Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 13.1.2019


1954 sisällysluettelo

  1. Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 29.1.1954

  2. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa Posti ja Lennätinkonttorilla 29. 1. 1954

  3. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 10.5.1954

  4. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 11. 10.1954 posti- ja lennätinkonttorilla

  • Osaston toimintakertomus 1954

Suomen Postimiesliiton r.y:n VIII:lle varsinaiselle liittokokoukseen toukokuussa 1954 valittiin Kouvolan osastoa edustamaan 1 edustaja. Liittokokoukseen edustajaksi valittiin osaston puheenjohtaja Einar Vierula. Liittokokoukseen menevälle edustajalle päätettiin maksaa sijaispalkkio k.o. päivistä. Liittokokoukseen lähtevälle annettiin evästykseksi, että Kouvolan osasto puoltaa nimike asiaa. Liiton sääntö ehdotusta sekä yöraha asiaa.

PÖYTÄKIRJA TEHTY OSASTON VUOSIKOKOUKSESSA 29.1.1954

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla. Kokouksen puheenjohtajana toimi ens. postilj. Einar Vierula ja pöytäkirjurina Kauko Niilola. Läsnä oli 17 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätös-valtaiseksi. Hyväksyttiin työjärjestys. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarlo Nuorivuori ja Eino Repo.

Toimintakertomus v:lta 1953 esitettiin kokoukselle, joka sellaisenaan hyväksyttiin. Tilikertomus v:lta 1953 esitettiin kokoukselle sekä tilitarkastajien lausunto, jonka jälkeen vuosikokous myönsi rahastonhoitajalle ja toimikunnalle tili - ja vastuu vapauden. Jäsenmaksu v:lle 1954 määrättiin muutamien keskustelujen jälkeen Smk 140:ksi. Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen ens postilj. Einar Vierula. Osaston toimikuntaan valittiin 7:s vakinaista ja 2:ksi varajäsentä. Toimikuntaan tulivat seuraavat: Armas Laakso, Viljam Nuorivuori, Kalervo Mettälä, Bruno Laitinen, Kauko Niilola sekä Seppo Niinivaara Inkeroisista vakinaiseksi, sekä varajäseniksi: Niilo Puolatie ja Matti Ojala. Huvitoimikuntaan valittiin seuraavat: Armas Laakso kokoonkutsujana sekä Vilho Loikala, Yrjö Suuronen, Matti Ojala, Oiva Alho ja Alpo Laurila. Tilintarkastajiksi valittiin v:lle 1954 Eino Repo ja Vilho Loikala varsinaisiksi, sekä varalle Emil Loikala ja Kaarlo Nuorivuori. Edustajiksi Kouvola-Seuran kokouksiin valittiin Emil Loikala ja Viljam Nuorivuori, sekä varalle Kaarlo Nuorivuori ja Eino Repo.

13 § Luottamusmieheksi v:lle 1954 valitsi vuosikokous äänestykseen jälkeen Armas Laakson 10:lla äänellä. Viljam Nuorivuoren saadessa 2 ääntä.

Armas Laakso oli osaston sihteerinä vuosina 1945, 1948, 1949 ja taloudenhoitajana 1945 ja 1946. Osaston varapuheenjohtajana Armas oli 1953-1954. Osaston luottamusmies 1954-1955 toimien myös työsuojeluvaltuutetun tehtävissä. Postimiesten esimies vuosina 1979-1981. Urheilusta Armas Laakso sai kunniaa ja huomionosoituksia.

Postiljooni laulukuorolle päätettiin myöntää osaston kassasta avustuksena nuottien y.m. hankkimiseen Smk. 5000:ta.

Kokouksen päätössanat lausui osaston puheenjohtaja kiittäen hyvästä yhteisymmärryksestä ja niin kokous katsottiin päättyneeksi.

PÖYTÄKIRJA TEHTY OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESSA POSTI JA LENNÄTINKONTTORILLA 29. 1. 1954

Kokouksessa oli läsnä: E. Vierula, K. Mettälä, B. Laitinen, S. Niinivaara ja K. Niilola. Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin A. Laakso. Sihteeriksi valittiin V. Niilola, rahastonhoitajaksi K. Mettälä.Kokous katsottiin päättyneeksi.

Pöytäkirja tehty osaston  jäsenkokouksessa 10.5.1954 Posti - ja Lennätinkonttorilla

Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja pöytäkirjurina K. Niilola. Läsnä oli 8 jäsentä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätös-valtaiseksi.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula ja pöytäkirjuriksi K. Niilola. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin E. Loikala ja B. Laitinen.

