Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 10.1.2019


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Hotelli Kymen Kartanossa maaliskuun 31 päivänä 1968 alkaen kello 13.00. Saapuvilla oli 22 perusjärjestön edustajaa. SAK:n edustajana tiedotussihteeri V. S. Montonen. Puhetta johti Eino Henttu ja pöytäkirjan laati Erkki Karstinen. Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui eri perusjärjestöjen edustajat ja SAK:n edustajan tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksesta oli ilmoitettu perusjärjestöille ja edustajistolle näin kuuluvalla ilmoituksella: Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina maaliskuun 31 päivänä 1968 kello 13.00 ravintola Kymen Kartanossa. Mikäli olet estynyt saapumasta tähän tilaisuuteen, niin ilmoita tästä varamiehellesi. SAK:n edustaja saapui kokoukseen. Sääntömääräisten asioiden ohella keskustellaan vappujuhlan yhteisestä esiintymisestä Kouvolassa  Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan 22 eri perusjärjestön edustajaa kokoukseen saapuneena. Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouksen virkailijat: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Erkki Karstinen, pöytäkirjantarkastajat Bruno Korteoja ja Oiva Byckling, ääntenlaskijat Bruno Korteoja, Oiva Byckling ja Anton Uski.

Sihteeri luki vuoden 1967 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta. Rahastonhoitaja Uuno Mikkonen esitteli paikallisjärjestön tilikertomuksen vuodelta 1967, ja osasto 33 edustaja Olavi Kanerva luki tilintarkastajien yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta vuodelta 1967 antaman lausunnon. Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien lausuntoon perustuen myönnettiin työvaliokunnalle tili- ja vastuuvapaus vuodelta 1967.

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eino Henttu. Työvaliokunnan erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat edustajat Heikki Jortikka, Uuno Mikkonen, Mauri Huilahti, Risto Karhu, Sakari Kiikka sekä varalle: Lauri Parkkonen, Jaakko Kahila, Kauko Räsänen, N. Ukkonen ja Sylvi Leppänen. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen varsinaiset: Lauri Malvikko ja Leevi Koskiranta sekä varalle samoin uudelleen Antti Lyytikäinen ja Lauri Parkkonen.

Julkilausumatoimikunta: Uuno Mikkonen, Veikko Koponen, Erkki Karstinen ja SAK:ta Montonen valittiin julkilausumatoimikuntaan, joka kokoontuu kokouksen aikana.

Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi, jonka tarjosi osuusliike Kymenmaa.

SAK:n tiedotussihteeri V. S. Montonen aiheena Liinamaan ”Talouspoliittinen suunta.”Alustuksen pohjalta käytettiin 19 puheenvuoroa, joihin alustaja antoi vastauksia.

Pöytäkirjan pitäjäksi siirtyi Jaakko Leppänen.

Vappujuhla kysymykset: Oheiseen SAK:n kirjelmään. Keskustelimme vappujuhlien järjestämisestä Kouvolassa 1968 ja keskustelussa ilmeni seuraavaa:

Rautatieläisten liiton osasto 72 edustajan lausunto myönteinen, ei osaston päätöstä.

Rautatieläisten liiton osasto 6 edustajan kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Maalarien osaston kanta myönteinen. Ei osaston päätöstä.

Muurarien edustajien kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Kiinteistötyöntekijäin edustajan kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Auto- ja Kuljetustyöväen osaston kanta myönteinen, ei kokouksen päätöstä.

Tie- ja vesi osaston edustajan kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Keskustelun pohjalta päätettiin yksimielisesti, että järjestämme ammattiyhdistysväen vappujuhlan Kouvolassa 1968. Lisäksi keskustelimme taloudellisesta kysymyksestä ja päätettiin panna toimeen yleinen rahankeräys Kouvolan nimismiespiirin alueella huhtikuun aikana, keräysluvan hankkii työvaliokunta. Vappujuhlan toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

Rautatieläisten liiton osasto 6 M. Huilahti ja R. Siponen

Rautatieläisten liiton osasto 32 H. Jortikka

Rautatieläisten liiton osasto 72 Eino Olli

Maalarien edustajat ilmoitetaan kokouksen jälkeen.

