Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 14.1.2019


1958 sisällysluettelo
  1. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokous postikonttorilla 10. 2. -58

  2. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toimikunnan kokous postikonttorille 20/2. 1958

  3. Pöytäkirja S.P.L:n Kouvolan osaston kokouksesta 27/10 1958 klo 19

  • Vuosikertomus Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toiminnasta 1958


Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräisestä edustajiston kokouksesta

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:N toimintakertomus ajalta 20.3.1958 – 22.3.1959

 

 

SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUS POSTIKONTTORILLA 10. 2. -58

Puheenjohtajana toimi K.A. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala. Läsnä oli 17 jäsentä.


Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella Lauri Niemisen (kuvassa) muistoa. Lauri syntyi 14.7.1895 Kuusankoskella. Hänet otettiin Postin palvelukseen 13.6.1916 ja vakinaistettiin 23.1,1921. Liittyi ammattiosastoon 13.11.1917 ja osaston puheenjohtajaksi hänet valittiin 1920. 1927 ja 1930. Entiseltä ammatiltaan kauppa-apulainen.


Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjoht. valittiin K A Nuorivuori ja kokoussihteeriksi M. Ojala. Pöytäkirja tarkastajat Bruno Laitinen, Veli Leinonen. Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin. Tilikertomus esitettiin. Tili ja vastuuvapaus myönnettiin. Jäsenmaksuksi määrättiin 15 pl - 240:-, 13-14 pl - 220:-, 11-12 pl - 200.

Osaston puheenjohtajaksi esitettiin U. J. Jattua (kuvassa) ja V. Nuorivuorta. Valittiin U. J. Jattu.

10 § Toimikuntaan ehdotettiin ja valittiin V. Kaaranto, M. Laine, K A Nuorivuori, T. Muona, Havasara, varalle Rautjärvi, Leinonen V, Leinonen I.

Luottamusmieheksi valittiin R Havasara.

Tilintarkastajaksi valitiin A Immonen, M. Ojala, varalle Loikala V, Loikala E.

Veikkausasiamieheksi valittiin E. Loikala. Urheilu + huvitoimikuntaan valittiin A Laakso, V Loikala, T Muona, I Alho, Y. Summanen + 1 ammatillinen jäsen. Kokouksen katsottiin päättyneeksi klo 20.30.

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toimikunnan kokous postikonttorille 20/2. 1958

Läsnä olivat Havasara, U. J Jattu, T. Muona ja K. A Nuorivuori. Osaston varapuh. joht. valittiin R. Havasara. Sihteeriksi K. A. Nuorivuori (vasemmalla kuvassa, Muona oikealla)

 Rahaston hoitajaksi T. Muona

 

 

 

 

Pöytäkirja S.P.L:n Kouvolan osaston kokouksesta 27/10 1958 klo 19

Läsnä oli 18 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin puheenjohtaja ja sihteeri. valituksi tuli U Jattu ja K A Nuorivuori.

Keskusteltiin Postimiesliiton kirjelmässä kohta 1. joka koskee sanomalehtien varhaiskantoa. Päätettiin vastata kielteisesti postimiesliiton kyselyyn W: A.

Postimies liiton kirjelmän kohta B. Osasto vastaa kielteisesti erikseen järjestettävään sanomalehtien varhaiskantoon. Sunnuntaikannosta, asia otetaan erikseen harkittavaksi. Kohta 6. Osasto suhtautuu kielteisesti osoitteettomiin lehtiin, mutta ristisidelähetykset päinvastoin. Kohta D. Vastaan kielteisesti, että sanomalehtien sunnuntaikanto otettaisiin postiljooneille, ehdolla että rahakorvaus ja vapaapäivä tulisivat.

Osaston edustamaan Lahteen valittiin U J Jattu.

Tukirahaston perustamiseen suhtauduttiin kielteisesti. Kokous katsottiin päättyneeksi.

Postimiesten kieltäydyttyä lehtien varhaisjakelusta, palkkasi posti tehtävään yksityisoikeudellisessa työsuhteissa olleita lehdenjakajia. Näin sai alkunsa ammattikunnan silloista koostumusta kuvannut "mummukanto, jolla nimella lehtien varhaisjakelu vuosikaudet postilaitoksen piirissä tunnettiin.

