Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 26.11.2018 


Osaston toimihenkilöt 1960-1969

1960 Puheenjohtaja Uuno Jattu, varapuheenjohtaja T. Muona, sihteeri ja rahastonhoitaja K. A. Nuorivuori, luottamusmies Matti Ojala, V. Nuorivuori, M. Laine ja T. Laitinen.

1961 Puheenjohtaja Raimo Havasara, varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen, rahastonhoitaja ja sihteeri Matti Laine, Teuvo Muona, Matti Ojala, Pertti Karjalainen ja Reijo Oksanen.

Varajäseninä Pekka Karjalainen sekä Oiva Alho.


Kyösti Joukasen arkisto
1961 Kuusankosken postikonttorin postimiehiä. Eturivissä vas. Olavi Tuominen, Jorma Kivinen, Kyösti Joukanen, Yrjö Mäki, Urpo Sommarberg ja Kari Nikula. Toinen rivi vas. Pentti Lallukka, Gunnar Fält, Henrikki Mäki, Unto Rask ja Mauri Tähtinen. Ylärivissä vas. Unto Kajander, tuntematon, Tuomo Knat, Jorma Juutila, Pentti Aalto ja Matti Auleen


1962 Puheenjohtaja Raimo Havasara, sihteeri ja rahastonhoitaja Matti Laine ja varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen, opintoasiamies Alpo Laurila. Varajäseninä Reijo Oksanen ja Teuvo Muona.

1963 Puheenjohtaja Raimo Havasara, varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen, sihteeri Matti Ojala, rahastonhoitaja Matti Laine, Jouko Isomäki, Alpo Laurila ja Heikki Topo, sekä 18.4.1963 lähtien lisäjäsenenä Pekka Häkämies. Yhteisinä varamiehinä Uuno Jattu ja Teuvo Muona.

1964 Puheenjohtaja Raimo Havasara, sihteeri Matti Ojala, taloudenhoitaja Matti Laine, Yrjö Suuronen, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki, Pekka Häkämies, Uuno Jattu ja Teuvo Muona.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin velvollisuudella osallistua kokouksiin Alpo Laurila ja Kaarlo Nuorivuori.

1965 Puheenjohtaja Raimo Havasara, sihteeri Matti Ojala, taloudenhoitaja Matti Laine, Yrjö Suuronen, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki, Pekka Häkämies, Uuno Jattu, Alpo Immonen.

Varajäseninä Alpo Laurila ja Kaarlo Nuorivuori.

1965tilaisuus Voikkaalla.jpg1965  Voikkaalainen Eino Antila jäi eläkkeelle. Eino kävelykeppi kädessään.

1966 Puheenjohtaja Matti Ojala, sihteeri Uuno Jattu, taloudenhoitaja Matti Laine, Raimo Havasara, Yrjö Suuronen, Alpo Immonen, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki ja Pekka Häkämies. Varajäseninä Alpo Laurila ja Pertti Karjalainen

1967 Puheenjohtaja Matti Ojala, varapuheenjohtaja Uuno Jattu, sihteeri Yrjö Suuronen, rahastonhoitaja Matti Laine, Alpo Immonen, Pertti Karjalainen, Reijo Oksanen, Pekka Karjalainen, Pekka Häkämies, Ensio Ripattila.

1968 Puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Uuno Jattu, sihteeri Jouko Isomäki, rahastonhoitaja Matti Laine, Alpo Immonen, Pertti Karjalainen, Taimo Mikkola, Pekka Häkämies, Matias Orava, Pekka Karjalainen ja Seppo Niinivaara Inkeroisista.

1969 Puheenjohtaja Uuno Jattu, sihteeri Jouko Isomäki, taloudenhoitaja Matti Laine, Seppo Niinivaara, Auvo Valojää, Matias Orava, Pertti Karjalainen, Pekka Karjalainen, Alpo Immonen, Raimo Rautjärvi ja Matti Ojala. Varajäseninä Yrjö Suuronen ja Kustaa Nuorivuori.

 

Kesäkodin rakentaminen astui 1960-1965 etualalle. Jo vuosia oli kytenyt tavoite oman kesänviettopaikan

aikaansaamisesta osastolle jäsenkuntaa varten. Tästä mieliä kiehtovasta

ajatuksesta keskusteltiin vilkkaasti ja velvoitettiin toimikunta asiaa edelleen kehittelemään.

Kesämökkihanke olikin leimaa-antavana osaston kaikelle toiminnalle.

 


1962

Puheenjohtajan

nuija Kouvolan

osastolle

 

 


1962

Postitarkastaja

A.O. Pakarinen 50

vuotta

-1. luokan kahvit

Kouvolassa

 

 

 

 


1962

 

Laitoksemme

terveydenhoito 

tehostuu, terveyssisareksi Marja

Mäenpää

1963

 

 

Vaihtotyö ja vaihtolisä

 


 1963

Palloilumiehiä

palkittu

 Palloiluseurat

Sudet ry:n 50 v.

 juhlissa

palkittiin Oiva Alho Suomen

Palloliiton hopeisella ansiomerkillä

ja Yrjö Suuronen SPL:n Kymen-

laakson piirin ansiomerkillä.

