Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 15.11.2019 

PÖYTÄKIRJA JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA 10.1.49 KLO 17.00

Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laati A. Laakso. Saapuvilla olivat johtokunnan jäsenet L. Nieminen ja U. Jattu.

Ehdotus postiljoonien ryhmittelemiseksi tehtäviensä perusteella uusiin virkanimikkeisiin ja palkkaluokkiin. Ehdotusta kannatettiin, koska ei parempaa ehdotusta ollut.

Uuteen toimikuntaan johtokunta ehdottaa kuusi (6) vakinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Vuosikokous päätettiin pitää torstaina 20 p:nä tammikuuta 1949.

PÖYTÄKIRJA OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA HOTELLI KYMENHOVISSA 20.1.1949 KLO 21.00

Läsnä olivat E. Vierula, P. Käyrä. A. Laakso, U. Jattu, V. Nuorivuori ja M. Vanhala. Puheenjohtaja E. Vierula avasi kokouksen. Toimikunnan sihteeriksi valittiin Matti Vanhala äänestyksellä 3:2 vastaan.Rahastonhoitajaksi valittiin Pekka Käyrä yksimielisesti. Jäsenmaksujen kerääjäksi valittiin V. Nuorivuori. Varapuheenjohtajaksi valittiin Armas Laakso. Osaston nimen kirjoittajiksi valtuutettiin puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22.00


20.1.1949 osaston vuosikokouksessa osaston johtokunnan esityksestä päätettiin yksimielisesti 12 äänellä hyväksyä osaston uusiksi säännöiksi Suomen Postimiesliiton ry:n osastojen uusien mallisääntöjen mukaisesti. Oikeusministeriö hyväksyi säännöt 30.4.1949.

PÖYTÄKIRJA OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA 1949  TAMMIKUUN 20 P:NÄ 1949

Paikka: Hotelli Kymenhovi. Saapuvilla oli 12 jäsentä.

Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laatin A. Laakso. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla viikkoa ennen kokousta ja että kokouskutsussa oli myös ilmoitettu kokouksessa esille tulevasta osaston sääntöjen muutosta koskevasta asiasta. Hyväksyttiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula. Sihteeriksi A. Laakso. Pöytäkirjantarkastajiksi A. Puolatie ja B. Laitinen. Hyväksyttiin työjärjestys.

Vuosikertomus hyväksyttiin muistutuksitta.Tarkasteltiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan Smk. 100:- kk.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti E. Vierula. Uuteen toimikuntaan valittiin E. Vierula, U. Jattu, V. Nuorivuori. P. Käyrä, M. Vanhala ja A. Laakso. Varajäseniksi B. Laitinen ja K. Mettälä.Tilintarkastajiksi valittiin E. Loikala ja E. Repo. Varalle K. Niilola ja B. Laitinen.

Osaston johtokunnan esityksestä päätettiin yksimielisesti 12 äänellä 0 vastaan hyväksyä osaston uusiksi säännöiksi Suomen Postimiesliiton r.y:n osastojen uudet mallisäännöt.

Opintokerhotoimikuntaa ei valittu. Toimikunta kuitenkin velvoitettiin opintotoimintaa jatkamaan. Vastuu A. Laaksolle.

Päätettiin liittyä "Kouvola" seuraan. Edustajiksi K.H. Nuorivuori ja M. Vanhala.

Veikkaustoimistoa päätettiin jatkaa edelleen. Toimistonhoitajana E. Vierula.

Päätettiin yksimielisesti erota Kouvolan Ammatillisesta paikallisjärjestöstä. Koska oman keskusjärjestömme kautta kuulumme SAK:hon, ei katsottu olevan tarpeen kuulua K.A.P.

Uudeksi jäseneksi valittiin M. Ojala.

