Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 14.1.2019

Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta 8.3.1946 klo 19.00 Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä oli 15 miestä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emil Loikala. Sihteeriksi A. Laakso. Pöytäkirjan tarkastajiksi E. Vierula ja V. Nuorivuori.

Tarkasteltiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi. Vuosikertomus hyväksyttiin muistutuksitta. Tulo- ja menoarvion laatiminen jätettiin, koska todellisuus perustaa k.o. asialle ei löydetty. Jäsenmaksu päätettiin koroittaa 40 mk/kk.

Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen: A. Laakso, V. Nuorivuori, E. Vierula ja P. Toijonen. Huvi- ja järjestelytoimikuntaan tulivat puheenjohtajaksi P. Toijonen, jäseniksi J. Loikala, B. Laitinen, A. Immonen, T. Muona, Eskola, H.K. Nuorivuori, K.A. Nuorivuori ja A. Laakso. Urheilutoimikuntaan tulivat puheenjohtajaksi E. Loikala, jä­seniksi J. Loikala, K. Niilola ja T. Muona. Opiskelukerho, jonka puheenjohtajaksi E. Loikala, jäseniksi V. Nuorivuori, V. Loikala ja A. Laakso. Tilintarkastajat E. Puolatie ja B. Laitinen varalle E. Repo ja T. Leinonen.

Naistyövoimakysymys jäi edelleen uuden johtokunnan huoleksi.​ Asiaa oli käsitelty kolmessa osaston aikaisemmassa kokouksessa. Sodan aikana olleista naistyövoimasta oli vielä toimessa kaksi naista, jotka oli otettu varaposteljooneiksi. Vaikka naiset olivatkin hoitaneet työnsä kiitettävästi, ei heitä osaston mielestä voitu käyttää kaikkiin konttorissa esiintyviin postiljoonin tehtäviin. Osasto epäili, että naisia ei tultaisi postimies virkoihin nimittämään, joten naiset olisivat esteenä postiljooneiksi aikoville nuorille miehille. Osasto pyysi Suomen Postimiesliitolta toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi. Johtokunnan huoleksi jäi myöskin palkkaluokkiin koroittamispyrkimys.

Päivystyshuoneen saamiseksi asemalle, ei asiaa saatu sellaiseen ratkaisuun, kuin olisi ollut tarpeellista. Kuitenkin saatiin postivaunu asemalle joka, joskin huonosti korvaa päivystyshuoneen. Johtokunta velvoitettiin asiaa vielä eteenpäin ajamaan.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

Ruotsin lahjatavarat on saatu ja kiitollisuudella vastaanotettu.

Kokous lausui huvi- ja järjestelytoimikunnalle parhaat kiitokset sen suorittamasta työstä jolla osaston taloudellista asemaa on huomattavasti parannettu.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORILLA 1.3.1946 KLO 12.00

Läsnä oli 12 jäsentä. Puhetta johti E. Loikala ja A. Laakso.

Mikkelissä 3.3.46 pidettäviin Posti- ja lennätin-laitoksen hiihtomestaruuskilpailuihin oli osasto valinnut osanottajat. Osanottajille päätettiin maksaa päivärahaa a 1.50 mk ja matkat.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksesta Kouvolan Posti- ja Lennätin konttorilla 8.3.1946 klo 22.00.

Läsnä: Vierula, Laakso, Nuorivuori ja Toijonen. Osaston puheenjohtajaksi valittiin E. VierulaSihteeriksi P. Toijonen.

Rahastonhoitajaksi A. Laakso (kuvassa).

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja E. Vierula.

Päätettiin hankkia osastolle leimasin ja kirjejärjestäjä.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksesta, joka pidettiin E. Vierulalle 12.3 1946 klo 19.00

Läsnä olivat: Vierula, Nuorivuori, Laakso ja Toijanen.

Johtokunta laati kirjelmän SPL:lle naistyövoima kysymyksestä.

