Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 19.3.2019 


Ammattiyhdistysliikkeen merkittävät toimet
1960
Vuosimolalain muutos, vuosiloma 18-24 päivää. Työttömyysvakuutuslaki, päivärahoja korotettiin ja ne maksetaan useammalta päivältä kuin aiemmin. Myös työnantajat osallistuvat kassojen kustannuksiin.
1961
Työntekijän eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työeläkelaki (LEL hyväksytään.
1962
Eduskunta ratifioi Kansainvälisen työkonferenssin sopimuksen samapalkkaisuudesta. Eläkelait tulevat voimaan 1.7.1962.
1964
Työehtosopimuksiin suositus työajan lyhentämisestä. Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain eläkelaki. Valtion virkamiesten työsuhteiden neuvottelemista koskeva menettelytapalaki.
1965
SAK, SAJ ja TVK sopivat STK:n kanssa, että vuonna 1966 aloitetaan siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan. Lyhennettyyn työviikkoon siirrytään 1.1.1970 mennessä.
1966
Valtion eläkelaki ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
1967
Uusi ammattitautilaki
1968
Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus ns. Liinamaa I. Allekirjoitettu 27.3.1968, sopimuskausi 1.1.1969-31.12.1969. Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksua suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista. Sovitaan julkisen sektorin sopimusmenettelyjen muuttamisesta.

 

Osaston toimihenkilöt 1960-1969

1960 Puheenjohtaja Uuno Jattu, varapuheenjohtaja T. Muona, sihteeri ja rahastonhoitaja K. A. Nuorivuori, luottamusmies Matti Ojala, V. Nuorivuori, M. Laine ja T. Laitinen.

1961 Puheenjohtaja Raimo Havasara, varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen, rahastonhoitaja ja sihteeri Matti Laine, Teuvo Muona, Matti Ojala, Pertti Karjalainen ja Reijo Oksanen. Varajäseninä Pekka Karjalainen sekä Oiva Alho.

Kyösti Joukasen arkisto
1961 Kuusankosken postikonttorin postimiehiä. Eturivissä vas. Olavi Tuominen, Jorma Kivinen, Kyösti Joukanen, Yrjö Mäki, Urpo Sommarberg ja Kari Nikula. Toinen rivi vas. Pentti Lallukka, Gunnar Fält, Henrikki Mäki, Unto Rask ja Mauri Tähtinen. Ylärivissä vas. Unto Kajander, tuntematon, Tuomo Knat, Jorma Juutila, Pentti Aalto ja Matti Auleen.

 

1962 Puheenjohtaja Raimo Havasara, sihteeri ja rahastonhoitaja Matti Laine ja varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen, opintoasiamies Alpo Laurila. Varajäseninä Reijo Oksanen ja Teuvo Muona.

1963 Puheenjohtaja Raimo Havasara, varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen, sihteeri Matti Ojala, rahastonhoitaja Matti Laine, Jouko Isomäki, Alpo Laurila ja Heikki Topo, sekä 18.4.1963 lähtien lisäjäsenenä Pekka Häkämies. Yhteisinä varamiehinä Uuno Jattu ja Teuvo Muona.

1964 Puheenjohtaja Raimo Havasara, sihteeri Matti Ojala, taloudenhoitaja Matti Laine, Yrjö Suuronen, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki, Pekka Häkämies, Uuno Jattu ja Teuvo Muona.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin velvollisuudella osallistua kokouksiin Alpo Laurila ja Kaarlo Nuorivuori.

1965 Puheenjohtaja Raimo Havasara, sihteeri Matti Ojala, taloudenhoitaja Matti Laine, Yrjö Suuronen, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki, Pekka Häkämies, Uuno Jattu, Alpo Immonen.

Varajäseninä Alpo Laurila ja Kaarlo Nuorivuori.

1965  Voikkaalainen Eino Antila jäi eläkkeelle. Eino kävelykeppi kädessään.

1966 Puheenjohtaja Matti Ojala, sihteeri Uuno Jattu, taloudenhoitaja Matti Laine, Raimo Havasara, Yrjö Suuronen, Alpo Immonen, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki ja Pekka Häkämies. Varajäseninä Alpo Laurila ja Pertti Karjalainen

1967 Puheenjohtaja Matti Ojala, varapuheenjohtaja Uuno Jattu, sihteeri Yrjö Suuronen, rahastonhoitaja Matti Laine, Alpo Immonen, Pertti Karjalainen, Reijo Oksanen, Pekka Karjalainen, Pekka Häkämies, Ensio Ripattila.

