Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 

 

Päivitetty 14.1.2019

PÖYTÄKIRJA OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA 14.1.1947 KLO 18.00 KOUVOLAN POSTI JA LENNÄTINKONTTORISSA

Läsnä oli 22 miestä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Einar VierulaSihteeriksi K. NiilolaPöytäkirjan tarkastajiksi V. Loikala ja N. PuolatieTodettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

Vuosikertomus hyväksyttiin muistutuksitta. Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus. Tulo ja meno arviota ei laadittu. Jäsenmaksu päätettiin koroittaa 50 mk/kk. Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen U. Jattu, K.H. Nuorivuori, L. Nieminen ja E. Vierula.

Urheilutoimikuntaan tulivat E. Loikala, V. Loikala, E. Repo ja K. Niilola. Huvitoimikuntaan tulivat E. Loikala, V. Nuorivuori, A. Laurila ja E. PuolatieOpintokerhoon tulivat E. Loikala, V. Nuorivuori, V. Loikala ja A. Laakso.

Tilintarkastajat E. Puolatie ja J. Laitinen, varalle N. Puolatie ja A. Laakso.

Paikkakunnalla ilmestyvien sanomalehtien kanto asia jäi uuden johtokunnan huoleksi.

Päätettiin lähettää Posti ja lennätinlaitoksen hiihtomestaruuskilpailuihin osanottajia. Osanottajien, matkarahojen y.m. asioitten järjestely annettiin johtokunnan ja urheilutoimikunnan huoleksi. Päätettiin pitää karsintakilpailut mestaruuskilpailuja varten 19.1.-47 klo 13.00 Kouvolan kylällä V.P.K:n talon läheisyydessä. Hiihtomatka oli n. 10 km.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksessa Kouvolan postikonttorilla 14.I.1947

Läsnä koko johtokunta. Johtokunta valitsi virkailijoiksi kuluvaa vuotta varten: puheenjohtajaksi: E. Vierulansihteeriksi: L. Niemisenrahastonhoitajaksi: Uuno Johannes Jatun ja jäsenmaksujen kantajaksi: Kalle Nuorivuoren.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksessa Kouvolan postikonttorilla 24.I.1947

Läsnä koko johtokunta. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Päätettiin osallistua Lahdessa 9.2.47 pidettäviin Posti- ja lennätinlaitoksen talvikisoihin. Edellisessä pykälässä mainittuihin kisoihin päätettiin urheilulautakunnan esityksen mukaisesti lähettää seuraavat posteljoonit:

yleiseen sarjaan: Vilho Loikala ja Kauko Niilola,

  • alle 21 vuotiaitten sarjaan: Matti Vanhala, Pauli Raunio, Heikki Topo ja Matti Ojala,

  • yli 35 vuotiaiten sarjaan Tauno Leinonen,

  • yli 45 vuotiaiten sarjaan Emil Loikala ja mäenlaskuun P. Saarinen.

Edellä mainituille kisojen osanottajille päätettiin osaston veloista maksaa Smk 200:- matka ja muiksi kuluiksi.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESSA POSTIKONTTORISSA 14.3.1947

Puheenjohtajana E. Vierula, kirjurina L. NieminenKatsottiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin B. Laitinen ja A. Immonen.

Otettiin keskusteltavaksi urheilutoiminta, josta edelleen päätettiin innolla jatkaa. Päätettiin ostaa osaston kustannuksella 5 kpl jääpallomailoja ja 2 kpl jääpalloja. Urheilutoimikunnan esityksestä päätettiin ottaa osaa Haminassa 23.3.47 k:lo 13 pidettäviin Posti-lennätin piirin hiihtokilpailuihin valittiin osanottajiksi:

  • yleiseen sarjaan Niilola K. ja Nuorivuori Kusti,

  • ikämies sarjaan Leinonen T. ja Loikala Emil,

  • nuorten sarjaan Vanhala M., Ojala M., Topo H. ja Raunio P.

Paikanläheisyyden vuoksi katsottiin, että matkakustannukset suorittaa jokainen itse.

Otettiin käsiteltäväksi kokomaata käsittävien Posti- ja lennätinlaitoksen kesäurheilukilpailujen järjestämisestä Kouvolaan. Asiassa käytävissä puheenvuoroista ilmeni, että jos kisoja Kouvolaan tarjotaan ne otetaan urheilulautakunnan puheenjohtajan vielä ilmoitettua, että Kouvolan Urheilijat ovat luvanneet ilmaista apuaan, oli päätös selvä.