SAK:n kirjekunnista päätettiin ilmoittaa konttorin ilmoitustaululla.

Seuraava kokous päätettiin pitää 15.3 -46 k:lo 14.30 V. Nuorivuorella.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksesta, joka pidettiin V. Nuorivuorella 15.3.1946 klo 14.30 

Läsnä olivat: E. Vierula, V. Nuorivuori, A. Laakso ja P. Toijanen.

Kokous laati kirjelmän SPL:lle, jossa pyydettiin toimenpiteitä päivyshuoneen ja kalustovajan saamiseksi Kouvolan asemalle.

Kouvolan Posti- ja Lennätinpiirin piiritarkastajan kehoituksesta on Kouvolan Posti- ja Lennätinkonttorin esimies jättänyt esityksen konttorinhoitajalle palkkausluokkien uudelleen järjestämisestä.


Kouvolan postin ja lennätinkonttorin hoitaja oli esittänyt, että Kouvolan rautatieasemalle saataisiin vajarakennus postinvaihdossa käyteetäviä kärryjä ja kelkkoja varten sekä vajan yhteyteen rakennettaisiin lämmin päivystyshuone asemalla työskenteleviä postijooneja ja tilapäisesti säilytettävää postia varten.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksesta 4.4.1946 k:lo 15:00

Läsnä olivat E. Vierula, A. Laakso, V. Nuorivuori ja P. ToijonenSPL vastauksessaan kirjelmäämme naistyövoima kysymyksestä ilmoittaa seuraavaa:

Liittotoimikunta on kokouksessaan 24.3. käsitellyt esittämämme asian. Asia on neuvottelujen alaisena, joten ei siitä eri esitystä tehdä, koska neuvottelujen ja tutkimusten tulokset tulevat vaikuttamaan kokonaisuudessaan.

Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön kiertokirjeen n:o 2/1946 johdosta juhla- ja kokoushuoneen rakentamiseksi Kouvolaan osasto katsoo ettei se voi varojen puutteen tähden yhtyä hankkeeseen, niin suotavaa kuin se olisikin.

Väliaikaisen talkootoimikunnan kokoukseen 9.4.1946 osasto päätti lähettää edustajaksi Einari Vierulan valtuuksin liittyä em. yhdistykseen.

Kalustovajaa ja päivystyshuonetta koskevaan kirjelmäämme on SPL antanut vastauksen, jossa on luvannut esittää asian posti- ja lennätinlaitokselle.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA 26.4.46 K:LO 19.00

Läsnä oli 14 miestä. Todettiin, ettei osastossa ollut ketään sellaista henkilöä, joka olisi osallistunut liiton perustavaan kokoukseen Tampereella 7-9.1.1906. Osasto päätti lähettää edustajan SPL:n 40-vuotisjuhlaan 5.5.46. Edustajaksi valittiin E. Vierula ja varalle E. LoikalaPäätettiin suorittaa edustajan matka- ja majoituskulut laskun mukaan osaston kassasta.

Kouvolan osasto päätti kannattaa SPL:n kirjelmän mukaista ehdotusta erorahaston ja hautausapukassan yhdistämistä yhdeksi, paikolliseksi, rengasmaiseksi rahastoksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.


Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston opintokerho kokoontui 26.4.1946 k:lo 20.30. Kokouksessa teki postiljoonien esimies E. Loikala selkoa yhdistyslaista.

Pöytäkirja johtokunnan kokouksesta Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa 11.8.1946 klo 18.00 ​

Läsnä olivat E. Vierula, J. Nuorivuori ja A. LaaksoKyseessä Posti- ja lennätinlaitoksen yleisurheilumestaruuskilpailuihin lähtijöiden osanotosta ja matkakustannuksista. Johtokunta periaatteessa puolsi urheilijoiden lähettämistä Posti- ja lennätinlaitoksen mestaruuskilpailuihin. Kuitenkin koska rahoitus tulisi yksinomaan osaston pienistä rahavaroista ei katsottu voitavan k.o. urheiljoita lähettää, ellei urheilu ja viihdytys-toimikunta voisi avustaa matka ym. kustannuksiin.

