Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 14.1.2019

PÖYTÄKIRJA OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA  14.3.1945 KLO 20.00 KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA

Läsnä oli 15 miestä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emil Loikala.

Sihteeriksi S. Vierula. Pöytäkirjan tarkastajiksi K. A. Nuorivuori ja Laakso. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella sodassa 1941-1944 sankareina kaatuneiden allamainittujen postilaisten muistoa: Keijo Peltola, Niilo Taina, Martti Arvila ja Vilho Ritari

Todettiin, että osastolla ei ollut vuosina 1941-1944 mitään toimintaa. Jäsenmaksut on kerätty - hyvä sekin, josta kiitos J. Nuorivuorelle.

Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 10:- kk:ssa.

Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen: V. Nuorivuori, E. Loikala, A. Laakso ja S. Vierula. Valittiin huvi- ja järjestelytoimikunta, kokoonkutsujana A. Laakso ja jäseniksi E. Repo, K.A. Nuorivuori, J. Loikala ja P. Toijonen. Opiskelukerho ajatuksen edelleen kehittäminen V. Nuorivuoren huoleksi, apulaisenaan P. Käyrä, E. Repo ja S. Vierula.

Tilintarkastajat: E. Repo, P. Käyrä, varalle E. Vierula ja K.H. Nuorivuori.

Osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa 14.3.1945 klo 21.00

 

Osasto puheenjohtajaksi valittiin E. Loikala

Sihteeriksi A. Laakso (kuvassa).

Jäsenmaksujen  kerääjiksi A. Laakso ja V. Nuorivuori.

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja E. Loikala.

Osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätin konttorissa 9.4.1945

Läsnä olivat: E. Loikala, J. Nuorivuori, S. Vierula ja  A. Laakso.

Hyväksyttiin osaton jäseniksi aikaisemmin osastosta eronneet Lauri Nieminen, Eelis Puolatie ja Eino Repo. Uusiksi jäseniksi osastoon Vilho Loikala, Eelis Väkevä, Bruno Laitinen, ​Pentti Toijonen, Pauli Karjalainen, Leo Savolainen, Kalervo Mettälä ja Kauko Niilola.

Alustavana oli kysymys postiljoonien kesänviettopaikan hankkimi-seksi osastolle. Asiaa eteenpäin viemiseksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.

Pöytäkirja tehty osaston kokouksesta Kouvolan poti- ja lennätinkonttorissa 16.6.45 klo 17.00

Läsnä oli 6 miestä. Puheenjohtajana E. Loikala.

Ylimääräistä lisäveroa päätettiin kantaa 15 mk. kk. Heinä-joulukuun aikana. Hyväksyttiin osaston jäseniksi M. Jankala ja A. J. Immonen.


Sotatilan vuoksi kahdet tanssiaiset pidettiin rauhan tutua maahamme 1945. 30. huhtikuuta ja 10. kesäkuuta tanssittiin Kaipiaisten nuorisoseuran talolla.´Järjestysmiehinä toimivat ammatti-osaston jäsenet, Kouvolan Urheilijain K.A. Nuorivuori, P. Toijonen ja Armas Laakso.

 


Vuonna 1945 tehtyihin sopimuksiin saatiin määräykset pääluottamusmiesten ja osaston luottamusmiesten valintaperusteista ja tehtävistä. ​​ Vuoden 1946 yleis-sopimuksessa oli maininta luottamusmiehistä, mikä merkitsi sitä, että työnantaja joutui virallisesti tunnustamaan luottamusmiehet työntekijöiden edustajina.


Virkamiesten yhteisjärjestön lähtökohdat olivat vuodessa 1946. Silloin käynnistyi valtion työehtosopimustoiminta virasto- ja laitoskohtaisena.


1945 ammattiosaston yhteyteen perustettiin opintokerho, mikä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Kerhoa johti postiljooni Nuorivuori. Opintokerhon tarkoituksena oli nuorten postiljoonien tutustuttaminen ammattiasioihin ja siten kouluttaa kykenevää henkilökuntaa postilaitoksen palvelukseen. Osaston toimesta nuorille miehille annettiin kehotuksia postimieskurssille valmentautumisesta.


