Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 6.9.2018

 

 

 

 

 

Postiliiton Kymen os. 124 r.y:n toimikunnan

kokouspöytäkirjan ote 6. Heinäkuuta klo. 18.00

8. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ LAJITTELUKESKUKSEN LAKATESSA 17. 9

Raimo Heikkilä kertoi että 9 henkilöä on vielä uudelleen sijoittamatta ja että asian eteen tehdään koko ajan töitä. Heikkilä kertoi myös alustavasti suunnitelleensa ”muistotilaisuutta” järjestettäväksi lajittelukeskuksen pihalla alasajopäivänä pohjalta soppatykki, musiikkia, keskuksen historiikki ja muuta ohjelmaa. Toimikunta hyväksyi esityksen ja järjestävään työryhmään valittiin Raimo Heikkilä, Tero Kelkka, Pekka Valli, Hannu Kajander ja Leo Leskinen.

9. SAK-PÄIVÄT IMATRALLA

Päivät järjestetään Elokuun 28.-29. päivinä ja osaston virallisiksi edustajiksa valittiin Veijo Kujala, Teija Suutarinen ja Markus Pulsa.

12. LUOTTAMUSMIESTEN PUHEENVUOROT

Raimo Heikkilä kertoi että Ts-piiri suorittaa tarkistuksia alueella. Ylitöistä on erimielisyyksiä. Työnantajan mielestä ylitöitä voi syntyä mutta se ei ole maksun peruste. Raimo muistutti että mikäli haja-asutusalueiden jakelureittien työaika ylittyy kesäasukkaiden takia yli 15 minuutilla maksetaan siitä palkka erikseen. Lajittelukeskuksen henkilöstöstä sijoitetaan halukkaat Pasilan ja Lappeenrannan lajittelukeskuksiin ja loput perusjakeluun Kouvolan ja viimeisenä vaihtoehtona Kotkan alueelle.

Tero Kelkka kertoi abc-hyllyistä. Uusi tuoli on todettu huonoksi. Engöping hyllyt ovat tulleet käyttöön Elimäellä ja Valkealassa ja ainakin valkealassa ne ollaan todettu hyviksi.

 

Postiliiton Kymen osasto 124 ry:n toimintakertomus vuodelta 1999   

Yleistä

Vuosi 1999 oli eduskuntavaalivuosi. Osaston yhteistyökumppani kansanedustaja Valto Koski sai jatkovaltakirjan neljäksi vuodeksi eduskuntaan. Ammattiliitot valmistautuivat tulevaan liittokohtaiseen sopimuskierokseen. Julkisuudessa käytiin vilkasta keskustelua Postin roolista yhteiskunnassamme. Leonia ilmoitti lopettavansa pankkitoiminnan Posteissa vuoden 2000 aikana. Postin kuljetustoiminnan yhtiöittäminen ja tulossa olevat palkan alennukset aiheuttivat erityistä murhetta ja tuskaa.

Järjestötoiminta

POSTILIITTO PITI POSTIN SÄÄSTÖOHJELMAA YLIREAGOINTINA

Postiliiton mielestä Postin tekemä säästöohjelma oli ylireagointia nykyiseen tilanteeseen. Ohje ei myöskään voinut olla perusteena määräaikaisten työsopimusten tekemiselle. Suomen Posti Oy oli lähettänyt toiminta-alueilleen ohjeet säästötoimenpiteiden käynnistämisestä. Säästötalkoita perusteltiin liiketoiminnan heikkenemisellä 180 miljoonalla markalla. Pääsyynä tuloksen heikkenemiselle pidettiin kulujen kasvua ja lisäksi Leonian korvaustason putoamista. Posti konsernin liikevoitto vuonna 1998 oli 331 miljoonaa markkaa. Säästöpaperissa tätä liikevoittoa ei tuotu julki. Voittoa voitiin pitää hyvänä. Olihan Postilla ollut ja on edelleen yhteiskunnallisia palveluvelvoitteita. Lisäksi viime vuonna investoinnit olivat runsaat, yli 660 miljoonaa markkaa, ollen edellisvuotta yli 130 Mmk suuremmat. Korkeat investointikulut on mainittu johtuneen rakennusinvestoinneista sekä kehittämispanostuksista postinkäsittely- ja tietotekniikkaan. Voitiin olettaa, että investointipäätökset olivat kuitenkin olleet harkittuja ja hyödyn niistä Posti tulee saamaan tulevaisuudessa. Postiliitto piti tehtyä säästöohjelmaa ylireagointina nykyiseen tilanteeseen. Liiton mielestä ohjelman huonoin kohta liittyi rekrytoinnin luvanvaraisuuteen. Ohjeissa jopa nykyisten määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen yli kolme viikkoa pidemmäksi vaati luvan Postin Palvelussuhdeasiat –yksiköstä. Postiliiton mielestä terveen järjen käyttöä ei Postin johdonkaan tulisi aktiivisesti vastustaa. Järjettömyyttä kuvasi se, että Postissa työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa yli 4 000 työntekijää. Lupa-anomusrulettia ryhdyttiin pyörittämään aivan kuin Palvelussuhde –yksikössä olisi kristallipallo, josta nähdään, tarvitaanko jossain päin Suomea työntekijää työhön vai ei.