Osaston toimintakertomus 1958

 Vuosi 1958 oli Kouvolan osaston toiminnan kaudelta hiljainen. Vuoden alkupuolella olleessa toimikunnan kokouksessa jo oltiin vaikeuksissa eri tehtävien jaotteluissa. On ollut paljon puhetta jäsenmaksujen kalleudesta ja 1 osaston jäsen on eronnut. Urheilutoiminta sen sijaan on ollut vilkasta osastomme jäsenet ovat osallistuneet puulaaki- ym. kilpailuihin. Posti ja lennätinlaitoksen henkilökunnan kilpailut suunnistus kesä sekä talviurheilussa ovat olleet ohjelmassa vaihtelevalla menestyksellä.


Vuoden loppupuolella tuli päivänpolttavaksi kysymykseksi päivälehtien varhaiskanto. Vielä tämän vuoden puolella tarkemmin sanottuna 26/I -59, osasto päätti lähettää edustajan Lahteen neuvottelutilaisuuteen, sanomalehtien varhaiskannosta. Edustajaksi valittiin U J Jattu. Lahdesta palattuaan hän piti pelastustilaisuuden siellä käydyistä neuvotteluista. Varhaiskanto on Kouvolassa selvinnyt verrattain hyvin!


Yleisesti voidaan mainita että vuosi 1958 oli koko ammattiyhdistysliikkeelle vähemmän otollinen, hajaannus ja kaikenlaiset puolueriidat ovat olleet yleisinä ilmiöinä huonoa 1959 tammikuussa on osaston jäsenmäärä heikentynyt 5 jäsenellä mikä tyydytyksellä aikakirjoihin lopuksi on vain toivottavaa, että vuosi 1959 olisi kaikinpuolin parempi edeltäjäänsä.

Kouvolassa 10. 2. 1959 toimikunnan puolesta K A Nuorivuori, osaston sihteeri

 


 

 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ EDUSTAJISTON KOKOUKSESTA,

joka pidettiin Kouvolan Työväentalossa 20 päivänä maaliskuuta 1958 klo 18.00. Puhetta johti Esko Vahter, pöytäkirjan laati Reino Hannukainen, saapuvilla oli 24 äänivaltaista edustajaa 14 jäsenosastosta, sekä toimitsija Leo Piitulainen SAK:sta.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Esko Vahter, selostaen päättyneen toimintavuoden aikana suoritettuja toimenpiteitä KAP:n piirissä ja toivotti edustajiston, sekä SAK:n toimitsija Leo Piitulaisen tervetulleeksi KAP:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta on sääntöjenmukaisesti ilmoitettu kiertokirjeellä jäsenosastoille, sekä lähetetty henkilökohtaiset kokouskutsut edustajistolle, kokous hyväksyttiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 24:n äänivaltaisen edustajan olevan saapuvilla, 14:sta jäsenosastosta. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys, 

Kokouksen virkailijoiksi valittiin: sihteeriksi Reino Hannukainen, pöytäkirjantarkastajiksi Toivo Nummiaro ja Viljo Särkkä, ääntenlaskijoiksi Toivo Nummiaro, Viljo Särkkä ja Oiva Mäkelä.

Kuultiin SAK:n edustajan toimitsija Leo Piitulaisen tilanneselostus, jonka johdosta keskusteltiin, jolloin Reino Pohjantähti puheenvuorossaan kysyi Piitulaiselta, onko SAK yhtä pessimistinen niin kuin Piitulaisen selostuksessaan esittämät sanat. Oiva Elo kysyi Piitulaiselta miksi perustettiin Päivän Sanomat, sillä niilläkin rahoilla olisi voitu avustaa työnpuutteessa olevia jäseniä. Pertti Storhammar arvosteli SAK:ta, ettei se ole ottanut SKDL:n ja Sos. dem. eduskuntaryhmiin yhteyttä, jotka ovat työväestön edustajina eduskunnassa, jolloin olisi voitu hoitaa työllisyyskysymykset yhteisymmärryksessä paremmin, kuin mitä tähän asti on tapahtunut. Oiva Mäkelä arvosteli SAK:ta sen kyvyttömyydestä hoitaa palkansaajien oikeutettujen palkankorotusvaatimusten läpiviemiseksi, sekä sotkeutua sos. dem. puolueen sisäisiin riitaisuuksiin, lisäksi puhuja yhtyi edellisissä puheenvuoroissa esitettyihin kysymyksiin.

