Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 13.1.2019 


 1. Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta 25. tammikuuta 1952 klo 19:00

 2. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 25 :nä tammik. 1952 klo 21.00

 3. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 14 p:nä lokakuuta 1952 klo 16.00

 4. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 28 p:nä lokak. 1952 klo 16.00

 • Matti Laine muisteli joulua Kouvolan postissa

 • Jäsenäänestyksen toimitti osaston toimikunta

 • Osaston toimintakertomus v:lta 1952

   

  PÖYTÄKIRJA OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA 25. TAMMIKUUTA 1952 KLO 19:00

Paikka: Kouvolan Posti- ja Lennätin-konttori

Kokouksen puheenjohtajana toimi postiljooni Einar Vierula ja sihteerinä postiljooni Kauko Niilola. Läsnä oli 14 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin postiljooni Einar Vierula ja pöytäkirjuriksi postiljooni Kauko Niilola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin postiljoonit Eino Repo ja Kaarlo Nuorivuori.

Esitettiin vuosikokoukselle toimintakertomus v:lta 1951, joka sellaisenaan hyväksytään. Esitettiin vuosikokoukselle tilikertomus v:lta 1951, sekä tilintarkastajien antama lausunto. Vuosikokous myönsi rahastonhoitajalle sekä johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden Jäsenmaksuksi v:lle 1952 määrättiin Smk 120.

Osaston puheenjohtajaksi v:ksi 1952 valittiin postiljooni Einar Vierula (kuvassa). Toimikuntaan valittiin vakinaiseksi postiljoonit Armas Laakso, Kalervo Mettälä, Viljam Nuorivuori, Bruno Laitinen sekä Kauko Niilola. Varajäseniksi postiljoonit Matti Ojala sekä Niilo Puolatie. Alatoimikuntana perustettiin n.s. Pyttykerho, johon tulivat postiljoonit Eino Repo,"kokoonkutsujana", Bruno Laitinen, Viljo Loikala, Yrjö Suuronen, sekä Matti Ojala. Tilintarkastajiksi v:lta 1952 valittiin Eino Repo ja Vilho Loikala vakinaisiksi, sekä varalle Emil Loikala, ja Kaarlo Nuorivuori. Edustajiksi Kouvola-Seuran kokouksiin valittiin postiljoonit Einar Vierula ja Emil Loikala.

Joulupostia selvittämässä vasemmalta E. Repo ja E. Loikala.


Kuvassa joulukorttien lajittelua vuonna 1952. Vasemmalta Raimo Havasara, Yrjö Suuronen ja Uuno Jattu

 

 


 

 

 

 

 

Luottamusmieheksi valittiin edelleen postiljooni Viljam Nuorivuori.

14 § Vuosikokous päätti, että vuoden alussa eläkkeelle siirtyvälle virkaveljille postiljooni Lauri Niemiselle luovutetaan muistolahja. Johonka osasto osallistui n. 3000 mk:lla ja lisää kerätään yleisellä keräyksellä.

Esimies Loikala esitti, että n.s. vartiokoppi asiaan eteenpäin viemään olisi valittava komitea. Asiasta tuli vilkas keskustelu ja päättökseksi tuli, että asiaa ajamaan valittiin postiljoonit esimies Emil Loikala ja Viljam Nuorivuori.

Postiljooni Kalervo Mettälän esityksestä, että perustettaisiin n.s. "vippikassa",josta syntyi vilkas keskustelu, mutta ei saannut kannatusta. Vaan päätökseksi tuli, että osaston kassasta voidaan antaa pieniä lainoja eri sopimuksesta.

Kokous katsottiin päättyneeksi n. klo 21.00.

 


 

 

Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 25 :nä tammik. 1952 klo 21.00

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla. Kokouksessa olivat läsnä postiljoonit  Einar Vierula, Armas Laakso, Viljam Nuorivuori, Bruno Laitinen ja Kauko Niilola. Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Armas Laakso. Osaston sihteeriksi valittiin Kauko Niilola. Osaston rahastonhoitajaksi valittiin Kalervo Mettälä. Toimikunnan kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.30.