Tällä vuosikymmenellä tehdyt tulopoliittisten ratkaisut ovat pitkälti perustuneet ammatti-yhdistysliikkeen tahdolle parantaa huonoa työllisyystilannetta. Postin johto on näemmä itseään tämän lukemiselta ja kuulemiselta säästänyt. Postiliitto valvoo työehtosopimusten ja työlain-säädännön asettamia velvoitteita. Säästöohjelma ei oikeuta niistä tinkimään. Postiliitto tulee informoimaan päättäjiä ja eri vaikuttajatahoja Postin johdon kyseenalaisista toimista hoitaa asioita järkevästi. Postiliitto tuomitsi Posti-työnantajan yhä törkeämmäksi käyneet kikkailut henkilöstön palvelussuhteilla.

Vuokratyövoimalle ehdoton EI

Tulostus- ja postituspalveluja tuottava Postin tytäryhtiö Nordic Printmail oli ilmoittanut siirtyvänsä vuokratyövoiman käyttöön ja irtisanoo tästä syystä henkilöstöään. Työnantajalla ei ollut juridisia eikä moraalisia perusteita toimenpiteilleen. Ellei työnantaja välittömästi peru suunnitelmiaan, Postiliitto suunnitteli järjestävänsä Nordic Printmailissa perjantaina 28.5.99 työnseisauksen. Jos tyydyttävää ratkaisua asiassa ei synny, Postiliitto harkitsee myös muita toimenpiteitä Posti-konsernin sisällä.

Myös lajittelukeskuksista odotettavissa taisteluja

Eteläisessä Suomessakin Postin suunnitelmat esimerkiksi lajittelutehtävien uudelleenjärjestelyiksi vaaransivat noin 500 ihmisen työpaikkoja sekä postipalvelujen tasoa.

Postiliitto päätti 17. kesäkuuta toimenpiteistä, joita Postin suunnitelmat Lahden, Jyväskylän ja Hämeenlinnan lajittelukeskusten alasajosta silloin edellyttävät. Tällä kertaa vältyttiin työtaistelutoimilta.

Postiliiton sääntömääräinen liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 23-24 huhtikuuta Tampereella ja syyskokous 19-21 marraskuuta Kiljavan opistolla.


Työterveyshoitaja Kaarina Tähtiselle myönnettiin osaston kunniakirja osaston henkilöstön hyväksi tehdystä työstä.

 

 


Työttömien puolesta oltiin suunnittelemassa keskusjärjestöjen päivän työnseisausta 10.5, mikä peruttiin. SAK:n hallituksen päätöksen mukaisesti myös Postiliiton ilmoittamat järjestölliset toimenpiteet peruttiin.

Palkkoja korotetaan 1.10.1996 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 110 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,3%.

Työsuojelutarkastuksia suoritettiin useilla Postin työpaikoilla. Eniten huolta aiheutti Kymenlaakson lajittelukeskuksen muuttaminen jakelukeskukseksi.

YT Kymenlaakson lajittelukeskuksen toimintojen lakkauttamiseksi käytiin keväällä. Yhteistoiminta asiasta päättyi kesäkuussa.

EDUSTUKSET

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja Esko Huopainen ja hallituksen varajäsen Tero Kelkka. Edustajiston kokouksessa Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Markus Pulsa.

TSL:n Kouvolan seudun edustajiston 23.3 kokousedustajina Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero Kelkka.

Työväen Sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko Huopainen.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokouksen 21.3 Savonlinnassa osaston edustat: Kelkka, Pulsa, Heikkilä ja Leskinen.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa Tero Kelkka ja Raimo Heikkilä taloudenhoitajana.