1968 Puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Uuno Jattu, sihteeri Jouko Isomäki, rahastonhoitaja Matti Laine, Alpo Immonen, Pertti Karjalainen, Taimo Mikkola, Pekka Häkämies, Matias Orava, Pekka Karjalainen ja Seppo Niinivaara Inkeroisista.

1969 Puheenjohtaja Uuno Jattu, sihteeri Jouko Isomäki, taloudenhoitaja Matti Laine, Seppo Niinivaara, Auvo Valojää, Matias Orava, Pertti Karjalainen, Pekka Karjalainen, Alpo Immonen, Raimo Rautjärvi ja Matti Ojala. Varajäseninä Yrjö Suuronen ja Kustaa Nuorivuori,

 

SPY:n Kouvolan osaston edustukset 1960-1969
Aika Edustustilaisuus Osanottaja
17.5.1960

SPL:n X liittokokus

Matti Ojala
17-20.4.1961

Toimitsijakurssi

Raimo Havasara
25.11.1962 Kouvolan seurakunnan kirkkovaltuusto

Matti Laine

1963

Kouvola Seura

Uuno Jattu
16-18.1963 SPL liittokokus Raimo Havasara
1964-1967 Postiliiton liiffoneuvosto Raimo Havasara
 
1964 Kunnallisvaalit-valtuusto Raimo Hvasara
5.7.5.1969 Postiliiton varsinainen liittokokous Alpo Immonen, Jouko Isomäki

Kesäkodin rakentaminen astui 1960-1965 etualalle. Jo vuosia oli kytenyt tavoite oman kesänviettopaikan

aikaansaamisesta osastolle jäsenkuntaa varten. Tästä mieliä kiehtovasta

ajatuksesta keskusteltiin vilkkaasti ja velvoitettiin toimikunta asiaa edelleen kehittelemään.

Kesämökkihanke olikin leimaa-antavana osaston kaikelle toiminnalle.

 


1962

Puheenjohtajan

nuija Kouvolan

osastolle

 

 


1962

Postitarkastaja

A.O. Pakarinen 50

vuotta

-1. luokan kahvit

Kouvolassa

 


1962

 

Laitoksemme

terveydenhoito 

tehostuu, terveyssisareksi Marja

Mäenpää


1964

  • Näin Kuusankoskella kolme

työväenyhdistystä kaksi postimiestä


1963

Suolajärven

talkookesä

1963

 

 

Vaihtotyö ja vaihtolisä

 


 1963

Palloilumiehiä

palkittu

 Palloiluseurat

Sudet ry:n 50 v.

 juhlissa

palkittiin Oiva Alho Suomen

Palloliiton hopeisella ansiomerkillä

ja Yrjö Suuronen SPL:n Kymen-

laakson piirin ansiomerkillä.

 


 

1963

Voikkaalaisen

Eino Antilan

 muotokuvan

paljastustilaisuus

Osuusliike Kymenmaassa

 


1963

Raimo

Havasaran

raportti Suomen

Kemistä

 


1963

Pohjois-

Kymenlaaksossa

se päättyi näin

  •  
  • Urakkatyönä postinvaihtoa

 


- Näyttelijän välikirja – Ossi

Savola Rovaniemen teatteriin

 


1963

Laitoksen

suunnistus-

kilpailut

Vuohijärvellä

 


1963

Puulaakivoitto

Kouvolan

postilaisille

 


1964

  • Kouvolan osaston jäsenmäärä

kasvaa ja toimintapiiri laajenee

 

 


1964

Einari Vierulan

 merkkipäivä

 

 

 

 

 


 1964

Urheilun

ansiomitali 

Armas

Laaksolle

 

 


1964

Raimo Havasaran

raportti

Kouvolassa pilkkikilpailut

 


1964

Wiljam

Nuorivuorelle 

Rautatieläisten

Soittokunnan

muistomitali

 