Luottamusmiehen valitsemista Postikonttoriin. Asia uutensa vuoksi tarvitsi lisä valoistusta päätti kokous siirtää valitsemisen toiseen kertaan.

Keskustelu työvuoroista osoittautui aika kiperäksi. Päätökseksi jäi, että esimies järjestää vuorot mikäli mahdollista esitettyjen toivomusten mukaan.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESSA POSTIKONTTORILLA 1.10.47 KLO 19.00

Läsnä oli 15 jäsentä. Todettiin kokouksen laillisuus.

Sotainvaliidin Veljesliiton Kouvolan-Valkealan alaosaston keräykseen päätettiin ottaa osaa omassa keskuudessa.

Osaston kokouksen toivomus jäsenmaksuista, että jäsen maksut pyrittäisiin suorittamaan määräaikoina.

Päätettiin lähettää edustaja toimitsija kurssille Helsinkiin marraskuun 10-15 p:nä 1947. Valituksi tuli A. Laakso varalle V. Nuorivuori.

Päätettiin valita osastolle luottamusmies. Luottamusmiehen valinta jätettiin seuraavaan kokoukseen.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA POSTIKONTTORISSA 8.10.1947

Läsnä 13 jäsentä, puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä L. Nieminen.Todettiin kokouksen laillisuus. Pöytäkirjan tarkastajaksi A. Immonen ja N. PuolatieHyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 § Luottamusmieheksi valittiin V. Nuorivuori (kuvassa).


 

 

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESSA POSTIKONTTORILLA LOKAKUUN 21 PNÄ 1947

Läsnä 18 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä L. NieminenKatsottiin kokous lailliseksi kokoonkutsutuksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin B. Laitinen ja N. Puolatie.

Otettiin käsiteltäväksi auton saaminen postin kuljetuksiin, asia jätettiin johtokunnan valmisteltavaksi.

Käsiteltiin postiliikenteen järjestelyä joulun aikana. Asian esittely jätettiin esimiehen hoidettavaksi selvitettäväksi kokouksessa, esille tulleiden esitysten mukaan.

Kokous käsitteli Suomen Postimiesliiton kirjettä No 9/47 V/T. Kokous teki päätökseen kannattaa kirjelmässä esitettyä Valtion virkailijain yhteisjärjestölle tehtyä ilmoitusta. (Kirjelmä koskee palkkaus asiaa)

Kokous päätti ilmenneiden asioiden tähden kehoittaa urheilutoimikuntaa huolellisenpaan toimintaan.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESSA POSTIKONTTORILLA MARRASKUUN 21 P:NÄ 1947

Läsnä 17 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula, sihteeri L. Nieminen. Kokous katsottiin lailliseksi

Päätettiin lähettää Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön valmistavaan vuosikokoukseen 2:ksi edustajaa, valituksi tuli A. Laakso ja Emil Loikala.

Toimitsijakursseille Helsingissä ollut A. Laakso selosti kursseilla saamiaan opetutusta ja vaikutelmiaan. Selostuksesta ilmeni, että kurssit ovat olleet hyvin antoisat, selostus oli tarkkaa ja selvää, joten on todettava, että näinkin lyhyillä 6 päivää kestäneellä kurssilla saadaan huomattavaa edistystä järjestötoimintaan.

Päätettiin viettää pikkujoulua, järjestelystä huolehtimaan valittiin huvitoimikunnan lisäksi, E. Repo, B. Laitinen, H. Topo, P. Käyrä viimeksi mainittu kokoonkutsujana.

Päätettiin opintokerho toiminna alkamisesta. Asian edelleen vieminen jäi A. Laakson asiaksi.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin muistutuksetta.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksessa postikonttorilla 28 p:nä marraskuuta 1947

Puheenjohtaja E. Vierula, sihteeri L. Nieminen, jäsenet: U. Jattu ja K. NuorivuoriKokous todettiin lailliseksi.

Johtokunta harkitsi auton saamista postinkuljetuksiin ja tuli tulokseen, että asia siirretään toistaiseksi.

Johtokunta velvoittaa Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön valmistavaan vuosikokoukseen menemään valitut edustajat: A. Laaksonen ja Eemil Loikalan.

Kokous päätti, tietoisena yleisestä mielipiteestä posteljoonien keskuudesta, yhtyä Suomen Postimiesliiton kantaan, jossa vastustetaan naisien nimittämistä posteljooneiksi.