Pöytäkirja tarkasteltiin ja hyväksyttiin.

 


Tässä 1924 valmistuneessa postitalossa alkoi postimiesten työsali käydä ahtaaksi. Uuno Jattu muisteli: "Aloittaessani työni Kouvolaan oli juuri perustettu 15. kantopiiri.Työsalissa oli poikki salin pitkiä pöytiä, joiden ääressä kantajat laittoivat postejaan kantojärjestykseen ennen kannolle lähtöä. Sivuseinällä oli lajitteluhyllykkö. Samaan hyllykköön lajiteltiin illalla lähtevä posti ja aamulla saapuva posti. Aamukanto aloitettiin kello 8.00 ja iltapäiväkanto muistaakseni kello 13.30. Kantajilla oli työssään tummansininen virkapuku, mutta sota-aika puutteineen teki hallaa myös tässä asiassa. Vuoden 1946 elokuussa saatiin sentään virkapukukangasta, josta jokainen joutui omin kustannuksin teettämään itselleen virkapuvun. Pukuun kuului takki, housut, ja virkalakki kokardeineen. Myöhemmin virkapuku kuului palkkaetuihin ja Valtion Pukutehdas hoiti koko asian mitanotosta alkaen".

UUNO JATTU MUISTELI SODAN JÄLKEISTÄ AIKAA

Uuno Jattu muisteli Kouvolan kansalaisopiston historiaryhmän kirjassa Kadonnutta Kouvolaa Etsimässä, että hänen pyrkimys päästä postilaitoksen palvelukseen pohjautui omalta osaltaan siihen, että hän halusi päästä entistä keveimpiin töihin.

