Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Päivitetty 16.5.2018 

KOUVOLAN OSASTO 124 R.Y. VUOSIKOKOUS
 
10.02.1990 klo 14.00 – 16.20 Ravintola Rubin, Kouvola, Läsnä 63 jäsentä ja neljä kutsuvierasta. Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtaja Esko Huopainen toivotti osanottajat tervetulleeksi vuosikokoukseen.

 
Pidettiin hiljainen hetki vuonna 1989 kuolleiden jäsenien muistolle, Bruno Laitinen ja Väinö Lautamatti.

Osaston puheenjohtaja esitteli kutsuvieraat: Jaana Vesanen Postivirkamiesliiton Kaakkois-Suomen alueos. Tuula Jurvanen, Postiliiton Anjalankosken os. Kari Kuosa, piiriluottamusmies ja Heikki Merivirta, Postiliiton Kuusankosken os.

 
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin toimikunnan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkämies, kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Matti Mallat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Savolainen ja Tero Kelkka. Ääntenlaskijoiksi valittiin Aila Ahtiainen, Anja Ylä-Outinen ja Auvo Valojää.
 
Kutsuvieraiden puheenvuoroissa käsiteltiin osastojen yhdentymistä. Kari Kuosa oikealla kuvassa ja Raimo Heikkilä esittelivät postin uutta organisaatiota. Uusi toimikunta pitää järjestäytymiskokouksen ruokailunjälkeen samassa paikassa kuin vuosikokous.


 


 


 


 


 


 


 

 

1990 postimies Heikki Topo jäi eläkkeelle. Postikonttorin johto onnittelee.


Raimo Heikkilä luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta. Taludenhoitaja Leo Leskinen esitteli tilikertomuksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille huomauttamisitta. Taloudenhoitaja Leo Leskinen esitteli talousarvion vuodelle 1990, joka hyväksyttiin. Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huopainen. Osaston toimikunnan jäsenistä käytiin äänestys. Valituiksi tulivat:

Varinaiset jäsenet

Varajäsenet

Aila Ahtiainen

Asta Kivinen

Raija Koivunen

Tuula Nerkko

Raimo Heikkilä

Jukka Peippo

Kari Laakso

Seppo Järvinen

Ari Laakso

Janne Keinänen

Leo Leskinen

 

Oili Saari

 

Mirja Malmi

 

Anja Suutarinen

 

Tero Kelkka

 

 
Kuvassa vuoden 1990 osaston toimikuntalaisia.

Kari Laakso luki Automiesjaoksen toimintakertomuksen. Kokous valitsi osastolle Automiesjaoksen ja Nuorisojaoksen. Tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala ja Juhani Huohvanainen. Varatilintarkastajiksi valittiin Timo Aho ja Jukka Nevalainen. Nuorisovastaavaksi valittiin Tero Kelkka, joka toimii nuorisojaoksen vetäjä.
Valitaan osaston edustajat Kouvolan ammatilliseen paikallisjärjestöön
Vakinaisiksi jäseniksi valittiin varajäsenet Esko Huopainen Raimo Heikkilä, Seppo Järvinen, Aila Ahtiainen, Kari Laakso ja Leo Leskinen. Osaston lehtisetelin määräksi työväenlehdille päätettiin 50 mk. Koulutuspäivärahaksi päätettiin 100 mk päivältä. Edustuspäivärahaksi päätettiin 75 mk päivältä. Tehtiin päätös Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen yhdentymisestä vuoden 1990 aikana.

Käytiin keskustelua osaston 75-vuotispäivän tiimoilta. Leo Leskinen esitti, että pidetään juhlat, kun osasto täyttää 80 vuotta.

Päätettiin pitää vuosikokous ensi vuonna samassa ravintolassa kuin tänä vuonna. Sovittiin, että jakeluautonkuljettajat ja kiinteistötyöntekijät voivat liittyä automiesjaokseen. Puheenjohtaja Pekka Häkämies kiitti kokouksen osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 16.20.

1990 Kouvolan lajittelukeskuksen väki tutustui Pasilan postikeskukseen. Vasemmalta Markku Kovanen, ?, Leo Leskinen ja Kari Mereäär.

POSTINKÄSITTELYN LUOTTAMUSMIEHET 1988–1999

1988–1990 Kouvolan lajittelukeskuksen käsittelyn luottamusmies Kimmo Niemi. 1991–1992 ja 1998 Kouvolan Postikeskuksen käsittelyn ja kuljetuksen luottamusmies Leo Leskinen. 1993-1996 Kouvolan ljk:n käsittelyn luottamusmies Markku Kovanen. 1997 Käsittelyn luottamusmies 1.1.1997- 18.4.1997 Markku Kovanen, varaluottamusmiehenä Hannele Vuorela.

