Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 14.1.2019

Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön perustavasta kokouksesta Kouvolan työväen opistolla 5.4.1945 klo 18.00.

 

Puheenjohtajana toimi Toivo Nummiaro ja kirjurina O. Martikainen. Kokous katsottiin lailliseksi.  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin H. Iiskola ja E. Puhjo.Saapuvilla olivat seuraavat osaston:

Rautatieläisten liiton osastot n:o 6, 32 sekä 72,

Rakennustyöläisten liiton osastot n:o 60 ja 162, Kunnantyöntekijäin osasto, Muurarien osasto,

Liha ja Elintarvetyöntekijäin osasto sekä Metallityöntekijäin osasto n:o 116.

Kokouksessa selosti SAK:sta Siiri Saarinen sekä Vilho Harinen Ammatillisen Paikallisjärjestön tehtäviä ja tarkoitusta sekä naisten osuutta samoin järjestöissämme mukana olemisessa. Kokouksessa päätettiin perustaa ammatillinen paikallisjärjestö Kouvolaan. Jonka nimeksi tuli Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö, Kouvola.Järjestön yleiset säännöt hyväksyttiin myös täällä yksimielisesti. Kokous päätti valita edustajia ammatillisen paikallisjärjestön edustajistoon siten, että osastot saavat lähettää 2 edustajaa ensimmäisestä 30 jäsenestä ja seuraavista 30 yksi. Päätettiin jäsenmaksuksi 1 markka kuukaudessa jokaista maksavaa jäsentä kohden osastoilla.Kokous valitsi ammatilliselle paikallisjärjestölle puheenjohtajaksi Toivo Nummiaron. Valittiin työvaliokunta, ja sen suuruudeksi puheenjohtajan lisäksi 6 vakinaista ja 6 varalle. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: osasto n:o 6 Sakala Anttoon ja varalle Vilhunen Johan, osasto n:o 32 Tanttari Eino ja varalle Hatara Johannes. Osasto n:o 60 Mynttinen Eero ja varalle Lyyra J. Elintarve osasto Hyvärinen Tuomas, varalle Lindfors Viktor. Muurareilta Saarinen Reino, varalle Eloranta Tauno. Maalareilta Puhjo Eino, varalle Niemelä Toivo. Tilintarkastajiksi valittiin Punkkinen Eljas ja Nakari Eino vakinaisiksi sekä varalle Helander Sulo ja Palmu Heikki. Ammatillinen paikallisjärjestö päätettiin rekisteröidä. Kokous päätti, että työvaliokunta huolehtii sopimuskirjelmän kirjoituksen, sekä hoitaa juoksevat asiat. Kokouksista päätettiin ilmoittaa kirjeellisesti. Työvaliokunnalle annettiin evästykseksi, että ottavat selon osastojensa jäsenvahvuudesta ja huolehtivat jäsenmaksujen kannosta. Kokous katsottiin päättyneeksi.

Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin Ravintola Koskuksessa 9.4.-45 klo 19. Saapuvilla oli 9 työvaliokunnan jäsentä. Puhetta johti Toivo Nummiaro, sihteerinä allekirjoittanut. Kokous katsottiin lailliseksi. Työvaliokuntaan valittiin varapuheenjohtaja, joksi tuli Muurareitten osastot Reino Saarinen. Vakinaisten sihteeriksi valittiin Elintarve osastosta Viktor Lindfors.Rahastonhoitajaksi valittiin Rakennustyöläisten osastosta n:o 60 Mynttinen Eero. Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön lailliseksi nimenkirjoittajaksi valittiin järjestön puheenjohtaja sekä sihteeri.

 Sopimuskirjan allekirjoittajiksi valittiin: Elintarve osaston Viktor Lindfors ja Tuomas Hyvärinen, Rakennustyö liiton osasto n:o 60 Juho Lyyra ja Pauli Eloranta ja saman liiton osasto n:o 162 Puhjo E. ja Toivo Nummiaro.

Kun SAK:ta saapuu paikkakunnalle naispuhuja Siiri Saarinen 16.4.45 niin päätettiin hakea kokoushuoneisto samaksi päiväksi klo 19. Ja kehottaa paikkakunnan naistyöntekijöitä eri ammattialoilta saapumaan tilaisuuteen. Kehotus päätettiin julkaista Kouvolan Sanomissa, sekä myös suullisesti ja kirjeillä eri työpaikoille. Kirjeillä: Kääriäisen salkkutehdas, Kouvolan käsilaukku oy, Ympäristön osuusliike, Kuusankosken osuusliike sekä Harsi oy.