Aloitin työskentelyni Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa tarkalleen sanoen 16. huhtikuuta 1946. Päästyäni talon kirjoihin huomasin pian, etteivät postiljoonin tehtävät kovin keveitä ja helppoja olleet. Yleensä uusi työntekijä postimiespuolella sijoitettiin postinkantotyöhön, ja niin kävi minullekin. Olin jo pari päivää harjoitellut yhdeksännen piirin kantoa postiljooni Kauko Niilolan opastuksella. Piiri oli laaja alkaen kirjapainotalolta jatkuen Oikokatua Salpausselänkadulle ja edelleen Kalevankatua sen loppuun asti. Takaisinpäin tultiin Soininpolkua ja lopuksi Jaakonkatua Ukkosen Antin talolle, mihin piiri päättyi. Etuna minulla tässä uudessa työssä oli se, että talot olivat minulle ennestään tuttuja ja samoin suurin osa alueen asukkaista. Silti uusi työ ei sujunut kovinkaan kehuttavasti. Oli juuri pääsiäinen tulossa ja postia oli tavallista enemmän. Silloin ei vielä ollut keksitty kimppukuljetusta, vaan jokainen jakaja sai huolehtia omista kimpuistaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Konttorilta lähtiessä oli laukku täynnä postia ja käsissä kannettaviksi jäi vielä kimppu tai kaksi aina puoleen piiriin asti, jolloin laukkuun taas mahtui uusi annos postia. Postinkantoa suoritettiin silloin kaksi kertaa päivässä, kuutena päivänä viikossa. Kansanhuollossa postiljoonien työ luokiteltiin niin, että meille annettiin "raskaan työn tekijöiden leipäkortti" koko sen ajan kun kortteja käytettiin. Aina ei postimiehen työ edes ollut niin siistiä ja puhdasta kun olin etukäteen kuvitellut. Öisin kuljetettiin paljon raskasta lehtipostia ns. apuvaunuissa, ja joskus vaunu oli saattanut edellisessä käytössä sotkeutua vaikkapa kalkkipusseista. Kun tällaiseen vaunuun lastasi postia, niin kyllä kalkki jälkensä jätti. Aluksi meillä ei ollut suojavaatteita, vaan teimme kaikki työt tummansinisissä virkapuvuissa. Kun kalkkivaunun posti oli aamulla tyhjennetty, niin olimme kaikki valkoisia kuin myllymiehet. Muistan Suurosen Yrjön lausahtaneen: "Täss ollaa taas joka ukko kun kalkkilaivan kapteeni." Vähitellen postiljoonin työssä lisääntyi myös yötyön osuus, ja heti sodan jälkeen yöt venyivät 6-7 tunnin mittaisiksi. Vuosien mittaan unelmani helposta ja kevyestä työstä karisi karuun todellisuuteen. Uuno Jatun aloittaessa postimiehen työtä oli postissa konttorinhoitajana Maria-Sofia Korhonen, postimiesten esimiehenä Emil Loikala ja talonmiehenä Ville Vesterinen "Uuvelt kirkolt". Tässä 1924 valmistuneessa postitalossa alkoi postimiesten työsali käydä ahtaaksi. ”Aloittaessani työni Kouvolaan oli juuri perustettu 15. kantopiiri. Työsalissa oli poikki salin pitkiä pöytiä, joiden ääressä kantajat laittoivat postejaan kantojärjestykseen ennen kannolle lähtöä. Sivuseinällä oli lajitteluhyllykkö. Samaan hyllykköön lajiteltiin illalla lähtevä posti ja aamulla saapuva posti. Aamukanto aloitettiin kello 8.00 ja iltapäiväkanto muistaakseni kello 13.30. Kantajilla oli työssään tummansininen virkapuku, mutta sota-aika puutteineen teki hallaa myös tässä asiassa. Vuoden 1946 elokuussa saatiin sentään virkapukukangasta, josta jokainen joutui omin kustannuksin teettämään itselleen virkapuvun. Pukuun kuului takki, housut, ja virkalakki kokardeineen. Myöhemmin virkapuku kuului palkkaetuihin ja Valtion Pukutehdas hoiti koko asian mitanotosta alkaen. Postinkantotyö ei minua erityisemmin viehättänyt ja kun tilaisuus tuli, niin lähdin postinvaihtotöihin. Olin ensin muutamia vuosia ns. sekavuorossa. Siihen kuului kahtena päivänä kantotyötä eri piireissä, sitten kahtena päivänä ja yönä postinvaihtoa asemalla. Tämä laajaa ammattitaitoa vaativa vuoro ei ollut oikein postimiesten suosiossa ja siksi tätä kuuden miehen vuoroa alettiinkin nimittää "retkutuuriksi". Kouvolan kauppalan asukasluku kasvoi sotien jälkeen nopeasti. Kun vuonna 1945 Kouvolassa oli asukkaita 8090 henkeä, niin vuonna 1958 asukasluku oli jo 16705 henkeä. 1940- ja 50-lukujen postissa työskenneltiin jatkuvasti laajentuvan kauppalan uusien tarpeiden parissa. Paineet postipalveluiden kehittämiselle olivat kovat ja 1940-luvun lopulla aloitettiinkin postitalon laajennus. Koulutus työtehtäviin 1940-luvun postissa tapahtui niin, että vanhemmat ja kokeneet työntekijät opastivat nuoria näiden aloittaessa työtään. Näin tehtiin aina siihen saakka, kunnes nuorempi alkoi pyrkiä vakinaiseen virkaan, jonka edellytyksenä oli hyväksyttävästi suoritettu postiljoonikurssi. Kursseja pidettiin vuosittain Helsingissä ja eräissä muissa suurissa kaupungeissa. Kävin kahden kuukauden mittaisen postiljoonikurssin syksyllä 1947 Kuopiossa, sillä siellä oli kurssitettu Kouvolan miehiä aikaisemminkin. Kurssin sisäänpääsykoetta varten piti lukea "Turisti", eli VR:n aikataulut liikennepaikkoineen. Minäkin olin jo lukenut tuosta kirjasta rataosia koettaen päntätä päähäni liikennepaikkojen nimiä jonkinlaista rytmiä noudattaen. Kun sitten menin sisäänpääsykokeeseen, niin olin viimeisenä rivin päässä, kun opettajistoon kuuluva Åke Karling tuli eteeni kysyen: Mistäs päin Te tulittekaan? Kun vastasin tulleeni Kouvolasta, ei minulta muuta enää kysyttykään. Ilmeisesti Kouvolan pojilla oli siellä hyvä maine. Olettivat varmaankin, että kyllä ne siellä risteysasemalla nämä asiat osaavat.”