1999 Kouvolan ljk:n käsittelyn luottamusmies Pekka Valli.

Postiliiton Kymen osasto järjesti Kymenlaakson lajittelukeskuksen lakkautustilaisuuden lajittelukeskuksen pihalla perjantai-iltana 17.9.1999

MUISTIO 28.04.1990 klo 10.00- 15.00.
Paikka Hotelli Walkeala, 45360 Valkeala. Läsnä Tuula Jurvanen, Olli Ojala, Kalevi Häkkinen Postiliiton Anjalankosken osasto, Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen Postiliiton Kouvolan osasto, Hannu Kajander, Mauri Lavonen, Teuvo Jyräs Postiliiton kuusankosken osasto
Toimintaympäristö: Anjalankosken-,Kouvolan-,Kuusankosken kaupunkien sekä Elimäen-,Iitin-, Valkealan kuntien alueella toimivat postin jakelu-,kuljetus-, käsittely- ja kiinteistöhuollossa toimivat työntekijät. Postipiirit ovat lakanneet 1.4.1990, postialueet laakkaavat 1.5.1990. toimintaympäristössä toimii uuden organisaation mukaiset Kouvolan kuljetusalue 45-59 postinumeroalueella, Kouvolan jakelualue 45-49 postinumeroalueella, Kouvolan toimipaikka-alue 45-49 postinumeroalueella, Kouvolan palvelukeskus.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Huopainen ja sihteeriksi Raimo Heikkilä. Kokouksen aluksi käytiin yleiskeskustelu yhdentymisestä ja odotuksista tulevalle toiminnalle. Postiliiton Anjalankosken osasto sekä Tuula Jurvanen Anjalankosken osastosta suhtautuivat myönteisesti osastojen yhdentymiseen.
Vuoden 1990 yhdentyneen osaston toiminta (ehdollinen)
Kokouksen työryhmä esittää, että yhdentyminen tapahtuisi 1.10.1990. Työryhmä totesi, että kaikkia ammattiosastoja ei voi teknisesti lakkauttaa, vaan Postiliiton Anjalankosken- ja Kuusankosken osastot sulautuvat osaksi Postiliiton Kouvolan osaston toimintaan. Vuoden 1991 vuosikokoukselle työryhmä esittää osaston nimen muuttamiseksi paremmin kuvaamaan alueellista työympärisöä. mahdollisesti yhdentynyt osaston toimikunta (täydennettynä riittävällä määrällä Anjalankosken ja Kuusankosken edustajia) laatii vuoden 1991 toiminta- ja taloussuunnitelman. Edustuksellisuudessa otetaan huomioon alueellinen edustuksellisuus. Ammattiosasto tukee kunnallisissa ja valtiollisissa elimissä toimivien osaston jäsenien toimintaa. Luottamusmies- ja työsuojeluvaalit käydään syksyllä 1990.

Vuoden 1991 osaston toiminta (ehdollinen)

Työryhmä esittää toimikunnan kokoonpanoksi Anjalankoski kaksi varsinaista jäsentä, kaksi varajäsentä. Kouvola viisi varsinaista jäsentä, kaksi varajäsentä. Kuusankoski kolme varsinaista jäsentä, yksi varajäsen Työryhmä esittää, että osastossa toimisi kolme jaosta: Anjalankosken jaos, Kouvolan jaos, Kuusankosken jaos. Jaosten sisällä voi toimia työhuonekuntia. Yhdentymisen tarkoituksena on tehostaa edunvalvontaa, parantaa jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia, poistaa organisaatioiden päällekkäisyyttä ja mahdollistaa jäsenten maksamien jäsenmaksujen entistä järkevämmän käytön.
muistion vakuudeksi
Esko Huopainen Raimo Heikkilä
kokouksen pj. kokouksen sihteeri
Muistion sisältö ei vastaa mielipidettämme siltä osin, kun se koskee osastojen yhdistämistä. mikäli osastot kuitenkin yhdistyvät, hyksymme muistion sellaisenaan. Kalevi Häkkinen ja Olli Ojala.

 


 
POSTILIITON KOUVOLAN- JA KUUSANKOSKEN OSASTOT YHDENTYIVÄT


 