Keskusteltiin tulevista työsuunnitelmista. Päätettiin kääntyä kauppalan hallituksen puoleen pyynnöllä saada käyttää Kansakoulun huoneistoja. Järjestää käyttöön kokouksen pitoja ja juhlia varten. Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin tähän tehtävään.

Järjestölle valittiin yleisluottamusmieheksi Muurareitten osastosta Reino Saarinen.

Kehotettiin osastojen rahastonhoitajia tilittämään jäsenmaksut järjestölle 15.4.45 klo 10. Yhteisessä vapputoimikunnan kokouksessa työväen opistolle. Vakuudeksi V. Lindfors sihteeri

Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin 15.5.-45 klo 19 allekirjoittaneen kotona Kouvolan Käpylässä. Paikalla oli 10 työvaliokunnan jäsentä. Puhetta johti Toivo Nummiaro. Sihteerinä allekirjoittanut. Kokous katsottiin lailliseksi.

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin.

Luettiin saapuneita kirjeitä, joista asiallisesti keskusteltiin.

Vasta paikkakunnalle perustettu Vaatetustyöläisten ammattiosasto pyrki päästä jäseneksi järjestöömme, joka myöskin hyväksyttiin. Samoin Auto ja Metalli työntekijäin ammattiosasto, joka myöskin hyväksyttiin.

Työvaliokunta päätti lähettää 2 työvaliokunnan jäsentä edustajaksi työväen opistolle 28.5.-45 klo 10. Kouvolan Työväen Yhdistyksen kutsusta, keskustelemaan keinoista, joilla saataisiin paikkakunnalle työväelle oma työväentalo. Tai sopiva juhlahuoneisto. Valituksi tulivat Sakala Anttoon ja Vilhunen Johan.

Keskusteltiin kesätyöohjelmasta ja päätettiin, että järjestö järjestää kesän loppupuolella osastojen väliset kenttäurheilukilpailut, josta eri osastoille heti kirjeellisesti ilmoitettiin. Sillä kehotetaan osaston jäseniä jo aloittamaan valmennuksensa. Kokouksessa läsnä olleet työvaliokunnan jäsenet ilmoittavat tämän saman asian suullisesti. Samoin kehotetaan ammattiosastoja lähettämään edustajiansa Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajakokoukseen, joka pidetään työväen opistolla 22.5.45 klo 19.

Koska AP -järjestölle on tullut pyyntö, että me auttaisimme Kumikorjaamon työläisiä saamaan heille ammattiosaston, päätti kokous pitää heille perustavan kokouksen, johon toivotaan saatavan järjestäjän SAK:sta työväen opistolle 24.5.45 klo 19. Kutsu kokoukseen päätettiin ilmoittaa Kouvolan Sanomissa 22.5.45. Puheenjohtajamme Toivo Nummiaro menee kokoustilaisuuteen AP -järjestön puolesta.

Kokous päätti ottaa pöytäkirjaan työvaliokunnan jäsenten kotiosoitteet, kirjeellisiä tiedotuksia varten.

Puheenjohtaja Toivo Nummiaro, sihteeri Viktor Lindfors, rahastonhoitaja Eero Mynttinen. 

Rautatieläisten liiton osasto n:o 6

Sakala Anttoon, Vilhunen Johan. 

Rautatieläisten liiton osasto n:o 32

Tanttari Timo, Hatara Johan.

Muurareitten osasto

Saarinen Reino, Eloranta Tauno.

Maalarien osasto 162

Puhjo Eino, Niemelä Toivo.

Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 60

Mynttinen Eero, Lyyra Juho. 

Elintarve osasto n:o 40

Hyvärinen T. ,Lindfors Viktor

Vakuudeksi V. Lindfors sihteeri

Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin alla mainitun kotona 1.10.-45 klo 19

Saapuvilla oli 7 työvaliokunnan jäsentä. Puhetta johti Toivo Nummiaro. Sihteerinä allekirjoittanut. Kokous katsottiin lailliseksi. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin. Luettiin saapuneita kirjeitä, joista keskusteltiin.

Päätettiin tehdä sopimus SAK:n välityksellä Säveltäjäin tekijäin oikeus toimisto teoston kanssa.

Keskusteltiin kurssitoiminnan järjestämisestä paikka-kunnallemme apj:n puolesta. Huoneiston sanottiin tilaisuuteen saatiin Kouvolan Kansakoululta. Päätettiin edellä olevasta asiasta kääntyä SAK:n puoleen, saadaksemme sieltä tarvittavaa apua asiaan.