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA 15.10.1946 KLO 18.30

Läsnä oli 22 miestä. Puh.johtajana E. Vierula ja kirjuri A. Laakso.

Päätettiin Kouvolan Sanomien kotiinkannosta sanomalehtiohjesäännön 4 § 31 ja Asetus kotimaisten sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamisesta sekä kuljettamisesta postilaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä. Annettu Helsingissä 22.10.1921 nojalla lähettää anomus konttorinhoitajalle että k.o. sanomalehtien kotiinkanto paikallistaksa alueella postiljoonien toimesta lopetettaisiin 31.12.1946.

Postitalon lisärakennuspiirustuksia ei oltu näytetty postiljooneille eikä niissä kuuleman mukaan oltu huomioitu käytännöllisyyttä eikä joustavuutta postiljoonin työn suhteen. Kokous valtuutti osastolta kaksi miestä Posti- ja lennätinhallituksen sekä Postimiesliiton asiaa ajamaan. Valituiksi tulivat E. Loikala ja E. Vierula.

Osastolle päätettiin ostaa yksi (1) sadetakki.

Yhdysmieheksi Sotainvalidien Valkealan-Kouvolan osaston päätettiin lähettää Niilo Puolatie.

Halontekoa päätettiin harrastaa vapaa aikana. Osastolle varat.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin J. Loikala ja A. Puolatie.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksessa Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa 7.12.46 k:lo 19.00

Läsnä olivat kaikki johtokunnan jäsenet. Päätettiin pitää osaston illanvietto ravintola "Sevillassa13.12.1946 klo 20. Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.


PIIRTEITÄ SPL:N KOUVOLAN OSASTON TOIMINNASTA VUODELTA 1946

Kulunut vuosi on osastomme kohdalta päättynyt melko vilkkaan toiminnan merkeissä. Osaston kokouksia on pidetty 5 ja pöytäkirjaan merkitty 31 pykälää. Johtokunta on kokoontunut 6 kertaa ja pykäliä kertynyt 23. Johtokuntaan ovat kuuluneet E. Vierula puheenjohtajana, P. Toijanen sihteerinä, A. Laakso rahastonhoitajana sekä V. Nuorivuori. Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 8 ja oli jäsenluku vuoden päättyessä 29. Voidaan mielihyvin todeta, että järjestäytyminen on 100 %:nen.

Useita aloitteitaolosuhteiden palauttamiseksi on tehty, joskin laihoilla tuloksilla. Mainittakoon vain kauan vireillä ollut päivystyshuoneen saanti asemalle, joka edelleen on ratkaisematta, vaikka asia on ollut vireillä jo niinkin aikaisin kuin v. 1917.