Myös Kouvolan postimiehet saivat joulupaketteja. 1945 Ruotsin Postimiesliitto yhdessä sikäläisen Postivirkamiesliiton kanssa lahjoitti suomalaisille virkaveljilleen 500 lahja-pakettia, joista Kouvolan osastolle lähetettiin kolme kappaletta. Paketit vastaanottivat Tauno Leinonen ja Nuorivuoren veljekset. Myös norjalaiset halusivat auttaa lahjasillillä. Sillitynnyristä 20 kg kuului Kouvolan osastolle jaettavaksi, jokainen osaston jäsen sai yhden kilon verran.

Osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa 8.7.1945 klo 9.30

Läsnä E. Loikala, J. Nuorivuori ja A. Laakso. Päätettiin esittää osastolle hoitajan esityksen perusteella päivystyshuoneen saamiseksi asemalle.

Päätettiin esittää osastolle keskuteltavaksi ja päätettäväksi naistyövoiman ottaminen postiljoonin toimeen.

Johtokunta esittää kokoukselle postiljoonien palkkaluokan korottamiseksi Kouvolassa.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA 10.7.1945 KLO 20.30

Läsnä oli 16 miestä. Kokouksen puheenjohtajana oli E. Loikala.Pötäkirjanpitäjänä A. Laakso.

Päätettiin esittää posti- ja lennätinhallitukselle päivyshuoneen saamiseksi asemalle. Valittiin kolmimiehinen toimikunta kirjelmä laatijaksi. Toimikunta, johon tulivat E. Loikala, E. Vierula ja V. Nuorivuori. Kokous valitsi toimikunnan sihteeriksi A. Laakson.

Naistyövoimakysymys herätti erittäin vilkasta keskustelua. Johtokunnalle annettiin täydet valtuudet asian ratkaisemiseksi.

Päätettiin anoa posti- ja lennätinhallitukselta vakinaisten postiljoonien palkkaluokan korottamiseksi (2) toiseen palkkaluokkaan ja ylimääräisten postiljoonien (3) kolmanteen palkkaluokkaan.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin K.A. Nuorivuori ja E. Väkevä.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA 3.8.45 KLO 20.00

Puhetta johti E. Loikala ja kirjurina A. Laakso. Todettiin osaston 25 jäsentä paikalla olevan 17 jäsentä. Kokous oli ilmoitettu työhuoneen seinällä olleella ilmoituksella ja ilmoittamista vastaan ei ollut mitään muistuttamista. Kokous julistettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen yksimielinen päätös oli kannattaa liittotoimikunnan toimenpiteitä palkkauskysymystä ajateltaessa vaikkapa voimakeinoin.

Hämeenlinnassa 1945 pidettävien postilaitoksen yleisurheilukilpailuihin (mestaruus) päätettiinlähettää edustajia jos halukkaita kilpailijoita on,kuitenkin omilla kustannuksillaan, sillä  kokous ei katsonut osaston nyt voivanrahallisesti kilpaijoita tukea osaston heikon rahavarojen vuoksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Puolatie ja P. Toijonen.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA 4.11.1945 KLO 16.00

Läsnä oli 10 jäsentä. Puheenjohtajana E. Loikala ja kirjurina A. Laakso.

Posti- ja lennätinhallitus on määrännyt pienehkön rahasumman Kouvolan piirikonttorille ja Kouvolan posti- ja lennätinkonttorille viihdytys tai urheilurahastoksi.

Ruotsin Postimiesliitto on lahjoittanut Suomen Postimiesliitolle 350 lahjapakettia joista SPL:n Kouvolan osastolle tuli kolme ja jotka jaettiin seuraaville postiljooneille: J. Leinoselle, V. Nuorivuorelle ja K.H. Nuorivuorelle. Kukin lahjapaketin saaja päätti henkilökohtaisesti kiittää pakettien lähettäjää.

Päätettiin, että SPL:n Kouvolan osasto liittyy Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön. Edustajiksi valittiin E. Loikala ja P. Toijonen.

SAK:n järjestämiin iltakursseille päätettiin lähettää kolme miestä B. Laitinen. P. Toijonen ja A. Immonen.