Postiliiton nuorisoasiain neuvottelukunnassa Markus Pulsa.

SAK:n maakuntaryhmän varapuheenjohtajana Esko Huopainen ja jäsenenä Raimo Heikkilä.Postiliiton valtuuston jäsenenä on ollut Tero Kelkka.

Kaudelle 2000-2001 työsuojelun I-varavaltuutetuksi valittiin Tero Kelkka ja II-varavaltuutetuksi Pekka Valli.

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

  • Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö

  • TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestö

  • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö

  • Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

KEVÄTVUOSIKOKOUS

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry:n kevätvuosikokous pidettiin 20.03.1999 klo 13.00 alkaen Ravintola Angelinossa Valtakatu 14 Kouvola.

Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 7 a § määräämät asiat sekä osaston nimen muutosesitys.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston vuosikokouksen kannanotto

PT-Autopalvelut Oy Kouvolan korjaamon työpaikat säilytettävä

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston vuosikokous otti kantaa PT- Autopalveluiden Kouvolan korjaamon työpaikkojen säilymisen puolesta. PT-Autopalvelut Oy on Suomen Posti Yhtymä Oy:n tytäryhtiö, joka omistaa pääasiallisesti Posti-konsernin ja Sonera-konsernin ajoneuvot, joita on yhteensä noin 5500 kpl sekä vastaa niiden huollosta ja korjauksesta. Henkilöstön määrä oli viime vuoden lopulla 435 henkeä. Kouvolan korjaamolla työskentelee kahdeksan autonasentajaa. Neljän työntekijän Kotkan korjaamo on ilmoitettu lopetettavaksi. Kouvolan korjaamon toimintaa tullaan kehittämään. Korjaamoverkoston kehittämisen ensisijaiset tavoitteet ovat kannattavuus, pääasiakkaiden palvelutaso sekä ulkoinen liikevaihto. Ammattiosasto pelkää, että kehittämistoimet johtavat PT-Autopalvelut Kouvolan korjaamon lopettamiseen ja siten työntekijöiden ohjaamista kilometritehtaalle. Posti on jo nyt lopettamassa ensi syksynä yli neljänkymmenen työntekijän työt Kymenlaakson lajittelukeskuksesta työn siirryttyä Lappeenrantaan. Kouvolan seutu on Postin saneeraustoimissa menettänyt ja menettämässä työpaikkojen häviämisen myötä myös ammattitaitoista osaamista.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto vaatii, että Valtion korjaamotoimintaa uudistettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä työpaikkojen säilyvyyteen. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto perää omistajan tahtoa. Onko omistajan tarkoitus lopettaa kannattavia korjaamoja ja täten lisätä entisestään työttömien määrää Posti-yhtymän strategiaan vedoten, kysyy ammattiosasto.

Epätyypillisiä töitä ei saa lisätä

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto pitää Postin aluejohdon toimia riittämättöminä Kymenlaakson alueelta työnsä menettäville. Suurena työnantajana Posti voi tarjota työnsä menettäville muitakin vaihtoehtoja kuin työttömyyskortiston. Ylisuurilla määrä-aikaisten työntekijöiden määrällä kaunistellaan pysyvien työsuhteiden vähennyksiä. Pisimpien määrä-aikaisten työsuhteiden kesto on ollut jopa yli viisi vuotta. Ammattiosasto esitti, että pitkään määrä-aikaisissa työsuhteissa oleville järjestetään tukitoimia työttömyyden uhatessa. Toistaiseksi työnantaja on ollut asialle nihkeä, vedoten työntekijöiden määrä-aikaisuuteen.

Ammattiosasto vastustaa jyrkästi Postin rationalisoidessa toimintaansa osa-aikaisten töiden lisäämistä. Kokoaikaisilla työsuhteilla sitoutuminen työhön on parempaa.

Ammattiosasto ei hyväksy ilman ylityökorvauksia tehtäviä ylitöitä. Ongelma on erityisesti tullut esille Postin jakelutehtävissä toimien henkilöiden keskuudessa.