1946 oli talossa postin paikallista kuljetusta hoitamassa yksi mies hevosineen. Hevosmies Mauno Mäkelä (kuvassa) tuli hevosen ja lavakärryn kanssa kaksi kertaa vuorokaudessa postitalon pihaan. Pihanpuoleisesta ovesta kannettiin lähtevää postia kärrin lavalle noin kello 12.00 päivällä ja kello 24.00 yöllä. Kirjeet ja muut postit vietiin rautatieasemalle. Aseman itäpäässä oli joukko rautaisia käsikärryjä, joilla postit sitten vietiin eri suuntiin meneviin postivaunuihin. Tuolloin postin valtakunnallinen kuljetus tapahtui lähes kokonaan rautateitse.  Eri rataosilla kulki henkilöjuniin liitettyinä postivaunuja tarpeellisine  miehistöineen. Kouvola oli risteysasema, joten asemalla piti olla  postijunien aikaan ryhmä postimiehiä postinvaihtoa suorittamassa. Palkka kysymys on myös ns. linnarauhan takia ollut kuullussa pisteessä.

 


Opintokerho on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Luentojen tarkoituksena on ollut nuorten postiljoonien tutustuttaminen ammattiasioihin ja siten kouluttaa kykenevää henkilökuntaa postilaitoksen palvelukseen.

 


Huvitoimikunta järjesti vuoden alkupuolella joitakin tanssiaisia, joista kuitenkin taloudellinen tulos jäi heikonlaiseksi.

 


Osasto on myöskin ottanut osaa Sotainvaliidien veljesliiton toimittamaan keräykseen saaden keräyssummaksi 890:- sekä myynyt 50 kpl Sotainvalidien Veljesliiton arpoja.

Osaston kokouksessa 15.10 tehtiin esitys, että osaston jäsenet vapaa-aikoinaan hakkaisivat 2m³ halkoja ja lahjoittaisivat näin saadun työpalkan osastolle. Asia saikin lämpimän kannatuksen ja tuloksena oli 3700 mk:n lisä osaston laihaan kassaan. Asian alkuunpanijalle V. Nuorivuorelle annettakoon tässä yhteydessä tunnustus aloitteestaan.

 


 Ensi kerran saatiin toimeksi myös vaatimaton pikkujoulu osaston omassa keskuudessa. Se pidettiin ravintola "Sevillassa" 13.12.

 


Norjalaisten työtovereitten lahjoituksena saatiin vuoden aikana sillilähetys, joita jaettiin 1 kg jäsentä kohti.

 


Yleisestä tilanteesta johtuen ei tulevaisuuden taivas näytä erikoisen selkeältä, sillä kuluvan vuoden tasausarvioon ei ole otettu yhtään uutta vakinaista, enempää kuin ylija ensimmäinen postiljoonin paikkaakaan ainoastaan palkkakysymykseen, joka onkin käynyt kestämättömäksi, on toiveita saada aikaan parannusta. Vastatuulesta huolimatta on edelleenkin lannistumatta ponnisteltava eteenpäin toivoen aikaa parempaa.

 


Kirje liitolle

 

Suomen Postimiesliitto. Helsinki

    Kouvolan posti-ja lennätinkonttorin hoitaja on esittänyt, että Kouvolan asemalle saataisiin vajarakennus postinvaihdossa käytettäviä kärryjä ja kelkkoja varten sekä sanotun vajan yhteyteen rakennettaisiin lämmin päivystyshuone asemalla työskenteleviä posteljooneja ja tilapäisesti säilytettävää postia varten.

    Posti- ja lennätinhallitus on kuitenkin hylännyt sanotun esityksen ja sijoittanut tilapäisesti Kouvolan asemalle liikenteestä poistetun postivaunun postin säilytyspaikaksi japäivystyshuoneeksi. Asia ei tällä toimenpiteellä kuitenkaan parantunut, sillä sanottua vaunua ei rautatieliikenteen tähden voita sijoittaa postille sopivaan paikkaan, joten se nykyään sijaitsee sivussa asema-alueelta ainoastaan tilapäisenä postinsäilytyspaikkana. Asian selventämiseksi haluamme tuoda esiin seuraavaa:

  • Kouvolan asemalla on tällä kertaa postinvaihtoa varten 17 kärryt, joiden

hankintahinta on n. mk 4000.kappaleelta. 