PÖYTÄKIRJA OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA HOTELLI KYMENHOVISSA 20.1.1949 KLO 21.00

Läsnä olivat E. Vierula, P. Käyrä. A. Laakso, U. Jattu, V. Nuorivuori ja M. Vanhala. Puheenjohtaja E. Vierula avasi kokouksen. Toimikunnan sihteeriksi valittiin Matti Vanhala äänestyksellä 3:2 vastaan.

 

Rahastonhoitajaksi valittiin Pekka Käyrä (kuvassa) yksimielisesti.Jäsenmaksujen kerääjäksi valittiin V. Nuorivuori.Varapuheenjohtajaksi valittiin Armas Laakso.

Osaston nimen kirjoittajiksi valtuutettiin puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22.00

PÖYTÄKIRJA OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA  8 PNÄ SYYSKUUTA 1949

Läsnä oli E. Vierula, P. Käyrä, B Laitinen, K. Mettälä ja A. Laakso. Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjaa piti A. Laakso. Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.

Valtionvirkailijan yhteisjärjestön kurssille päätettiin lähettää E. Loikala omilla kustannuksillaan.

Sotainvalidien rahankeräykseen päätettiin ottaa osaa.

Osaston jäsenyydestä ja samalla toimikunnasta on eronnut 1.5.1949 Uuno Jattu. Osaston pitkäaikainen jäsen Pekka Käyrä eroaa kuun vaihteessa Kouvolan osastosta siirtyen Tampereen jaostokonttoriin.

Osaston uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin toimikunnan varajäsen Kalervo Mettälä ja eronneen Uuno Jatun tilalle Bruno Laitinen.

PÖYTÄKIRJA OSASTON YLEISESTÄ KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTOREISSA LOKAKUUN 25 PNÄ 1949

Puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja E. Vierula. Pöytäkirjan laati osaston sihteeri Matti Vanhala. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viljam Nurminen ja Kaarlo Nuorivuori.

Toimikunnan ehdotuksen kaatuneitten muistotaulun, pohjalta ryhdyttiin keskustelemaan. Taulu päätettiin hankkia osaston varoilla yksimielisesti äänestyksettä.Taulussa tulee olemaan ylhäällä sankariristi, sen alle merkintä pro patria sekä nimet aakkosjärjestyksessä syntymä- ja kaatuma-aikoineen seuraavasti: Arvila Martti, Pelkonen Mauri, Peltola Keijo, Taina Niilo, Vierula Heikki. Toimikunta valtuutettiin käytännöllisiin toimenpiteisiin.

Liiton toimitsija R. Mieskonen saapuu marraskuun 2:na päivänä Hotelli Kouvolaan klo 19.00, johon tilaisuuteen kehoitettiin kaikkia saapumaan ja harkitsemaan ajankohtaisten kysymysten esiintuomista.

Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin 1.11.1949 lähtien Pentti Toijonen uudelleen. Kokous katsottiin päättyneeksi.

PÖYTÄKIRJA OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA JOULUKUUN 1 PÄIVÄNÄ 1949

Päätettiin pitää sankarivainajien muistotaulun paljastustilaisuus joulukuun 11 pnä 1949 klo 16.00.

Tilaisuuteen kutsutaan sankarivainajien omaiset sekä koko postikonttorin henkilökunta.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1949

Toimintakauden aikana oli varsinainen yleinen palkkaliikehtiminen tasaantunut maassamme ja niin myös meidänkin ammattialallamme toimenpiteet liittyivät niin sanottujen kuoppakorotusten pariin. Tosin nämä olivat pitkästyneet niin myöhäisiksi, että voimme viime vaiheissa todeta jälleen yleisten palkkakorotusten olevan edessä.

Oman osastomme sisäinen toiminta on jatkunut entiseen säännölliseen tapaansa jäsenistönsä parhaaksi. Toimintansa eteenpäin viemiseksi on huomattava saavutetun eräänlaista vakiintuvaa, arvostettua pohjaa, niin omassa toimipaikassamme, kuin myös paikkakunnallamme. Tällaiseen viittaavia merkkipylväitä ovat mm. osastomme toimesta hankittu sankarivainajien muistotaulu työhuoneeseemme, joka paljastettiin 11. 12. 1949 vaatimattomin juhlamenoin.