Auto- ja Kuljetus osasto ilmoittaa edustajansa kokouksen jälkeen.

Rakennustyöläisten osasto 60 valitsema juhlatoimikunta.

Paikallisjärjestön työvaliokunta kokonaisuudessaan.

Lisäksi ulkopuoliset järjestöt ovat tervetulleita toimikuntaan.

Valittu toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 7.4. 68 kello 16.30 Kymen Kartanossa.

Edustajisto kutsutaan koolle sääntöjen mukaan ja lisäksi henkilökohtaisin kutsuin.

Kuultiin julkilausuma, joka hyväksyttiin ja päätettiin julkaista paikkakunnan sanomalehdissä.

Kuultiin vuoden 1966 vappujuhlan talouskatsaus ja juhlaan liittyvät toiminnat.

Kokous päättyi 17.35


Eino Henttu edelleen Kouvolan ja Ympäristön APJ:n puheenjohtajaksi

Kouvolan ja Ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntömääräinen edustajiston kokous pidettiin sunnuntaina Kouvolassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu ja SAK:n edustajana kokoukseen oli saapunut tiedotussihteeri Sakari Montonen.

Työvaliokuntaan vuodelle 1968 varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mauri Huilahti, Risto Karhu, Sakari Kiikki, Uuno Mikkonen ja Heikki Jortikka.

Kokous päätti tuoda kantanaan julkisuuteen seuraavaa: Kokous hyväksyy periaatteessa ns. Liinamaan suunnitelman taloudellisen kokonaisratkaisuksi, mutta edellyttää seuraavaa:

  1. Valtalaki säädetään viipymättä ylimenokaudeksi saamiseksi mahdollisimman lyhyeksi.

  2. Hallitus ryhtyy valtalain antamin oikeuksin nopeisiin toimenpiteisiin ylimenokauden aikana mahdollisesti kohonneiden hintojen saattamiseksi sopimusta edeltäneelle tasolle.

  3. Valtalain säätämisen jälkeen hintavalvontaan on kiinnitettävä erikoista huomiota luomalla hintaneuvoston yhteyteen tehokas organisaatio hintojen tarkkailemiseksi ja lain vastaisiin hinnankorotusten syyllistyneiden rankaisemiseksi.

  4. Hallitus ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin työllisyystilanteen poistamiseksi valtion investoinnein ja tässä mielessä muutakin myönteistä kehitystä tukemaan erityisesti asuntorakennustoiminnan elvyttämiseksi ja tervehdyttämiseksi.

Lisäksi vuosikokous ei hyväksy niitä valtiovallan toimenpiteitä, rautatieliikenteen lopettamiseksi Inkeroinen – Hamina välillä sen kannattamattomuuteen vedoten. Rautatielippujen hinnat ovat pysyneet kohtuullisina, jota on edesauttaneet kuukausi ym. käytettävissä olevat alennusliput.

Matkustajaliikenteen lopettaminen antaa luonnollisesti linja-autoliikennöitsijöille monopolioikeuden, joka vaikuttaa matkakustannuksia kohottavaksi. Samassa yhteydessä voidaan myös todeta, että lähiliikenteen lakkauttaminen vaikuttaa myös kaukoliikenteeseen, viitataksemme mm. lakisääteisiin lippuihin kuten asevelvollisille, jotka ovat käyttäneet varsin huomattavassa määrin kyseistä rataosuutta ja näin ollen tulee tulonsiirtoja valtiolta yksityisille.

Kokous päätti yksimielisesti järjestää ammattiyhdistysliikkeen vappujuhlan Kouvolaan ja kokous päätti valita myös järjestelevän toimikunnan johon jokainen ammattiosasto nimeää oman edustajansa. Kokouksen osanottajat kiittivät Osuusliike Kymenmaata saamistaan kahveista.

Kouvolassa 1.4.1968 kunnioittaen: Erkki Karstinen Kouvola

 


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N VALMISTAVASTA VUOSIKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Hotelli Kymen - Kartanon kabinetissa marraskuun 24 päivänä 1968 alkaen kello 13.00. Saapuvilla oli 13 perusjärjestön edustajaa. Puhetta johti Eino Henttu, pöytäkirjan laati Erkki Karstinen. SAK:ta edusti sihteeri Ahti Fredriksson.