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 14 p:nä lokakuuta 1952 klo 16.00

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla postiljoonin työhuoneessa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja siht. K. Niilola. Kokouksessa oli läsnä kaikkiaan 20 osaston jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjan-tarkastajiksi valittiin B. Laitinen ja A. Immonen.

Kokouksen puheenjohtaja esitti kokoukselle kirjelmän jonka oli lähettänyt Suomen PostimiesliitonTampereen osasto, joka koski postimiesten palkka-asiaa ja samalla ylimääräisen liittokokouksen koolle kutsumista. Samalla esitettiin myös Suomen Postimiesliiton lähettämä kirjelmä n. 20/52 joka myös käsitteli n.s. palkka-asiaa. Esitettyjen kirjelmien johdosta syntyi vilkas keskustelu, jossa käytettiin kaikkiaan puheenvuoroja 12. Neuvottelun päätökseksi tuli, että yhdymme yksimielisesti S.P.L:n Tampereen osaston kantaan, n.s. palkka-asiassa.

Keskustelu kääntyi sitten omiin työ-asioihin ja paremmin uuteen rautatie- aikatauluun, johon päätettiin antaa sellainen toivomus, että n.s. yöpikajuna pv. 10:n tulisi Kouvolaan 10 min myöhemmin kun postivaunu 1 ja samoin myös postivaunu 2 lähetettäisiin 15 minuuttia myöhemmällä aikataululla. Kokous katsottiin päättyneeksi.

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 28 p:nä lokak. 1952 klo 16.00

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla postiljoonin työhuoneessa

Kokoukseen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K.Niilola ja kokouksessa oli läsnä 16 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin B. Laitinen ja K. Mettälä.

Kokouksen puheenjohtaja tuli kokoukselle julki Suomen Postimiesliiton kirjelmän no 21/52 jossa osastoja käsketään lähettämään edustajansa ylimääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään Helsingissä 9 p:nä marraskuuta 1952. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto päätti Helsingissä pidettävään ylimääräiseen liittokokoukseen lähettää 2 edustajaa. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto päätti kokouksessaan 28. 10. 52 lähettää ylimääräiseen liittokokoukseen 9.11.1952 seuraavat edustajat postiljoonit Kustaa A. Nuorivuoren ja Kauko K. Niilolan. Siihen osallistui 112 edustajaa 60 osastosta. Tyytymättömyys kohdistui niin posti- ja lennätinhallitukseen kuin myös valtioon sekä SAK:hon ja varsinkin VY:hyn. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto jäsen kokouksessan 28. 10. 1952 antoi liittokokoukseen lähettämilleen edustajille seuraavan esityksen, että postiljoonien II plk poistettaisiin ja muutettaisiin I:sen palkkaluokkaan, ja jos ei k.o. esitys menisi rauhallisin keinoin lävitse, tarpeen tullen olisi käytettävä voimakeinoja.Kokous päätti yksimielisesti, että ylimääräiseen liittokokoukseen matkustaville edustajille maksetaan päivärahaa Smk 500 vuorokaudelta. Kokous päätti myös ilman puheenvuoroja että, ylimääräiseen liittokokoukseen menevien edustajien työvuorot maksetaan osaston kassasta.

Kokouksen puheenjohtaja esitti kokoukselle, että annettaisiin joulun lomien ponsilause niille edustajille ja samalla myös se kanta, mille osasto asettuu, k.o. palkka-asiassa. Esityksestä syntyi erittäin vilkas keskustelu ja puheenvuoroja käytettiin kaikkiaan 18. Kun puheenvuorot olivat päättyneet suoritettiin äänestys, siitä että kannattaako osasto lakkoa vai ei lakkoa. K.o. äänestys antoi seuraavantuloksen lakon kannalla oli 7:n ja ei lakkoa 6. sekä äänestämättömiä 3. Tämän jälkeen laadittiin ponsilause, jonka valtuuksilla ja kannanotolla edustajat saavat asiaa ajaa ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä 9 p:nä marraskuuta 1952. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto jäsen kokouksessan 28. 10. 52. antoi liittokokoukseen lähettämilleen edustajille seuraavan esityksen. Että postiljoonien II plk poistettaisiin ja muutettaisiin I:sen palkkaluokkaan, ja jos ei k.o. esitys menisi rauhallisin keinoin lävitse, tarpeen tullen olisi käytettävä voimakeinoja. 