  • 12 kelkkaa, joiden hinta on noin mk 2000 kappaleelta, joten postinvaihto-kaluston arvo on aika huomattava.

Kaikki kalusto on sijoitettu sekä kesällä että talvella ulos asemalaiturille, jossa se on alttiina sateelle ja auringolle. Puhumattakaan siitä, että lumiset kelkat ja kastuneet kärrit ovat raskaat ja epämielittävät käyttää. Tälläinen kaluston hoito on epätaloudellista, joka usein aiheuttaa matkusta-vankin yleisön kirpeätä arvostelua posti- ja lennätinlaitoksesta.

  • Vajan yhteyteen pyydetty päivystyshuone on myös välttämätön. Kouvolan asemalle on sijoitettu kirje- ja ristisidelaatikot, jotka tyhjennetään 10 min. ennen postijunan tuloa. Matkustava yleisö käyttää sanottuja laatikoita junien seisoessa asemalla eikä lyhyenä postinvaihtoaikana ennätä mainituista laatikoista kertyneitä lähetyksiä. käydä konttorilla selvittämässä ja lajittelemassa, vaan tehttävä on suoritettava ulkosalla sateessa ja tuulessa. Sateen pilatessa kirjeiden osoitteet ja tuulen riistäessä

lähetykset postiljoonin käsistä.

Kouvolan asemalla työskentelee postin-vaihdossa kahdeksan posteljoonia, jotka usein myöhästyviä junia odotellessaan ovat kautta vuorokauden pakotetut oleskelemaan ulkona ilman suojaa.

Kouvolan kautta kulkevat Kuusankosken ja Voikkaan postit tarvitsevat myös oman säilytyspaikkansa, sillä niiden kuljettaminen postikonttorille ja sieltä takaisin asemalle aiheuttaa huomattavasti lisätyötä. Edellä esitettyyn viitaten pyydämme, Suomen Postimiesliittoa esittämään asiamme edelleen. Voisiko mahdollisesti vasta-nimitetty posti- ja lennätinlaitoksen huollontarkastaja vaikuttaa asian saattamiseksi meille suotuisaan ratkaisuun.

E. Vierula P. Toivonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

PÖYTÄKIRJA TEHTY KAP RY. EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Kouvolan Rautatieläisten palkanmaksuhuoneistolla 10 pnä maaliskuuta 1946 alkaen klo 12.  Nimenhuudossa todettiin olevan saapuvilla 32 edustajaa, jotka edustivat 10 ammattijärjestöä. Sekä SAK:n edustajana Linsted. Puheenjohtajana toimi Mynttinen ja sihteerinä V. Lindfors. KAP:n puheenjohtaja Toivo Nummiaro piti lyhyen avauspuheen, jossa hän selosti nykyistä Suomen Ammattiyhdistysliikkeen sekä KAP:n toimintaa v. 1945. Toivo Nummiaro ilmoitti, että kokouksesta oli sääntöjen mukaisesti ilmoitettu osastoille kirjeellisesti sekä Kouvolan Sanomissa 7.3.-46. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Vuosikokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Mynttinen ja sihteeriksi V. LindforsHyväksyttiin työvaliokunnan laatima työjärjestysÄäntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin A. Daalström ja Nieminen.

Esitettiin Toivo Nummiaron laatima KAP:n toimintakertomus v. 1945, joka yksimielisesti hyväksyttiin. Samalla toveri Linsdet lausui SAK:n terveiset toivoen KAP:lle ammattiosastoja sitovana renkaana toimintatarmoista eteenpäin menoa.

Käsiteltiin KAP:n tilikertomus v. 1945 ja tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus. Samalla toveri Linsdet selosti AP:n taloudellista puolta ja muotoja, joilla AP voi toimia ammattiosastoja tyydyttävällä tavalla.