SAK:n edustaja vastasi hänelle tehtyihin kysymyksiin, jotka olivat merkitykseltään ylimalkaisia.

Toivo Nummiaro pyysi puheenvuoron työjärjestykseen, huomauttaen että nyt keskusteltaisiin vain työjärjestyksessä olevista asioista ja jätettäisiin SAK:n edustajalle esitettävät kysymykset joskus myöhemmin sitä varten järjestettävään tilaisuuteen, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KAP:n sihteeri Reino Hannukainen luki kirjoittamansa ja työvaliokunnan hyväksymän toimintakertomuksen ajalta 17.3.1957 – 20.3.1958. Esitetyn toimintakertomuksen ehdotti Reino Pohjantähti hyväksyttäväksi kiitosmaininnalla, ehdotusta kannattivat Vilho Valtonen ja Oiva Mäkelä. Tehdyn ehdotuksen vuosikokous hyväksyi yksimielisesti kiitosmaininnalla keskustelutta. 

KAP:n rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti tilikertomuksen vuodelta 1957, joka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Tilintarkastajien lausuntoon perustuen päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuoden 1957 tileistä.

KAP:n puheenjohtajaksi edelleenkin valittiin yksimielisesti Esko Vahter, Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät ry:stä.

Suoritetaan KAP:n työvaliokunnan erovuoroisten jäsenten vaali:

  1. vakinaisista työvaliokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Oiva Eloranta, Toivo Nummiaro ja Veikko Nykänen, Reino Pohjantähti ehdotti entisiä, jolloin kokouksesta huudettiin, kannatetaan, muita ehdotuksia ei ollut, näin ollen tulivat yksimielisesti valituksi äänestyksettä työvaliokunnan vakinaisiksi jäseniksi, Oiva Eloranta, Toivo Nummiaro ja Veikko Nykänen.

  2. Työvaliokunnan varajäsenistä olivat erovuorossa Reino Hannukainen, Toivo Vihko ja Lasse Markkanen, erovuorossa olevien lisäksi Oiva Mäkelä ehdotti Pertti Storhammaria varajäseneksi, nyt suoritetussa äänestyksessä jätettiin 22 vaalilippua, äänten jakautuessa seuraavasti:

Reino Hannukainen 20 ääntä. Toivo Vihko 19 ääntä, Lasse Markkanen 15 ääntä, Pertti Storhammar 9 ääntä. Näin ollen tulivat valituksi työvaliokunnan varajäseniksi Reino Hannukainen, Toivo Vihko ja Lasse Markkanen.

KAP:stä eronneiden, Rautatieläisten Liiton osasto n:o 122 ja Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistyksestä työvaliokuntaan valittujen M. Nissisen ja A. Lindemanin jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin työvaliokunnan vakinaiseksi jäseneksi Martti Järvinen, Rakennustyöntekijäin Liiton osasto n:o 164:stä, ja varajäseneksi Reino Pohjantähti, Ravintolahenkilökunnan Liiton osasto n:o 77:stä.

KAP:n tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti V. Askola ja E. Savolainen vakinaisiksi, varalle K. Seppälä ja O. Taipaleenmäki.

Keskusteltiin edustajiston koollekutsumistavasta, ja päätettiin yksimielisesti, että noudatetaan entistä tapaa, ilmoittamalla jäsenosastoille kiertokirjeellä ja edustajille henkilökohtaiset kutsut.

Luettiin sääntövaliokunnan laatimat taistelurahaston säännöt, jotka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta, 

Luettiin sääntövaliokunnan laatimat valistusrahaston mallisäännöt, jotka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta, 

Keskusteltiin sanomalehti Päivän Sanomien lähettämästä tarjouksesta merkitä ko. lehden osakkeita, jolloin Oiva Mäkelä ehdotti, että hylättäisiin tehty tarjous, ehdotusta kannatti Reino Pohjantähti, näin ollen päätettiin yksimielisesti olla merkitsemättä Päivän Sanomien osakkeita.

Luettiin Rautatieläisten Liiton osastojen n:o 6:n ja 122:n lähettämät, KAP:stä eroamista koskevat ilmoitukset, sekä sitä seuranneen kirjeenvaihdon. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti työvaliokunnan, sekä puheenjohtajan ja sihteerin suorittamat toimenpiteen.