Osaston nimen muuttaminen

Seitsemän miestä perustivat vuonna 1915 Postiljooniyhdistyksen Kouvolaan. Kouvola oli juuri pikkutaajamaksi syntynyt. Tästä ajasta on osastomme toiminta kokenut niin nousu - kuin laskukausiakin. Nimeäkin oli uudistettu muutamaan otteeseen. Osaston nimen muutoksille oli aina löytynyt vankat perusteet ja jäsenien mielipidettä on aina kunnioitettu. Viimeisin nimen muutos tapahtui 90-luvun vaihteessa Postiliiton Kuusankosken osaston liityttyä osastoomme. Vuoden vaihteessa Anjalankosken osasto yhdistyi osastoomme. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry ei siis ollut iältään kuin 90-luvun tuote.

Nyt elettiin 1900-luvun viimeistä vuotta ja muutokset ravistelivat osastoamme puhurin lailla. Lajittelukeskuksen toimintaa siirrettiin Lappeenrantaan ja kiinteistö-ja autotoimeen perustettiin oma yhtiö. Posti oli omissa strategioissa keskittymässä vain jakelubisnekseen. Sanomalehden varhaisjakelun siirtyminen jälleen Postin hoidettavaksi lisäsi jäsenmääräämme ja edunvalvonnan tehtäviä.

Osastomme nimen pituus koettiin mutkikkaaksi ja kaikki jäsenemme eivät tunnistaneet itseään pohjois-kymenlaaksolaisiksi. Osaston nimen muuttamiselle on nyt selvä tilaisuus, johon on tartuttava. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry:n kevätvuosikokous päätti muuttaa osaston nimen Postiliiton Kymen osasto 124 ry:ksi.

Syysvuosikokous

Postiliiton Kymen osaston 124 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 27.11.1999 klo 15.00 alkaen Postin jakeluterminaalin kokoustiloissa, Kanervistontie 48 45200 Kouvola. Vuosi-kokouksessa käsiteltiin osaston sääntöjen määräämät asiat. Valittiin mm. osaston puheenjohtaja ja toimikunta sekä selvitettiin Suolajärven mökin tonttiasiaa.

 

Ajankohtaisen puheenvuoron piti Postin hallintoneuvoston jäsen, kansanedustaja Valto Koski.

 

 

Kokouksen jälkeen oli ruokailu. Postiliiton Kymen osaston puheenjohtajaksi vuodelle 2000 kokous valitsi kouvolalaisen autonkuljettaja Esko Huopaisen. Hänen aikaisempi ammattiosaston puheenjohtajuuskausi osui vuosille 1988-1996. Huopainen voitti suoritetussa äänestyksessä äärimmäisen niukasti edellisen vuoden puheenjohtajan, postinjakaja Tero Kelkan. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisi puheenjohtajan valinnan Huopaisen eduksi. Kokouksessa päätettiin, että Suolajärven mökin vuokrasopimusta jatketaan syyskuun 2000 loppuun asti. Osaston vuoden 2000 kevätvuosikokous tekee päätöksen mökin tontin mahdollisesta ostamisesta. Osaston työväenlehtisetelin tuen määräksi päätettiin 70 markkaa.


Postiliiton Kymen osasto järjesti Kymenlaakson lajittelukeskuksen lakkautustilaisuuden lajittelukeskuksen pihalla, Kanervistontie 48 Kouvola, perjantaina 17.9.1999 klo 18.00-20.00. Tilaisuudessa puhui mm. Postin hallintoneuvoston jäsen kansanedustaja Valto Koski. Musiikista huolehtii Matti Virtanen. Kupletteja esittävät Heikki Merivirta ja Risto Marttila. Voikkaan Viestin tanssitytöt esittävät vauhdikkaan ja liikunnallisen tanssiesityksen. Osasto tarjosi keittoa soppakanuunasta.

Posti käytti työttömyyseläkeputkea saneeraukseen

Posti lopetti Kouvolassa toimivan Kymenlaakson lajittelukeskuksen toiminnan syyskuun 20. päivänä. Jatkossa Kymenlaakson postia lajitellaan Lappeenrannassa kirjepostia, Pasilassa lehtipostia ja pakettipostia Vantaan Voutilassa. Kouvolaan jäi postin selvittely ja lastaustehtäviin noin 20 työntekijää. Muutoksessa jäi työttömäksi tai uudelleensijoitettavaksi noin 50 työntekijää. Lajittelukeskuksen tiloissa jatkaa Kouvolan jakeluterminaali. Kaikki Kouvolan postinjakajat siirtyivät Kanervistontie 48:ssa toimiviin lajittelusta vapautuviin työtiloihin. Kouvola on ollut koko olemassa olonsa ajan merkittävä postaalinen paikkakunta, mitä se ei enää syyskuun jälkeen ollut.