Voikan-Kuusankosken osaston esityksestä päätettiin tutustumistilaisuutta varten sopia ohjelmasta y.m. järjestelystä Voikan-Kuusankosken osaston myöhemmin määräämässä paikassa.

 


Poimintoja SPL:n Kouvolan osaston toiminnasta vuonna 1945

Sodanjälkeinen ensimmäinen toimintavuosi on päättynyt. Postimiesliiton Kouvolan osasto on lähtenyt reippaasti alkuun. Osaston jäsenmäärä on rohkeasti kasvanut, ollen jäsenmäärä vuoden päättyessä 21. (vuoden alussa 10). Nuoret miehet ovat tuoneetuutta intoa ja uusia toimintamuotoja osaston toimintaan.

Vuosikokous pidettiin 14.3.45 ja päätetyt asiat merkittiin pöytäkirjaan 12 pykälällä. Johtokuntaan ovat kuluneena vuonna kuulunut Emil Loikala puheenjohtajana, Armas Laakso sihteerinä ja rahastonhoitajana sekä muina jäseninä V.Nuorivuori ja S. Vierula. Vuosikokouksen lisäksi on osasto kokoontunut viisi kertaa ja tehnyt päätökset merkitty 2 pykälällä pöytäkirjaan. Johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja tehnyt 14 päätöstä.

Opintokerho on kokoontunut kaksi kertaa ja on sitä johtanut postiljooni V. Nuorivuori.

Huvi- ja järjestelytoimikuntaan on kuluneet puheenjohtajana A. Laakso ja jäseninä E. Repo, K. A. Nuorivuori, J. Loikala ja P. Toijonen. Toimikunta on järjestänyt kolme huvitilaisuutta joista saaduilla tuloilla on osaston taloudellista asemaa huomattavasti parannettu.

SPL:n liittokokouksessa Helsingissä 20-22.5. edusti osastoa Armas Laakso.

Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan urheilukilpailussa 1945. Hämeenlinnassa edusti osastoa K. Niilola.

Osaston talous on tällä kertaa kunnossa. Jäsenmaksut ja vuosiverot keskusjärjestölle ovat suoritettu täsmällisesti ja vähäinen säästö seuraavalle tilikaudelle rohkaisee toimintaa.

Tällä kertaa puhaltaa posti- ja lennätinlaitoksessakin vapaammat tuulet kuluneen vuoden aikana. Konttoriin on perustettu useita uusia ylimääräisen postiljoonien toimia, postinvaihtaja ja maalaiskirjeenkantaja toimista on jo kokonaan päästy. Vuosikausia vielä ollut postiljoonien huolintakysymys on myös kuluneena vuotena konttorissamme jatkunut. Vaikkapa tällä kertaa onkin myötäisempää, ei se edellytä mitään laakerilla lyväämistä vaan jatkuvalla yksimielisellä työllä ja ponnisteluilla on meidän pyrittävä kohottamaan oman osastomme ja koko postimieskunnan ammattitasoa sekä taloudellisia ja henkisiä elinehtoja.

 

 


(Kouvolan APJ) perustava kokous

pidettiin Kouvolan työväen opistolla 5.4.1945. Puheenjohtajana toimi Toivo Nummiaro ja kirjurina O. Martikainen. Kokouksessa päätettiin perustaa ammatillinen paikallisjärjestö Kouvolaan, minkä nimeksi tuli Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö. Saapuvilla olivat seuraavat osastot:Rautatieläisten liiton osastot n:o 6, 32 sekä 72, Rakennustyöläisten liitonosastot n:o 60 ja 162, Kunnantyöntekijäin osasto, Muurarien osasto, Lihaja Elintarvetyöntekijäin osasto sekä Metallityöntekijäin osasto n:o 116. 4.9.1945 Postimiesliiton Kouvolan osasto liittyi APJ:n jäseneksi ja valitsi edustajansa puheenjohtaja Emil Loikalan ja P. Toijosen paikallisjärjestön vuosikokoukseen. Jäseniä ammattiosastolla oli 16. Tälläkertaa jäsenyys jäi lyhyeksi ammattiosaston erotessa vuonna 1949.


 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com