Postiliiton osaston Kuusankosken jäsenet olivat päättäneet lakkauttaa ammattiosastonsa ja liittyä Postiliiton Kouvolan osaston jäseneksi v. 1991. Neuvotteluissa sovittiin yhdistyneen osaston nimen muuttamisesta kuvaamaan paremmin jäsenkunnan alueellista edustuksellisuutta. Yhdistymispäätöksiä edelsi kaksi vuotta kestänyt perusteellinen yhdentymisen haittojen ja hyötyjen selvittely, kimmokkeen yhdistymisajatukselle antoi työnantajan muuttunut organisaatio sekä huoli ammattiosastojen pärjäämisestä edunvalvonnassa muuttuneessa tilanteessa. Laakereilla istuminen ei enää onnistunut, vaan vaadittiin enemmän tekoja. Yhdentymisellä haluttiin näyttää mm. työnantajalle että postiliittolaiset työntekijät Pohjois-Kymenlaaksossa voivat yhteisvoimin ja yhteen hiileen puhaltaen hoitaa jäsenien etuja ja olla varteenotettava neuvottelukumppani vastaisuudessakin. Keskusteluissa osaston nimeksi oli ehdotettu Postiliiton Pohjois-Kymen osastoa tai Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osastoa. Jälkimmäisestä nimestä tuli yhdistyneiden osastojen uusi nimi.
1990 osaston vuosikokouksen toimihenkilöt vasemmalta pj. Esko Huopainen ja kokouksen sihteeri Leo Leskinen.


 


 


 


 


 


 


 


Monta kinkkistä asiaa oli vuoromiesten pohdinnassa vuonna 1990.
.
Kuvassa Kouvolan Kuljetusalueen päällikkö Seppo Tiikasalo pitää tiedotustilaisuuden Kouvolan Postin lajittelukeskuksen henkilöstölle 1990.

OSASTON TOIMIKUNNAN VASTAUS VUOROMIESJAOKSEN KIRJEESEEN 29.6.1990

 
Postiliiton Kouvolan osaston Vuoromiesjaoksen ajatus vesittää Postiliiton Kuusankosken osaston jäsenten liittyminen Postiliiton Kouvolan osaston jäseniksi ei ole tällä hetkellä järkevää. Postiliiton Kuusankosken osaston lakkauttamisesta tekee päätöksen Kuusankosken osaston jäsenet tämän syksyn aikana. Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta on perusteellisten valmistelujen jälkeen yksimielisesti hyväksynyt Postiliiton Kuusankosken osaston jäsenet siirtyneinä jäseninä Postiliiton Kouvolan osastoon, mikäli Ksnk:n osasto niin päättää. Postiliiton osaston sääntöjen 3 pykälän mukaan jäsenet osastoon hyväksyy osaston toimikunta. Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta katsoo, että vuoromiesten kirje ei aiheuta mitään erityistoimenpiteitä, vaan merkitsee kirjeen tiedoksi.

Vuoromiesjaoksen toiminta jäi lyhkäiseksi

Kouvolan lajittelukeskuksen vuorotyötä tekevien postinlajittelijoiden keskuuteen perustettiin 1988 osaston toimikunnan alainen Vuoromiesjaos. Vuoromiesjaoksen koko olemassaoloajan puheenjohtajana toimi Vesa Lotti ja minä sihteerinä. Jaoksen toiminnalle asetettiin suuria toiveita, sillä olivathan vuoromiesten työolosuhteissa korjaamisen varaa ja postinlajittelun keskittäminen muutamiin postikeskuksiin oli suoranainen uhka lajitteluhenkilöstön työllisyydelle. Kouvolaan suunnitellun Kaakkois-Suomen lajittelukeskuksen peruuntuminen ja lajittelutoiminnan vaiheittainen lakkaaminen aiheutti sen, että jaoksen kokouksiin ei osallistunut kovinkaan paljon vuorotyötä tekemiä vuoromiehiä, vaikka kokouksien asiat piti olla jokaisen vuorotyöläisen työtä koskettavia. Kokouksissa käsiteltiin työntutkimus-, lajittelukeskus-, työvuoro- ja palkkausasioita. Eniten porukkaa vetivät Suolaskin kokoukset ja sauna-illat.

75 VUOTIAS OSASTO JUHLI 5-7.10.1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ammattiosaston 75-vuotisjuhlat pidettiin Itämerellä Isabella-laivalla sunnuntaina 7.10.1990. Järjetelytoimikuntaan kuuluivat pj. EskoHuopainen, sihteeri Raimo Heikkilä, Tuula Hietamies ja taloudenhoitaja Leo Leskinen. Juhlapuheen piti Postiliiton sihteeri Kari Tamminen( yläkuvassa oikealla). Muita kutsuvieraita olivat Postiliiton Anjalankosken osaston puheenjohtaja Tuula Jurvanen,-Kuusankosken osaston puheenjohtaja Hannu Kajander,Kaakkois-Suomen Kassapalveluhenkilöstön osastonpuheenjohtaja Marjatta Riuttala ja pääluottamusmies Kari Kuosa (alakuvassa vasemmalla). Työnantajia edustivat Kouvolan jakelualueen päällikkö Kalervo Kero (yläkuvassa vasemmalla) ja Kouvolan Kuljetusalueen suunnittelija Eero Pennanen keskikuvassa vasemmalla).

© Raimo Heikkilä
 
©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com