Päätettiin pitää Kymen lukossa valistusviikolla ohjelmallinen ilta. Päätettiin pitää marraskuussa valmistava vuosikokous.

9§ Päätettiin pitää 16 pnä lokakuuta klo 19 työvaliokunnan kokous, alla mainitun kotona, josta kirjeellisesti ilmoitettiin Hataralle ja Tanttarille. Päätettiin perustaa erikoinen toimikunta, joka järjestää huvi- sekä urheiluasiat. Tähän tulee työvaliokunnasta 2 jäsentä sekä jokaisesta osastosta ainakin yksi jäsen.

Vakuudeksi V. Lindfors

Pöytäkirja KAP järjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin allekirjoittaneen kotona, 16 pnä lokakuuta kello 19. Puhetta johti Toivo Nummiaro, sihteerinä Viktor Lindfors. Saapuvilla oli seuraavat työvaliokunnan jäsenet: Sakala, Lyyra, Mynttinen, Saarinen ja Hyvärinen.

Keskusteltiin valmistavasta vuosikokouksen ajasta, joksi päätettiin pitää 18. päivä marraskuuta kello 10 Kansa-koululla. Kokous ehdotti jäsenmaksujen suuruuden korotettavaksi 2 markalla kuukaudessa.

Kokous esittää tulo- ja menoarvion ensivuodelle seuraavasti:

TALOUSARVIO

Tulot:

 

Jäsenmaksuja

14400 mk

Työnjuhlamerkeistä

1000 mk

 

15400 mk

 

 

Menot:

 

Kokouksien vuokramenot

3600 mk

Kokousilmoitukset lehdessä

1000 mk

Postikuluja

1000 mk

Kiertopalkintoja

3000 mk

Valistustehtäviin

4000 mk

Sekalaisia menoja

1000 mk

 

13600 mk

 

 

Kokouksessa puheenjohtaja esitti syitä minkä tähden Kymenlukossa ei Voikkaan pitää valistusviikon juhlaa, jonka tähden siitä on luovuttava, ja päätettiin pitää juhla Lyseon juhlasalilla 4 pnä marraskuuta kello 14. Keskusteltiin ohjelman järjestämisestä. Päätettiin juhlasta ilmoittaa Kouvolan Sanomissa.

Keskusteltiin paikallisjärjestön järjestämistä kursseista, jotka järjestetään 25 päivä marraskuuta iltaisin 8 iltana, joille toivotaan osastojen runsasta osanottoa.

Seuraava kokous on 30 pnä 10 kello 19 allekirjoittaneen kotona. Hataralle ja Tanttarille ilmoitetaan taas kirjeellisesti.

Vakuudeksi V. Lindfors

Pöytäkirja tehty KAP järjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin allekirjoittaneen kotona 14 pnä marraskuuta kello 19. Puhetta johti T. Nummiaro, sihteerinä V. Lindfors. Saapuvilla oli 7 työvaliokunnan jäsentä Hatara, Hyvärinen, Mynttinen, Lyyra ja Puhjo.

Kokouksessa keskusteltiin 1 jäsenen lähettämistä SNL seuran kutsuun saapua yhteisen Suomen itsenäisyyspäivän juhlien järjestämiseen, joka pidetään Kansakoulun ruokasalilla 15.11.45. Valittua tuli Nummiaro.

Kuultiin Nummiaron lähettämä kirjelmä paikallisjärjestöön kuulumattomille ammattiosastoille.

Luettiin saapuneita kirjeitä eri ammattiosastoilta, joita olivat lähettäneet Rautatieläisten liiton osasto 72 ry., Kirjatekijäin yhdistys ry. ja Veturimiesyhdistys osasto 3,

nämä eivät vielä tällä kertaa olleet halukkaat liittymään paikallisjärjestöön.

Postimiesliiton osasto liittyi ja valitsi edustajansa valmistavaan vuosikokoukseen.

Luettiin saapuneita kirjeitä, joista keskusteltiin sekä päätettiin ne lukea valmistavassa vuosikokouksessa.

Perustettavaan valistusjaostoon valittiin a paikallisjärjestön puolesta: Mynttinen ja Hyvärinen. Keskusteltiin Joulu-onnittelu julkaisun laittaminen Palkkatyöläiseen, joka päätettiin julkaista.

Vakuudeksi: V. Lindfors


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com