Suomen Postimiesliitto ei vielä 1947 erityisemmin lämmennyt naisten nimittämisestä postimiesvirkoihin. Liiton liittokokouksessa asiaa käsiteltiin ja tultiin siihen tulokseen, että naistyövoimasta olisi päästävä. Pelkona olivat ammatin arvostuksen lasku ja naisten palkat olivat jo tuohon aikaankin yleisesti miesten palkkoja huonommat. Muistissa oli käsitys, että työnantaja varta vasten palkkasi naisia toimistonhoitajiksi, sillä heille voitiin maksaa pienenpää palkkaa kuin samassa tehtävässä miehille. Lisäksi postimiesten työtehtäviä pidettiin liian raskaina naisten tekemäksi.

SAK:n työvaliokunta antoi lausunnon asiasta, missä sen mielestä naisille oli posti- samoin kuin muissakin laitoksissa varattava mahdollisuuksien mukaan samanlainen oikeus työhön kuin miehillä. Lisäksi todettiin, että tällainen asian järjestely ei saanut vaikuttaa postilaitoksen henkilökunnan palkkauksen alennuksiin.

POIMINTOJA OSASTON TOIMINNASTA VUODELTA 1947

Osaston toiminta on ollut melko vilkasta jäsenmäärä vuoden lopussa oli 29. Vuosikokous pidettiin 4.1.1947. Päätetyistä asioista kertyi 16 §.

Johtokuntaan kuluneena vuotena ovat kuuluneet: E. Vierula puheenjohtajana, L. Nieminen sihteerinä, U. Jattu rahastonhoitajana, Kalle Nuorivuori jäsenenä. Muita kokouksia on ollut 5. pykälä 29. johtokunnalla 3. ja pykäliä Osaston toimikunnat: Huvitoimikunta, Urheilutoimikunta ja Opintokerho.

Palkkauskysymys on tietysti se mistä kokouksissa on enimmin keskusteltu ja on osasto yleensä yhtynyt SPL:n kantaan ja on todettava, että kaikkea mitä on pyydetty ei aina ole saatu, niin voidaan sittenkin suurin piirtein olla tyytyväisiä, olemmehan muun muassa saaneet sunnuntaityökorvauksen ja yötyö korvauskin tulee aikamaan, joten järjestötoiminta on katsottava siksi voimaksi millä SPL asioistamme ajetaan.

Ammatillisen paikallisjärjestön kokouksissa on osasto edustanut: U. Jattu, A. Laakso ja E. Loikala.

VEIKKAUS ON JOKA VIIKKO

Paikatakseen osaston taloutta osastolla oli maaliskuusta 1947 alkaen vuoteen 1977 veikkaustoimisto hoidettavanaan. Noin 30 vuotta toimisto tuotti tuloja osaston kassaan, mistä rahat jatkoivat matkaansa mm. liikuntaharrastuksien kulujen eri maksuina. Rahoilla ostettiin pelivälineitä ja maksettiin eri kilpailuihin osallistuvien matkalaskuja ja päivärahoja. Osaston ensimmäinen veikkausasiamies oli silloinen osaston puheenjohtaja Einar Vierula. 1974 osaston toimikunta päätti luopua veikkausasiamies tehtävistä. Päätös lopettamisesta johtui osaston joutumisesta veroherrojen huippuverotuksen armoille.Osaston saamasta verotuksesta tehtiin valitus Kymen lääninhallitukselle, mikä ei johtanut osaston kannalta toivottuun tulokseen.


Auto kysymys on ollut myös esillä, mutta on siirtynyt toistaiseksi. Sekin pitäisi ratketa myönteiseen suuntaan niin ainakin vakuuttivat nimikomitean herrat täällä käydessään.

Naispostiljooni kysymyksessä on johtokunta yhtynyt SPL:n kantaan joka on kielteinen.

Sotainvaliidien toimintaan on otettu osaa rahankeräyksellä.

Onpa saatu luottamusmieskin, tointa hoitelee V. Nuorivuori. Toimitsijakursseilla Helsingissä oli A. Laakso selostamansa vaikutteet osoittavat, että kurssit olivat järjestötoiminnan selvittämiseksi tarpeelliset. Kurssiaika oli 6 päivää. Opintokerhotoiminnasta on huolehtinut A. Laakso pääasiallisessa oppiaineena ammattitieto.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com