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui eri perusjärjestöjen edustajat ja SAK:n edustajan tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksesta oli ilmoitettu perusjärjestöille ja edustajille näin kuuluvalla ilmoituksella: Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntömääräinen alustavavuosikokous pidetään Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanon kabinetissa sunnuntaina 24 päivänä marraskuuta 1968 alkaen kello 13.00. Esillä: Sääntömääräiset asiat Sihteeri A. Fredriksson saapuu tilaisuuteen. Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan 13 eri perusjärjestön edustajaa kokoukseen saapuneena. Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

Kokousvirkailijat: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Erkki Karstinen, pöytäkirjantarkastajat Heikki Jortikka ja Bruno Korteoja. Ääntenlaskijat Pentti Vauhkonen, Kauko Larnimaa ja Kauko Niskapohja

Julkilausumatoimikunta: SAK:sta Ahti Fredriksson, Pentti Vauhkonen, Kauko Larnimaa ja Kauko Niskapohja. Julkilausuma annettiin kokouksen päätteeksi. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa vuodelle 1969.

SAK:n sihteeri Ahti Fredriksson puheessaan toi esille nykyistä tilannetta ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisestä ja talous- ja työllisyystilanteesta tämänhetkisestä vaiheesta. Puheenjohtajan kiitettyä alustajaa luovutettiin yleinen puheenvuorojen käyttö. Alustuksen pohjalta käytettiin yhteensä 12 puheenvuoroa. Puheenvuoroissa todettiin, että ammattiyhdistysliikkeen ja poliittiset suunnat olisivat yhdensuuntaiset ja ammattiyhdistysliike osallistuisi avoimin kortein politiikkaan.

Jäsenmaksu vuodelle 1969 hyväksyttiin yksimielisesti 90 penniä jäsentä kohden vuodessa.

Edustajien esittämät asiat: Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry:n kirjelmä, jossa esitetään henkilöjunien aikataulujen muutoksia linjoilla Kotka-Kouvola, Lappeenranta-Kouvola ja Mikkeli-Kouvola. Kirjelmä liitteenä. Valmistava vuosikokous yhtyy esitettyyn pyyntöön ja esittää muutoksia aikataulujärjestelyyn siten, että junat sopisivat myöskin työläiskuljetuksiin. Julkilausuma toimikunnalle evääksi antoi kokous seuraavaa: Julkilausumaan on otettava huomioon pankkien säästökoron alentamispyrkimys, eläkekysymykset ja eläkeiän alentaminen valtion tahontutkiminen eri aloilta ja työllisyyskysymykset. Hintavalvonnasta mm. onko paikallisjärjestön piiriin perustettu hintavalvontajaostoa, työvaliokunta ei toistaiseksi ole perustanut hintatarkkailujaostoa. Kokous antoi valtuudet työvaliokunnalle hintatoimikunnan perustamisesta järjestömme piiriin. Kokous päätti, että hintaluetteloita tilataan SAK:sta ja ne jaetaan perusjärjestöille niiden jäsenmäärästä riippuen.

Vappujuhlat: Vappujuhliin liittyvät asiat siirrettiin vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Teatteritili: Teatteritiliseloste hyväksyttiin muutoksitta.

Kuultiin julkilausuma, joka hyväksyttiin ja päätettiin julkaista paikkakunnan lehdissä. Kokouksesta päätettiin tehdä seloste sanomalehtiin julkilausuman yhteydessä, lausuman tekevät Eino Henttu ja Erkki Karstinen.

Kokous päättyi kello 17.15.

KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 1968

Tarkastellessamme vuoden 1968 toimintaa voimme todeta, että kulunut vuosi on ollut hiljainen ammattiyhdistystoiminnan palkka- ja työehtorintamalla. Tämä johtuen siitä niin sanotusta Liinamaan sopimuksesta, jolla sidottiin palkka- ja hintapolitiikka ja jonka hyväksyivät ja allekirjoittivat työmarkkina- ym. järjestöt. Työllisyyden kannalta asiaa tarkastellen voimme todeta, että paikallisjärjestömme toiminta-alueella on esiintynyt työttömyyttä etenkin rakennusalalla ja työstä erottamisia rautateiden rataosastoilla. Yllä mainitut epäkohdat on paikallisjärjestö ottanut huomioon ja ryhtynyt niiden vaatimiin toimenpiteisiin.