Suomen Postimiesliiton r.y:n VIII:lle varsinaiselle liittokokoukseen valittiin Kouvolan osastoa edustamaan 1 edustaja. Liittokokoukseen edustajaksi valittiin osaston puheenjohtaja Einar Vierula.Liittokokoukseen menevälle edustajalle päätettiin maksaa sijaispalkkio k.o. päivistä. Liittokokoukseen lähtevälle annettiin evästykseksi, että Kouvolan osasto puoltaa nimike asiaa. Liiton sääntö ehdotusta sekä yöraha asiaa.

Osaston kassasta päätettiin myöntään Smk 3000:- ens. postiljooni Elis Puolatielle ostettavaa muistolahjan varten, hänen siirtyessään eläkkeelle.Kokous katsottiin päättyneeksi.

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 11. 10.1954 posti- ja lennätinkonttorilla

Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja pöytäkirjurina K. Niilola. Läsnä oli 18:sta jäsentä.Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula ja pöytäkirjuriksi V. Niilola.Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin R. Rautjärvi ja O. Alho. Kokous päätti yksimieliseksi, että Liittokokouksessa olleelle edustajalle Kouvolaan sijaispalkkion lisäksi muita kokous kuluja Smk 1500:n edestä.

Seuraavaan asiana oli kokouksessa esillä päivän poltavat työasiat:

  1. Autokuljetus nippuja varten.

  2. Työvuorot.

  3. Työvälineet (Laiturivaunut).

Ko. asioista käytiin erittäin pitkä ja sisältä rikas keskustelu. Mutta parannus mahdollisuudet näyttivät hyvin hämäriltä. Siitä syystä kokous päätti ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin. Edellisen asian johdosta päätti kokous A. Laakson ehdotuksesta pyytää Posti - ja Lennätinlaitoksen työntekijöitä Kouvolaan, osaston kutsumana. Asiaa eteenpäin viemään valittiin E. Vierula, A. Laakso ja K. Niilola täysin valtuuksin.

Kokous katsottiin päättyneeksi.

OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 1954 4

Mennyt vuosi, joka on umpeen kulunut, oli eräs rauhallisempia vuosia, niin yleismaailmallisella kuin myös postimies elämän alalla. Sillä tyynet tuulet puhalsivat aina vuoden viimeisille viikoille asti. Sitten alkoivat palkkataulukon tuulet puhuttamaan, ja jäivät yhä myrskyämään, kun vuosi vaihtui. Osastomme toimesta on yhä rauhoittunut ja ollut sellaista hiljaista odotus aikaa. Mitä on tulossa? Suomen Postimiesliiton y.m. VIII varsinaisessa liittokokouksessa 27-28.5. 1954 oli osastoamme edustamassa osaston puheenjohtaja Einar Vierula. Kuluneen vuoden aikana on myös osaston jäsen ens. postilj. Elis Puolatie siirtynyt eläkkeelle. Osastomme jäsenmäärä kaikkiaan oli 1. 1. -54 39 jäsentä. Uusia jäseniäei kuluneen vuoden aikana ole liittynyt.

Osaston vuosikokous pidettiin 29. 1. 1954. Muita osaston kokouksia on ollut 2 kertaa ja toimikunta on kokoontunut kolme kertaa.

 

Osaston puheenjohtajana on toiminut ens. postilj. Einar Vierula, varapuheenjohtajana Armas Laakso, sihteerinä Kauko Niilola, rahastonhoitajana Kalervo Mettälä ja muina toimikunnan jäseninä Viljam Nuorivuori, Seppo Niinivaara ja Bruno Laitinen, sekä varajäseninä Niilo Puolatie ja Matti Ojala.

Luottamusmiehen tehtävänä on kuluneen vuoden hoidellut Armas Laakso.

Huoltopuolen asioissa samat suuret puutokset, kun muinakin edellisinä vuosina. mm. huoltorakennus asemalta, virkistys eli pukuhuone konttorilta puuttuvat. Kuinka kauan se on arvoitus? Parannusta työ-oloihin saatiin sen verran, että asemalla ovat laituriikärrit ja 2 laituritrukkia avustamassa postin vaihtoa. Mutta missä viipyvät autot, joilla voisi edes kuljettaa postinkantajien niput. Harrastus muotoja on monia m.m. kuorolaulu, shakki, pingis ja suurempana tietysti liikunta kasvatus. Postiljoonien kuoro on harjoitellut kerran viikossa Alpo Laurilan johdolla. Harrastus muotoista paras on veikkaus, se joka kannattaa. Tätä harrastus muotoa on hoidellut suurella antaumuksella osastomme puheenjohtaja Einari Vierula. Kyllä siinä on mennyt monet vapaa ja kesälomapäivä toisten hyötyksi. Siitä suomme lausua parhaimmat kiitokset tunnolliselle työntekijälle. Osaston rahakassa on myös saannut suuren summan valuuttaa viista veikkausasiamiehen palkkioista n. 13.200:-.


Vuonna 1955 perustettiin Postimiesliiton Myllykosken-Inkeroisten osasto.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com