Posti sopeutti toimintansa irtisanomalla osan ikääntyneistä työntekijöistä ns. työttömyyseläkeputkeen. Irtisanomiset tuotannollisista ja taloudellisista syistä olivat koskeneet vain työttömyyseläkeputkelaisia. Muut työttömyysuhan alla olevat työntekijät olivat joko määräaikaisia tai heidät voitiin sijoittaa jakelutehtäviin. Määräaikaisessa työsuhteessa oli Kymenlaakson lajittelukeskuksessa noin 30 henkilöä. Suuri määräaikaisten määrä selittyi sillä, että koko 90-luvun ajan postinlajittelu on ollut Kouvolassa muutoksien ja saneeraustoimien alla. Ne työntekijät, kenellä suinkin oli ollut mahdollisuus siirtyä lajittelukeskusta muualle, ovat sen tehneet. Postin lupauksista huolimatta postinlajittelukeskusta ei haluttu perustaa Kouvolaan. Kouvolan painoarvo konelajittelukeskuksia perustettaessa oli Lappeenrantaa heikompi.

Vain harva yli 55-vuotias työtön postilainen onnistuu pääsemään takaisin työelämään.

Yleisenä mielipiteenä postilaisten keskuudessa oli, että nyt postista irtisanotut olisivat ällikällä lyötyjä, jos heidät vielä kutsuttaisiin työelämään. Työnantaja oli pitänyt työttömyyseläkeputkea ikääntyvien työntekijöiden lottopottina, mitä työntekijän ei pidä olla käyttämättä. Muita vaihtoehtoja ei edes riittävästi tutkittu. Ikääntyviä työntekijöitä, joilla on pitkä työura ei arvosteta eikä koeta tärkeiksi työntekijöiksi Postin rationalisoidessa toimintaansa. Postin toiminta ei kannustanut jatkamaan työntekoa.

Vastuu ikääntyneiden työntekijöiden putkeen työntämisestä on aina työnantajalla, joka päättää niin työntekijöiden palkkaamisesta kuin irtisanomisesta.

Irtisanotut joutuivat uuteen elämäntilanteeseen, lisääntyneen vapaa-ajan ja tiukentuneen taloudenpidon muodossa.

Uuden työn tai työmenetelmän opettelu vauhditti työntekijöiden myönteistä suhtautumista putkeen joutumiselle.

Työnmenettämisen pelko, työilmapiirin kiristyminen ja lisääntynyt kiire työssä olivat myös vaikuttamassa asiaan. Kuitenkin, pääsääntöisesti nykyisissä työtehtävissä olisi haluttu jatkaa.

Luottamusmiesten tehtäväksi jäi yrittää tukea niitä työntekijöitä, joiden oli ja on vaikea selvitä muutoksesta. Näin Suomen Posti saneeraa pehmeästi.

Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino vieraili 10.3 45120, 45700, 46900 jakelutoimipaikoissa.

Postissa otettiin käyttöön uusi ABC-lajittelumenetelmä. Osaston alueella vuonna 1999 menetelmä otettiin käyttöön Kouvolassa ja Inkeroisissa.

Toimihenkilöt 1999

Toimikunta:

Hannu Kajander Ksnk,

Leo Leskinen (taloudenhoitaja, lomavastaava) Kouvola,

 

Terttu Laitinen Elimäki, Arja Mäkelä Voikkaa, Markus Pulsa (sihteeri, nuorisovastaava) Kouvola, Veijo Kujala Myllykoski, Esko Huopainen Kouvola, Teija Suutarinen Kouvola, Raija Koivunen Kausala ja Tuula Jurvanen Inkeroinen.

Toimikunnan varajäsenet:

Raimo Heikkilä (varapuheenjohtaja, jäsenasioiden hoitaja) Kouvola, Visa Nurmela Voikkaa, Kari Laakso Kouvola, Pekka Paavola Kouvola, Jouni Korpela Kouvola, Tarja Muuronen Ksnk, Eero Takki Kouvola, Asta Kivinen Kausala, Matti Jaakkola Ksnk ja Unto Autio Ksnk. Toimikunnan kokouksiin olivat voineet osallistua osaston luottamusmiehet. Toimikunta kokoontui 7kertaa. Osaston tilintarkastajina ovat toimineet Kari Hulkkonen ja Kari Pekkarinen.