Valistus- ja urheilutoiminta on kuluneena vuotena ollut hiljaista johtuen nuoriso- ja naisjaostojen puuttumisesta järjestömme piiristä sekä aikuisten opiskelu haluttomuudesta.

Kokonaisuutta ajatellen voinemme suhtautua myönteisesti paikallisjärjestömme toimintaan. Näistä mainittakoon yhteistoiminnan lisääntyminen eri järjestöjen kanssa ja ammattiyhdistysväen yhteinen Vappujuhla.

Työvaliokunta haluaa kiittää kaikkia paikallisjärjestön edustajia ja ammattiosastojen jäseniä kuluneen vuoden yhteistoiminnasta.

Paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry. 198 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry. 150 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry. 24 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry. 260 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry. 72 jäsentä

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry. 36 jäsentä

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry. 52 jäsentä

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry. 40 jäsentä

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 33 jäsentä

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

865 jäsentä

Paikallisjärjestön edustajiston jäsenet vuonna 1968

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Heikki Jortikka Pentti Vauhkonen

Jaakko Kahila Risto Loikala

Vilhard Hellsten Seppo Kola

Pekka Lehtinen Pentti Korpela

Onni Hyttinen Timo Immonen

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Sulo Pesu Lauri Parkkonen

Eino Kähmi Reino Kivistö

Eino Olli Kauko Karhu

Uuno Mikkonen Erkki Vesalainen

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Risto Siponen Eino Takki

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Eino Henttu Risto Härmä

Veikko Koponen Tauno Orasmaa

Bruno Korteoja Tauno Tuominen

Kauko Larnimaa Heikki Lyytikäinen

Viljo Töttö Kalevi Taavila

Jaakko Leppänen Tapio Seeslammi

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Vakinaiset: Varalla:

Kauko Niskapohja Tauno Metso

Veikko Kohonen Anssi Savinainen

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Oiva Byckling Aleks Lamppu

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry.

Vakinaiset: Varalla:

Anton Uski Pauli Ukkola

Sulo Suhonen Aimo Salminen

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Vakinaiset: Varalla:

Leena Lyytikäinen Seppo Ahvenainen

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry.

Vakinaiset: Varalla:

Olavi Kanerva Terho Ikonen

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Vakinaiset: Varalla:

Raimo Lehtosuo Juhani Patjas

Matti Vehmas Erkki Puikkonen

Paikallisjärjestön toimihenkilöt toimintavuoden 1968 aikana

Puheenjohtaja Eino Henttu, varapuheenjohtaja Onni Mäkelä, rahastonhoitaja Uuno Mikkonen, sihteeri Erkki Karstinen. Tilintarkastajat Vakinaiset: Lauri Malvikko ja Leevi Koskiranta. Tilintarkastajat Varalla: Antti Lyytikäinen ja Lauri Parkkonen

Työvaliokuntaan on vuoden 1968 aikana kuuluneet seuraavat jäsenet

Vakinaiset:

Mauri Huilahti Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Risto Karhu Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Sakari Kiikka Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Uuno Mikkonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Heikki Jortikka Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Erkki Karstinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry.

Onni Mäkelä Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Oiva Byckling Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Esko Varis Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry.

Tarmo Karjalainen Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Varalla:

Kauko Räsänen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

N. Ukkonen Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Sylvi Leppänen Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Lauri Virolainen Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Veikko Koponen Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Onni Raskinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry.

Vilho Valtonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Risto Siponen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Toimintavuoden aikana on työvaliokunta pitänyt kymmenen kokousta, joista on merkitty pöytäkirjoihin seitsemänkymmentäyhdeksän pykälää.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti:

Eino Henttu 10 kertaa Erkki Karstinen 9 kertaa

Heikki Jortikka 10 kertaa Onni Mäkelä 7 kertaa

Risto Karhu 4 kertaa Esko Varis 8 kertaa

Tarmo Karjalainen 6 kertaa Uuno Mikkonen 5 kertaa

Mauri Huilahti 2 kertaa Oiva Byckling 4 kertaa

Sakari Kiikka - kertaa

Varajäsenet:

Sulo Helander 3 kertaa Johan Kiuru 1 kertaa

Paikallisjärjestömme edustajisto on toimintavuonna pitänyt kaksi kokousta.

Vuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanossa maaliskuun 31 päivänä 1968 kello 13.00. Sai seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja Eino Henttu sihteeri Erkki Karstinen, pöytäkirjantarkastajat Bruno Korteoja ja Oiva Byckling. Ääntenlaskijat Bruno Korteoja, Oiva Byckling ja Anton Uski. Saapuvilla oli 22 perusjärjestön edustajaa

Valmistava vuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanossa marraskuun 24 päivänä 1968 kello 13.00. Saapuvilla oli 13 perusjärjestön edustajaa. Kokous sai seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja Eino Henttu, sihteeri Erkki Karstinen, pöytäkirjantarkastajat Heikki Joritikka ja Bruno Korteoja. Ääntenlaskijat Pentti Vauhkonen, Kauko Larnimaa ja Kauko Niskapohja

SAK:ta edusti valmistavassa vuosikokouksessa sihteeri Ahti Fredriksson ja vuosikokouksessa tiedotussihteeri V. S. Montonen. Valmistava vuosikokous päätti yksimielisesti korottaa jäsenmaksun 80 pennistä 90 penniin jäsentä kohden vuodessa.

Työvaliokunnan vakinaisista ja varajäsenistä sekä eri perusjärjestöjen edustajista kokoonpantu vappujuhlatoimikunta kokoontui huhtikuun 7 päivän ja toukokuun 15 päivän välisenä aikana 4 kertaa, joista kertyi pöytäkirjan pykäliä yhteensä 44. Em. toimikuntaan ottivat myöskin osaa kunnallisten järjestöjen edustajat. Lisäksi mainittakoon, että Paikallisjärjestömme toimesta on järjestetty työllisyysasioita koskeva kokous- ja keskustelutilaisuus Kouvolassa tammikuun 11 päivänä 1968. Saapuvilla oli 11 perusjärjestön edustajaa sekä Kouvolan työvoimapiiristä osastonhoitaja Manninen. Edelliseen liittyvä jatkokokous pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanossa tammikuun 24 päivänä 1968. Kokouksessa oli läsnä 23 työllisyysasiasta kiinnostunutta, sekä SAK:sta järjestösihteeri Leo Piitulainen ja piirisihteeri Kai Ritala.

  • Ammattiyhdistysväen rauhankokouksessa Imatralla oli edustajana järjestöstämme Eino Henttu.
  • Joutsenossa pidetyillä talvineuvottelupäivillä järjestöämme edusti Eino Henttu, Onni Mäkelä, Esko Varis ja Oiva Byckling.
  • Kotkassa elokuun 3 päivänä pidetyille neuvottelu- ja työnjuhlilla edusti järjestöämme Eino Henttu ja eräitten perusjärjestöjen edustajat.
  • Paikallisjärjestön syysneuvottelupäivillä Kiljavalla syyskuun 14-15 päivinä 1968 oli järjestömme edustajina Eino Henttu ja Erkki Karstinen.
  • SAK:n järjestämillä työllisyys- ja talouskatsaus keskustelutilaisuudessa Karhulassa 28 päivä elokuuta oli edustajanamme Eino Henttu ja Oiva Byckling.

Työvaliokuntamme jäsen Heikki Jortikan täyttäessä 60-vuotta kävivät järjestöstämme edustajat Eino Henttu ja Erkki Karstinen esittämässä järjestömme tervehdyksen ja ojensivat hänelle SAK:n viirin.

Paikallisjärjestömme edustajina työllisyyslähetystöissä helmikuussa Eino Henttu ja marraskuussa Tarmo Karjalainen.

Valistustoiminta on vuoden aikana ollut vähäistä, mikä johtunee aikuisikäisten opiskeluhaluttomuudesta.