Jäsenmäärä oli toimikauden alussa 29. Vuosikokouksen, joka pidettiin 20. 2. 1949 lisäksi on osastomme kokoontunut yhteiseen neuvonpitoon kerran ja on tällöin pykäliä kerääntynyt yhteensä 24.Toimikunta on kokoontunut kuudesti saaden kohdalleen merkitä 24 pykälää.

Osaston puheenjohtajana on edelleen toiminut E. Vierula, varapuheen-johtajana A. Laakso ja sihteerinä M. Vanhala.

Rahastonhoitajana pois muuttaneen Pekka Käyrän jälkeen K. Mettälä ja jäseninä V. Nuorivuori sekä osastosta ja toimikunnasta eronneen U. Jatun sijalle B. Laitinen. Toimikunnan toimintaan on vaikuttanut haitallisesti sen eräitten jäsenten estyneenä olo aiheuttaen eräitä tehtävä siirtoja. Jäsenmäärä vuoden lopussa 29. 

Työmaaluottamusmiehen tehtävä jota on edelleen hoitanut V. Nuorivuori on tunnustettu myös johtoportaissa työntekijäin neuvottelevana edustajana. 

Varsinainen kiinteä kerhomuodossa tapahtuva opiskelutoiminta ei ole ollut toiminnassa, vaan on pääasiallisesti jäänyt jäsenten itseopiskelun varaan. 14-19.3.1949 liiton järjestämillä toimitsijakursseilla olivat K. Niilola ja M. Vanhala.


Huomattava tilaisuus oli toimitsija R. Mieskosen johdolla tapahtunut keskustelutilaisuus 21.11.49 Hotelli Kouvolassa, jonne oli myös kutsuttu Voikka-Kuusankosken osaston jäsenet.

Mieskonen valittiin liiton puheenjohtajaksi vuoden 1951 liittokokouksessa. Hän luopui tehtävästä 1953.

Suuria epäkohtia, joista mainittakoon mm. oman virkistyshuoneen saanti, Kuusankosken postin säilytys, kumipyöräkärrien saanti asemalle ja monta muuta sosiaalisen huollon allaolevaa kysymystä, joihin ei olla saatu parannusta epätoivoisista yrityksistä huolimatta.

 Urheilutoimintaa ei osaston puitteissa ole tapahtunut, mutta paikalliseen Posti- ja lennätinurheilijain toimintaan on jäsenistömme osallistunut esimerkillisellä tavalla, toimien siinä toimeenpanevana voimana pelkäämättä vastuksia ja muitten henkilökuntaryhmien passiivisuutta ja antanut niinollen laitoksen viralliselle urheiluelimelle elinmahdollisuudet. Voittihan posti mm. Kouvolan puulaakijalkapalloilussa B-sarjan mestaruuden ylivoimaisesti. Pelattaessa A-sarjan voittajaa. Kauppalan virastoja vastaan voitti Posti 2-0. Lentopallopuulaaki peleihin otti posti osaa kolmella joukkueella, mitä on pidettävä melkoisena suorituksena. Lentopallossa voitti posti A-sarjan mestaruuden. Muihin urheilulajeihin kuten hiihtoon ja jääpallopeliin talvella sekä yleisurheiluun ja suunnistamiseen on jäsenistömme keskuudessa paikkakunnallamme vallan huipputekijöitä. Retkeilyä on harrastettu, joskaan se ei ole keskuudessamme saanut sitä jalansijaa kuin silloin, kun jos meillä olisi jossain järvenrannalla oma mökki.

E. Vierulan hoitamana on veikkaustoimistomme jälleen sekä tuottanut että suonut henkilökunnalle harrastuksen. Siitä osastolle tuloja 10600 mk.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com