JÄSENTIETOA

Postiliiton Kymen osastoon kuuluu 518 jäsentä, joista eläkeläisiä on 164.


 

Osaston jäsenien kotipaikkakunnat

 

 

 

 

kpl

 

 

Kouvola

168

 

 

Anjalankoski

101

 

 

Kuusankoski

98

 

 

Elimäki

38

 

 

Valkeala

34

 

 

Iitti

32

 

 

Jaala

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 vuotta täytti 10 osaston jäsentä ja 60 vuotta 4 jäsentä. Ammattiosaston jäsenten ikäjakauma

 

 

Ikä

henkilöä

60-65

44

50-60

113

40-50

131

30-40

83

20-30

27

TIEDOTUSTOIMINTA

Osaston sihteerinä ja tiedotussihteerinä on toiminut Markus Pulsa. Postiliiton kalenteri toimitettiin Postiliiton toimestaosaston maksaville jäsenille. Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedotettu paikkakunnan lehdissä ja Postimies-lehdessä. Toimikunnan varajäsenet ja luottamus-miehet ovat voineet osallistua toimikunnan kokouksiin. Postiliiton kiertokirjeitä osastolle tuli 14 ja jäsentiedotteita 4.


Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto järjesti Pohjois-Kymenlaakson sanomalehdenjakajille ja muille asiasta kiinnostuneille osaston jäsenille kaksi varhaisjakelun työajanmäärittely tutuksi tilaisuutta maanantaina 25.1.1999 klo 14.00 alkaen Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvotteluhuoneessa osoitteessa Kanervistontie 48 45200 Kouvola ja klo 18.00 alkaen Hotelli Sommelossa Kuusankoskella.

Tilaisuuksien kesto oli noin 2-3 tuntia. Jos jäi aikaa niin tilaisuuksissa käsiteltiin myös yleisemmin Tes-asioita.

Tilaisuuksien luennoitsijana on pääluottamusmies Antero Palmolahti.

25.1 1999 pidetyt varhaisjakelun työajanmäärittely tutuksi- tilaisuudeet olivat suuri menestys. Tilaisuuksiin osallistui Kouvolassa noin 50- ja Kuusankoskella noin 30 sanomalehdenjakajaa.


VAPAA-AJAN TOIMINTA

Osaston pilkkikilpailut

Osaston pilkkikilpailut pidettiin Pitkäperjantaina 2.4.1999 klo 9-13 osaston kesänviettopaikalla Jaalan Pyhäjärvellä. Sarjat: naiset, miehet ja lapset.

Osaston pilkkikilpailujen tulokset

Matti Jaakkola 3838 g

Harry Vuori 2870 g

Hannu Lupunen 2041 g

Hannu Kajander 721 g

Arja Yrjönen 699 g

Jukka Taina 509 g

Irene Karjalainen 418 g

Kai Luz 382 g

Juha Leskinen 258 g

Tero Kelkka 239 g

Ari-Pekka Purrenheimo 219 g

Markku Erolainen 172 g

Markku Yrjönen 170 g

Kimmo Ahvenainen 92 g

Jani Leskinen 41 g

Osaston kiertopalkinnon sai Matti Jaakkola omakseen kolmella kiinnityksellä. Suurimman kalan kiertopokaalin sai vuodeksi omakseen 2208 g painavalla lohella Harry Vuori. Osaston pilkkikilpailut pidettiin Pitkäperjantaina ammattiosaston kesänviettopaikalla Jaalan Pyhäjärvellä.


  • Postin yhteistä pikkujoulua vietettiin Kymenlaakson jakelukeskuksessa 4.12.

  •  Osasto järjesti Tallinnan risteilyn 3-4.9.​
  • Osaston petanque kilpailujen mestariksi kruunattiin Matti Tanttari.

  • Osasto järjesti biljardikisat.

  • Postiliiton kesäpäivät pidettiin 12-13.6 Kokkolassa. Päivillä oli myös runsaasti osaston juhlijoita niin kuin myös Postiliiton talvipäivilla Lahdessa 13-14.3.

Ammattiosasto sai järjestäväkseen vuoden 2002 Postiliiton kesäpäivät. On arvioitu, että se toisi Kouvolaan noin 1000 kesäpäivien viettäjää, joista majoittuisi noin 800. Osasto ei halunnut hukata tätä mahdollisuutta tehdä Kouvolaa tunnetuksi. Sopiva päivien pitopaikka löytyi Tykkimäen huvipuistosta ja sen ympäristöstä.