Piirisihteeri Kai Ritala on käynyt kokouksissamme 3 kertaa antamassa tilanneselostuksia ajankohtaisista asioista, sekä SAK:ta on edustanut Ahti Fredriksson ja V. S. Montonen.

Oma osuutensa on tietenkin paikallisjärjestömme toimesta lähetetyillä kirjelmillä ja tiedotuksilla. Mainittakoon vielä, että paikallisjärjestö on antanut tukensa Liiketyöntekijäin Liiton Karjalan piirille heidän taistellessa rouva ja herra Römpötin omistamissa Inkeroisten, Myllykosken ja Kouvolassa olevien Asusteliike Vivon työntekijöiden palkka ja työolojen parantamiseksi.

Ammattiyhdistysväki viettää joka syksy ammattiyhdistysviikkoa eri ohjelma muodoin. Paikallisjärjestömme yhdessä Keski-Kymen Ammatillisen Paikallisjärjestön kanssa järjesti teatteritilaisuuden 27 päivänä lokakuuta 1968. Tilaisuuden avaussanat lausui Keski-Kymen Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Lasse Tuomi juhlapuheen piti SAK:sta sihteeri kansanedustaja Olavi Saarinen.

Useamman vuoden ajan vireillä ollut lipunhankinta järjestöllemme toteutui viime syksynä. Työvaliokunta päätti, että lipun käyttöönotto ja vihkiminen suoritetaan 27 päivä lokakuuta 1968 järjestetyssä teatteritilaisuudessa. Järjestömme lipunvihkimisen suoritti kansanedustaja SAK:n sihteeri Olavi Saarinen ja lippua tilaisuudessa piti työvaliokunnan jäsen Heikki Jortikka ja lippuvartioina olivat rouvat Laura Hirvi ja Kerttu Mäkelä. Lipun otti vastaan järjestömme puheenjohtaja Eino Henttu toivoen vastaanotto sanoissa hyvää kohtelua ja sitä arvonantoa jota järjestöjen lipuille kuuluu.

Paikallisjärjestön toiminnan tukemiseksi on jokainen jäsenosasto suorittanut jäsenmaksua 80 penniä vuodessa jokaista ammattiosaston jäsentä kohden. Jäsenmaksumme pienuus edellytti toiminnan rajoittamisen vain niihin toimintamuotoihin, jotka ovat taloudellisesti mahdollisuuksien rajoissa. Näistä seikoista johtuen on paikallisjärjestö joutunut toimintansa aktivoimiseksi kääntymään usein jäsenosastojen puoleen, jotta taloudelliset edellytykset olisi täytetty. Osastot ovat suhtautuneet keräyksiin myönteisesti, näistä mainittakoon mm. Vappujuhla-keräys.

Toiminnan jatkamiselle tässä laajuudessa ei olisi mahdollisuuksia ilman taloudellisen aseman parantamista. Tästä johtuen työvaliokunta päätyi pitkän harkinnan jälkeen välttämättömään jäsenmaksun korotukseen 80 pennistä 90 penniin jäsentä kohden vuodessa, joka valmistavassa vuosikokouksessa marraskuun 24 päivänä 1968 hyväksyttiin yksimielisesti. Huomioon ottaen useiden edustuksien matkakustannukset ja muun toiminnan vaatimat menot mitkä on maksettu vuoden aikana saaduilla jäsenmaksuilla ja täydentävillä keräyksillä, niin voimme kiitollisuudella todeta taloudellisen aseman säilyneen ennallaan.

Työvaliokunnan päätöksissä on havaittavissa toiminnan jakaantuminen kahteen pääsuuntaan, johtuen siitä, että osastojen jäsenistö koostuu suuremmalti osin liikenteen ja rakennusalan työalueilta. Tämä ei kuitenkaan ole millään lailla häiritsevänä tekijänä paikallisjärjestömme toiminnassa. Siirryttäessä paikallisjärjestössämme yhdeksännelle toimintavuodelle, voimme vain todeta, että maamme ammattiyhdistysliike on edelleen hajaantuneena. Ay-liikkeen eheyttämiseksi on käyty niin sanottuja puheenjohtajatason neuvotteluja kuluvan vuodenaikana useampaan otteeseen mutta näyttää ilmeiseltä, että ristiriidat ovat tälläkin hetkellä liian suuret ay-liikkeen eheyttämiselle.