Puheenjohtaja esitti retken järjestämistä linja-autolla johonkin matkailijoiden suosimalle paikkakunnalle KAP:n nimissä tulevan kesän aikana. Reino Pohjantähti ehdotti retken suunnittelemisen työvaliokunnan tehtäväksi, ehdotus hyväksyttiin.

Keskusteltiin Oiva Mäkelän ehdottaessa yhteisen vappujuhlan järjestämisestä paikkakunnalla KAP:n nimissä ja päätettiin, että noudatetaan ko. asian suhteen SAK:n antamia ohjeita. Kokous päättyi klo 21.15.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 20.3.1958 – 22.3.1959

 

 

Yleistä:

Kuten me kaikki tiedämme on nykyinen taloudellinen tilanne maassamme vaikeuttanut itse kunkin toimintamahdollisuuksia sen kaikissa eri muodoissa. Tästä huolimatta on Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö pyrkinyt toimimaan olemassa olevien mahdollisuuksien mukaisesti.

Eräänä varsin valitettavana seikkana on ollut ammattiyhdistysliikkeen sisäinen rikkinäisyys, säteillen tuo myöskin meidän toimintoihin vaikeuttavasti, mm. järjestömme toimitsijain puheenjohtajan ja sihteerin vaihtumisen muodossa. Tosin on todettava, että näistä vaikeuksista huolimatta on järjestömme jatkuvasti toiminut todellisten ammattiyhdistysperiaatteiden mukaisesti. Tämä kaikki kuitenkin on aiheuttanut työvaliokunnalle ylimääräistä työtä. Tosin on toimikautemme loppupuolella ollut huomioitavissa sen suuntauksen muutoksen vaikutus koko ammattiyhdistysliikkeessä, joka ilmeni sen jälkeen kun SAK:n johdossa tapahtui varsin huomattava henkilövaihdos johtopaikoilla, puheenjohtaja Eero Antikaisen siirryttyä uusiin tehtäviin ja hänen tilalleen tultua valituksi Suomen Kunnantyöntekijäin Liiton puheenjohtaja Reino Heinonen. Näissä nyt jo nähtävissä olevissa merkeissä toivottanemme hänelle menestystä toiminnoissaan.

Koko maata raskaasti rasittanut työllisyystilanne on vaikuttanut erittäin tuntuvasti myöskin meidän paikkakunnallamme, mutta olemme pyrkineet, kaikilla käytettävissä olevilla mahdollisuuksillamme puuttua tapahtumiin omalla toimialueellamme.

Edustajiston kokoukset:

Edustajisto on kokoontunut kaksi kertaa sääntömääräisiin kokouksiinsa. Ylimääräisiä kokouksia ei ole ollut. Vuosikokous pidettiin torstaina maaliskuun 20 p:nä 1958 klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa ollen läsnä 24 edustajaa perusjärjestöistä. Kokouksessa toimivat: puheenjohtaja Esko Vahter ja sihteerinä Reino Hannukainen.

Valmistava vuosikokous oli sunnuntaina marraskuun 23 p:nä 1958 klo 15.00 Kouvolan Työväentalossa perusjärjestöjen ollessa edustettuna 15 edustajalla. Tässä kokouksessa johti puhetta Oiva Eloranta varapuheenjohtajan ominaisuudessa ja Reino Pohjantähti työvaliokunnan valitsemana sihteerinä. Samassa kokouksessa valittiin yksimielisesti Oiva Eloranta Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi kuluvan toimikauden loppuajaksi.

Toimitsijain vaihdos on aiheutunut siitä, että Suomen Autoalantyöntekijäin Liitto ry. erosi SAK:sta ja näin ollen aikaisemmat toimitsijat Esko Vahter ja Reino Hannukainen myöskin erosivat Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön kaikista toiminnoista.