KOULUTUSTOIMINTA

Kouvolassa 23.1 pidetty Työehdot Tutuksi-kurssi sai mukavan vastaanoton jäseniltämme. 10 henkilöä tutustui kurssilla työehtojen kiemuroihin. Muiltaosin koulutus on painottunut luottamusmiesten valmiuksien lisäämiseen.

Kiinteistöt

Suolajärven mökillä suoritettiin maanmittaustoimitus. Metsähallitus ilmoitti tontin arvoksi 235 000 markkaa. Suolajärvestä ja Pyhäjärvestä mökkien kohdalta ostettiin ilmakuvat.


Kouvolan Seudun Ammatillisen

 Paikallisjärjestön edustajiston kokous 16.3.1999

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous pidettiin 16.03.1999 Kouvola- talossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markus Pulsa ja sihteerinä Ensio Niemi. Kokouksessa puhuivat SAK:n aluejohtaja Pentti Immonen ja Seppo Puhakka Kansansivistysrahastosta. Pentti Immosen puheenvuoro jakautui kahteen osaan: paikallisjärjestön ja aluekeskuksen toimintaan sekä eduskuntavaaleihin. Kansansivistysrahaston Seppo Puhakka valotti puheenvuorossaan rahaston toimintaperiaatteita mm. apurahoja ja jäsenmuistamisia.

Hyväksyttiin vuoden 1998 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä talousarvio vuodelle 1999.

Julkilausuma

Julkilausumavaliokunnan vetäjä Osmo Saarenpää esitti laaditun julkaisun: APJ paheksuu oppisopimusten väärinkäytöksiä. Työnantajien tulee maksaa Tes:n mukaisia palkkoja oppisopimuksien ajalta. Valvonta on järjestettävä siten, että myös oppisopimuksen mukainen teoriaosuus tulee täytetyksi. Työnantajien tulee taata työsuhteen jatkuvuus oppisopimuksen päätyttyä. Järjestelmää ei saa käyttää oppisopimussuhteisten kierrätykseen ilman varmuutta jatkuvasta työsuhteesta.

Kouvolan seudun APJ vastustaa eri TES:ien kilpailuttamista. Henkilöstön vähentäminen ei saa olla keino yrityksien voiton tavoittelussa. Mikäli yritykset jakavat ylisuuria osinkoja tai optioita yrityksien johdolle ja samalla irtisanovat henkilöstöään on menettely tuomittavaa.

APJ on huolestuneena seurannut ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien työntekijöiden syrjintää työpaikkoja täytettäessä. Työnantajat unohtavat usein ikääntyneiden työnhakijoiden työkokemuksen ja ammattitaidon. Valtiovallan tulisi huolehtia siitä, että ikääntyneiden työnhakijoiden sosiaalikustannukset eivät muodostu työpaikan saannin esteeksi.

Järjestäytyneet nuoret työntekijät joutuvat omien etujensa valvomisessa työnantajan syrjinnän kohteeksi esim. työtunteja vähentämällä tai työsuhteen päättämisellä. Myös pätkätöitä sovelletaan erityisesti nuoriin työntekijöihin. APJ:n ja sen ammattiosastojen tulee toiminnassaan huomioida nuorten työntekijöiden ongelmat työpaikoilla. Nuoria tulee tukea ammattiyhdistystoiminnassa.

Kouvolan Seudun Ammatillisen

 Paikallisjärjestö  1999

Hallituksen toiminta

Puheenjohtajana toimi Esko Huopainen ja sihteerinä Arja Asikainen. Hallitus on kokoontunut 11 kertaa 13.1, 11.2, 15.3, 19.4, 27.5, 30.6, 11.8, 16.09, 14.10, 11.11 ja 16.12.

Kokouskäynnit:

Puheenjohtaja Esko Huopainen (11), varapuheenjohtaja Tauno Lindberg (9), sihteeri Arja Asikainen (6) varasihteeri Ensio Niemi (10) ja taloudenhoitaja Aino Hyvönen (11).

