n maakuntaryhmän varapuheenjohtajana Esko Huopainen ja jäsenenä Raimo Heikkilä.Postiliiton valtuuston jäsenenä on ollut Tero Kelkka. Kaudelle 2000-2001 työsuojelun I-varavaltuutetuksi valittiin Tero Kelkka ja II-varavaltuutetuksi Pekka Valli.

 

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

 • Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö
 • TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestö
 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö
 • Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

© Raimo Heikkilä