Puheenjohtaja ehdokkaiksi nimitettiin Saarinen Reino, Mynttinen Eero sekä Mattila Antti. Tullen puheenjohtajaksi lippuäänestyksellä Mynttinen saaden 20 ääntä, Saarinen 8 ääntä ja Mattila 4 ääntä. Tilintarkastajiksi valittiin Kuoppala ja Jousi sekä varalle Nevalainen Toivo ja Koskinen Aarre.

Työvaliokuntaan päätettiin valita 6 vakinaista ja 6 varajäsentä. Sekä valinta niin, että kustakin osastosta tulee vähintään 1 edustaja.

Seuraavista liiton ammattiosastoista tuli valittua edustajat:

Rautatieläisten liiton osasto n:o 6 Sakala Anttoon vak.

Rautatieläisten liiton osasto n:o 32 Salminen Veikko vak.

Rautatieläisten liiton osasto n:o 32 Loikala Emil vara

Kouvolan seudun auto- ja metallityöntekijäin ammattiosasto Mattila Antti vak.

Kouvolan seudun auto- ja metallityöntekijäin ammattiosasto Aaltonen Aleksi vara

Kouvolan seudun auto- ja metallityöntekijäin ammattiosasto Saarinen Yrjö vara

Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 162 Nummiaro Toivo vara

K:lan ja ymp. Nahka- ja kumityöntekijäin ammattiosasto Eloranta Oiva vara

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto Vaijo Veikko vak.

Kouvolan Liha- ja elintarvetyöläisten ammattiosasto Väänänen Linda vak.

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto Laaksonen Jorma vak.

Muurarien liiton Kouvolan osasto n:o 24 Saarinen Reino vara

Valistusjaostoon päätettiin valita yksi osaston jäsen kustakin ammattiosastosta ja 1 työvaliokunnasta

Rautatieläisten liiton osasto n:o 32 Honkanen Alvar

Rautatieläisten liiton osasto n:o 6 Jortikka Heikki

Kouvolan seudun auto- ja metallityöntekijäin ammattiosasto Ahola Kauko

Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 162 Ahvonen Martti

Kouvolan ja ympäristön nahka- ja kumityöntekijäin ammattiosasto Järvinen Fabiaan

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto Moisio E.

Kouvolan Liha- ja elintarvetyöntekijäin ammattiosasto Vaateri Toivo

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto Hankkila H.

Muurarien liiton Kouvolan osasto n:o 24 Eloranta Reino.

SAK:n kesäkoulu sekä kirje ennakko opiskelusta Toivo Nummiaro piti laajahkon selostuksen esittäen sen tarpeellisuudesta ammatti-yhdistysväelle. Sekä kelvoitti osaston jäseniä ottamaan osaa niihin. Samoin SNS yhtenä Työsivistys liiton kanssa Toimitsijain ohjelma ryhmien ohjaaja kurssit 24.3.-31.3. Kotkassa.

Kokouksessa luettiin ja keskusteltiin Turun AP:n laatima laajahko kirjelmä, joka koski ammattiyhdistysväen suhtautumista nykyiseen Puulaaki hiihtoihin. Kokous yhtyi Turun esittämään kantaan, josta SAK:lle tullaan tekemään ilmoitus.

Kokous toivoi, että ammattiosastot valvoisivat, että henkilöt, jotka ovat valittu KAP:n edustajiksi kävisivät säännöllisesti kokouksissa ja toimisivat osastojensa sekä KAP:tä tyydyttävällä tavalla.

KAP:N järjestämissä hiihtokilpailuissa, jotka järjestettiin Kouvolassa 17.2.46. Kiertopalkinnon sai haltuunsa yhdeksi vuodeksi Muurarien liiton Kouvolan osasto, toiseksi Kouvolan Liha- ja elintarvetyöläisten osasto ja kolmanneksi Postimiesliiton Kouvolan osasto.

Uudelle työvaliokunnalle annettiin oikeus ilmoittaa paikkakunnallamme erikoisesti ilmestyvissä työväen lehdissä KAP:n asiat. Kokous päättyi kello 14.30.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com