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Arja Asikainen, KTV(6) Ismo Karstinen, Liikeliitto (0)

Ensio Niemi, Raut.liitto (10) Annamari Ahonen, Liikeliitto (4)

Jani Koskinen, Liikeliitto (0) Janne Vesanen, AKT (1)

Ritva Lauren, Liikeliitto (7) Pertti Varpenius, Raut.liitto (4)

Tauno Lindberg, AKT (9) Asta Pokki, TEVA (10)

Jani Rantoja, Raut.liitto (8) Tero Kelkka, Postil. (4)

Anna-Liisa Tanninen, HRHL (1) Ahti Honkanen, Rak.liitto (7)

Ritva Hannola, VAL (6) Pertti Pihavainio, Raut.liitto (4)

Ilpo Holopainen, Rak.liitto (4) Sinikka Rantanen, KTV (2)

Jorma Solla, Raut.liitto (6) Olavi Immonen, Metalli (5)

*Jaakko Torikka, Metalli (0) Hannu Huotari, Rak.liit (8)

Seppo Siren, KTV (10) Juhani Ollikainen, (0)

*Jaakko Torikka erosi APJ:n toiminnasta työkiireiden takia.

 

PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTA-SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 1999

VAPPUAATON LAULAJAISET

TSL järjesti vappuaaton laulajaiset APJ:n toimistolla klo 18-21. Kitaristin säestyksellä laulettiin tuttuja työväenlauluja ja muita vanhoja viisuja.

VAPPUJUHLAT 1.5.1999

Perinteinen vappujuhla järjestettiin Kouvolan keskuspuistossa. Avauspuheen piti Kouvolan Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Maritta Nurmiranta. Juhlapuhujana oli Veturimiesten liiton puheenjohtaja Markku Hannola. APJ:N puheenjohtaja Esko Huopainen toimi juontajana. Esiintyjinä oli TSL: n Kouvolan opintojärjestö. Kouvolan Terpsikerho tanssiesityksellään ja Kouvolan eläkkeensaajat sauvavoimisteluesityksellään sekä kuorolaulua Kouvolan Työväen Sekakuoron esittämänä.

YHTEISTOIMINTA

Yhteistoiminnassa Säpinäseiskan kanssa järjestettiin Tykkimäen huvipuistossa 11.07.1999 Tykkimäkipäivä.

Yhteistoimintaa tehostettiin TSL:n ja Työttömien yhdistyksen kanssa järjestettiin mm. yhteinen teatterimatka. Työttömien yhdistystä avustettiin lehtitilauksen muodossa (Demari).

EDUSTUSTOIMINTA

TSL:n Kouvolan Seudun Opintojärjestön edustajina ovat Annamaria Ahonen, Esko Huopainen, Pertti Pihavainio, Asta Pokki, ja Seppo Siren, varaedustajina Ritva Hannola, Tero Kelkka, Ritva Lauren.

SAK:n Kymen aluekokousedustajina ovat Esko Huopainen, Hannu Huotari, Ritva Lauren.

Kouvolan Seudun Ammatillisen oppimiskeskuksen neuvottelukunnan edustajana on Tauno Lindberg. Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, johtokunta Tauno Lindberg ja Osmo Saarenpää.

SAK:n Kymen Maakuntaryhmän edustajina Esko Huopainen, varapuheenjohtaja, Tauno Lindberg, Ritva Hannola ja Ensio Niemi.

99-Projekti – tilaisuuksia

Vuodelta 1998 aloitetut projektitilaisuudet jatkuivat toimintakaudella eduskuntavaaleihin 21.03.1999 asti. Kouvolassa järjestettiin Kouvolan torilla vaalitilaisuus 30.01.1999 paikalla kansanedustaja Valto Koski, Jukka Nyberg, Matti Vähänäkki ja Ansela Tarakkamäki. APJ: n toimesta tilaisuuteen järjestettiin hernekeittotarjoilua. Kuusankoskella 01.03.1999 järjestettiin "Suuri Vaalitilaisuus", paikalla mm Ministeri Antti Kalliomäki ja paikalliset kansanedustajaehdokkaat. Kuusankoskella 06.03.1999 Apj:n soppatykki vaalitilaisuuden merkeissä. Viimeinen vaalitilaisuus järjestettiin äänestyspäivän aattona 20.03 Kouvolan torilla soppatykkeineen. Keittiömestareina toimivat Aino Hyvönen, Kerttu Rita ja Esko Huopainen jakamisessa olivat avustamassa myös Asta Pokki ja Seppo Siren. Työmme tuotti tulosta: alueeltamme eduskuntaan valittiin Valto Koski kansanedustajan työtään jatkamaan.

 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com