 


 

1963

Voikkaalaisen

Eino Antilan

 muotokuvan

paljastus-tilaisuus

Osuusliike

 Kymenmaassa

 


1963

Raimo

Havasaran

raportti Suomen

Kemistä

 


1963

Pohjois-

Kymenlaaksossa

se päättyi näin

  •  
  • Urakkatyönä postinvaihtoa

 


- Näyttelijän välikirja – Ossi

Savola Rovaniemen teatteriin

 


1963

Laitoksen

suunnistus-

kilpailut

Vuohijärvellä

 


1963

Puulaakivoitto

Kouvolan

postilaisille

 


1963

Suolajärven

talkookesä

 

1964

  • Näin Kuusankoskella kolme

työväenyhdistystä kaksi postimiestä

 


1964

Einari Vierulan

 merkkipäivä

 

 

 

 

 


 1964

Urheilun

ansiomitali 

Armas

Laaksolle

 

 


1964

  • Kouvolan osaston jäsenmäärä

kasvaa ja toimintapiiri laajenee

 


1964

Postimiestä muokattiin

 Savonlinnan retkeily-

päivillä   

 


1964

Raimo Havasaran

raportti

Kouvolass pilkki-

kilpailut

 


1964

Wiljam Nuorivuorelle 

Rautatieläisten

Soittokunnan

muistomitali

 

1965

 

Einari Vierula 70

vuotias – liiton

ansiomerkki

numero 16

luovutettiin


1965

Voikkaalainen

postimiesten

 esimies Eino

Antila 

eläkkeelle

 


1965

Komeat 50v.

juhlat

Kouvolassa

K.A. Nuori-

vuori 50 vuotta

1966

- Kouvolan rajakilvet siirtyivät

800 metriä ulommaksi

– pinta-ala ennen 20,1 m²

lisämaata tuli 14,6 m²

 


 

1967

 

 

 

VY:n toimitsija-

sihteeriksi Raimo

Havasara

1968

Kuusaalainen

postimiesten

esimies Unto

Kajander 50

vuotta

 


1968

 

VY Tänään

lehden toimitus-

sihteeriksi

Raimo Havasara

 


 

1969

 Emil Loikala kuoli

75 vuotiaana,

siunaustilaisuus

Valkealan kirkossa

 


1969

 

Uuno Jattu 50 vuotta

 


1969

- Kuusankoskelainen

Unto Rask 50 vuotta

 


1960-luvun alussa osastossa heräsi ajatus osaston 50-vuotishistoriikin aikaansaamisesta. Silloisten toimikuntien keskuudessa arvioitiin, että historiikkihanke tulisi olemaan varsin suurisuuntainen ja perusteellisia tutkimuksia sekä toimenpiteitä edellyttävä tehtävä. Historiahanke muodostuisi huomattavaksi taloudelliseksiyritykseksi, mikä tulisi vaatimaan osaston rahallisia uhrauksia. Tultiin siihen tulokseen, että ammattiosasto ei voinut yksin silloisten rahavarojen niukkuuden vuoksi hankettatoteuttaa. Arveltiin, että työnantajalta, Postimiesliitolta ja muilta mahdollisiltayhteistyökumppaneilta saatettaisiin saada hankkeelle taloudellista tukea.

 


 

Pilkkitulokset 1965-1969

 


1960-luvun alkuvuosina lähtevä kirjelajitteluosaston siirrettiin entiseen varastohuoneeseen. Kalustotäydennyksestä puhuttaessa ei voitu myöskään unohtaa tehokkaita työkohdevalaisimia, joita tosin oli vain rajoitettu määrä ja paremmin liikuteltavia lastaushyllyköitä, joista saadut kokemukset olivat ristiriitaisia.

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto oli kirjeitse yhteydessä konttorinhoitajaan kahvihuoneen heikon valaistuksen johdosta. Tätä rakennusvaiheen aikaista suunnitteluvirhettä oli pidettävä haitallisena, koska kysymyksessä oli vuorotyöntekijöiden taukotila. Kahvihuoneeseen läheisesti liittyvän kauttakulkevan postin lajittelusalin samanlainen ja riittämättömäksi havaittu valaistus oli jälkeenpäin parannettu lisävalaisimilla jättäen kahvihuone entiselleen. Osaston esityksessä konttorinhoitajalle todettiin, että riittämätön valaistus rasittaa näkökykyä varsinkin yöaikaan. Asia sai onnellisen ratkaisun, sillä 5.1.1965 huoneeseen asennettiin tehokas lisävalaisin.

 

Myös lastauslaituri oli alkujaan susi, mutta osaston aktiivisen toiminnan myötä lastauslaituri sai asianmukaisen sadelipan, mutta rakennusvirheiden vuoksi rekka-autot eivät päässeet laiturin viereen, vaan auton ja laiturin väliin jäi yli metrin mittainen kuilu. Samoin ahtautensa vuoksi työskentely lastauslaiturilla oli suorastaan vaarallista. Tästä työsuojeluongelmasta osasto kirjelmöi 1969 konttorin hoitajalle.


 

Postikonttorin yhteyteen perustettiin ensiapuasema 1961. Hoitajaksi kiinnitettiin terveyssisar, jonka työaika oli muina arkipäivinä kuin lauantaina 4 tuntia ja lauantaina 2½ tuntia. 1972 perustettiin Valtion työterveysasema Valtin virastotalolle ja Postin ensiapuasema lakkautettiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valokuvassa 1961 terveyssisar Sisko Mäenpää ja Raimo Rautjärvi.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com