1964

Postimiestä muokattiin

 Savonlinnan

retkeilypäivillä   


1965

Einari Vierula 70

vuotias – liiton

ansiomerkki

numero 16

luovutettiin


1965

Voikkaalainen

postimiesten

 esimies Eino

Antila eläkkeelle

 


1965

Komeat 50v.

juhlat Kouvolassa

K.A. Nuorivuori 50 vuotta

1966

- Kouvolan rajakilvet siirtyivät

800 metriä ulommaksi

– pinta-ala ennen 20,1 m²

lisämaata tuli 14,6 m²

1967 

VY:n toimitsija-

sihteeriksi Raimo

Havasara

1968

Kuusaalainen

postimiesten

esimies Unto

Kajander 50

vuotta

 


1968

VY Tänään lehden

toimitussihteeriksi

Raimo Havasara

 


 

1969

 Emil Loikala kuoli

75 vuotiaana,

siunaustilaisuus

Valkealan kirkossa

 


1969

 

Uuno Jattu 50 vuotta

 


1969

- Kuusankoskelainen

Unto Rask 50 vuotta

 


 

1960-luvun alussa osastossa heräsi ajatus osaston 50-vuotishistoriikin aikaansaamisesta. Silloisten toimikuntien keskuudessa arvioitiin, että historiikkihanke tulisi olemaan varsin suurisuuntainen ja perusteellisia tutkimuksia sekä toimenpiteitä edellyttävä tehtävä. Historiahanke muodostuisi huomattavaksi taloudelliseksiyritykseksi, mikä tulisi vaatimaan osaston rahallisia uhrauksia. Tultiin siihen tulokseen, että ammattiosasto ei voinut yksin silloisten rahavarojen niukkuuden vuoksi hankettatoteuttaa. Arveltiin, että työnantajalta, Postimiesliitolta ja muilta mahdollisiltayhteistyökumppaneilta saatettaisiin saada hankkeelle taloudellista tukea.


1960-luvun alkuvuosina lähtevä kirjelajitteluosaston siirrettiin entiseen varastohuoneeseen. Kalustotäydennyksestä puhuttaessa ei voitu myöskään unohtaa tehokkaita työkohdevalaisimia, joita tosin oli vain rajoitettu määrä ja paremmin liikuteltavia lastaushyllyköitä, joista saadut kokemukset olivat ristiriitaisia.

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto oli kirjeitse yhteydessä konttorinhoitajaan kahvihuoneen heikon valaistuksen johdosta. Tätä rakennusvaiheen aikaista suunnitteluvirhettä oli pidettävä haitallisena, koska kysymyksessä oli vuorotyöntekijöiden taukotila. Kahvihuoneeseen läheisesti liittyvän kauttakulkevan postin lajittelusalin samanlainen ja riittämättömäksi havaittu valaistus oli jälkeenpäin parannettu lisävalaisimilla jättäen kahvihuone entiselleen. Osaston esityksessä konttorinhoitajalle todettiin, että riittämätön valaistus rasittaa näkökykyä varsinkin yöaikaan. Asia sai onnellisen ratkaisun, sillä 5.1.1965 huoneeseen asennettiin tehokas lisävalaisin.

Myös lastauslaituri oli alkujaan susi, mutta osaston aktiivisen toiminnan myötä lastauslaituri sai asianmukaisen sadelipan, mutta rakennusvirheiden vuoksi rekka-autot eivät päässeet laiturin viereen, vaan auton ja laiturin väliin jäi yli metrin mittainen kuilu. Samoin ahtautensa vuoksi työskentely lastauslaiturilla oli suorastaan vaarallista. Tästä työsuojeluongelmasta osasto kirjelmöi 1969 konttorin hoitajalle.

Ensiapu

Postikonttorin yhteyteen perustettiin ensiapuasema 1961. Hoitajaksi kiinnitettiin terveyssisar, jonka työaika oli muina arkipäivinä kuin lauantaina 4 tuntia ja lauantaina 2½ tuntia. 1972 perustettiin Valtion työterveysasema Valtin virastotalolle ja Postin ensiapuasema lakkautettiin.

Valokuvassa 1961 terveyssisar Sisko Mäenpää ja Raimo Rautjärvi.


© Raimo Heikkilä 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com