Edustajisto:

Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön ovat kuuluneet seuraavat perusjärjestöt:

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry. jäseniä 64

Kouvolan seudun Tierakennustyöntekijäin ammattiosasto 85 jäseniä 51

Liha- ja Leikkeletyöntekijäin osasto 40 jäseniä 8

Kouvolan Liiketyöntekijät ry. jäseniä 86

Kouvolan seudun auto- ja metalliosasto n:o 116 ry. ei tilitystä

S.H.R.H.L. ry:n Kouvolan osasto n:o 20 ry. jäseniä 100

S.H.R.H.L. ry:n Kouvolan Vahtimestariosasto n:o 77 ry. jäseniä 16

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto n:o 134 ei tilitystä

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto n:o 96 ry. jäseniä 78

Suomen Rakennustyöntekijäin Liiton osasto n:o 162 ry. jäseniä 30

Suomen Rautatieläisten Liitto ry:n osasto n:o 32 jäseniä 200

Kouvolan seudun Linja-autohenkilökunta ry. osasto 113 ei tilitystä

Kouvolan seudun Autoalantyöntekijät ei tilitystä

Suomen Rakennustyöntekijäin Liiton osasto n:o 60 ei tilitystä

Jäseniä tilityksen mukaan 31.12.1958 633

Edellisen vuoden jäsenmäärä oli tilityksen mukaan 1032

Esitetyssä tilastossa ilmenevä huomattavin jäsenkato aiheutuu jo aikaisemmin mainitusta perusjärjestöjen eroamisesta, mutta varsin huomattava osuus on myöskin esiintyvistä jäsenmaksujen laiminlyönneistä. Tätä on eritoten kuluvan toimikauden aikana tunnollisesti tehtäväänsä hoitanut rahastonhoitaja Lauri Kaje hyvinkin useassa työvaliokunnan kokouksessa valittanut.

Työvaliokunta on kääntynyt Valtion Virkailijain Liiton osasto n:o 35 ry:n puoleen kehottaen sitä liittymään KAP:n, joka olisi tietänyt jäsenmäärämme lisääntymistä. Saimme kielteisen vastauksen.

Edustukset:

Kouvolan Ammatillista Paikallisjärjestöä ovat edustaneet kauppalan Työasiainlautakunnassa: Oiva Eloranta, Taimi Vihko varsinaisina, Elin Rinne, Toivo Nummiaro varalla.

Kauppalan Liikennetoimikunnassa Reino Hannukainen.

Puheenjohtaja Esko Vahter edusti KAP:tä Imatran vastaavan järjestön toimeenpanemilla neuvottelupäivillä.

KAP:n virkailijat kuluneena toimikautena:

Puheenjohtajana 20 p:nä maaliskuuta 1958 lähtien 23 p:n lokakuuta asti Esko Vahter. Sihteerinä 20 p:nä maaliskuuta 1958 lähtien 7 p:n lokakuuta asti Reino Hannukainen. Edellä mainittujen päivämäärien jälkeen on puheenjohtajan tehtäviä hoitanut syyskokouksessa valittu Oiva Eloranta ja sihteerin tehtäviä työvaliokunnan 7 p:nä lokakuuta pidetyssä kokouksessa valittu Reino Pohjantähti. Vaihdos johtui Suomen Autoalantyöntekijäin Liiton erottua SAK:sta kuten jo aikaisemmin on tullut mainittua.

Juhla- ja valistustoiminta:

Paikallisjärjestö on toimeenpannut yhdessä kauppalan Raittiustyölautakunnan kanssa 13.4.-58 raittiusjuhlan. Muissa juhlien järjestelyissä kuten vappujuhlissakin on noudatettu SAK:n ohjeita. Retkeilyyn kiinnitti työvaliokunta erikoista huomiota, mutta ei saanut myötätuntoa Paikallisjärjestön jäsenistöltä ja näin ollen tyrehtyi tämä toimintamuoto heti alkuunsa. Kurssit on toimeenpantu sihteereille, rahastonhoitajille, puheenjohtajille ja todettu niidenkin edellä mainituista syistä epäonnistuneen kaikista ponnistuksista huolimatta. Samoin kävi kirjanpito- ja jäsenhankintakursseihin nähden.

Keskustelukerhon perustaminen epäonnistui samoista syistä ja niin kävi myöskin naisjaoston perustamiselle.

Ammattiyhdistysviikon vietossa noudatettiin SAK:n esitystä kiinnittää huomio jäsenhankintaan, tuloksista emme ole vielä tietoisia. Samoin oli huomioitu osastojen toimikuntien neuvottelukokouksen järjestely, johon kokoukseen myöskin oli kutsuttu kauppalamme valtuuston molempien työläisryhmien edustajat.