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 18.30.


SAK:lta lakkolupa

Jäsenäänestyksen toimitti osaston toimikunta, ja puheenjohtajana toimi ens. postiljooni Einar Vierula ja sihteerinä postiljooni Kauko Niilola.Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ylipostiljooni Emil Loikala ja postiljooni Bruno Laitinen. K.o. jäsenäänestys toimitettiin liittotoimi-kunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Osaston jäsenmäärä oli 1.12. -52 34. joista äänivaltaisin osaston jäseniä 22:ksi ja äänet jakautuivat seuraavasti jaa ääniä 6 ja ei ääniä 10 sekä tyhjiä 5 ja yksi hyljätty.

Kokous katsottiin päättyneeksi.

Osaston toimintakertomus v:lta 1952

Kulunut vuosi on ollut edeltäjäänsä rauhallisempi, vaikka jo aivan vuoden ensimmäisenä alkoivat palkkataistelutuulet puhaltamaan. Vaikka ilman mitään suurempia tuloksia, sillä palkka vuoden lopussa on markalleen sama kuin vuoden ensimmäisenäkin päivänä. Sillä samassa syvässä palkkakuopassa uinuvat postiljoonit jatkuvasti. Kuluneen vuoden aikana on pidetty seuraavat huomattavimmat kokoukset m.m. Suomen Postimiesliiton Liittokokous 4. 5. -52. ja ylimääräinen liittokokous 9. 11. -52. n.s. palkka-asiasta. Oman osastomme toiminta on ollut sellaista hiljaista toimintaa kuluneen vuoden aikana k.o. kokous edustukset ja äänestykset on toimitettu ja valvottu jäseniemme edustaja. Kulunut vuosi oli myös osastolle merkille pantava vuosi.

Sillä kuluneen vuoden ensimmäisenä päivänä 1. 1. -52. siirtyi osastomme ens. postiljooni Lauri Nieminen eläkkeelle. Hän on samalla ensimmäinen eläkkeelle siirtynyt osastomme jäsen. Niin aukeni eläkevaarien latu.

Osastomme jäsenmäärä kuluneen vuoden alussa oli 31. Vuosikokous pidettiin 25 p:nä tammikuuta 1952 tämän kokouksen lisäksi on pidetty osaston kokouksia 3 joissa kertynyt 20 pykälän pöytäkirjoihin. Toimikunta on kokoontunut 3 kertaa ja pykäliä syntynyt 8. Osaston puheenjohtajana on toiminut ens. postiljooni Einar Vierula, varapuheenjohtajana Armas Laakso, sihteerinä Kauko Niilola, rahaston-hoitajana Kalervo Mettälä ja muina toimikunnan jäseninä Viljam Nuorivuori ja Bruno Laitinen. Osastoon on kuuluneen vuoden aikana liittynyt 3. uutta jäsentä ja 1. eronnut, jotenka jäsenmäärä vuoden lopussa oli 33.

Luottamusmiehen tehtäviä on kuluneen vuoden hoidellut Viljam Nuorivuori (kuvassa).urin kuvaaa odottama

Kuluneen vuoden aikana on myös harrastettu veikkausta ja kartutettu osastomme pientä rahakasaa, veikkausasia miespalkkioilla 11.360 mk:lla.Veikkausasiamiehenä on toiminut osastomme puheenjohtaja E. Vierula. Kiitos hänelle siitä suuresta uhrautuvasta työstä.


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com