Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

PÄIVITETTY 31.1.2019


KOUVOLAN SEUDUN AMMATILLINEN   PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJAKOKOUKSEN   KANNANOTTO 24.3.1993

Kannanotto

Työttömyyden kasvu on jatkunut koko alkuvuoden. Helmikuussa työttömiä oli maassa 465000, prosenteissa 19%.  Kymenläänissä oli 31646 työtöntä, 20,3%. Suurin työttömien määrä on rakennusalalla, missä yli puolet on vailla työtä. Esko Ahon johtama porvarihallitus ei ole tehnyt mitään sellaisia päätöksiä, joilla työttömyys saataisiin vähenemään. Hallituksen toimet johtavat palkansaajat ja koko kansakunnan konkurssiin. Edustajakokous vaatii hallitukselta nopeita toimia työllisyyden hoitoon  aloittamalla työvoimavaltaisia valmiiksi suunniteltuja investointeja. Investointien käynnistäminen vaatii myös yritysten sijoittavan tuottonsa kotimaahan. Edustajakokous ei hyväksy, että maan hallitus hyökkää jatkuvasti ammattiyhdistysliikkeen saavuttamia sosiaali-, ja muita etuja vastaan. Kokous ei hyväksy työttömyysturvan heikennyksiä, lomarahojen poistoa, pekkaspäivien poistoa, palkkojen alennuksia, eikä työehtosopimusten minimiturvasta luopumista. Edustajakokous vetoaa Kouvolan kaupunkiin, että aiotuista lomautuksista ja irtisanomisista luovuttaisiin sosiaalitoimen osalta, jotta kaupunkilaisten perusturvallisuus ei vaarantuisi.

 

 

Esko Huopainen

ESKO HUOPAINEN KOUVOLAN APJ:N TILIN­TARKASTAJA

Osastomme puheenjohtaja Esko Huopainen ja Markku Mikkola valit­tiin yksimielisesti yli 10000 jäsenisen Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön tilintarkastajaksi. APJ:n puheenjohtajuudesta käytiin äännestys Rautatiläistenliiton osasto 72:n Martti Sorsan ja Rakennusliiton osaston Teppo Kempin kesken. Viiden äänen erolla tuli Kemppi valituksi Apj:n puheenjohtajaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut edus­tajiston ko­kouksen asiat hyväksyttiin suuremmitta keskusteluit­ta. Toiminta­kertomus, tilikertomus, toiminta- ja taloussuunni­telma hyväksyt­tiin yksimielisesti. Kouvolan APJ:n tavoite on edelleen saada mahdollisimman toimiva APJ-yhteistyö talousalu­eelle, pyrkien Pohjois-Kymenlaaksolais voimien yhdistämiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön toiminta-alueella. 24.3.1993 pidettyyn Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokoukseen osastostamme osallistui Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä.SAK:n terveiset kokoukseen toi SAK:n Kymen piirin piirisihteeri Pentti Immonen. Talouspolitiikan kärkeen olisi asetettava työllisyys, jolloin ostovoima säilyisi, verokertymät kasvaisivat ja hyvin­voinnin totaaliselta tuhoamiselta vältyttäisiin, sanoi Immonen kokouksessa.


TYÖTTÖMIEN TILAISUUS KOUVOLAN TORILLA

Kouvolan alueen työttömät yhdessä Kouvolan Ammatillisen Paikal­lisjärjestön kanssa pitivät yleisötilaisuuden Kouvolan torilla 3.4. Tilaisuudessa tuotiin julki huolestuneisuus työttömien puo­lesta Ahon hallituksen kurjistustoimia vastaan.

AIKUISKOULUTUSTA KEHITETÄÄN

Kymen lääni on mukana Pohjoismaisessa aikuiskoulutuksen kokeilu­verkosto-projektissa, mikä toimii v. 1990 - 1993. Projektin tar­koituksena on kehittää uusia tutkintoon johtavia ammattikursse­ja. Kymenläänissä se on tuottanut toistakymmentä osaprojektia lääninhallituksen ja eri ammattioppilaitosten yhteistyönä.

Vuoden 1992 aikana läänin VOKS UT-projektia on suunnattu yhteis­työssä Kymen läänin kouluosaston ja SAK:n Kymen piirin kanssa myös erityisesti SAK:laiseen jäsenistöön kohdistuvaksi, ns. HA­KEVAN TOIMINNAN kautta. Tavoitteena on aktivoida aikuisia hakeu­tumaan ammatilliseen jatko- tai uudelleen koulutukseen. Myös yleissivistävä osuus on tulossa mahdolliseksi. Näistä lähtökoh­dista on aloitettu kokeiluluonteisesti ihmisten parissa tietoi­nen aktivointi Imatralla, Kouvolassa, Anjalankoskella ja Kuusan­koskella. Kunnista on mukana noin 100 henkilöä, joilla osalla on tähän mennessä yhden päivän valmennusjakson tuomat perustiedot SAK:n koulutuspolitiikasta, läänin alueen kurssitarjonnasta sekä opintososiaalisista tukijärjestelmistä. Jatkokoulutusta annetaan helmikuun aikana.


 © Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com