Taloudellinen asema:

Kuten kaikissa muissakin toiminnoissa on edelleenkin vallitseva kireä taloudellinen tila vaikeuttanut Paikallisjärjestöä sen kaikissa, myöskin taloudellisissa toiminnoissa. Varsinaisena taloutemme perustana ovat olleet jäsenmaksut ja järjestämiemme tilaisuuksien mahdolliset tuotot. Taloudenhoidossa on noudatettu mitä harkituinta säästäväisyyttä. Vuoden vaihteen taloudellinen asema selviää lähemmin tilikertomuksesta, mutta työvaliokunnan käsityksen mukaan se on verrattain lohdullinen.

Kirjeenvaihto:

Jotta Paikallisjärjestö ei ole ollut toimeton osoittaa seuraava tilasto

kirjeenvaihdosta: Saapuneita kirjeitä 119. Lähetettyjä kirjeitä 112

Yht. 231

Työvaliokunta:

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Kokouksissa läsnä:

Esko Vahter 12, Reino Hannukainen 11, Lauri Kaje 15, Oiva Eloranta 14, Toivo Nummiaro 12, Toivo Vihko 11, Heikki Jortikka 15, Oiva Elo 8, Veikko Nykänen -, Martti Järvinen 11, Reino Pohjantähti 7, Emil Palm 4, Lasse Markkanen -.

Työvaliokunta on pitänyt kokouksia 17 kertaa ja näistä on merkitty pöytäkirjoihin 120 pykälää. Näissä kokouksissa on käsitelty pääasiassa käytännöllisiä kysymyksiä, mutta on myöskin varsin läheisesti seurattu toimialueemme työllisyystilannetta. Tässä mielessä on työvaliokunta tarpeen vaatiessa edustajiensa välityksellä kääntynyt eri elinten puoleen ja onkin tällä haavaa todettavissa, että nämä toimenpiteet ovat tuottaneet mahdollisuuksiemme mukaisia tuloksia. Työvaliokunta on edustajiensa välityksellä myötävaikuttanut Kouvolan asemarakennuksen rakennustyön nopeuttamiseen, samoin kuin keskeneräisten varuskunnan ruokala- ja sairaalarakennustöiden loppuun saattamiseen käymällä asianomaisissa ministeriöissä. Samoin on neuvoteltu piirimme työvoimapäällikön kanssa huomioimalla työttömyysmäärärahojen käytön tarkoitusta työvoiman sijoittamisessa. Viime mainittu toimenpide onkin aivan lähiaikojen tapahtuma, josta myönteiset tuloksetkin on saavutettu mm. maalareitten osalta.

Samoin on kirjallisesti käännytty ”Aravan” puoleen pyrkien myötävaikuttamaan As. Oy Kiveliöntie 5:n rakennustöiden aloittamiseen. Samalla tavoin on myöskin esitetty toivomus, että SAK kehottaisi valioneuvostoa antamaan käyttöön se määräraha, joka on myönnetty Kouvolan Yhteislyseon rakennustarkoituksiin.

Näissä toiminnoissa on meidän ollut todettava se erittäin läheinen ja kitkaton yhteistyö Kuusankosken Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kanssa, jolloin yhteisiä neuvotteluja on käyty 3 kertaa. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet on todettavissa työvaliokunnan pöytäkirjoissa.

Todetessamme kuluneen toimintakauden vaikeudet, voinemme kuitenkin olla tyytyväisiä, että olemme noudattaneet ammattiyhdistysliikkeen varsinaisia periaatteita. Toiminta ei tosin ole ollut kovin ulospäin näkyvää, mutta vähäisyydestäänkin huolimatta tuloksia tuottavaa. Osansa kokonaisvastuusta saa ottaa jokainen yksilö, joka kuuluu toimintapiiriimme, sillä yhteiset asiat on hoidettava joukolla. Todettakoon, että nykyiset merkit viittaavat selvästi ammattiyhdistysliikkeemme jälleen pyrkivän palautumaan sille todella kuuluvalle linjalle, jota me itse kukin olemme varmaan toivoneet. Sillä eihän ammattiyhdistysliikkeen ole puututtava ja takerruttava sen toimintapiirin ulkopuolella oleviin kysymyksiin.

Tuntiessamme ammattiyhdistysliikkeen tärkeän merkityksen yhteiskunnassamme, toivomme, että tulevaisuudessakin Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö noudattaa jatkuvasti todellisia ammattiyhdistysperiaatteita kaikissa sen eri toiminnoissa.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com