Yksi asia on kuitenkin meistä riippuvainen, haluammeko oman paikallis-järjestömme riveissä nähdä jokaisen jäsenen toverina, joka kanssamme rakentaa vahvaksi maamme ammattiyhdistysliikettä.

PÖYTÄKIRJA SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON KOKOUKSESTA,

joka pidettiin maaliskuun 29 päivänä 1968 alkaen klo 19.00 Hotelli Kymen - Kartanon kabinetissa. Puhetta johti KAP:n puheenjohtaja Valtter Vana ja pöytäkirjan laati Valio Koskinen. Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Valtter Vana toivottaen edustajat ja SAJ:n edustajan tervetulleiksi ja ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ilmoitettu jäsenosastoille ja edustajiston jäsenille, joten kokouskutsu oli annettu yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi. Tarkastettiin edustajavaltuudet ja todettiin 13 äänivaltaisen edustajan olevan paikalla 8 jäsenyhdistyksestä, sekä 5 hallituksen jäsentä. SAJ:tä edusti Keijo Näsi. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista.

Kokousvirkailijoiksi valittiin yksimielisesti: sihteeriksi paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen, pöytäkirjantarkastajiksi Rauni Nordsten ja Matti Eloranta, ääntenlaskijoiksi Rauni Nordsten, Matti Eloranta, Veikko Tuomala ja Unto Salmenvirta.

Sihteeri Valio Koskinen esitti vuoden 1967 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti vuoden 1967 tilikertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti, sitten kuultiin tilintarkastuslausunto, edellä kuullun johdosta edustajisto yksimielisesti myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Kuultiin SAJ:n edustajan Keijo Näsin tilannekatsaus, joka kosketteli puheessaan valtalakia.

Puheenjohtaja lausui kokouksen päätössanat.

Kokous päättyi klo 20.40.

PÖYTÄKIRJA SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESTA,

joka pidettiin marraskuun 29 päivänä 1968 alkaen klo 19.00 Hotelli Kymen - Kartanon kabinetissa. Puhetta johti KAP:n varapuheenjohtaja Matti Eloranta ja pöytäkirjan laati Valio Koskinen. Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Matti Eloranta toivottaen edustajat ja SAJ:n edustajan tervetulleiksi ja ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ilmoitettu jäsenosastoille ja edustajiston jäsenille, joten kokouskutsu oli annettu yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi. Tarkistettiin edustajavaltuudet ja todettiin 8 äänivaltaisen edustajan olevan paikalla 6 jäsenyhdistyksestä, sekä 3 hallituksen jäsentä. SAJ:stä edusti sihteeri Keijo Näsi. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista.

Kokousvirkailijoiksi valittiin yksimielisesti: sihteeriksi paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen, pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Kylliäinen ja Vesa Aalto, ääntenlaskijoiksi Pentti Kylliäinen ja Vesa Aalto.

Päätettiin yksimielisesti pitää jäsenmaksu entisenä eli -,60 mk jäseneltä vuodessa. Hyväksyttiin yksimielisesti talousarvio vuodelle 1969 hallituksen esittämässä muodossa.

Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 1969 yksimielisesti Valtter Vana. Valittiin yksimielisesti vakinaisiksi jäseniksi vuodelle 1969-70 Lauri Kaje, Kauko Permanto ja Jorma Mäkinen. Valittiin varajäseniksi vuodelle 1969-70 Vesa Aalto, Heikki Salovirta ja Lauri Savolainen. Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi vuodelle 1969 Toimi Tontti, Raimo Huusari ja varalle Urho Askola ja Sirkka Volanen.

Kuultiin SAJ:n edustajan Keijo Näsin tilannekatsaus, joka kosketteli puheessaan vakauttamisen vaikutusta, työehtosopimuksista, sähköveturiasiaa ja ammatti-yhdistys asiaa uuden keskusjärjestön perustamisesta.

Kokouksen päätössanat lausui puheenjohtaja.

Kokous päättyi klo 20.30.


© Raimo Heikkilä

 

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com